Byla 2-1255-385/2014
Dėl procesinių teisių perėmimo priėmimo klausimą

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Jurjonas, išnagrinėjęs pareiškėjos Nordea Bank AB, Švedijoje registruotos ribotos atsakomybės bendrovės, veikiančios per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, prašymo suinteresuotiems asmenims Nordea Bank Finland Plc, Suomijos bendrovei, veikiančiai per Nordea Finland Plc Lietuvos skyrių, N. M. dėl procesinių teisių perėmimo priėmimo klausimą,

Nustatė

2Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas priimti nutartį dėl kreditoriaus pakeitimo vykdomajame įraše jo teisių perėmėju – Nordea Bank AB, Švedijoje registruota ribotos atsakomybės bendrovė, veikiančia per Lietuvoje registruotą filialą Nordea bank AB Lietuvos skyrių. Nurodė, kad kreditorius Nordea Bank Finland Plc, Suomijoje registruota ribotos atsakomybės bendrovė, veikianti per Lietuvoje registruotą filialą Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, 2014 m. balandžio 1 d. sudarė Verslo perleidimo sutartį su pareiškėju Nordea Bank AB, Švedijoje registruota ribotos atsakomybės bendrove, veikiančia per Lietuvoje registruotą filialą Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, kuria kreditorius perleido, o pareiškėjas nuosavybės teise įgijo ir priėmė iš kreditoriaus verslą (įmonę kaip turtinį kompleksą). Sutartimi inter alia pareiškėjas įgijo visą su kreditoriaus verslu susijusį turtą, reikalavimo teises ir įsipareigojimus. Pareiškėjas nurodė, kad sutartimi kreditoriaus verslą perėmė patronuojantis bankas, t.y. po verslo perėmimo nėra keičiami kreditoriaus atidaryti banko sąskaitų numeriai, o į pareiškėją yra perkelti kreditoriaus darbuotojai. Taigi, tiek iki verslo perleidimo, tiek po to bankinė veikla vykdoma tos pačios Nordea grupės įmonės, ekonominiu atžvilgiu - to paties ekonominio subjekto, todėl materialinių subjektinių teisių perleidimas neturi įtakos skolininkų subjektinėms teisėms ir pareigoms. Pareiškėjas nurodė, kad Vilniaus miesto 2-ojo notarų biuro notaras R. K. 2014 m. balandžio 8 d. kreditoriui išdavė vykdomąjį įrašą Nr. 1-2203 dėl priverstinio skolos iš skolininko išieškojimo bei skolininko įkeisto kreditoriaus naudai turto pardavimo, kuriame ir reikalinga pakeisti kreditorių jo teisių perėmėju.

3Pareiškimą atsisakytina priimti. LR CPK 48 str. 1 d. numato, kad tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perleidimas, skolos perkėlimas ir kiti įstatymų numatyti atvejai), teismas, jei yra pagrindas, rašytinio proceso tvarka tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai yra negalimas materialinių subjektinių teisių perėmimas. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje. Pagal įstatymą teismas klausimą dėl procesinių teisių perėmimo sprendžia tik teisminio proceso stadijoje (vykstant procesui pirmosios instancijos teisme, apeliacinėje instancijoje, esant kasaciniam procesui ar procesą atnaujinant) arba vykdymo procese. Iš pareiškėjos nurodytų aplinkybių matyti, kad nei teisminis, nei vykdymo procesas šiuo metu nevyksta, yra tik išduotas notaro kreditoriui vykdomasis įrašas dėl priverstinio skolos išieškojimo bei skolininko įkeisto kreditoriaus naudai turto pardavimo, todėl pareiškėjo pareiškimą atsisakytina priimti. Vadovaudamasis LR CPK 48 str., 137 str. 2 d. 1 p.,

Nutarė

4Pareiškimą atsisakyti priimti.

5Nutartis per 7 d. nuo nutarties kopijos įteikimo gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui atskiruoju skundu per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai