Byla 1S-845-557/2010

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Linas Pauliukėnas, sekretoriaujant Danutei Klimašauskaitei, dalyvaujant įtariamajam I. B., nukentėjusiajam J. V., vertėjai Anželai Tyščukienei, teismo posėdyje išnagrinėjęs Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo 2010 m. lapkričio 26 d. nutarties,

Nustatė

22009 m. birželio 10 d. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūroje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 30-2-00189-09 pagal J. V. 2009 m. birželio 9 d. pareiškimą dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 300 str. 1 d., padarymo. Pareiškime nurodyta, kad I. B. Klaipėdos apygardos teismui kartu su apeliaciniu skundu civilinėje byloje pateikė suklastotą 2003 m. rugpjūčio 15 d. J. V. įsipareigojimo raštą, kuriame nurodyta, kad J. V. ne vėliau kaip iki 2003 m. rugsėjo 31 d. grąžins 40000 Lt, priklausančius I. B. pagal 1998 m. birželio 15 d. pasirašytą piniginių lėšų gavimo dokumentą, ir 15000 JAV dolerių, 2001 m. liepos 12 d. asmeniškai gautų iš Ukrainos piliečio P.A. R., tokiu būdu siekdamas apgaulės būdu įgyti J. V. turtą.

3Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokurorė 2010 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu ikiteisminį tyrimą nutraukė konstatavusi, jog nepadaryta veika, turinti nusikaltimo, numatyto BK 300 str. 1 d., požymių. Nutarime nurodyta, kad atlikus 2003 m. rugpjūčio 15 d. įsipareigojimo dėl skolos grąžinimo dokumento tyrimą, 2008 m. gegužės 7 d. specialisto išvadoje nurodyta, kad tyrimui pateiktame 2003 m. rugpjūčio 15 d. įsipareigojime grąžinti skolą pasirašė J. V.. 2008 m. rugsėjo 19 d. ekspertizės akte nurodyta, kad minėto dokumento tekstas ir įrašai po tekstu buvo išspausdinti vienu įdėjimu į spausdintuvą, vieno spausdinimo proceso metu. Apklaustas I. B. nurodė 40000 Lt bei P.A. R. 15000 JAV dolerių skolinimo J. V. aplinkybes, J. V. vardu rašyto 2003 m. rugpjūčio 15 d. įsipareigojimo dėl skolos grąžinimo gavimo aplinkybes. I. B. nurodytas aplinkybes patvirtino liudytojai M. Z. ir G. I.. I. B. ir minėtų liudytojų parodymai atitinka 2008 m. gruodžio 22 d. P.A. R. paaiškinime nurodytas aplinkybes. Duomenys apie J. V. valstybinės sienos kirtimą taip pat nepaneigia, kad 2003 m. rugpjūčio 15 d. įsipareigojimo surašymo vieta bei gavimo vieta yra Kaliningradas. Nors J. V. teigia, kad P.A. R. nepažįsta, nėra matęs, iš jo jokių pinigų nesiskolino, todėl įsipareigojimo dėl skolos grąžinimo raštelis yra suklastotas, nes neatitinka realios tiesos, tačiau J. V. kitame jo paties ranka rašytame raštelyje (2010 m. balandžio 7 d. apklausos metu bei 2010 m. gegužės 25 d. akistatos metu jis pripažino, kad šį raštelį rašė jis, kad raštelis parašytas 2003 metais, dalyvaujant I. B.) nurodo, kad „iki spalio vidurio pinigus A.P. R. aš grąžinsiu“', taip patvirtindamas, kad disponavo pinigais, gautais būtent iš P.A. R., kas nurodoma ir įsipareigojimo dėl skolos grąžinimo raštelyje, kur J. V. įsipareigoja 40000 Lt grąžinti I. B. bei 15000 JAV dolerių grąžinti P.A. R. iki 2003 m. rugsėjo 31 d. Taip pat naudojamas žodis „grąžinsiu“, o ne „sumokėsiu“ ar „atsiskaitysiu“ rodo, kad kalbama apie paskolinius santykius, o ne apie atsiskaitymą už darbą, komisinių išmokėjimą. J. V. teigia, kad turėjo pinigų degalinės statybai Kaliningrade, tai įrodinėdamas pateikia 1998 m., 2001 m. nepasirašytų sutarčių tarp kitų asmenų, tarp „Lincoln Euroventures“ ir kitų juridinių asmenų kopijas, iš kurių matyti, kad 1998 metais degalinės pirkimui ir kapitaliniam remontui buvo naudojamos kitų asmenų lėšos, taip pat, kad 2001 m. „Lincoln Euroventures“ skolino pinigus kitiems juridiniams asmenims. Šie duomenys nepaneigia galimybės, kad J. V., kaip fizinis asmuo, galėjo 1998 m. birželio 15 d. skolintis pinigų iš I. B. savo asmeninėms reikmėms, o vėliau pasiskolinti dar 15000 JAV dolerių, perduotų P.A. R.. Taip pat iš byloje surinktų duomenų matyti, kad J. V. rašo raštelius, kuriuose nėra nurodomos pilnos jų surašymo bei sandorio aplinkybės, nenurodomos raštelių surašymo datos. Rašteliuose jis pasižada įvykdyti tam tikrus įsipareigojimus. Jis pats parodė, kad I. B. dirbo jam, nors nebuvo įdarbintas oficialiai, tarp šių asmenų vyko ir atsiskaitymai, susiję su darbo santykiais bei pavedimų vykdymu. Kaip nurodė J. V. apklausos metu, ne už visas paslaugas I. B. buvo sumokėta, nes ir jam pačiam nebuvo pervesti pinigai. Tokiu būdu, praėjus daug laiko po tiriamų įvykių, yra galimybė, kad skolindamasis ir skolindamas pinigus, pats J. V. neprisimena, kokius raštelius, kokiomis aplinkybėmis yra parašęs ir pasirašęs, pagal kokius įsipareigojimus yra neatsiskaitęs. Taigi atlikus ikiteisminio tyrimo veiksmus, nenustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismui kartu su apeliaciniu skundu 2007 m. lapkričio 22 d. pateiktas 2003 m. rugpjūčio 15 d. J. V. vardu surašytas ir pasirašytas įsipareigojimas dėl skolos grąžinimo termino yra suklastotas, tokiu būdu nenustatyta, kad I. B. panaudojo žinomai suklastotą dokumentą. Darytina išvada, kad nepadaryta veika, numatyta BK 300 str. 1 d., ar kita veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, todėl ikiteisminis tyrimas nutrauktinas. Šį prokurorės nutarimą nukentėjusiojo J. V. įgaliotoji atstovė apskundė aukštesniajam prokurorui.

4Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas 2010 m. spalio 11 d. nutarimu skundą atmetė, tačiau nutarė pakeisti prokurorės 2010 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą rezoliucinės dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip: nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 30-2-00189-09, kadangi nesurinkta pakanakamai duomenų, pagrindžiančių įtariamojo kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos padarymo, konstatavęs, jog prokurorė, nutraukdama ikiteisminį tyrimą, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kadangi baudžiamasis procesas turi prasmę tik tuomet, kai jį inicijuojant ir tęsiant yra manoma, kad bus išaiškinta ir įrodyta nusikalstama veiką, o ją padariusiam asmeniui bus pritaikyta baudžiamajame įstatyme numatyta sankcija. Iš surinktos medžiagos matyti, kad tokiu rezultatu šiuo atveju negali būti užbaigtas baudžiamasis procesas. Ikiteisminio tyrimo metu buvo panaudotos visos galimybės surinkti reikšmingus tyrimui duomenis, tačiau nebuvo surinkta pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamojo kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos padarymo. Šį prokuroro nutarimą nutarimą nukentėjusiojo J. V. įgaliotoji atstovė apskundė ikiteisminio tyrimo teisėjui.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjas 2010 m. lapkričio 26 d. nutartimi skundą patenkino ir panaikino Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo 2010 m. spalio 11 d. nutarimą bei atnaujino ikiteisminį tyrimą Nr. 30-2-00189-09. Ikiteisminio tyrimo teisėjas nurodė, kad iš teismui pateiktos bylos medžiagos bei iš pareiškėjo skundo matyti, kad yra tikimybė, jog ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 30-2-00189-09 buvo atliktas neišsamiai, nebuvo pašalinti esminiai byloje esantys prieštaravimai, neištirta daug reikšmingų aplinkybių, nebuvo išnaudotos visos galimybės surinkti reikšmingus šiam tyrimui duomenis. Taigi iš šiuo metu ikiteisminio tyrimo medžiagoje esančių duomenų neįmanoma nustatyti, ar buvo padaryta nusikalstama veika. Tik išsamiai atlikus ikiteisminį tyrimą bus galima šiuo klausimu priimti teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

6Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas skundu prašo panaikinti šią ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartį ir palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokurorės 2010 m. rugpjūčio 26 d. ir Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo 2010 m. spalio 11 d. nutarimus. Skunde nurodoma, jog siekiant objektyviai nustatyti visas įvykio aplinkybes, buvo atliktas išsamus tyrimas, atlikti visi galimi procesiniai veiksmai, todėl teismo išsakyta nuomonė, kad neatlikti visi procesiniai veiksmai yra nepagrįsta, juolab, kad teismas nutartyje nenurodo, kokių papildomų procesinių veiksmų atlikimas padėtų nustatyti, padaryta nusikalstama veika, ar ne. Tyrimo metu buvo apklausti nukentėjusysis J. V., liudytojai M. Z., G. I., N. N., specialiuoju liudytoju apklaustas I. B., jam įteiktas pranešimas apie įtarimą bei apklaustas įtariamuoju, įvertintos P. R. paaiškinime nurodytos aplinkybės, iš civilinės bylos Nr. 2-2422-777/2007 prijungta: 2006 m. vasario 3 d. specialisto išvada, kurioje nurodyta, kad 1998 m. birželio 15 d. pažymoje dėl 40000 Lt gavimo pasirašė J. V., 2008 m. gegužės 7 d. specialisto išvada, kurioje nurodyta, kad tyrimui pateiktame 2003 m. rugpjūčio 15 d. įsipareigojime grąžinti skolą pasirašė J. V., 2008 m. rugsėjo 19 d. ekspertizės aktas, kuriame nurodyta, kad didelė tikimybė, kad ekspertizei pateikto 2003 m. rugpjūčio 15 d. įsipareigojimo J. V. vardu dėl 40000 Lt skolos grąžinimo I. B. ir 15000 JAV dolerių P. R. tekstas ir įrašai po tekstu buvo išspausdinti vienu įdėjimu į spausdintuvą, vieno spausdinimo proceso metu, o kategoriška išvada neduodama pagal nusistovėjusią LTEC praktiką, kad tokio pobūdžio tyrimuose kategoriškos teigiamos išvados nėra daromos (šiame akte taip pat pažymėta, kad nesant tarpusavyje susikertančių štrichų, atlikti tyrimo ir spręsti klausimo, kas padaryta anksčiau – atspausdintas tekstas ar padėtas parašas - negalima, kadangi šiuo metu nėra moksliškai pagrįstų, aprobuotų metodikų rašytinių ir spausdintinių štrichų atlikimo laiko, t. y. absoliutaus amžiaus nustatymui), taip pat apžiūrėtas 2003 m. rugpjūčio 15 d. įsipareigojimo raštelio originalas ir nustatyta. kad šis dokumentas yra nukirptas (nuplėštas) lapo apačioje, o ne viršutinė lapo dalis, kaip nurodo J. V., atlikti kiti proceso veiksmai, tačiau nenustatyta, jog 2003 m. rugpjūčio 15 d. J. V. vardu rašytas bei pasirašytas įsipareigojimas dėl skolos grąžinimo termino yra suklastotas. Tokiu būdu nenustatyta, kad I. B. 2007 m. lapkričio 22 d. Klaipėdos apygardos teismui prie apeliacinio skundo civilinėje byloje Nr. 2-2422-777/2007 pateikė žinomai suklastotą dokumentą. J. V. atstovės skunde nurodyti prieštaravimai nesudaro pagrindo teigti, kad 2003 m. rugpjūčio 15 d. įsipareigojimas dėl skolos grąžinimo termino yra suklastotas, bei kad I. B. panaudojo žinomai suklastotą dokumentą. Aplinkybė, kad J. V. neigia gavęs pinigus, negali būti pagrindu baudžiamajam I. B. persekiojimui. Tai civilinio proceso metu įrodinėtina aplinkybė. Baudžiamasis persekiojimas negali būti priemone įrodymams, kurie bus panaudoti civiliniame procese, rinkti. Baudžiamasis procesas turi prasmę tik tada, kai jį inicijuojant ir tęsiant manoma, kad bus išaiškinta ir įrodyta nusikalstama veika, o ją padariusiam asmeniui bus pritaikyta baudžiamajame įstatyme numatyta sankcija. Kadangi tokiu rezultatu ikiteisminis tyrimas Nr. 30-2-00189-09 negali būti užbaigtas, jį tęsti nėra prasmės. Taigi įvertinus ikiteisminio tyrimo metu nustatytas aplinkybes, ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 300 str. 1 d., nutrauktas pagrįstai, todėl ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartis kaip nepagrįsta naikintina.

7Teismo posėdyje įtariamasis I. B. prašė skundą tenkinti, nukentėjusysis J. V. prašė skundą atmesti.

8Skundas atmestinas.

9Nors 2008 m. gegužės 7 d. specialisto išvadoje 2008 m. rugsėjo 19 d. ekspertizės akte nurodyta, kad 2003 m. rugpjūčio 15 d. įsipareigojime J. V. vardu dėl 40000 Lt skolos grąžinimo I. B. ir 15000 JAV dolerių P. R. pasirašė J. V., o jame tekstas ir įrašai po tekstu buvo išspausdinti vienu įdėjimu į spausdintuvą, vieno spausdinimo proceso metu, tačiau ekspertas minėtame akte taip pat pažymėjo, jog nesant tarpusavyje susikertančių štrichų, atlikti tyrimo ir spręsti klausimo, kas padaryta anksčiau – atspausdintas tekstas ar padėtas parašas - negalima, kadangi šiuo metu nėra moksliškai pagrįstų, aprobuotų metodikų rašytinių ir spausdintinių štrichų atlikimo laiko nustatymui. Taigi byloje patikimai nėra paneigta J. V. versija, jog jo 2003 m. rugpjūčio 15 d. įsipareigojimo tekstas galėjo būti atspausdintas virš jo parašo panaudojant kitą dokumentą, po kuriuo jis ir buvo pasirašęs. Aukštesniojo teismo nuomone, duotoje situacijoje itin reikšminga tampa tai, kad būtų patikimai nustatytos tiek tokio dokumento turinyje nurodytos aplinkybės, tiek paties dokumento atsiradimo, surašymo, disponavimo juo ir panaudojimo aplinkybės.

102007 m. lapkričio 22 d. apeliaciniame skunde dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2422-777/2007 I. B. dalyje „Dėl naujų įrodymų pateikimo“ nurodė, kad po teismo sprendimo priėmimo dienos jis susitiko su savo buvusiu juristu, kuris atstovavo jį Rusijos Federacijoje. Pastarasis buvo informuotas apie tai, jog I. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl skolos priteisimo iš J. V.. Sužinojęs, kad teismas jo ieškinį atmetė, minėtas amuo pasiūlė kreiptis į Ukrainos Respublikos pilietį P. R., kuris, šio asmens žiniomis, 2003 m. buvo gavęs J. V. įsipareigojimą grąžinti skolą, turimą ne tik P. R., bet ir I. B.. Susisiekus su P. R., šis patvirtino, jog anksčiau minėtą dokumentą turi iki šiol, kadangi J. V. jam taipogi skolos nėra grąžinęs. P. R. sutiko jam atsiųsti šio dokumento originalą su išlyga, jog jis bus išsaugotas, kadangi P. R. ketina kreiptis į teismą su ieškiniu dėl skolos priteisimo iš J. V.. Taip pat I. B. pažymėjo, jog anksčiau 2003 m. rugpjūčio 15 d. J. V. įsipareigojimo pirmosios instancijos teismui pateikti neturėjo galimybės, kadangi apie šio dokumento egzistavimą sužinojo tik po teismo sprendimo priėmimo dienos. Iš minėtų I. B. nurodytų aplinkybių sektų, jog jis iki Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2422-777/2007 apskritai nežinojo apie 2003 m. rugpjūčio 15 d. J. V. įsipareigojimą, juo labiau, kad jis yra pas P. R. Ukrainoje, o apie tai atsitiktinai sužinojo iš savo buvusio juristo G. I., susisiekė su P. R. ir iš jo gavo 2003 m. rugpjūčio 15 d. J. V. įsipareigojimą, kurį pateikė apeliacinės intancijos teismui 2007 m. lapkričio 22 d. Tačiau tokios I. B. nurodytos aplinkybės akivaizdžiai nesutampa su P. R. 2008 m. gruodžio 22 d. paaiškinime išdėstytomis aplinkybėmis (t. 1, b. l. 16). Pirma, P. R., prisiminęs 2003 metų įvykius, taip pat paminėjęs, jog I. B. pažįsta asmeniškai ir pastarasis buvo atvykęs į Ukrainą 2008 metais, net neužsiminė apie tai, kad jis turėjo 2003 m. rugpjūčio 15 d. J. V. įsipareigojimą ir jį pateikė I. B. 2007 metais nuo lapkričio 23 d. iki gruodžio 22 d. Antra, pasak P. R., būtent I. B. jam papasakojo, kad 2003 m. J. V. parašė pakvitavimą apie tai, kad J. V. iš P. R. pasiskolino 15000 JAV dolerių, o tai pat, kad J. V. skolingas I. B. 40000 Lt, tačiau apie aplinkybes, kuriomis buvo pasirašytas nurodytas pakvitavimas, jis nežino, kadangi jis buvo pasirašytas jam nedalyvaujant. Trečia, P. R. paaiškino, kad jis 2003 metais asmeniškai pagal įpareigojančią pinigus grąžinti sutartį perdavė 15000 JAV dolerių M. Z., tačiau klausimą dėl šių pinigų su M. Z. sureguliavo ir pretenzijų neturi. Kita vertus, I. B. apklausiamas kaip specialus liudytojas (t. 1, b. l. 155-158) taip pat parodė kitokias nei minėtame apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, jog jis pats reikalavo J. V., kad šis pasirašytų pasižadėjimą dėl skolos jam grąžinimo, kuriame nurodytų, kad yra skolingas jam 40000 Lt, o P. R. 15000 JAV dolerių, taip pat nurodytų konkrečius terminus, kada įsipareigoja grąžinti pinigus. Jis nedalyvavo, kai 2003 m. rugpjūčio 15 d. J. V. pasirašė įsipareigojimą, šį įsipareigojimą iš J. V. paėmė tuo metu juristu jam ir J. V. dirbęs G. I.. Pastarasis dokumentą perdavė M. Z., kaip neoficialiam laiduotojui P. R. skolinant pinigus J. V.. Beje, per šią apklausą I. B. visiškai neužsiminė apie 2003 m. rugpjūčio 15 d. J. V. įsipareigojimo įgijimo aplinkybes, abstrakčiai nurodydamas, kad teismui vėliau pateikė ir šį dokumentą.

11Šioje byloje P. R. įstatymo nustatyta tvarka nėra apklaustas liudytoju, aptarti prieštaravimai tarp jo paaiškinimo ir I. B. parodymų nėra panaikinti. Negalima besąlygiškai sutikti ir su prokurorų išvada, jog I. B. nurodytas aplinkybes patvirtino liudytojai M. Z. ir G. I.. Pastebėtina, jog G. I. apklausa buvo organizuota, tačiau iš jo apklausos protokolo matyti, kad jis per šią apklausą pareiškė parodymų neduosiantis (nors tokia teisė liudytojui įstatymo nėra suteikta), tik pateikė iš anksto rašytinius paaiškinimus dėl įvykio aplinkybių (t. 1, b. l. 130-133). Liudytojas M. Z. šioje byloje apklaustas kelis kartus, ir kiekvieną kartą iš esmės keitė savo parodymus, todėl jo parodymai turi būti vertinami itin priekabiai, ypač atsižvelgiant į tai, jog šis asmuo pagal byloje esančius duomenis taip pat dalyvavo bendroje veikloje su J. V. ir I. B., ir 2006 m. buvo skolingas J. V. 25000 JAV dolerių.

12Išdėstyti prieštaringi duomenys apie 2003 m. rugpjūčio 15 d. J. V. įsipareigojimo atsiradimo, pasirašymo ir disponavimo juo aplinkybes kelia pagrįstas abejones ir dėl šio dokumento turinio, juolab, kad toks detalus šio dokumento turinys (pagal G. I. paaiškinimą 2003 m. rugpjūčio 15 d. įsipareigojimą pagamino pats J. V.) visiškai neatitinka nei I. B. apibrėžto J. V. elgesio, t. y. piktybiško nenoro atiduoti skolas, nei kitų byloje esančių abstrakčių rašytinių įsipareigojimų turinio, kuris niekaip neįgalina susieti I. B. ir J. V. 40000 Lt paskolos santykiais.

13Tuo būdu byloje BPK nustatyta tvarka papildomai neapklausus liudytojo G. I. apie 2003 m. rugpjūčio 15 d. įsipareigojimo atsiradimą, šio įsipareigojimo paėmimą iš J. V., nepatikrinus duomenų apie G. I. judėjimą tą dieną įsitikinant, kad jis fiziškai galėjo tą dieną paimti iš J. V. minimą dokumentą (neatmestina galimybė, kad G. I. verslo reikalais tuo metu galėjo lankytis ir Lietuvoje), neapklausus liudytojo P. R. apie 2003 m. rugpjūčio 15 d. J. V. įsipareigojime minimų pinigų skolinimą, šio įsipareigojimo gavimą 2003 metais, disponavimą juo ir pateikimą I. B. 2007 metais, taip pat detaliai papildomai neapklausus įtariamojo I. B. bei liudytojo M. Z. apie visas reikšmingas aplinkybes, daryti išvadas, jog nėra surinkta pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamojo I. B. kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos padarymo, ar nepadaryta veika, numatyta BK 300 str. 1 d., ar kita veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, yra akivaizdžiai per anksti. Jei atlikus anksčiau paminėtus procesinius veiksmus liktų abejonių dėl 2003 m. rugpjūčio 15 d. J. V. įsipareigojimo atsiradimo, byloje taip pat tikslinga apklausti kompetentingus specialistus siekiant išsiaiškinti, ar yra galimybių cheminėmis priemonėmis plika akimi nepastebimai panaikinti seno dokumento tekstą ir ant jo surašyti naują tekstą, jei taip, išsiaiškinti, ar atitinkamo tyrimo metu įmanoma nustatyti tokių priemonių panaudojimą, gaminant galimai suklastotą 2003 m. rugpjūčio 15 d. įsipareigojimą. Išsamiai neišsiaiškinus visų nurodytų aplinkybių, prokurorų sprendimai nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl galimai suklastoto 2003 m. rugpjūčio 15 d. J. V. įsipareigojimo panaudojimo negali būti pripažinti pagrįstais ir teisėtais, todėl naikinti skundžiamą ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartį, kuria atnaujintas ikiteisminis tyrimas Nr. 30-2-00189-09, nėra pamatuoto pagrindo.

14Vadovaudamasis BPK 442 str. 1 d. 1 p., teisėjas

Nutarė

15Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo skundą atmesti, ir palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo 2010 m. lapkričio 26 d. nutartį.

16Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai