Byla 2A-744-661/2013
Dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, reikalavimo teisės sumokėti netesybas pripažinimo negaliojančia, dalykinės reputacijos gynimo bei neturtinės žalos atlyginimo; tretysis asmuo byloje V. Š., teismas

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alvydo Barkausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Neringos Švedienės ir Rūtos Veniulytės Jankūnienės rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Eksparas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB “Eksparas” ieškinį atsakovui UAB „Omnitel“ dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, reikalavimo teisės sumokėti netesybas pripažinimo negaliojančia, dalykinės reputacijos gynimo bei neturtinės žalos atlyginimo; tretysis asmuo byloje V. Š., teismas

Nustatė

2I Ginčo esmė

3Ieškovė UAB „Eksparas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Omnitel“ dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo sutarties pripažinimo negaliojančia, reikalavimo teisės sumokėti netesybas pripažinimo negaliojančiu, dalykinės reputacijos gynimo bei neturtinės žalos atlyginimo. Nurodė, kad UAB „Eksparas“ ir UAB „Omnitel“ 2002 metais pasirašė sutartį dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo Nr. OM 010830, vėliau ši sutartis buvo pildoma. 2007-10-30 atsakovas su ieškovo darbuotoju V. Š. pasirašė susitarimą dėl įrangos paslaugų teikimo Nr. SP prie sutarties dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo Nr. OM 010830. Pasirašant susitarimą, ieškovą atstovavo komercijos direktorius V. S. neturėdamas tam įgaliojimų, nes jam išduotas ieškovo UAB „Eksparas“ 2006-01-16 įgaliojimas galiojo iki 2007 m. sausio 17 d. UAB „Eksparas“ 2008-08-20 nutraukė minėtą sutartį su UAB „Omnitel“. Tačiau po sutarties nutraukimo, atsakovas atsiuntė ieškovui raštus, kuriuose nurodė, kad ieškovas yra skolingas atsakovui netesybas už laikotarpį nuo kiekvieno abonento paslaugų nutraukimo/atsisakymo dienos iki minimalaus naudojimosi paslaugomis termino pabaigos. Netesybų lape Nr. BA00086177 nurodoma, kad UAB „Eksparas“ yra skolinga UAB „Omnitel“ 33040 Lt netesybų, o Netesybų lape Nr. BA 00086639 nurodoma, kad UAB „Eksparas" yra skolinga UAB „Omnitel“ 2 800,00 Lt netesybų, todėl bendra netesybų suma yra 35840 Lt. Su tuo ieškovas nesutinka. Be to, 2010 m. rugpjūčio mėnesį ieškovas sužinojo, kad yra įtrauktas į UAB „Omnitel“ skolininkų sąrašus, ir šie duomenys yra perduoti į jungtinę skolininkų rinkmeną tvarkančiai bendrovę - UAB „Creditinfo Lietuva“. Ši bendrovė patalpino neigiamą informaciją apie UAB „Eksparas“ į skolininkų administravimo informacinę sistemą (SAIS). Dėl nurodyto duomenų perdavimo buvo pažeista ieškovo dalykinė reputacija.

4Atsakovas UAB „Omnitel“ pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad atsakovas UAB „Omnitel“ teikia elektroninių ryšių paslaugas savo judriojo ryšio tinklu. Ieškovui elektroninių ryšių paslaugas UAB „Omnitel“ pradėjo teikti 2000-10-03 pasirašius sutartį dėl viešojo judriojo ryšio paslaugų teikimo Nr. OM010830. Šiuo susitarimu atsakovas ieškovui UAB „Eksparas“, suteikė pakankamai daug nuolaidų mokėjimo tarifams lyginant su įprastais mokėjimo plano „Lyderis" tarifais. Taip pat šiuo susitarimu atsakovas prisiėmė įsipareigojimus suteikti 18 350 Lt nuolaidą mobiliojo ryšio įrangai. Už šiuos papildomus įsipareigojimus, atsakovas taikė geresnes sąlygas ieškovui lyginant su kitais klientais atsiskaitydavusiais už paslaugas pagal mokėjimo plano „Lyderis“ tarifus ir papildomas nuolaidas elektroninių ryšių įrangai ieškovas įsipareigojo naudotis paslaugomis už atitinkamą sumą per mėnesį ir išlaikyti sutartą abonentų (SIM kortelių). Po 2007-10-30 dienos susitarimo pasirašymo ieškovas naudojosi UAB „Omnitel“ paslaugomis ir pasikeitusiais geresniais tarifais, neginčijo neteisingo ar netinkamo paslaugų kiekio ar apmokestinimo, mokėdavo pagal pateiktas sąskaitas. Taip pat ieškovas naudojosi ir nuolaidomis įrangai įsigyti. Atsakovas pilnai ir tinkamai vykdė 2007-10-30 dienos susitarimą tuo tarpu ieškovas naudojosi savo teisėmis, kurias šis susitarimas suteikia, tačiau nesilaikė sutarto naudojimosi UAB „Omnitel“ paslaugomis termino (iki 2009-11-01) ir nutraukė sutartį su UAB „Omnitel“ 2008- 08-20, likus 14 mėnesių iki termino pabaigos. Atsakovas vadovaudamasis susitarimo 5A punktu išrašė ieškovui netesybas už sutarties pažeidimą. Su atsakovu UAB „Omnitel", ieškovo UAB „Eksparas“ vardu bendravo V. Š. tuo metu dirbęs UAB „Eksparas“ komercijos direktoriumi. Atsakovo darbuotojai visus klausimus susijusius su galiojančios nutarties vykdymu sprendė būtent su V. Š., todėl turėjo pakankamai rimtą pagrindą manyti jog jis ir toliau veikia ieškovo valia ir interesais, bei turi įgaliojimus veikti ieškovo vardu.

5Tretysis asmuo V. Š. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad ieškovas į bylą pateikė 2006-01-16 įgaliojimą, tačiau įgaliojimas nepatvirtiną kad būtent šio įgaliojimo pagrindu buvo pasirašytas susitarimas. Ieškovo vadovas išduodavo įgaliojimus darbuotojams įvairiems veiksniams atlikti, tačiau, atsižvelgiant į tai, jog nuo įgaliojimo išdavinio praėjo ketveri metai, neatsimena ar susitarimas buvo pasirašytas pateikto įgaliojimo pagrindu ar jam buvo išduotas kitas įgaliojimas. Jis pas ieškovę nedirba nuo 2008 m. gegužės mėnesio.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies ir nusprendė pripažinti UAB „Omnitel“ reikalavimą ieškovui UAB „Eksparas“ sumokėti netesybas sumoje 30 440,90 Lt negaliojančiu. Kitoje dalyje ieškinio netenkino.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Ieškovas UAB „Eksparas“ apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimą ir patenkinti UAB „Eksparas“ ieškinį pilnai, pripažįstant, kad UAB „Omnitel“ reikalavimas UAB „Eksparas“ sumokėti netesybas yra nepagrįstas visa apimtimi (tai yra 35 840 Lt sumoje) bei priteisti iš UAB „Omnitel“ UAB „Eksparas“ naudai 17 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidas

10Ieškovas nurodė šiuo argumentus:

111. Atsakovas turėjo ginčo įgaliojimą pas save, todėl privalėjo žinoti, kad šis įgaliojimas baigiasi po metų nuo jo išrašymo. Taigi, Atsakovas būdamas verslo įmonė, turėjo elgtis apdairiai ir rūpestingai, bei nesudaryti sandorių su asmeniu, kuriam išduotas įgaliojimas yra pasibaigęs.

122. Ieškovas paslaugas iš UAB „Omnitel“ pirko jau ilgą laiką iki Susitarimo sudarymo, Atsakovo išrašytas sąskaitas apmokėdavo UAB „Eksparas“ buhalterija kiekvieną mėnesį. Taigi, ir po Susitarimo sudarymo, UAB „Omnitel“ sąskaitos ir toliau buvo apmokamos bendra tvarka, net nežinant, kad yra sudarytas papildomas Susitarimas. UAB „Omnitel“ sąskaitose nebuvo nurodomi jokie papildomi susitarimai ar kita informacija, iš kurios Ieškovas galėtų sužinoti apie Susitarimo egzistavimą. Vadinasi, negalima daryti išvados, kad UAB „Eksparas“ išreiškė valią pritarti V. Š. sudarytam sandoriui, UAB „Eksparas“ buhalterijai tęsiant kasmėnesinį sąskaitų apmokėjimą - tokiais mokėjimas nebuvo išreikšta įmonės valia mokėti pagal Susitarimą.

133. Susitarime buvo numatyta, kad Atsakovas suteikia Ieškovui 18 350 Lt su PVM nuolaidą mobiliojo ryšio įrangai ir paslaugoms, tačiau byloje nėra nei duomenų, nei jokių įrodymų apie tai kokią konkrečią nuolaidą yra suteikęs Atsakovas (išskyrus UAB „Omnitel“ atsiliepime nurodytą niekuo nepagrįstą teiginį). Ieškovui apie jokias suteiktas nuolaidas nėra žinoma. Taigi, teismo sprendimas pripažinti 5 399,10 Lt Atsakovo nuostoliais yra visiškai nepagrįstas, kadangi jis yra priimtas be jokių įrodymų.

144. Pirmos instancijos teismas netinkamai pritaikė materialinės ir procesinės teisės normas, dėl ko priėmė nepagrįstą sprendimą atmesti ieškinį dalyje dėl neturtinės žalos priteisimo. Teismas atmetė reikalavimą atlyginti neturtinę žalą, įvertinęs Ieškovo pateiktus UAB „Ekologinė linija“ ir UAB „Molestos inžinerija“ raštus, kuriuose nurodyta, jog šios bendrovės iš UAB „Creditiinfo Lietuva“ yra gavusios duomenis apie UAB „Eksparas“ skolą UAB „Omnitel", todėl negali bendradarbiauti su UAB „Eksparas“ siūlomomis sąlygomis. Teismas kritiškai vertino šiuos įrodymus tik todėl, kad trečiasis asmuo V. Š. teismo posėdyje išreiškė savo nuomonę, jog esą UAB „Eksparas“ yra susijusi įmonė tiek su UAB „Ekologinė linija“, tiek su UAB „Molestos“ inžinerija. Jokių objektyvių įrodymų apie tai, kad UAB „Eksparas“ ir UAB „Ekologinė linija“ bei UAB „Molestos inžinerija“ būtų kaip nors susijusios, byloje nėra.

155. Teismas iš viso nevertino dalies byloje esančių įrodymų, turinčių esminę reikšmę sprendžiant neturtinės žalos UAB „Eksparas“ padarymo faktą ir dydį. Tai yra, Ieškovas savo neturtinę žalą - dalykinės reputacijos pablogėjimą - iš esmės grindė ne UAB „Ekologinė linija“ ir UAB „Molestos inžinterija“ raštais (kurie tik vaizdžiai iliustravo UAB „Eksparas“ reputacijos pablogėjimą), tačiau ta aplinkybe, kad UAB „Omniltel“ tariamą skolos faktą paviešino jungtinėje skolininkų rinkmenoje, kuri yra valdoma UAB „Creditinfo Lietuva“. Tai yra, tariama santykinai didelė (virš 30 000 Lt) UAB „Eksparas“ skola buvo patalpinta skolininkų registre. UAB „Eksparas“ kartu su ieškiniu pateikė įrodymus apie šią aplinkybę, be to, pats teismas buvo pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones bei įpareigojęs atsakovą pašalinti duomenis apie UAB „Eksparas“ skolą iš jungtinės skolininkų rinkmenos. Tačiau teismas apie šią aplinkybę iš viso nieko nepasisakė ir visiškai nevertino įrodymų susijusių su tuo, kad UAB „Eksparas“ gana ilgą laiką buvo „skolininkų sąraše“.

16Atsakovas nesutiko su ieškovo apeliaciniu skundu ir prašė palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą. Atsakovas nurodė, kad skundžiamame teismo sprendime teismas teisingai konstatavo aplinkybes, kad Ieškovas 2000-10-03 dienos sutartį, kurios specialioji dalis yra 2007-10-30 dienos susitarimas vykdė (mokėjo sąskaitas, ėmė įrangą) ir šiuo vykdymu patvirtino sutarties buvimą, taip pat būtent pats Ieškovas yra kaltas dėl neinformavimo apie pasikeitusį Ieškovo atstovavimą, nes neinformavo Atsakovo apie savo pasikeitusį atstovą taip pažeisdamas 2000-10-03 dienos sutarties 5.3. punktą. Ieškovas, patvirtinęs sutarties buvimą, neturėjo teisęs šios sutarties vėliau ginčyti LR CK 1.79 1 d. ir 1.79 2 d. 1 punktas. Ieškovas bylos nagrinėjimo metu neneigė aplinkybių, kad naudojosi už 2007-10-30 dienos susitarime nurodytą sutartinę nuolaidą iš Atsakovo įsigytais mobiliaisiais telefonais, kad telefonai buvo imami ir perduodami ieškovui teismo posėdyje patvirtino ir tretysis asmuo V. Š.. Telefonai buvo teikiami tik išimtinai Atsakovo UAB „Omnitel“ sąskaita nurašant jų kainą nuo 2007-10-30 dienos susitarimu numatytos nuolaidų sumos. Ieškovas už telefonus praktiškai nemokėjo nieko. Viso tokiu būdu buvo pasinaudota nuolaidomis už 5 399,10 LTL sumą. Akivaizdu, kad šios pritaikytos nuolaidos yra Atsakovo patirti nuostoliai vykdant sutartį, kuriuos Atsakovas turi teisę kompensuoti Ieškovui netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Apeliacinis skundas netenkintinas.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra nustatyta. Todėl analizuotini apeliacinio skundo faktiniai ir teisiniai pagrindai.

20Byloje yra kilęs ginčas dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo sutarties pakeitimo teisėtumo – apeliantas mano, kad ginčijamas sutarties pakeitimas neteisėtas, nes buvo sudarytas neturinčio įgaliojimų asmens; ir dėl neturtinės žalos – atsakovui įtraukus ieškovą į UAB „Creditinfo Lietuva“ buvo pakenkta ieškovo reputacijai.

21Dėl atstovavimo

22Pagal CK 2.137 straipsnio 1 dalį įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas yra vienašalis atstovaujamojo sandoris, kuriame nurodomos atstovui suteikiamos teisės (įgaliojimai) veikti atstovaujamojo vardu ir interesais su trečiaisiais asmenimis. Pagal bendrąją taisyklę atstovas pats atlieka veiksmus, kuriuos atlikti jis įgaliotas. Perįgalioti kitą asmenį atlikti šiuos veiksmus jis gali tik tuo atveju, kai jam tokią teisę suteikia gautasis įgaliojimas arba kai jis dėl susidariusių aplinkybių priverstas tai padaryti, kad apsaugotų įgaliotojo interesus (CK 2.145 straipsnio 1 dalis).

23Atstovo sudarytas sandoris atstovaujamojo vardu, atskleidžiant atstovavimo faktą ir neviršijant suteiktų teisių, tiesiogiai sukuria, pakeičia ir panaikina atstovaujamojo civilines teises ir pareigas (CK 2.133 straipsnio 1 dalis). Jeigu sandorį atstovaujamojo vardu sudaro tokios teisės neturintis asmuo, tai sandoris sukuria, pakeičia ir panaikina teises bei pareigas atstovaujamajam tik tuo atveju, jei atstovaujamasis po to pritaria šiam sandoriui ir jį patvirtina (CK 2.133 straipsnio 6 dalis, 2.136 straipsnio 1 dalis).

24CK 2.133 straipsnio nuostatos dėl per atstovą sudaryto sandorio pasekmių, turi būti aiškinamos ir taikomos atsižvelgiant į CK 1.92 straipsnyje įtvirtintą taisyklę. Nagrinėjamu atveju aktualus CK 2.133 straipsnio 6 ir 9 dalyse įtvirtinto reguliavimo santykis. CK 2.133 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad jeigu sandorį kito asmens vardu sudaro tokios teisės neturintis asmuo, tai sandoris sukelia teisines pasekmes atstovaujamajam tik tuo atveju, kai pastarasis tokį sandorį patvirtina. Tuo tarpu CK 2.133 straipsnio 9 dalyje įtvirtinta, kad jeigu atstovas veikė viršydamas savo teises, tačiau tokiu būdu, jog trečiasis asmuo turėjo rimtą pagrindą manyti, kad sudaro sandorį su tokią teisę turinčiu atstovu, sandoris privalomas atstovaujamajam, išskyrus atvejus, kai kita sandorio šalis žinojo ar turėjo žinoti, kad atstovas viršija savo teises. Pažymėtina, kad atstovui įgaliojimai gali būti suteikti ne tik aiškiai išreiškiant juos išduodamame rašytiniame įgaliojime (CK 2.137 straipsnis), tačiau jie taip pat gali būti numanomi, atsižvelgiant į šalių santykius ir aplinkybes, kuriomis atstovas veikia (CK 2.133 straipsnio 2 dalis). Pagal CK 2.133 straipsnio 2 dalies nuostatas numanomo atstovavimo atveju, jeigu asmuo savo elgesiu davė rimtą pagrindą trečiajam asmeniui protingai manyti ir sąžiningai tikėti, kad jis paskyrė kitą asmenį savo atstovu, tai tokio asmens atstovaujamojo vardu sudaryti sandoriai yra privalomi atstovaujamajam, t. y. sukuria šiam civilinių teisių ir pareigų. Apibendrindama aptartas teisinio reguliavimo nuostatas, teisėjų kolegija konstatuoja, kad, sprendžiant dėl įgaliojimus viršijusio atstovo sudaryto sandorio galiojimo, CK 2.133 straipsnio 6 dalyje numatyta aplinkybė – vėlesnė atstovaujamojo valia patvirtinti tokį sandorį ar jo nepatvirtinti – yra lemiama tik tuo atveju, kai kita sandorio šalis nesiremia CK 2.133 straipsnio 9 dalimi. Kai kita sandorio šalis reikalauja sandorio galiojimo ir įrodinėja, kad turėjo rimtą pagrindą manyti, jog sudaro sandorį su tokią teisę turinčiu atstovu, atstovaujamasis turi ginčyti sandorio galiojimą įrodinėdamas, kad kita sandorio šalis žinojo ar turėjo žinoti, jog atstovas viršija jam suteiktus įgaliojimus. Analogiškos teisės aiškinimo ir taikymo nuostatos išdėstytos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 6 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje T. Ž. v. J. V. V. individuali įmonė, bylos Nr. 3K-3-147/2007.

25Nagrinėjamu atveju yra susiklosčiusi situacija, kuri numatyta CK 2.133 straipsnio 9 dalyje. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad sutarties pakeitimas buvo sudarytas su ieškovo darbuotoju, einančiu komercijos direktoriaus pareigas, kuriam 2006 m. sausio 16 d. buvo išduotas įgaliojimas veikti ieškovo vardu – sudaryti sutartis dėl produkcijos pirkimo, pardavimo. Įgaliojimo galiojimo terminas neapibrėžtas (b.l. 11-13, 14). Iš nustatytų bylos aplinkybių matyti, kad atsakovas ginčijamą susitarimą pasirašė su trečiuoju asmeniu V. Š., kuris iki tol pakankamai ilgą laiko tarpą bendravo su UAB „Omnitel“ visais klausimais, susijusiais su paslaugų teikimu. Byloje nėra jokių duomenų, kad Atsakovui nekilo ir negalėjo abejonių apie tai, kad tretysis asmuo gali būti neįgaliotas veikti Ieškovo vardu, todėl atsakovas pasirašė susitarimą ir vykdė savąją susitarimo dalį tinkamai. Ieškovas faktiniais veiksmais – mokėjimu pagal sąskaitas ir naudojimusi nuolaidomis įrangai patvirtino, kad susitarimą pripažįsta, vėliau kai kilo pareiga naudotis paslaugomis atitinkamą laiką pradėjo neigti 2007-10-30 dienos susitarimo teisėtumą.

26Apelianto argumentas, kad atsakovas buvo nepakankamai apdairus, sudaręs ginčijamą susitarimą su neįgaliotu apelianto darbuotoju, yra nepagrįstas. Įgaliojimas buvo išduotas santykiams su trečiaisiais asmenimis sukurti ar palaikyti. Tokių asmenų apsauga, kai įgaliojimas pasibaigia, numatyta CK 2.147 straipsnio 3 dalyje. Šioje normoje numatyta trečiųjų asmenų apsauga tais atvejais, kai įgaliotinis sukuria ir palaiko su jais santykius, nors jo įgaliojimas pasibaigęs. Trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų apsauga pasireiškia tuo, kad prieš juos negalima panaudoti įgaliojimo pasibaigimo fakto, jeigu įgaliotojas neįrodė, kad tretieji asmenys turėjo ar galėjo žinoti, kad įgaliojimas pasibaigė, tačiau nepatikrino įgaliojimo galiojimo dėl savo aplaidumo. Ieškovas neįrodė atsakovo aplaidumo, bet ginčijamą sandorį vykdė toliau – beveik metus. Taigi, apeliantas, keldamas rūpestingumo reikalavimus atsakovui, tokių reikalavimų nekelia sau. Kolegija pažymi, kad tais atvejais, kai įgaliotinis veikia pagal įgaliojimą, kurio galiojimo terminas pasibaigė, tai įgaliojimo pasibaigimo faktu remtis prieš sąžiningus trečiuosius asmenis negalima, jeigu neįrodyta, kad trečiasis asmuo dėl savo aplaidumo nesužinojo, kad įgaliojimo galiojimas jau pasibaigęs. Jeigu dėl įgaliotinio nesąžiningumo ar netinkamo jam įgaliojimu suteiktų pareigų atlikimo įgaliotojui atsirado nuostolių ar žalos, šis turi teisę reikšti ieškinį įgaliotiniui (CK 2.148, 2.150 straipsniai).

27Dėl neturtinės žalos atlyginimo

28.

29CK 2.24 straipsnio nuostatos, kurios skirtos asmens garbės ir orumo gynimui, yra taikomos ginant pažeistą juridinio asmens dalykinę reputaciją. Juridinio asmens reputacijos gynimas pagal CK 2.24 straipsnį taikomas už tikrovės neatitinkančių duomenų, kurie kenkia juridinio asmens reputacijai, paskleidimą (CK 2.24 straipsnio 8 dalis). Viena iš teisinės gynybos ir civilinės atsakomybės taikymo sąlygų yra duomenų paskleidimas. Duomenys yra suprantami kaip žinios, informacija ar faktai, kurių tikrumas gali būti patikrinamas įrodinėjimo priemonėse esančiais įrodymais. Duomenimis pagal CK 2.24 straipsnį nelaikomi nuomonė, vertinimas ar kitokie subjektyvūs požiūriai arba saviraiškos būdai. Jeigu asmens garbė ar orumas, juridinio asmens reputacija yra pažeidžiami subjektyviais saviraiškos būdais (išsakant nuomonę, komentarą ar vertinimą, sukuriant ir pateikiant kūrybos aktus ar kt.), tai pažeistos teisės ginamos taikant atitinkamas Lietuvos teisėje (įskaitant tarptautines sutartis ir konvencijas, pvz., Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją) galiojančias nuostatas ir jose įtvirtintus teisių gynimo būdus – pažeidimo pripažinimą, publikacijų ribojimą, turtinės ar neturtinės žalos atlyginimą ir kt. Byloje dėl asmens pažeistos reputacijos gynimo ieškovas turi įrodyti, kad jo dalykinė reputacija sumenkinta.

30Nagrinėjamoje byloje kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išdėstyta pozicija, jog Ieškovui iš atsakovo reiškiamų pretenzijų buvo žinoma, jog iš bendrovės yra reikalaujama atlyginti nuostolius bei šių nuostolių suma. Atsakovas UAB „Omnitel“ į ieškovą su pretenzijomis kreipėsi 2008 m. rugpjūčio 20 d. bei rugpjūčio 27 d. pagal pateiktus duomenis, ieškovas UAB „Creditinfo Lietuva“ buvo pateikti 2010 d. rugpjūčio mėn. Ieškovas turėjo galimybę teismine tvarka ginčyti atsakovo reikalavimą, jei manė, jog jis yra nepagrįstas. Tačiau to nedarant, atsakovas manė, kad jo reikalavimas yra pagrįstas ir teisėtas, todėl kreipėsi dėl skolos išieškojimo ir informacija buvo pateikta skolininkų administravimo informacinėje sistemoje.

31Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir tuo pagrindu tinkamai pritaikė materialinės teisės normas, dėl ko skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, pakeisti ar naikinti jį apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 320 str.).

32Atsakovas prašo priteisti iš apelianto 1452 Lt išlaidų teisinei pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme. Kadangi apelianto skundas atmetamas, todėl vadovaujantis LR CPK 93 str., 98 str. atsakovui iš apelianto priteistinos šio patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme.

33Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

34Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

35Priteisti UAB „Omnitel“ iš UAB „Eksparas“ 1452 Lt bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I Ginčo esmė... 3. Ieškovė UAB „Eksparas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB... 4. Atsakovas UAB „Omnitel“ pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame... 5. Tretysis asmuo V. Š. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimu ieškinį... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Ieškovas UAB „Eksparas“ apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus m. 2... 10. Ieškovas nurodė šiuo argumentus:... 11. 1. Atsakovas turėjo ginčo įgaliojimą pas save, todėl privalėjo žinoti,... 12. 2. Ieškovas paslaugas iš UAB „Omnitel“ pirko jau ilgą laiką iki... 13. 3. Susitarime buvo numatyta, kad Atsakovas suteikia Ieškovui 18 350 Lt su PVM... 14. 4. Pirmos instancijos teismas netinkamai pritaikė materialinės ir procesinės... 15. 5. Teismas iš viso nevertino dalies byloje esančių įrodymų, turinčių... 16. Atsakovas nesutiko su ieškovo apeliaciniu skundu ir prašė palikti pirmosios... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 18. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 20. Byloje yra kilęs ginčas dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų... 21. Dėl atstovavimo... 22. Pagal CK 2.137 straipsnio 1 dalį įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas,... 23. Atstovo sudarytas sandoris atstovaujamojo vardu, atskleidžiant atstovavimo... 24. CK 2.133 straipsnio nuostatos dėl per atstovą sudaryto sandorio pasekmių,... 25. Nagrinėjamu atveju yra susiklosčiusi situacija, kuri numatyta CK 2.133... 26. Apelianto argumentas, kad atsakovas buvo nepakankamai apdairus, sudaręs... 27. Dėl neturtinės žalos atlyginimo... 28. .... 29. CK 2.24 straipsnio nuostatos, kurios skirtos asmens garbės ir orumo gynimui,... 30. Nagrinėjamoje byloje kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo... 31. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pirmosios... 32. Atsakovas prašo priteisti iš apelianto 1452 Lt išlaidų teisinei pagalbai... 33. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 34. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimą palikti... 35. Priteisti UAB „Omnitel“ iš UAB „Eksparas“ 1452 Lt bylinėjimosi...