Byla N-575-3542-11
Dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 29 d. nutarimo A. T. administracinio teisės pažeidimo byloje priėmimo klausimą

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Ričardo Piličiausko (pranešėjas), Virgilijaus Valančiaus, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo A. T. apeliacinio skundo dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 29 d. nutarimo A. T. administracinio teisės pažeidimo byloje priėmimo klausimą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 29 d. nutarimu A. T. už pažeidimų, numatytų Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 5118 straipsnio 7 dalyje, 9 dalyje ir 11 dalyje, padarymą buvo paskirta galutinė administracinė nuobauda – 5000 litų bauda. A. T. 2011 m. sausio 14 d. (pagal gavimo spaudą ant skundo) padavė teismui apeliacinį skundą, prašydamas pakeisti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 29 d. nutarimą. Teisėjų kolegija

konstatuoja:

6II.

7ATPK 293 straipsnyje (2000 m. rugsėjo 19 d. įstatymo Nr. VIII-1931 redakcija) numatyta, kad skundas dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti paduotas per dešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos. Jeigu šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, jį pareiškėjo prašymu gali atnaujinti atitinkamas administracinis teismas. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas ginčijamą nutarimą priėmė ir paskelbė 2010 m. gruodžio 29 d., todėl paskutinė apeliacinio skundo dėl šio nutarimo pateikimo diena, vadovaujantis minėtu ATPK 293 straipsniu, buvo 2011 m. sausio 8 d. A. T. savo apeliacinį skundą teismui padavė tik 2011 m. sausio 14 d. (pagal gavimo spaudą ant skundo), tai yra praleidęs įstatyme numatytą apeliacinio skundo padavimo terminą. ATPK 293 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 122 straipsnio 5 dalyje prašymas atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą numatytas kaip būtina sąlyga tam, kad teismas galėtų įstatymo nustatyta tvarka spręsti praleisto termino atnaujinimo klausimą. A. T. prašymo atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti nepareiškė, todėl jo apeliacinis skundas yra nepriimamas ir kartu su priedais grąžinamas jį padavusiam asmeniui. Pažymėtina, kad ši nutartis neužkerta galimybės A. T. pakartotinai pateikti teismui apeliacinį skundą kartu su prašymu atnaujinti praleistą terminą jam paduoti, prašyme nurodant ir įrodymais pagrindžiant termino praleidimo priežastis iki skundo pateikimo dienos.

8Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

9Atsisakyti priimti A. T. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 29 d. nutarimo A. T. administracinio teisės pažeidimo byloje ir kartu su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui. Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai