Byla 2-23746-717/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė

2dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „BALTO print“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „KITOX“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 1662,12 Eur skolą, 413,93 Eur delspinigių, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė ieškinyje nurodė, kad šalys 2017 m. vasario 28 d. sudarė sutartį Nr. BP17/976 dėl poligrafinio produkto gaminimo paslaugų teikimo (toliau - sutartis), pagal kurią ieškovė įsipareigojo teikti poligrafinio produkto gaminimo paslaugas, o atsakovė už suteiktas paslaugas atsiskaityti. Ieškovė minėtoje sutartyje numatytas paslaugas suteikė tinkamai, nustatytais terminais, kokybiškai ir pagal nustatytus reikalavimus. Atsakovė tas paslaugas priėmė, tačiau iki šio ieškinio pateikimo teismui dienos visiškai neatsiskaitė, todėl ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 1662,12 Eur skolą bei pagal sutarties 4.6.1 punktą 413,93 Eur delspinigių.

6Teismas konstatuoja:

7Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą pagrindžia: 2017 m. vasario 28 d. šalių pasirašyta paslaugų teikimo sutartimi Nr. BP17/976; 2017 m. kovo 6 d. PVM sąskaita faktūra, serija Nr. BP 17441; 2017 m. kovo 8 d. PVM sąskaita faktūra, serija Nr. BP 17467; 2017 m. balandžio 3 d. PVM sąskaita faktūra, serija Nr. BP 17817; išrašu apie pirkėjų skolas; pretenzija.

8Atlikus byloje pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad yra pagrindas ieškinį tenkinti, nes rašytinės sutarties pagrindu šalis siejo sutartiniai atlygintinų paslaugų teikimo santykiai. Atsakovė ieškovės teiktas paslaugas gavo, todėl, todėl privalėjo vykdyti savo įsipareigojimus ir nustatytu terminu sumokėti už jas ieškovei (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716, 6.720 straipsniai, 2017 m. vasario 28 d. paslaugų teikimo sutartis Nr. BP17/976). Ieškovei kreipusis į teismą, atsakovė turi mokėti ieškovei sutartyje nustatytas netesybas ir įstatyme numatytas procesines palūkanas (2017 m. vasario 28 d. paslaugų teikimo sutarties Nr. BP17/976 4.6.2 p., CK 6.37 straipsnio 2, 3 dalys, 6.210 straipsnio 2 dalis).

9Ieškinys pagrįstas byloje esančiais rašytinais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai – iš atsakovės ieškovei priteistina 1662,12 Eur skola, 413,93 Eur delspinigiai, 6 procentų dydžio procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. rugpjūčio 22 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.2, 6.37, 6.38, 6.63, 6.71 straipsniai, 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.200, 6.205 straipsniai, 6.210 straipsnio 2 dalis, 6.256, 6.258, 6.716, 6.720 straipsniai, 2017 m. vasario 28 d. paslaugų teikimo sutartis Nr. BP17/976 ).

10Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: ieškovei –81,00 Eur žyminis mokestis; išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš atsakovės valstybei nepriteistinos (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1, 7 punktai, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 3, 6 punktai, 92, 93, 96, 98 straipsniai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355; b. l. 2; el. byla, b. l. 4, 17–20).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424, 428 straipsniais, 430 straipsnio 9 dalimi teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti visiškai.

13Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „BALTO print“ (į. k. 125408740, buveinė Vilniuje, Utenos g. 41B, sąsk. Nr. ( - ), AB SEB bankas) iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „KITOX“ (į. k. 302726141, buveinė Kaune, Aukštaičių g. 30-4A, sąsk. Nr. ( - ), AB SEB bankas) 1662,12 Eur (vieno tūkstančio šešių šimtų šešiasdešimt dviejų eurų 12 ct) skolą, 413,93 Eur (keturių šimtų trylikos eurų 93 ct) delspinigius, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2017 m. rugpjūčio 22 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 81,00 Eur (aštuoniasdešimt vieno euro) žyminį mokestį.

14Reikalavimas atsakovei: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 111 straipsnio reikalavimus ir pagrįstus Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 177 straipsnyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis.

15Nurodyti atsakovei, kad, jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo nurodyti prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas. Jeigu atsakovė per 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdys ir pateiks teismui tai patvirtinančius dokumentus, šis preliminarus sprendimas bus panaikintas, o byla nutraukta.

16Informuoti atsakovę, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

17Preliminaraus sprendimo patvirtintą kopiją, ieškinio kopiją išsiųsti atsakovei.

18Ieškovei preliminaraus teismo sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti elektroninių ryšių priemonėmis per tris darbo dienas po šio sprendimo įsiteisėjimo.

19Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai