Byla e2-406-802/2017
Dėl žalos atlyginimo priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Eridana Paltanavičienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus ieškinį atsakovei A. K. dėl žalos atlyginimo priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius prašo priteisti iš atsakovės A. K. 87,83 Eur žalos atlyginimą.

5Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas.

6Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti 2016-12-12 darbo vietoje, kas laikytina tinkamu įteikimu, teisme atsiliepimai negauti, todėl laikoma, kad yra visos sąlygos priimti sprendimą už akių (LR CPK 142 str.).

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Ieškovo ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir prie ieškinio pateiktais įrodymais nustatyta, kad atsakovė 2012-01-16 kreipėsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrių su prašymu mokėti valstybinę socialinio draudimo našlaičių pensiją už ( - ) mirusį tėvą G. K.. 2012-01-23 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus sprendimu Nr.53-364 atsakovei buvo paskirta 285,71 Lt našlaičių pensija per mėnesį nuo 2012-01-01 iki sukaks 24 metai, jeigu mokysis nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje ar Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse, taip pat kitose valstybėse, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines sutartis dėl pensijų mokėjimo, įregistruotos aukštosios, profesinės ar bendrojo lavinimo mokyklos dieniniame skyriuje.

10Atsakovė pateikė ieškovei 2012-01-16 pažymą Nr.D3-71 apie mokymąsi Vilkaviškio vyskupijos krikščioniškosios kultūros centro vidurinėje mokykloje 11 klasėje, 2012-09-12 pažymą Nr.D3-165 apie mokymąsi Marijampolės šv. Cecilijos gimnazijoje IV klasėje, taip pat pažymą apie mokymąsi Kazimiero Simonavičiaus universitete nuo 2013-09-01.

11Atsakovė 2012-01-16 pasižadėjime, pateiktame ieškovui buvo įsipareigojusi ne vėliau kaip per 10 dienų pranešti apie studijų formos pasikeitimą, nutraukimą ar baigimą. Atsakovės taip pat buvo supažindinta su informacija, kad laiku nepranešus apie aplinkybes, turinčias įtakos pensijos dydžiui ar mokėjimui, permokėta pensijos suma bus iš jos išieškota įstatymų nustatyta tvarka.

122016-07-25 ieškovas gavo informaciją, jog atsakovė Kazimiero Simonavičiaus universitete nuo 2016-06-30 nesimoko. VSDFV Marijampolės skyriaus 2016-07-28 sprendimu Nr.PE_SP3-2281 atsakovei našlaičių pensijos mokėjimas nuo 2016-08-01 buvo nutrauktas. Taip pat buvo nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2016-07-01 iki 2016-07-31 susidarė 87,83 Eur našlaičių pensijos permoka, dėl to, kad atsakovė nepranešė apie aplinkybes, turinčias įtakos pensijos mokėjimui.

13Ieškovas 2016-09-22 išsiuntė atsakovei raštą Nr.(10.4) S-16899, siūlant susidariusią pensijos permoką sumokėti geruoju, tačiau atsakovė prievolės sumokėti susidariusią permoką geruoju nėra įvykdžiusi.

14Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui elektroninės bylos priedai: prašymas dėl pensijos/kompensacijos, išrašas iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro apie gimimą, išrašu iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro apie mirtį, informacija apie supažindinimą, VSDFV Marijampolės skyriaus sprendimai, pažymos apie mokymąsi, VSDFV Marijampolės skyriaus raštas dėl našlaičių permokos grąžinimo ir kt. bylos medžiaga.

15Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.245 str. numato, kad civilinė atsakomybė - tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.246 straipsnio 1 dalis numato, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 straipsnio 1 dalis numato, kad fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės Fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems asmenims tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo 38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teisę gauti našlaičių pensiją turi mirusiojo vaikai ir įvaikiai iki 18 metų, tačiau ne vėliau kaip iki dienos, kurią jiems sukako 24 metai, o to paties įstatymo 44 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad pensijos gavėjas privalo pranešti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuris moka jam pensiją, apie aplinkybes, turinčias įtakos pensijos dydžiui ar mokėjimui, per 10 dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos. Jei apie tokias aplinkybes laiku nepranešus pensija yra permokama, permokėtas dydis iš gavėjo išieškomas pensiją mokančios įstaigos vadovo sprendimu.

16Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms iš atsakovės A. K. išieškotina 87,83 Eur žalos atlyginimas.

17Remiantis LR CPK 93 str. 1 d., iš atsakovo valstybei priteistina 15 Eur žyminis mokestis ir 2,12 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti visiškai.

20Priteisti ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui, juridinio asmens kodas 188677622, buveinės adresas Marijampolė, A. Valaičio g. 2-1, a.s.Nr.LT584010042403495020, AB DNB bankas, b.k.40100, iš atsakovės A. K., a.k( - ) gyv. ( - ), 87,83 Eur (aštuoniasdešimt septynis eurus 83 centus) žalos atlyginimą.

21Priteisti iš atsakovės A. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 17,12 Eur (septyniolika eurų 12 centų) bylinėjimosi išlaidas valstybei, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752, sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

22Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą Marijampolės rajono apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Eridana Paltanavičienė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius... 5. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas... 6. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti 2016-12-12 darbo vietoje, kas... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 9. Ieškovo ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir prie ieškinio pateiktais... 10. Atsakovė pateikė ieškovei 2012-01-16 pažymą Nr.D3-71 apie mokymąsi... 11. Atsakovė 2012-01-16 pasižadėjime, pateiktame ieškovui buvo įsipareigojusi... 12. 2016-07-25 ieškovas gavo informaciją, jog atsakovė Kazimiero Simonavičiaus... 13. Ieškovas 2016-09-22 išsiuntė atsakovei raštą Nr.(10.4) S-16899, siūlant... 14. Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui elektroninės bylos... 15. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.245 str. numato, kad civilinė... 16. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms iš atsakovės A. K. išieškotina... 17. Remiantis LR CPK 93 str. 1 d., iš atsakovo valstybei priteistina 15 Eur... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 19. ieškinį tenkinti visiškai.... 20. Priteisti ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 21. Priteisti iš atsakovės A. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 17,12 Eur (septyniolika... 22. Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, per 20 dienų nuo šio... 23. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...