Byla 1-22-522/2013

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėja Irina Serafin, sekretoriaujant Onai Petniūnienei, dalyvaujant prokurorei Palmirai Pečiulienei, advokatei Irinai Kizinai, nukentėjusiajam B. Š., vertėjai Laimutei Dambrauskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

2D. P., a.k. ( - ) g.1967-05-13 Vilniaus r., Lietuvos Respublikos pilietė, lenkė, ištekėjusi, turinti vidurinį išsilavinimą, nedirbanti, gyv. Bartkuškio k. Jauniūnų sen. Širvintų r., neteista, kaltinama padariusi nusikaltimą, numatytą LR BK 138 str.1 d. ir

3J. G., a.k. ( - ) g. 1971-03-19 Širvintų r., Lietuvos Respublikos pilietis, lenkas, nevedęs, turintis vidurinį išsilavinimą, registruotas Širvintų darbo biržoje, gyv. Bartkuškio k. Jauniūnų sen. Širvintų r. , neteistas, kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą LR BK 138 str.1 d.

4Teismas, išnagrinėjęs šią baudžiamąją bylą, Nustatė

5D. P. ir J. G. nesunkiai sužalojo žmogų.

62012 m. rugsėjo 6 d. apie 16 val. D. P., būdama apsvaigusi nuo alkoholio ir veikdama bendrininkų grupėje su savo sugyventiniu J. G., savo bute, esančiame Bartkuškio k. Jauniūnų sen. Širvintų r., asmeninio konflikto su B. Š. metu, J. G. tyčia kumščiu vieną kartą sudavus B. Š. į dešinę akį, tuo padarant nukentėjusiajam muštinę žaizdą dešinio antakio išorinėje viršutinėje srityje ir poodinę kraujosrūvą veido dešinėje pusėje su skruostikaulio kūno lūžiu, D. P. metaliniu strypu tyčia sudavė B. Š. po vieną kartą į krūtinę ir kairįjį šoną, tuo padarydama nukentėjusiajam odos nubrozdinimą krūtinės kairėje pusėje ir 11-o šonkaulio lūžimą, tuo D. P. bendrais veiksmais su J. G. nukentėjusiajam B. Š. nesunkiai sutrikdė sveikatą.

72012 m. rugsėjo 6 d. apie 16 val. J. G., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir veikdamas bendrininkų grupėje su savo sugyventine D. P., savo bute, esančiame Bartkuškio k. Jauniūnų sen. Širvintų r., asmeninio konflikto su B. Š. metu, tyčia kumščiu vieną kartą sudavė B. Š. į dešinę akį, tuo padarydamas nukentėjusiajam muštinę žaizdą dešinio antakio išorinėje viršutinėje srityje ir poodinę kraujosrūvą veido dešinėje pusėje su skruostikaulio kūno lūžiu, po to D. P., tęsdama bendrus nusikalstamus veiksmus, tyčia metaliniu strypu sudavė B. Š. po vieną kartą į krūtinę ir kairįjį šoną, tuo padarydama nukentėjusiajam odos nubrozdinimą krūtinės kairėje pusėje ir 11-o šonkaulio lūžimą, tuo J. G. bendrais veiksmais su D. P. nukentėjusiajam B. Š. nesunkiai sutrikdė sveikatą.

8Kaltinamoji D. P. iš esmės kalta prisipažino ir parodė, kad 2012 m. rugsėjo 6 d. apie 16val. ji grįžo iš bulviakasio į namus. Ji buvo blaivi. Jos sugyventinis J. G. ir B. Š. kambaryje gėrė alų. Jie kalbėjosi gražiai, jokių konfliktų nebuvo ir B. Š. sumuštas nebuvo. Ji prisėdo prie vyrų ir visi trys toliau gėrė alų. Ji išgėrė stiklinę alaus. Begeriant visi susiginčijo dėl jos vaiko auklėjimo ir jos sugyventinis išėjo pas tame pačiame name gyvenančią vaiko mokytoją. Iki J. G. išėjimo jokių muštynių nebuvo ir J. G. B. Š. nesudavė nei vieno smūgio. Ji pasiliko kartu su B. Š.. B. Š. pradėjo ją vadinti necenzūriniais žodžiais ir jie susipyko. Konflikto metu B. Š. jai kumščiu sudavė vieną smūgį į kairę akį ir pradėjo ją tampyti už plaukų. Ji liepė išeiti ir B. Š. išėjo į virtuvę. Jis stovėjo virtuvėje šalia išėjimo iš buto durų ir keikė ją necenzūriniais žodžiais. Ji užpyko dėl tokio elgesio, todėl paėmė nuo krosnies žarsteklį (metalinį strypą, kuriuo žarsto pelenus krosnyje) ir juo B. Š., tuo metu stovėjusiam šalia buto durų, sudavė 2 kartus į dešinįjį šoną. J. G. tuo metu namie nebuvo. Ji gynėsi nuo B. Š., o J. G. B. Š. nesudavė nei vieno smūgio. Po jos suduotų smūgių B. Š. nenugriuvo, jis išėjo. Nei metaliniu strypu, nei kitu daiktu ji B. Š. per veidą nesudavė. Todėl paaiškinti, iš kur pas B. Š. atsirado sumušimai veido srityje, ji negali.

9Kaltinamasis J. G. kaltu neprisipažino ir parodė, kad B. Š. jis nemušė nei vienas, nei su D. P.. Jie kartu tik gėrė alų ir jis išėjo pas mokytoją aiškintis dėl vaiko.

10Nukentėjusysis B. Š. parodė, kad 2012 m. rugsėjo 6 d. po pietų Bartkuškio kaime jis sutiko J. G., kuris sakė, kad padės sutvarkyti bulvienojus, ir prašė nupirkti alaus. Jis nupirko 2 litrų stipraus alaus butelį ir abu nuėjo pas J. G. į butą. Jie yra kaimynai, gyvena tame pačiame name ir toje pačioje laiptinėje, tik B. Š. antrajame aukšte, o jis - pirmajame. Jis su J. G. kambaryje prie stalo gėrė alų: jis sėdėjo ant fotelio, o kairėje pusėje, ant sofos, sėdėjo J. G.. Po kurio laiko į namus grįžo neblaivi J. G. sugyventinė D. P. ir prisijungė prie jų. Taip besėdint ir begeriant alų, jie visi susiginčijo dėl D. P. vaiko auklėjimo. Vienu momentu, kai jis veidu atsisuko į Josif, šis kumščiu sudavė jam stiprų smūgį į dešinę akį. Smūgis buvo labai stiprus, nes nuo smūgio jis kažkuriam laikui prarado sąmonę. Jis galvoja, kad nuo skausmo, dėl skruostikaulio lūžio, jis ir apalpo. Josif fiziškai yra labai stiprus, jo smūgiai būna labai stiprūs. Kas vyko toliau, jis neprisimena. Tuo metu, kai jį pradėjo mušti, buvo po 16 val. Jis pats yra neįgalus, nes presu buvo suspaustos rankos ir dabar jis rankose neturi jėgos. Jis nieko nemušė, kaip jam sudavė D. P. žarstekliu, jis jau neatsimena.

11Teismo medicinos specialistas davė išvadą, kad B. Š. ne mažiau kaip 4 trauminių poveikių pasekoje buvo padaryta muštinė žaizda dešinio antakio išorinėje viršutinėje srityje, poodinė kraujosruva veido dešinėje pusėje su kliniškai nustatytu skruostikaulio kūno lūžiu, odos nubrozdinimas krūtinės kairėje pusėje, kliniškai nustatytas 11-o šonkaulio lūžimas; sužalojimai padaryti paveikus kietais bukais daiktais, galimai nukentėjusiojo nurodytu laiku, t.y. 2012-09-06. B. Š. padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, kadangi dėl skruostikaulio ir šonkaulio lūžimo sveikata sutrinka ilgesniam nei 10 d. laikotarpiui. (b.l. 8-9, 11-13)

12Nukentėjusysis B. Š. pateikė neįgaliojo pažymėjimo kopiją. (b.l. 6-7)

13D. P. pateikė metalinį strypą. Šis strypas buvo apžiūrėtas ir teismo posėdžio metu. (b.l. 17-19)

14L. Z. Griškevičius parodė, kad 2012 m. rugsėjo 6 d. apie 16val. su I. M. jis sėdėjo ant suolo prie namo ir girdėjo triukšmą, riksmus ir trankymo garsą J. G. ir D. P. bute. Prieš šį triukšmą į kiemą buvo išėjęs J. G.. Tuo metu, kai bute buvo triukšmas, J. G. buvo savo bute. Po 16val. Jis matė, kaip B. Š. sumuštas išėjo iš J. G. buto. B. Š. vos paėjo, skundėsi skausmu nugaroje, jo viena akis buvo sumušta.

15L. M. P. parodė, kad 2012 m. rugsėjo 6 d. apie 16.30 val. jai paskambino J. G.. Jis sakė, kad motinos bute vyksta muštynės. Ji pagalvojo, kad mama ir Josif vėl tarpusavyje mušasi. Maždaug po valandos ji atėjo į motinos butą. Tuo metu motina sėdėjo fotelyje, antakis buvo praskeltas, po akimi buvo mėlynė. Motina sakė, kad jai sudavė B. Š..

16Liudytoja G. Š. parodė, kad B. Š. yra jos tėvas. D. P. jai iš pradžių sakė, kad B. Š. kumščiu sudavė jai į akį. Tačiau jai pasakius, kad tėvas to padaryti negali, nes sunkiai valdo dešinę ranką, D. P. prisipažino, kad kumščiu jai į akį sudavė sugyventinis J. G., juolab kad sugyventinis dažnai D muša, ji dažnai vaikšto su mėlynėmis ant veido. Taip pat D jai prisipažino, kad būtent J. G. kumščiu sudavė B. Š. į akį, o ji žarstekliu sudavė B. Š. į šoną.

17L. R. Richterienė parodė, kad 2012 m. rugsėjo 6 d. po 20 val. į jos butą atėjo sumuštas B. Š., jo veidas buvo sumuštas, kruvinas. J. Š. drebėjo, skundėsi skausmais; jis įtarė, kad yra lūžę šonkauliai.

18Liudytoja D. Ž. parodė, kad 2012 m. rugsėjo 6 d. apie 17 val., kai ji kieme krovė malkas, prie jos buvo atėjęs J. G. su vaiku, jos mokiniu. Jis užtruko 1-2 minutes ir nuėjo. Nei jai , nei jos vyrui J. G. malkų krauti nepadėjo. Apie 18 val. į jos butą buvo atėjusi D. P.. Jai po akimi buvo mėlynė.

19Liudytojas J. A. parodė, kad 2012 m. rugsėjo 6 d. apie 16 val., namo koridoriuje matė sumuštą B. Š., kuris prašė iškviesti pagalbą.

20Kaltinamoji D. P. pripažino žarstekliu mušusi B. Š., tačiau ji paaiškino, kad taip gynėsi nuo B. Š.. Ji taip pat nurodė, kad mušė B. Š. į dešinį šoną, nors sužalojimai padaryti kairėje kūno pusėje. Byloje nėra jokių duomenų, kad D. P. reikėjo gintis nuo B. Š.. Kad ją B. Š. sumušė patvirtino tik ji pati. Tačiau byloje yra duomenų, kad D. P. buvo mušama savo sugyventinio J. G., ką patvirtino D. P. duktė M. P.. Liudytojai G. Š. D. P. buvo prisipažinusi, kad ją sumušė J. G.. Be to B. Š. yra neįgalus dėl rankų sužalojimų, todėl mažai tikėtina, kad jis galėjo panaudoti smurtą prieš D. P.. D. P. dėl galimai jai padarytų sužalojimų niekur nesikreipė, nesigydė. Darytina išvada, kad D. P. versija apie tai, kad ji gynėsi nuo B. Š., todėl jį sumušė žarstekliu, nepasitvirtino. Sumuštos kūno pusės nurodymas skirtingai nuo užfiksuotų sužalojimų vietos vertinamas tik kaip D. P. tos pusės suvokimas kaip dešinės, nes dešinėje pusėje sužalojimų nėra.

21Nors kaltinamasis J. G. kaltu neprisipažino, jo kaltė yra visiškai įrodyta nukentėjusiojo B. Š. parodymais, kuriais nėra jokio pagrindo netikėti, ir specialisto išvadomis. B. Š. tiksliai nurodė, kad J. G. kumščiu sudavė stiprų smūgį į veidą, dėl ko įvyko skruostikaulio kūno lūžis. Visi apklausti liudytojai patvirtino, kai bute kilo triukšmas, J. G. buvo viduje, o su vaiku jis buvo išėjęs tik trumpam. J. G. ir D. P. parodymai jo naudai vertinami kaip galimybę išvengti atsakomybės už padarytą nusikaltimą.

22Kaltinamųjų J. G. ir D. P. veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal LR BK 138 str.1 d. Nusikaltimas įrodytas.

23Kaltinamųjų D. P. ir J. G. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra. Jų atsakomybę sunkina tai, kad veiką jie padarė bendrininkų grupėje ir veiką padarė apsvaigę nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui.

24Skirdamas kaltinamiesiems bausmę, teismas vadovaujasi bendrais bausmės skyrimo pagrindais (BK 54 str.).

25Kaltinamieji ankščiau teisti nebuvo, nukentėjusiojo atsiprašė, jie nedirba, augina mažametį vaiką. Jiems skirtina ne su laisvės atėmimu susijusi bausmė- laisvės apribojimas(BK 48 str.) ir skirtinas įpareigojimas(BK 48 str.7 d.).

26Byloje yra pareikštas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ieškinys už nukentėjusiojo B. Š. gydymą 4450.15 Lt sumoje. Byloje yra įrodyta, kad sužalojimus, dėl kurių turėjo gydytis B. Š. padarė kaltinamieji, todėl jie išlaidas turi atlyginti. Tačiau byloje yra tiksliai nustatyta, kad žandikaulio operacija buvo atliekama dėl J. G. padaryto B. Š. skruostikaulio lūžio, todėl 4131.62 Lt (b.l. 103) priteistini iš šio kaltinamojo, kitoje dalyje ieškinys tenkintinas iš D. P., t.y.318.53 Lt (CK 6.283 str.).

27Daiktinis įrodymas metalinis žarsteklis sunaikinamas.

28Teismas, vadovaudamasis LR BPK 303-308 str.,

Nutarė

29D. P. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 138 str.1 d. ir nuteisti ją laisvės apribojimu vieneriems metams. Įpareigoti D. P. neatlygintinai išdirbti 100 valandų Širvintų raj. Jauniūnų seniūnijoje per 3 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

30J. G. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 138 str.1 d. ir nuteisti jį laisvės apribojimu vieneriems metams. Į. J. G. neatlygintinai išdirbti 100 valandų Širvintų raj. Jauniūnų seniūnijoje per 3 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

31Metalinį žarsteklį sunaikinti.

32Priteisti Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos iš J. G. 4131.62 Lt ir iš D. P. 318.53 Lt gydymo išlaidoms padengti.

33Nuosprendis per 20 d. nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per šį teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
1. Širvintų rajono apylinkės teismo teisėja Irina Serafin, sekretoriaujant... 2. D. P., a.k. ( - ) g.1967-05-13 Vilniaus r., Lietuvos Respublikos pilietė,... 3. J. G., a.k. ( - ) g. 1971-03-19 Širvintų r., Lietuvos Respublikos pilietis,... 4. Teismas, išnagrinėjęs šią baudžiamąją bylą, Nustatė... 5. D. P. ir J. G. nesunkiai sužalojo žmogų.... 6. 2012 m. rugsėjo 6 d. apie 16 val. D. P., būdama apsvaigusi nuo alkoholio ir... 7. 2012 m. rugsėjo 6 d. apie 16 val. J. G., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir... 8. Kaltinamoji D. P. iš esmės kalta prisipažino ir parodė, kad 2012 m.... 9. Kaltinamasis J. G. kaltu neprisipažino ir parodė, kad B. Š. jis nemušė nei... 10. Nukentėjusysis B. Š. parodė, kad 2012 m. rugsėjo 6 d. po pietų Bartkuškio... 11. Teismo medicinos specialistas davė išvadą, kad B. Š. ne mažiau kaip 4... 12. Nukentėjusysis B. Š. pateikė neįgaliojo pažymėjimo kopiją. (b.l. 6-7)... 13. D. P. pateikė metalinį strypą. Šis strypas buvo apžiūrėtas ir teismo... 14. L. Z. Griškevičius parodė, kad 2012 m. rugsėjo 6 d. apie 16val. su I. M.... 15. L. M. P. parodė, kad 2012 m. rugsėjo 6 d. apie 16.30 val. jai paskambino J.... 16. Liudytoja G. Š. parodė, kad B. Š. yra jos tėvas. D. P. jai iš pradžių... 17. L. R. Richterienė parodė, kad 2012 m. rugsėjo 6 d. po 20 val. į jos butą... 18. Liudytoja D. Ž. parodė, kad 2012 m. rugsėjo 6 d. apie 17 val., kai ji kieme... 19. Liudytojas J. A. parodė, kad 2012 m. rugsėjo 6 d. apie 16 val., namo... 20. Kaltinamoji D. P. pripažino žarstekliu mušusi B. Š., tačiau ji paaiškino,... 21. Nors kaltinamasis J. G. kaltu neprisipažino, jo kaltė yra visiškai įrodyta... 22. Kaltinamųjų J. G. ir D. P. veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal LR BK 138... 23. Kaltinamųjų D. P. ir J. G. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra. Jų... 24. Skirdamas kaltinamiesiems bausmę, teismas vadovaujasi bendrais bausmės... 25. Kaltinamieji ankščiau teisti nebuvo, nukentėjusiojo atsiprašė, jie... 26. Byloje yra pareikštas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos... 27. Daiktinis įrodymas metalinis žarsteklis sunaikinamas.... 28. Teismas, vadovaudamasis LR BPK 303-308 str.,... 29. D. P. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 138 str.1 d. ir... 30. J. G. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 138 str.1 d. ir... 31. Metalinį žarsteklį sunaikinti.... 32. Priteisti Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos iš... 33. Nuosprendis per 20 d. nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...