Byla A-2980-502/2018
Dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų uždarųjų akcinių bendrovių „Vaivorykštė“, „Tikroji vaivorykštė“ ir „Masada“ skundą atsakovui Šiaulių miesto savivaldybei, atstovaujamai Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, dėl turtinės žalos atlyginimo ir metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Dalios Višinskienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų uždarųjų akcinių bendrovių „Vaivorykštė“, „Tikroji vaivorykštė“ ir „Masada“ prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų uždarųjų akcinių bendrovių „Vaivorykštė“, „Tikroji vaivorykštė“ ir „Masada“ skundą atsakovui Šiaulių miesto savivaldybei, atstovaujamai Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, dėl turtinės žalos atlyginimo ir metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjai uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Vaivorykštė“, UAB „Tikroji vaivorykštė“ ir UAB „Masada“ (toliau – ir pareiškėjai, Bendrovės) 2012 m. vasario 6 d. teismui pateikė skundą, prašydami iš atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – ir atsakovas, Savivaldybė), atstovaujamos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (toliau – ir Administracija), priteisti: 1) UAB „Vaivorykštė“ – 2 722,76 Eur, UAB „Tikroji vaivorykštė“ – 1 458,36 Eur, UAB „Masada“ – 592,34 Eur turtinei žalai atlyginti, 2) kiekvienam pareiškėjui – po 5 proc. palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 3) bylinėjimosi išlaidas.

6Panevėžio apygardos administracinis teismas 2016 m. gegužės 16 d sprendimu nusprendė pareiškėjų UAB „Vaivorykštė“, UAB „Tikroji vaivorykštė“ ir UAB „Masada“ skundą atmesti, grąžinti UAB „Vaivorykštė“ 15,06 Eur, UAB „Masada“ – 0,87 Eur sumokėto žyminio mokesčio, pareiškėjų prašymo dalį dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, priteisimo perduoti nagrinėti pagal kompetenciją Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

7Pareiškėjai UAB „Vaivorykštė“, UAB „Tikroji vaivorykštė“ ir UAB „Masada“ Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašė Panevėžio apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 16 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjų skundą tenkinti, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs pareiškėjų apeliacinį skundą, 2018 m. vasario 22 d. sprendimu pareiškėjų apeliacinį skundą tenkino ir Panevėžio apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 16 d. sprendimą panaikino, išskyrus sprendimo dalį dėl žyminio mokesčio grąžinimo pareiškėjams. Pareiškėjų skundą tenkino ir priteisė iš atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės, atstovaujamos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, UAB „Vaivorykštė“ – 2 722,76 Eur, UAB „Tikroji vaivorykštė“ – 1 458,36 Eur, UAB „Masada“ – 592,34 Eur turtinei žalai atlyginti, taip pat kiekvienam pareiškėjui – po 5 proc. palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pareiškėjui UAB „Vaivorykštė“ iš atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės, atstovaujamos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, priteisė 1 806,62 Eur bylinėjimosi išlaidoms, patirtoms bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginti; pareiškėjui UAB „Tikroji vaivorykštė“ – 136,79 Eur. Prašymo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, priteisimo perdavė nagrinėti pagal kompetenciją pirmosios instancijos teismui.

9II.

10Pareiškėjai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2018 m. kovo 6 d. pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas pirmą kartą nagrinėjant bylą bendrosios kompetencijos - Šiaulių apygardos teisme po 968 Lt (280,35 Eur) iš atsakovo už apeliacinio skundo dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 23 d. sprendimo parengimą.

11Prašyme nurodė, kad Lietuvos vyriausiais administracinis teismas 2018 m. vasario 22 d. sprendimu pareiškėjų prašymo netenkino ir nurodė, kad byloje nėra duomenų nei apie apeliantų 2013 m. sausio 3 d. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, nei įrodymų apie bylinėjimosi išlaidas. Pareiškėjų teigimu, prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo buvo išsiųstas Šiaulių apygardos teismui 2013 m. sausio 3 d. bei patirtas išlaidas patvirtinantys įrodymai, tačiau pareiškėjams nėra žinoma, kodėl jų prašymo byloje nėra.

12Atkreipė dėmesį, kad kuomet ši byla buvo nagrinėjama antrą kartą Šiaulių apygardos administraciniame teisme, teisėjas 2015 m. sausio 9 d. sprendime nurodė ir komentavo UAB „Vaivorykštė“, UAB „Tikroji vaivorykštė“ ir UAB „Masada“ patirtas po 968 Lt (280,35 Eur) bylinėjimosi išlaidas už 2012 m. birželio 4 d. apeliacinio skundo dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 23 d. sprendimo panaikinimo parengimą. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad administracinę bylą nagrinėjant Šiaulių apygardos administraciniame teisme, bylos medžiagoje buvo pareiškėjų pateiktas prašymas dėl minėtų bylinėjimosi išlaidų pritiesimo ir jas pagrindžiantys rašytiniai įrodymai.

13Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta bei vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 45 straipsnio 1 dalimi (redakcija, galiojusi iki 2016 m. liepos 1 d.), prašo priteisti iš atsakovo išlaidas advokato pagalbai apmokėti, patirtas pirmą kartą nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme – Šiaulių apygardos teisme, po 280,35 Eur kiekvienam pareiškėjui už apeliacinio skundo dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 23 d. sprendimo panaikinimo parengimą.

14Atsakovas pateiktame atsiliepime į pareiškėjų prašymą nurodo, kad jis yra nepagrįstas dėl to, jog Šiaulių miesto savivaldybė nėra atsakinga už pareiškėjų patirtas bylinėjimosi išlaidas dėl to, kad pareiškėjai netinkamai pasinaudojo savo teisėmis ir padavė skundą bendrosios kompetencijos teismui.

15Atsakovo teigimu, prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas yra nepagrįstas ir dėl to, kad pareiškėjai dokumentus teikė bendrai, t. y. bendrą dokumentą, todėl negali būti priteisiamos sumos kiekvienam pareiškėjui atskirai už tą patį dokumento parengimą. Pareiškėjai buvo atstovaujami vieno advokato, todėl tokio dydžio išlaidų priteisimas būtų nepagrįstas ir prieštaraujantis teisingumo ir protingumo principams.

16Akcentuoja, kad patys pareiškėjai prašyme nurodo, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. vasario 23 d. sprendimu pareiškėjų prašymo netenkino, todėl akivaizdu, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas negali būti kvestionuojamas ir aplinkybės tikrinamos ar sprendžiamos iš naujo, nes sprendimas yra įsiteisėjęs ir atsakovo įgyvendintas pilna apimtimi.

17Teisėjų kolegija konstatuoja:

18III.

19Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2016 m. liepos 1 d., toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą.

20Remiantis ABTĮ 44 straipsnio 2 dalimi, kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas. To paties straipsnio 6 dalyje numatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. CPK 98 straipsnio 2 dalis nustato, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

21ABTĮ 45 straipsnio 1 dalis nustato, kad dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šioje normoje yra įtvirtintas reikalavimas šaliai pagrįsti savo prašyme nurodytas išlaidas konkrečiais skaičiais bei įrodymais, atitinkančiais ABTĮ 57 straipsnio nustatytus reikalavimus. Prašomų priteisti sumų apskaičiavimas iš esmės turėtų būti detalus, išsamus ir su pagrindimu. Prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo.

22Pareiškėjai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2018 m. kovo 5 d. pateikė prašymą atlyginti bylinėjimosi išlaidas už apeliacinio skundo dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 23 d. sprendimo panaikinimo surašymą, kiekvienam po 280,35 Eur. Šioms išlaidoms pagrįsti, pateikė teisinių paslaugų sutartis, sudarytas su advokato V. B. kontora, 2012 m. birželio 5 d. PVM sąskaitas faktūras, kuriose nurodytas teisinių paslaugų pobūdis – apeliacinio skundo dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 23 d. sprendimo surašymas, paslaugos suma – 968 Lt (su PVM), 2012 m. birželio 13 d. mokėjimo nurodymus, iš kurių matyti, kad kiekvienas pareiškėjas advokatui sumokėjo po 968 Lt (280,35 Eur).

23ABTĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą.

24Kaip jau buvo minėta, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Panevėžio apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 16 d. sprendimą panaikino, išskyrus sprendimo dalį dėl žyminio mokesčio grąžinimo pareiškėjams ir pareiškėjų UAB „Vaivorykštė“, UAB „Tikroji vaivorykštė“ ir UAB „Masada“ skundą tenkino. Taigi galutinis sprendimas priimtas pareiškėjų naudai, todėl jie įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

25Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (redakcija, galiojusi iki 2015 m. kovo 19 d., toliau – ir Rekomendacijos) 7 punkte nustatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga.

26Advokatas V. B. 2012 m. birželio 4 d. pareiškėjams parengė apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gegužės 23 d. sprendimo (III tomas, b. l. 73–77), todėl apskaičiuojant už suteiktą teisinę pagalbą rekomenduojamą maksimalų dydį, taikytina Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga, kuri, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368, buvo 800 Lt (231,70 Eur).

27Pagal Rekomendacijų 8.9 punktą, už apeliacinį skundą nustatytas koeficientas 3, todėl rekomenduojama priteisti maksimali užmokesčio suma už apeliacinio skundo parengimą yra 2 400 Lt (695,10 Eur (231,70 x3)). Pareiškėjų prašoma priteisti suma – po 280,35 Eur – už apeliacinio skundo parengimą neviršija nustatytos maksimalios sumos.

28Rekomendacijų 2 punkte numatyta, jog nustatydamas priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, teismas atsižvelgia į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą; teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą; ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; ginčo sumos dydį; teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; sprendžiamų teisinių klausimų naujumą; šalių elgesį proceso metu; advokato darbo laiko sąnaudas; kitas svarbias aplinkybes.

29Be to, teismas turi atsižvelgti į tai, kad priteistinoms bylinėjimosi išlaidoms taikomi ir bendrieji teisės principai - jos turi atitikti teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, reikalaujančius, be kita ko, kad asmenys, prašantys jų atlyginimo, elgtųsi apdairiai, rūpestingai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-201/2013; 2013 m. liepos 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-211/2013; 2014 m. balandžio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-346/2014; 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-707/2014 ir kt.).

30Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacinio skundo turinį, atsižvelgusi į tai, kad pareiškėjus atstovavo tas pat advokatas, parengtas vienas trijų pareiškėjų apeliacinis skundas, į Rekomendacijų 2 punkte nustatytus kriterijus, prašomas priteisti už nurodytą teisinę paslaugą sumas atitinkamai mažina ir pareiškėjams UAB „Vaivorykštė“, UAB „Tikroji vaivorykštė“ ir UAB „Masada“ iš atsakovo priteisia po 230 Eur bylinėjimosi išlaidų.

31Atsakovo atsiliepime nurodyti argumentai, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. vasario 23 d. sprendimu pareiškėjų prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų šioje dalyje netenkino, o sprendimas yra įvykdytas, neriboja pareiškėjų teisės ABTĮ nustatyta tvarka kreiptis su prašymu priteisti bylinėjimosi išlaidas.

32Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsniu, 45 straipsnio 2 dalimi, 133 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

33Pareiškėjų uždarųjų akcinių bendrovių „Vaivorykštė“, „Tikroji vaivorykštė“ ir „Masada“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkinti iš dalies.

34Priteisti pareiškėjams uždarosioms akcinėms bendrovėms „Vaivorykštė“, „Tikroji vaivorykštė“ ir „Masada“ iš atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės, atstovaujamos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, po 230 Eur (du šimtus trisdešimt eurų) kiekvienam pareiškėjui bylinėjimosi išlaidų.

35Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjai uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB)... 6. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2016 m. gegužės 16 d sprendimu... 7. Pareiškėjai UAB „Vaivorykštė“, UAB „Tikroji vaivorykštė“ ir UAB... 8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, apeliacine tvarka... 9. II.... 10. Pareiškėjai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2018 m. kovo 6 d.... 11. Prašyme nurodė, kad Lietuvos vyriausiais administracinis teismas 2018 m.... 12. Atkreipė dėmesį, kad kuomet ši byla buvo nagrinėjama antrą kartą... 13. Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta bei vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos... 14. Atsakovas pateiktame atsiliepime į pareiškėjų prašymą nurodo, kad jis yra... 15. Atsakovo teigimu, prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas yra nepagrįstas... 16. Akcentuoja, kad patys pareiškėjai prašyme nurodo, jog Lietuvos vyriausiasis... 17. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 18. III.... 19. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (redakcija,... 20. Remiantis ABTĮ 44 straipsnio 2 dalimi, kai sprendimas priimtas pareiškėjo... 21. ABTĮ 45 straipsnio 1 dalis nustato, kad dėl išlaidų atlyginimo... 22. Pareiškėjai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2018 m. kovo 5 d.... 23. ABTĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai... 24. Kaip jau buvo minėta, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m.... 25. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.... 26. Advokatas V. B. 2012 m. birželio 4 d. pareiškėjams parengė apeliacinį... 27. Pagal Rekomendacijų 8.9 punktą, už apeliacinį skundą nustatytas... 28. Rekomendacijų 2 punkte numatyta, jog nustatydamas priteistino užmokesčio už... 29. Be to, teismas turi atsižvelgti į tai, kad priteistinoms bylinėjimosi... 30. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacinio skundo turinį, atsižvelgusi į... 31. Atsakovo atsiliepime nurodyti argumentai, kad Lietuvos vyriausiasis... 32. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44... 33. Pareiškėjų uždarųjų akcinių bendrovių „Vaivorykštė“, „Tikroji... 34. Priteisti pareiškėjams uždarosioms akcinėms bendrovėms... 35. Nutartis neskundžiama....