Byla 2A-192-479/2009
Dėl skolos priteisimo bei atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-09-18 sprendimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Žydrūno Bertašiaus, kolegijos teisėjų Savinijaus Katausko ir Almanto Padvelskio, sekretoriaujant Daliai Rimgailienei, dalyvaujant ieškovės atstovams adv. Jovitai Usonytei, Algimantui Venckui, viešame kolegijos posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Mazgas“ ieškinį atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybei, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei ,,Įtampa“ dėl skolos priteisimo bei atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-09-18 sprendimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3ieškovė UAB „Mazgas“ kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės 30 434,63 Lt skolos, 10 956,47 Lt delspinigių ir penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Ieškovė nurodė, kad 2002-05-02 su atsakove Klaipėdos miesto savivaldybe, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų komisijos 2002-04-29 posėdžio protokolu Nr. 37, sudarė sutartį Nr. 16-354 dėl Klaipėdos miesto apšvietimo tinklų remonto, avarinių gedimų likvidavimo ir radiofikacijos linijų remonto. 2003-11-17 rašytiniu šalių susitarimu sutartis buvo nutraukta, tačiau atsakovė nesumokėjo už visus ieškovės atliktus darbus ir liko skolinga 30 434,63 Lt, todėl prašo priteisti skolą ir netesybas.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2008-09-18 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies – priteisė ieškovei iš atsakovės 30 434,63 Lt skolos, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2008-03-05 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 2 241,73 Lt bylinėjimosi išlaidų. Ieškovės reikalavimas dėl 10 956,47 Lt delspinigių priteisimo atmestas suėjus senaties terminui.

5Atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybė apeliaciniu skundu nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, prašo jį panaikinti ir ieškinį atmesti. Apeliantė nurodo, kad teismas priėmė nepagrįstą sprendimą, nes iš atsakovės ieškovei priteista už darbus, nors byloje nesurinkta pakankamai įrodymų apie jų atlikimą ir tinkamą perdavimą atsakovei. Ieškovė neįspėjo atsakovės, kad ketina atlikti darbus, kurie nebuvo numatyti defektų akte, todėl atsakovei nėra žinoma apie tokių darbų atlikimą, jų kokybę, ar tokie darbai iš viso buvo atlikti. Nėra duomenų ir apie tai, kad ieškovė būtų atsiskaičiusi su trečiuoju asmeniu už suteiktas paslaugas, atliktų darbų aktas tarp ieškovės ir atsakovės taip pat nepasirašytas. Be to, ir bylinėjimosi išlaidos iš atsakovės ieškovei priteistos pažeidžiant įstatymo reikalavimus, nes nebuvo pateikta šių išlaidų detalizacija.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė UAB „Mazgas“ su apeliaciniu skundu nesutinka bei prašo jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

7Apeliacinis skundas tenkintinas.

8Atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybė apeliaciniame skunde nurodo, kad ji tinkamai vykdė tarp šalių sudarytą sutartį ir ieškovei atsakovė nėra skolinga. Su šia atsakovės nuostata teismas sutinka.

9Byloje yra pateikta 2002-05-02 tarp šalių sudaryta apšvietimo tinklų remonto, avarinių gedimų likvidavimo ir radiofikacijos linijų remonto sutartis (b. l. 7, 8, t. 1). Šioje sutartyje nurodyta, kad sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu. 2003-10-20 pranešime yra nurodyta, kad ieškovė UAB „Mazgas“ sutinka su 2002-05-02 sutarties nutraukimu, jeigu atsakovė visiškai atsiskaitys už darbus, atliktus nuo 2003-07-01 (b. l. 26, t. 1). 2003-11-17 susitarime dėl 2002-05-02 sutarties nutraukimo yra nurodyta, kad šalys bendru susitarimu nutraukia 2002-05-02 sutartį. Akivaizdu tai, kad nutraukiant sutartį, ieškovė atsakovei nepareiškė pretenzijų dėl skolos už atliktus darbus. Kadangi ieškovė sutiko nutraukti su atsakove sutartį tik atsakovei visiškai atsiskaičius už atliktus darbus, galima padaryti išvadą, jog iki sutarties nutraukimo atsakovė ieškovei už atliktus darbus sumokėjo (LR CK 6. 193 str.).

10Atsižvelgtina ir į tai, kad 2002-05-02 rangos sutartyje yra aiškiai nustatyta atsiskaitymo už atliktus darbus tvarka. Akivaizdu, kad atsakovė privalėjo sumokėti ieškovei už atliktus darbus per 20 dienų nuo atliktų darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros pateikimo (b. l. 7, t. 1). Atsakovės pateikti defektų aktai, atliktų darbų priėmimo aktai, sąskaitos faktūros, mokėjimo pavedimai įrodo, kad šalys laikėsi 2002-05-02 sutartyje nurodytos atsiskaitymo tvarkos (b. l. 103–150, t. 1, 3–17, t. 2). Teismas atsižvelgia į tai, kad skolos faktą patvirtinančių darbų priėmimo–perdavimo aktų, pasirašytų abiejų šalių, ieškovė nepateikė, ieškovė skolos faktą patvirtinančią sąskaitą faktūrą surašė tik 2005-12-30 (b. l. 27, t. 1). Taigi 2002-05-02 sutartyje nustatyta tvarka bei sutarties galiojimo metu ieškovė atsakovei nepareiškė pretenzijų dėl skolos sumokėjimo, skolos faktą įrodantys darbai nebuvo perduoti atsakovei, sutartyje nustatyta tvarka nebuvo pateikta sąskaita faktūra, todėl ieškovės ieškinys nėra įrodytas, atsakovė už ieškovės nurodytus darbus mokėti neprivalo (LR CPK 178 str.).

11Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovės skolos faktą patvirtina ieškovės bei trečiojo asmens UAB „Įtampa“ pasirašyti atliktų darbų aktai, apmokėjimo už darbus dokumentai. Atsižvelgtina į tai, kad pagal 2002-05-02 sutartį ieškovė privalėjo informuoti atsakovę apie darbus atliekančius subrangovus. Nors ieškovė pateikė teismui su UAB „Įtampa“ sudarytą subrangos sutartį, ši sutartis atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybei pateikta nebuvo ir atsakovė nėra išreiškusi valios nei dėl subrangos sutarties sudarymo, nei dėl jos vykdymo. Taigi atsakovė nėra sutartinių santykių tarp ieškovės UAB „Mazgas“ bei UAB „Įtampa“ dalyvė, todėl tarp ieškovės ir UAB „Įtampa“ pasirašyti dokumentai negali būti įrodymais šioje byloje (LR CPK 180 str.). Be to, ieškovės pateiktų įrodymų dėl atliktų darbų vertės negalima įvertinti, nes atsakovė nebuvo šių darbų priėmusi, nėra nustatyta darbų atlikimo kaina. Neaišku, dėl kokių priežasčių ieškovė UAB „Mazgas“ sumokėjo UAB „Įtampa“ už ginčo dalyką sudarančius darbus 10 261,30 Lt (b. l. 77, t. 1), o iš atsakovės už tuos pačius darbus ieškovė prašo priteisti 30 434,63 Lt (b. l. 29, t. 1). Taigi ieškovės pateikti dokumentai dėl vykdymo sutarties, sudarytos su UAB „Įtampa“, ieškovės reikalavimų nepatvirtina.

12Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad atsakovė nesumokėjo ieškovei

1330 434,63 Lt skolos dėl lėšų trūkumo. Atsižvelgtina į tai, kad 2003-10-20, kai atsakovė gavo ieškovės sutikimą dėl 2002-05-02 sutarties nutraukimo, tarp ieškovės ir atsakovės buvo pasirašytas papildomas susitarimas dėl 2002-05-02 sutarties pakeitimo (b. l. 27, 28, t. 2). Šalys susitarė, kad 2003 metų antrą pusmetį ieškovės atliekamų darbų kaina sudarys 82 820 Lt, buvo patvirtina darbų sąmata. Dėl sumokėjimo už ieškovės atliktus darbus atsakovė pateikė Klaipėdos miesto savivaldybės Finansų skyriui paraišką skirti 95 324,05 Lt, lėšų skyrimo pagrindu nurodyti darbų priėmimo–perdavimo aktai, 2003-10-31 UAB „Mazgas“ išrašytos 2 sąskaitos faktūros. Atsakovė ieškovės pateiktas sąskaitas faktūras apmokėjo (b. l. 103, t. 1). Taigi nėra pateikta įrodymų, kad atsakovė neturėjo lėšų sumokėti ieškovei už jos atliktus ir nustatyta tvarka priimtus darbus (LR CPK 178 str.). 2003-10-31 ginčijamų darbų atlikimo akte yra nurodyta, kad ieškovė atliko Žvejų gatvės 10, 11 namų atramų remontą (b. l. 29, t. 1), o 2003-10-31 abiejų šalių pasirašytame atliktų darbų akte yra nurodyta, jog atsakovė priima ieškovės atliktus Žvejų gatvės 3, 9 namų atramų remonto darbus (b. l. 143, t. 1). Taigi ieškovei 2003-10-31 atlikus Žvejų gatvės 3, 9 namų atramų remonto darbus, jie turėjo būti priimti arba nepriėmimo faktas turėjo būti užfiksuotas, tačiau 2003-10-31 abiejų šalių pasirašytame akte nėra jokių įrašų apie atsakovės atsisakymą priimti ginčo dalyką sudarančius darbus. Be to, 2003-10-31 ieškovės atliktų ir atsakovės neapmokėtų darbų akte yra nurodyta, kad ieškovė atliko Debreceno gatvės 21, 22 namų atramų remontą (b. l. 29, t. 1), o 2003-10-31 abiejų šalių pasirašytame atliktų darbų akte yra nurodyta, jog atsakovė priima ieškovės atliktus Debreceno gatvės 21, 23 namų atramų remonto darbus (b. l. 143, t. 1). Taigi ieškovė nepagrindžia, dėl kokių priežasčių atsakovei nebuvo perduoti Debreceno gatvės 22 namo atramos remonto darbai, o už ieškovės nurodytos 21 namo atramos remonto darbus atsakovė jau yra sumokėjusi.

14Galima padaryti išvadą, kad ieškovė neįrodė atsakovės skolos fakto, pareiškė nepagrįstą ieškinį ir ieškovės ieškinys atmestinas (LR CPK 178 str.).

15Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmos dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

16Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-09-18 sprendimą panaikinti ir ieškovės UAB „Mazgas“ ieškinį atmesti.

Proceso dalyviai