Byla 2-140-340/2008
Dėl sandoriu pripažinimo negaliojanciais, tretieji asmenys Vilniaus m. 21 notaru biuro notare Violeta Šeškeviciene, likviduojama J.J. kelioniu ir ekskursiju organizavimo imone „Keliauninkas“, UAB „Naktigone“

1Vilniaus apygardos teismo teiseja T.Žukauskiene,

2sekretoriaujant G.Bitvinskienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui advokato padejejui J.Sakaviciui,

4atsakovui E.A.,

5atsakovo AB banko „Hansabankas“ atstovui advokatui D.Baranauskui,

6atsakovo UAB „Kristiana“ atstovui advokato padejejui S.Pednyciai,

7treciojo asmens Vilniaus m. 21 notaru biuro notares V.Šeškevicienes atstovui advokatui J.Butkui,

8viešame teismo posedyje išnagrinejo ieškovo Lietuvos ir Vokietijos imones BUAB „Vilbara“ administratoriaus UAB „Bankrotera“ ieškini atsakovams AB bankui „Hansabankas“, E.A., UAB „Kristiana“ del sandoriu pripažinimo negaliojanciais, tretieji asmenys Vilniaus m. 21 notaru biuro notare Violeta Šeškeviciene, likviduojama J.J. kelioniu ir ekskursiju organizavimo imone „Keliauninkas“, UAB „Naktigone“.

9Teismas, išnagrinejes civiline byla,

10n u s t a t e:

11ieškovas kreipesi i teisma ieškiniu prašydamas: pripažinti iš dalies negaliojanciu 1998 m. gegužes 28 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 1, sudarytos tarp ieškovo ir atsakovu UAB „Kristiana“ bei Lietuvos taupomojo banko (toliau – LTB) Panevežio skyriaus, 6 p. ta apimtimi, kuria buvo susitarta, jog pardavejas BUAB „Vilbara“ sutinka, kad dalis kainos sumos – 390 000 Lt – butu pervesti LTB Panevežio skyriui, dengiant pardavejo isiskolinima bankui bankroto byloje; gražinti ieškovui LTB Panevežio skyriaus be pagrindo igyta turta, t.y. iš atsakovo AB banko „Hansabankas“ ieškovo naudai priteisti 390 000 Lt; pripažinti AB banko „Hansabankas“ 390 000 Lt dydžio reikalavimo teise i BUAB „Vilbara“ kaip trecios eiles kreditoriaus; pripažinti negaliojancia 1998-07-15 reikalavimu perleidimo sutarti Nr. 1, sudaryta tarp BUAB „Vilbara“ ir LTB Panevežio skyriaus; iš AB banko „Hansabankas“ priteisti ieškovui 61 596,80 Lt; pripažinti AB banko „Hansabankas“ Panevežio regiono skyriaus 45 503,84 Lt dydžio reikalavimo teise i BUAB „Vilbara“ kaip trecios eiles kreditoriaus; priteisti bylinejimosi išlaidas. Nurodo, jog gincijami sandoriai ar ju dalys prieštaravo 1992-09-05 Imoniu bankroto istatymui, todel pirkimo-pardavimo sutarties 6 p. ir reikalavimu perleidimo sutartis yra niekiniai. Buves BUAB „Vilbara“ administratorius atsakovas E.A., sudarydamas minetus sandorius, prioriteta neteisetai suteike vienam iš kreditoriu – bankui, nepaisydamas pirmesnes eiles kreditoriu reikalavimu, todel sandoriai taip pat gincytini CK 6.66 str. pagrindu (actio Pauliana), pareiškime del ieškinio patikslinimo (b.l. 117-120, 151) nurode, jog sandoriai taip pat gincytini ir 1964 m. CK 47 str. pagrindu. Ieškovo nuomone, ieškinio senaties terminas kreiptis i teisma nepraleistas; bet, jei teismas butu kitokios nuomones, prašo ji atnaujinti, kadangi anksciau objektyviai negalejo paduoti ieškinio teismui, nurodo, jog sprendžiant klausima del senaties termino atstatymo atsižvelgtina i tai, kad šioje situacijoje egzistuoja viešas interesas.

12Teismo posedžio metu ieškovo atstovas pareiške, kad ieškovo procesiniuose dokumentuose nurodyto sandoriu nugincijimo istatyminio pagrindo – 1964 m. CK 57-1 ir 2000 m. CK 6.66 str. nepalaiko.

13Atsakovas AB banko „Hansabankas“ atsiliepimu i ieškini bei tripliku ieškini laiko nepagristu ir prašo ji atmesti, priteisti bylinejimosi išlaidas. Prašo taikyti ieškinio senati abieju sutarciu atžvilgiu; akcentuoja, jog 1998-05-28 sutartis buvo sudaryta dar iki 1964 m. CK 571 str. isigaliojimo 1998 m. birželio 24 d., todel nera juridinio pagrindo ja gincyti. Be to, neigia, jog šiuo pagrindu ieškovas turi teise gincyti savo paties sudarytus sandorius. Nepripažista ieškovo interesu pažeidimo, nes bendra likusiu nepatenkintu kreditoriniu reikalavimu suma bankroto byloje, ieškini patenkinus, liktu nepakitusi, o buves BUAB „Vilbara“ administratorius veike 1998-05-04 ivykusio bankrutavusios imones kreditoriu susirinkimo nutarimo, kuris nera nugincytas, pagrindu. 1998-05-28 pirkimo-pardavimo sutarties 6 p. traktuoja kaip esmine sutarties sudarymo salyga, kas reiškia, jog be jos sandoris apskritai nebutu buves sudarytas. Tvirtina, kad ieškovas supainiojo sandorio negaliojimo ex officio (t.y. niekinio) ir sandorio pripažinimo negaliojanciu (t.y. nugincijamo); restitucijos taikymo ir nepagristo praturtejimo institutus. Mano, jog ieškovo teisinis statusas – imones pripažinimas bankrutavusia ir likviduojama del bankroto – šiuo konkreciu atveju užkerta kelia taikyti restitucija. Kalbedamas apie actio Pauliana, atsakovas pabrežia, jog gincijamu pirkimo-pardavimo sandoriu jis nieko iš ieškovo negavo, vadinasi, nieko neprivalo pastarajam gražinti. Pažymi, jog ieškovas pagal IBI 8 str. 2 d. gali kreiptis del žalos atlyginimo priteisimo iš asmenu, kaltu del susidariusios situacijos pasekmiu.

14Atsakovas UAB „Kristiana“ atsiliepimu i ieškini, tripliku ieškinio nepripažista ir prašo jo netenkinti, nes jis pareikštas netinkamo asmens bei suejus ieškinio senaties terminui. IBI nesuteikia administratoriui teises gincyti sandorius, kurie sudaryti po bankroto bylos iškelimo. Nurodo, jog ieškinio reikalavimai galetu buti siejami su žalos priteisimu iš ankstesnio imones administratoriaus, o sutarciu nugincijimo pagrindai neegzistuoja, nes kreditoriai priimdami nutarima, kuri administratorius ivykde, atsisake turetos pirmumo teises i reikalavimu patenkinima. Kadangi ieškovas akcentuoja pažeistus kreditoriu interesus, todel kreditoriai itrauktini i byla treciaisiais asmenimis ieškovo puseje. Atsakovo nuomone, ieškovas netinkamai suvokia actio Pauliana prigimti ir taikymo galimybes. Nurodo, kad jis yra sažiningas nekilnojamuju objektu igijejas, restitucija negali buti taikomas prieš sažiningus asmenis, igijusius turta pagal atlygintina sandori.

15Atsakovas E.A. teismo posedžio metu praše ieškini atmesti. Nurode, jog pereme bankrutuojancios imones administravima iš kito administratoriaus. Patalpos Palangoje ir Panevežyje buvo apgadintos; kreditoriai susirinkime prieme sprendima patalpas parduoti. Jokiu skundu ir pretenziju del sandorio nebuvo. Pinigai buvo paskirstyti 1998-05-04 susirinkime, visi su tuo sutiko.

16Tretysis asmuo Vilniaus miesto 21-jo notaru biuro notare V.Šeškeviciene atsiliepimu i ieškini su ieškiniu nesutinka ir prašo jo netenkinti. Teigia, jog ieškovas neivardino imperatyvios teises normos, kurios pažeidimas sudarytu prielaidas pripažinti negaliojancia 1998-05-28 sutarti ar jos dali; yra suejusi ieškinio senatis kreiptis i teisma del priverstinio pažeistu teisiu ar istatymo saugomu interesu gynimo. Be to, ieškovas pavelavo kreiptis i teisma dar ir del tos priežasties, kad, priemus sprendima likviduoti bankrutuojancia bendrove, nebegalimas kreditoriu sarašo tvirtinimas arba keitimas (tikslinimas). Pažymi, jog sandorio galiojimas nepriklauso nuo jo vykdymo, t.y. gautu pinigu tinkamo ar netinkamo paskirstymo. Nurodo, jog prieš tvirtindama pirkimo – pardavimo sutarti ji atliko visus tam butinus patikrinimus; atsiskaitymo tvarkos, aptartos kreditoriu susirinkimo priimtame nutarime, tikrinimas neieina i jos funkcijas, nebent pacios šalys to pageidautu.

17Tretieji asmenys likviduojama J.J. kelioniu ir ekskursiju organizavimo imone „Keliauninkas“, UAB „Naktigone“ i teismo posedi neatvyko, procesiniu dokumentu nepateike, apie teismo posedi buvo informuoti tinkami; byla nagrineta jiems nedalyvaujant.

18Ieškinys atmestinas.

19Byloje nustatyta, kad 1997-04-04 nutartimi buvo iškelta bankroto byla bendrai Lietuvos- Vokietijos imonei UAB „Vilbara“; administratoriumi buvo paskirtas A.R. (b.l. 10-11); 1997-07-01 nutartimi bankroto administratorius buvo pakeistas – vietoje A.R. paskirtas E.A. (b.l. 12); 2005-08-04 administratorius buvo pakeistas dar karta – vietoje E.A. bankroto administratoriumi pakirta UAB „Bankrotera“ (b.l. 15-16).

20Bankroto procedura bendros Lietuvos-Vokietijos imones UAB „Vilbara“ bankroto byloje buvo vykdoma pagal Lietuvos Respublikos imoniu bankroto istatymo (1992-09-15 Nr. I-2880) normas: 1998-01-14 Vilniaus apygardos nutartimi buvo patvirtintas bankrutuojancios bendroves kreditoriu sarašas bendrai 2 022 608,29 Lt sumai (b.l. 13-14), 2000-09-25 Vilniaus apygardos teismo sprendimu bendrove buvo paskelbta likviduojama del bankroto, sprendimu taip pat buvo nustatytas kreditoriu finansiniu reikalavimu tenkinimo eiliškumas – pirma eile tenkinant ikaitu garantuotus kreditoriu reikalavimus ir t.t. (b.l. 204-205). Bankroto procedura byloje dar nepabaigta, nutartis del bendroves pabaigos ir išregistravimo iš registro nepriimta. Nors sprendimas del bendroves likvidavimo buvo priimtas 2000 m., isigaliojus 1997-06-17 Lietuvos Respublikos Imoniu bankroto istatymui Nr. VIII-270, remiantis šio istatymo 43 str. 2 d., bankroto procedura UAB „Vilbara“ byloje tesiama ir bus pabaigta pagal 1992-09-15 Imoniu bankroto istatymo nuostatas.

21Bankroto proceduros metu AB „Lietuvos taupomasis bankas“ pasiule bendroves bankroto administratoriui E.A. sušaukti visuotini kreditoriu susirinkima ir apsvarstyti galimybe parduoti bankrutuojanciai bendrovei priklausancias ir ikeistas Lietuvos taupomojo banko (toliau – LTB) Panevežio skyriui patalpas Laisves a. 4, Panevežio m. ir Vyrauto g. 39, Palangos m. už 1 120 000 Lt, su salyga, kad 390 000 Lt bus nukreipta ikaito turetojo kreditorinio reikalavimo patenkinimui, o likusi suma (45 503,84 Lt) bus padengta perimant bankrutuojancios imones debitorinius isiskolinimus (b.l. 25). 1998-05-04 šis pasiulymas buvo apsvarstytas, pasiulymui buvo pritarta (susirinkimo protokolas, b.l. 22-23).

221998-05-28 tarp bankrutuojancios bendroves ir atsakovu UAB „Kristiana“ bei LTB Panevežio skyriaus buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 1, pagal kuria bankrutuojanti bendrove pardave paminetas ikeistas patalpas UAB „Kristiana“ už 1 120 000 Lt. Pirkimo-pardavimo sutarties 6 punktu pardavejas BUAB „Vilbara“ sutiko, kad dalis kainos, gautos už parduota imones turta (390 000 Lt), butu pervesti LTB Panevežio skyriui, dengiant bankrutuojancios bendroves isiskolinima bankui (ikaito turetojui) bankroto byloje (sutartis, b.l. 26-29).

23Ieškovas gincija šio sandorio 6 punkta ta apimtimi, kuria buvo susitarta, jog pardavejas BUAB „Vilbara“ sutinka, kad dalis kainos, gautos už parduota imones turta (390 000 Lt), butu pervesti LTB Panevežio skyriui, dengiant bankrutuojancios bendroves isiskolinima bankui (ikaito turetojui) bankroto byloje bei 1998-07-15 reikalavimu perleidimo sutarti Nr. 1, sudaryta tarp BUAB „Vilbara“ ir LTB Panevežio skyriaus del reikalavimo teisiu i bankrutuojancios bendroves skolininkus: personaline imone „Keliauninkas“ 35 059,25 Lt sumai ir UAB „Naktigone“ 26 537,55 Lt sumai perleidimo, iš esmes trims pagrindais – ieškovas teigia, kad kreditoriai pritare tik bankrutuojancios bendroves turto pardavimui, o ikaito turetojo pasiulytai salygai, kad dalis lešu, gautu pardavus ikeista turta, butu nukreipta ikaito turetojo LTB Panevežio skyriaus patenkinimui, kreditoriai nepritare, t.y. pirkimo-pardavimo sutarties 6 punkto salyga prieštarauja 1992-09-15 Imoniu bankroto istatymo 8 punkto nuostatoms. Ieškovas taip pat nurode, kad pirkimo-pardavimo sutarties 6 punkto pamineta salyga taip pat prieštarauja imperatyviai istatymo normai – 1992-09-15 Imoniu bankroto istatymo 29 str. normai, kuri aiškiai apibreže kreditoriniu reikalavimo tenkinimo eile ir numate, kad pirmaja eile yra tenkinami darbuotoju reikalavimai, susije su darbo santykiais, reikalavimai atlyginti žala del darbinio suluošinimo, reikalavimai apmoketi už žemes ukio produkcija. Antraja eile yra tenkintini reikalavimai del privalomojo valstybinio socialinio draudimo imoku ir netesybu. Treciaja eile – ikaitu garantuoti kreditoriu reikalavimai ir kiti. 1964 m. CK 208 str. 1 d. numate, kad skolininkui neivykdžius ikeitimu užtikrintos prievoles, kreditoriaus reikalavimas patenkinamas iš ikeisto turto vertes teismo sprendimu, jeigu ko kito nenumato istatymas; tokiu budu bankrutuojancios imones ir atsakovo santykiams taikytinos specialaus Imoniu bankroto istatymo normos. Ieškovas taip pat nurode, kad bankrutuojanti bendrove skirstydama bankrutavusios imones lešas, neteisetai suteike pirmenybe ikaito turetojui, tuo nusiženge kreditoriu lygybes principui, itvirtintam 1992-09-09 Imoniu bankroto istatymo 29 str. 3 d., kadangi netenkino tos pacios trecios eiles kreditoriu reikalavimu proporcingai ju pavirtintu reikalavimu sumoms.

24Teismas nesutinka su ieškovo teiginiu, neva 1998-05-28 sandorio del turto perleidimo 6 punkto salyga bei 1998-07-15 bankrutuojancios bendroves reikalavimu perleidimo sutartis sudaryti pažeidžiant 1992-09-15 Imoniu bankroto istatymo 8 str. nuostatas, t.y. be kreditoriu susirinkimo pritarimo. Toks ieškovo teiginys pagristas netinkamu 1998-05-04 kreditoriu susirinkimo nutarimo aiškinimu. Ieškovo atstovas teigia, kad kreditoriu susirinkimas nutare pritarti tik bankrutuojanciai bendrovei priklausanciu pastatu Laisves a. 4, Panevežio m. ir Vytauto g. 39, Palangos m. už 1 120 000 Lt pardavimui; o ikaito turetojo pasiulytai pardavimo salygai pritarta nebuvo. Taciau iš kreditoriu susirinkimo teksto matyti, kad kreditoriai svarste LTB valdybos pasiulyma parduoti ikeistus bankui pastatus su salyga, kad 390 000 Lt bus nukreipta ikaito turetojo kreditorinio reikalavimo patenkinimui, o likusi suma (45 503,84 Lt) bus padengta perimant bankrutuojancios imones debitorinius isiskolinimus, butent toks pasiulymas buvo pateiktas bankrutuojanciai imonei (b.l. 25). Kreditoriai pritare LTB Panevežio skyriaus pasiulymui; duomenu, kad kreditoriai pritare tik daliai banko pasiulymo, be salygos del banko – ikaito turetojo, kreditorinio reikalavimo tenkinimo, protokole nera (susirinkimo protokolas, b.l. 22-23). Jeigu pasiulymas del ikaito turetojo kreditorinio reikalavimo tenkinimo iš lešu, gautu pardavus ikeista turta, butu atmestas, tai butu nurodyta protokole. 1998-09-29 kreditoriu susirinkimas pritare administratoriaus veiklai vykdant kreditoriu susirinkimo nutarima parduoti patalpas Panevežyje ir Palangoje (b.l. 201-202). 1998-05-04 kreditoriu susirinkimo nutarimas pritarti LTB Panevežio skyriaus pasiulymui nebuvo nugincytas istatymo nustatyta tvarka. Teismas sprendžia, kad gincijama 1998-05-04 pirkimo-pardavimo sutarties 6 punkto salyga bei 1998-07-15 bankrutuojancios bendroves reikalavimu perleidimo sutartis buvo sudaryti visuotinio kreditoriu susirinkimo nutarimo pagrindu, o 1992-09-15 Imoniu bankroto istatymo 8 str. nuostatos pažeistos nebuvo.

25Del 1998-05-28 pirkimo-pardavimo sutarties Nr.1 tarp bankrutuojancios bendroves ir atsakovu UAB „Kristiana“ bei LTB Panevežio skyriaus 6 punkto pripažinimo negaliojanciu del šio punkto salygos prieštaravimo imperatyviai istatymo normai – 1992-09-15 Imoniu bankroto istatymo 29 str. nuostatoms.

26Ieškovas turejo omenyje šio istatymo 29 str., 1995-12-19 istatymo Nr. I-1136 redakcija, kurios 3 dalis numato, kad ikaitu garantuoti kreditoriu reikalavimai tenkinami treciaja eile. Teismas nesutinka su ieškovo nuomone, kad pirkimo-pardavimo sutarties 6 punkto salyga prieštarauja šio straipsnio, galiojusio kreditoriu susirinkimo nutarimo parduoti turta bei pirkimo-pardavimo sandorio sudarymo metu, nuostatoms; tokia ieškovo pozicija pagrista netinkamu 1964 m. CK 208 str. 1 d. bei 1995-12-19 redakcijos Imoniu bankroto istatymo 29 str. 3 d. normu aiškinimu. Ieškovas klaidingai mano, kad Imoniu bankroto istatymo 29 str. normos, numatancios kreditoriu reikalavimu tenkinimo eiliškuma konkuruoja su CK 208 str. 1 d. norma, reglamentuojancia ikaito turetojo teise gauti kreditorinio reikalavimo patenkinima iš ikeisto turto, todel šaliu teisiniam santykiui turi buti taikytina Imoniu bankroto istatymo 29 str. 3 d. norma, kaip specialioji Civilinio kodekso normu atžvilgiu. Teismas nesutinka su tokiu šiu teises normu aiškinimu. Ieškovas be pagrindo tapatina ikeitima, daiktines teises instituta, daikto apsunkinima, su kreditoriniu reikalavimu tenkinimo eiliškumu pagal Imoniu bankroto istatymo nuostatas. Tai, kad ikaito turetojo kreditorinis reikalavimas yra trecios eiles reikalavimas bankroto byloje, nepanaikina jo teises gauti savo reikalavimo patenkinima iš jam ikeisto turto. Tokia išvada atitinka galiojusio 1964 m. redakcijos CK 208 str. 1 d. nuostata. Remiantis Imoniu bankroto istatymo 29 str. 3 d., jeigu sumos, gautos pardavus ikeistaji turta, neužtenka ikaito turetojo reikalavimui pilnutinai patenkinti, tai, nesant kitokio nurodymo istatyme ar sutartyje, ikaito turetojas turi teise išieškoti trukstama suma iš skolininko kito turto; tuo atveju jis neturi pirmenybes prieš kitus kreditorius ir jo reikalavimas tenkintinas treciaja eile. Pažymetina, kad 1997-06-17 Imoniu bankroto istatyme Nr. VIII-270 istatymo leidejas, pabreždamas išskirtine kreditoriu – ikaitu turetoju, padeti bankroto byloje, reglamentavo ju reikalavimu tenkinimo tvarka atskirai nuo kitu kreditoriu, šio istatymo 40 str., be eiles nukreipiant reikalavimo patenkinima i ikeista turta.

27Nagrinejamoje byloje atsakovas pagal 1992-09-15 Imoniu bankroto istatymo 29 str. 3 d. nuostatas turejo teise treciaja eile gauti viso savo kreditorinio reikalavimo (435 503,84 Lt) patekinima iš ikeisto turto, taigi pirkimo-pardavimo sutarties salyga, kad, pardavus ikeista turta 390 000 Lt bus nukreipta ikaito turetojo kreditorinio reikalavimo patenkinimui, o likusi suma (45 503,84 Lt) bus padengta perimant bankrutuojancios imones debitorinius isiskolinimus neprieštaravo šios normos nuostatoms bei kitu kreditoriu interesams. Priešingai, ikaito turetojas faktiškai sumažino savo kreditorini reikalavima iki 390 000 Lt kitu kreditoriu naudai, t.y. sutiko perduoti kitu kreditoriu reikalavimu tenkinimui didesne realiai gautu lešu suma. Kreditoriai susitare, kad ikaito turetojo reikalavimo dalis – 45 503,84 Lt bus padengta perimant bankrutuojancios bendroves reikalavimo teises, taciau duomenu, kad bendroves skolininkai PI „Keliauninkas“ ir UAB „Naktigone“ buvo tuo metu mokus ir atsakovas sekmingai realizavo perimtas reikalavimo teises šitiems skolininkams bei nepagristai praturtejo, byloje nera.

28Del kreditoriu lygybes principo pažeidimo.

29Nagrinejamoje byloje nustatyta, kad pastatu pirkejas UAB „Kristiana“ pervede 390 000 Lt tiesiogiai ikaito turetojui, likusi suma – 730 000 Lt buvo pervesta bankrutuojanciai imonei (b.l. 30, 31). Teismui pripažinus, kad ikaito turetojas teisetai gavo savo kreditorinio reikalavimo patenkinima iš ikeisto turto, darytina išvada, kad likusios 730 000 Lt sumos paskirstymas tarp kreditoriu bankroto byloje neturi itakos gincijamo sandorio dalies teisetumui ir pagristumui. Tokiu budu ieškovo atstovo argumentai, kad galimai nebuvo patenkintas 1 eiles kreditores – darbuotojos reikalavimas, kad antros eiles kreditoriaus – VSDFV Vilniaus miesto skyriaus reikalavimas buvo patenkintas 155 445, 63 Lt dalyje, be 38 842 Lt delspinigiu ir baudu ir pan. neturi teisines reikšmes nagrinejamame gince, teismas del ju placiau nepasisako.

30Ieškovas – bankrutuojanti imone gincija pirkimo-pardavimo sutarties salyga del gautu lešu paskirstymo bei reikalavimo teisiu perleidimo sandorius, sudarytus kreditoriu susirinkimo nutarimo pagrindu, gindamas kreditoriu teises. Bankrutuojancios imones sandoriams bankroto proceduros metu keliami papildomi reikalavimai pagal Imoniu bankroto istatymo nuostatas, bankroto administratoriaus igalinimus taip pat reglamentuoja 1992-09-15 Imoniu bankroto istatymo 7 str. Del išdestyto teismas sutinka su atsakovu procesiniuose dokumentuose išdestyta nuomone, kad ieškovo išdestytam ieškinio faktiniam pagrindui 1964 m. CK 57-1 ar 2000 m. CK 6.66 str. normos netaikytinos. Bylos nagrinejimo metu ieškovas šio istatyminio pagrindo nepalaike, todel teismas placiau jo nenagrineja.

31Teismas iš dalies sutinka su ieškovo procesiniuose dokumentuose išdestyta nuomone, kad imones administratorius yra bankroto bylos nagrinejimo laikotarpiui skiriamas imones valdytojas (1992-09-15 Imoniu bankroto istatymo 7 str. 1 d.), jis veikia imones vardu ir turi teise gincyti pacios bankrutuojancios imones sudarytus sandorius bendraisiais CK numatytais pagrindais. Pacios bendroves sudarytu sandoriu nugincijimui taikytinas bendras ieškinines senaties terminas, pagal galiojusio gincijamu sandoriu sudarymo metu 1964 m. CK 84 str. 1 d. – 3 metai. 1998-05-28 sandorio del turto perleidimo 6 punkto salygos nugincijimo ieškinines senaties terminas pasibaige 2001-05-28. Atsakovai reikalauja taikyti senati nagrinejamoje byloje. Pareiškimu del ieškinio pagrindo pakeitimo ieškovas prašo laikyti, kad terminas šiam sandoriui nugincyti praleistas del svarbios priežasties ir prašo ji atnaujinti; svarbia ieškinines senaties termino praleidimo priežastimi ieškovas prašo laikyti tai, kad 2005-08-04 Vilniaus apygardos teismo nutartimi buvo pakeistas bankrutuojancios bendroves administratorius – vietoje E.A. bankroto administratoriumi buvo paskirta UAB „Bankrotera“. Ieškovas nurodo, kad buves administratorius venge perduoti naujam administratoriui imones dokumentus, dokumentai buvo perduoti tik 2006-07-20, taigi naujas bankroto administratorius kreipesi del sandorio nugincijimo per protinga termina nuo sužinojimo momento – 2007-04-19. Su tokia argumentacija sutikti negalima. Teismas sutinka, kad teismu praktikoje yra atveju, kai juridinio asmens vadovo neveikimas priklausomai nuo bylos aplinkybiu gali buti vertinamas kaip svarbi ieškinines senaties termino praleidimo priežastis, taciau nagrinejamoje byloje ieškovas –bankrutuojancios bendroves administratorius kreipesi su ieškiniu i teisma, igyvendinamas savo pareiga, numatyta Imoniu bankroto istatyme, ginti kreditoriu interesus, taigi turi buti atsižvelgta i bankroto bylos nagrinejimo ypatumus. Bendroves kreditoriams apie gincijama sandorio salyga buvo žinoma nuo sandorio sudarymo momento; kreditoriai neužgincijo nei 1998-05-04 kreditoriu susirinkimo nutarimo del pritarimo turto pardavimui su salyga patenkinti ikaito turetojo reikalavima iš ikeisto turto bei perleidžiant jam reikalavimo teises, nei 1998-09-29 nutarimo del pakartotino pritarimo šiam sandoriui. Ieškovas taip pat nepateike i byla duomenu, kad kreditoriai butu nepatenkinti administratoriaus E.A. neveikimu, reikalautu gincyti sandorius, pakeisti administratoriu del jo neveikimo ar pan. Tik 2007-03-21 UAB „Vilbara“ likvidacine komisija nutare ipareigoti likvidacines komisijos pirmininka kreiptis i teisma del šiu sandoriu nugincijimo: UAB „Bankrotera“ pristate likvidacines komisijos nariams – AB „Turto bankas“ atstovui ir VSDFV Vilniaus skyriaus atstovui ieškinio pareiškima ir siule jam pritarti; komisijos nariai pritare (b.l. 18). Svarbiomis ieškinines senaties termino praleidimo priežastimis gali buti pripažintos aplinkybes, kurios objektyviai sutrukde apginti savo pažeista teise; nagrinejamoje situacijoje nebuvo jokiu objektyviu kliuciu VSDFV Vilniaus skyriui ir kitiems kreditoriams reikalauti, kad administratorius E.A. pareikštu ieškini del sandoriu; pasikeite tik subjektyvi kreditoriu nuomone del šiu sandoriu ivertinimo – 2007-03-21 likvidacines komisijos posedyje kreditoriai pritare naujo administratoriaus nuomonei, kad ju sutikimu 1998 m. sudaryto sandorio viena iš salygu pažeidžia kreditoriu interesus. Esant tokioms bylos aplinkybems negalima laikyti administratoriaus bankroto byloje pasikeitimo sužinojimo apie kreditoriu teises pažeidima momentu arba pripažinti, kad administratoriaus pasikeitimas yra svarbi ieškinines senaties praleidimo priežastis.

32Del išdestyto teismas sprendžia, kad ieškovo reikalavimas del 1998-05-28 sandorio del turto perleidimo 6 punkto salygos nugincijimo atmestinas ir praleidus ieškinines senaties termina del jo nugincijimo be svarbios priežasties (1964 m. CK 84 str. 1 d., 85 str. 2 d.).

331998-07-15 reikalavimo perleidimo sandorio nugincijimui ieškinines senaties terminas nepasibaige iki Civilinio kodekso isigaliojimo (2001-07-01), taigi šiam reikalavimui nugincyti taikytinas galiojanciame kodekse numatytas bendras ieškinines senaties terminas pagal CK 1.125 str. 1 d. (10 metu), iskaitant praejusio ieškinio senaties termino pagal galiojusi kodeksa dali. Teismas sprendžia, kad reikalavimas del šio sandorio nugincijimo atmestas tik del jo nepagristumo.

34Vadovaudamasis CPK 259, 260, 265, 268 str., teismas

Nutarė

35Lietuvos ir Vokietijos imones BUAB „Vilbara“ administratoriaus UAB „Bankrotera“ ieškini atsakovams AB bankui „Hansabankas“, E.A., UAB „Kristiana“ del 1998-05-28 sandorio del turto perleidimo 6 punkto salygos ir 1998-07-15 reikalavimo perleidimo sandorio pripažinimo negaliojanciais, atmesti.

36Sprendimas per 30 dienu gali buti apskustas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teiseja T.Žukauskiene,... 2. sekretoriaujant G.Bitvinskienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui advokato padejejui J.Sakaviciui,... 4. atsakovui E.A.,... 5. atsakovo AB banko „Hansabankas“ atstovui advokatui D.Baranauskui,... 6. atsakovo UAB „Kristiana“ atstovui advokato padejejui S.Pednyciai,... 7. treciojo asmens Vilniaus m. 21 notaru biuro notares V.Šeškevicienes atstovui... 8. viešame teismo posedyje išnagrinejo ieškovo Lietuvos ir Vokietijos imones... 9. Teismas, išnagrinejes civiline byla,... 10. n u s t a t e:... 11. ieškovas kreipesi i teisma ieškiniu prašydamas: pripažinti iš dalies... 12. Teismo posedžio metu ieškovo atstovas pareiške, kad ieškovo procesiniuose... 13. Atsakovas AB banko „Hansabankas“ atsiliepimu i ieškini bei tripliku... 14. Atsakovas UAB „Kristiana“ atsiliepimu i ieškini, tripliku ieškinio... 15. Atsakovas E.A. teismo posedžio metu praše ieškini atmesti. Nurode, jog... 16. Tretysis asmuo Vilniaus miesto 21-jo notaru biuro notare V.Šeškeviciene... 17. Tretieji asmenys likviduojama J.J. kelioniu ir ekskursiju organizavimo imone... 18. Ieškinys atmestinas.... 19. Byloje nustatyta, kad 1997-04-04 nutartimi buvo iškelta bankroto byla bendrai... 20. Bankroto procedura bendros Lietuvos-Vokietijos imones UAB „Vilbara“... 21. Bankroto proceduros metu AB „Lietuvos taupomasis bankas“ pasiule bendroves... 22. 1998-05-28 tarp bankrutuojancios bendroves ir atsakovu UAB „Kristiana“ bei... 23. Ieškovas gincija šio sandorio 6 punkta ta apimtimi, kuria buvo susitarta, jog... 24. Teismas nesutinka su ieškovo teiginiu, neva 1998-05-28 sandorio del turto... 25. Del 1998-05-28 pirkimo-pardavimo sutarties Nr.1 tarp bankrutuojancios bendroves... 26. Ieškovas turejo omenyje šio istatymo 29 str., 1995-12-19 istatymo Nr. I-1136... 27. Nagrinejamoje byloje atsakovas pagal 1992-09-15 Imoniu bankroto istatymo 29... 28. Del kreditoriu lygybes principo pažeidimo.... 29. Nagrinejamoje byloje nustatyta, kad pastatu pirkejas UAB „Kristiana“... 30. Ieškovas – bankrutuojanti imone gincija pirkimo-pardavimo sutarties salyga... 31. Teismas iš dalies sutinka su ieškovo procesiniuose dokumentuose išdestyta... 32. Del išdestyto teismas sprendžia, kad ieškovo reikalavimas del 1998-05-28... 33. 1998-07-15 reikalavimo perleidimo sandorio nugincijimui ieškinines senaties... 34. Vadovaudamasis CPK 259, 260, 265, 268 str., teismas... 35. Lietuvos ir Vokietijos imones BUAB „Vilbara“ administratoriaus UAB... 36. Sprendimas per 30 dienu gali buti apskustas apeliaciniu skundu Lietuvos...