Byla 2-2284-1087/2019
Dėl išlaikymo dydžio pakeitimo, išlaikymo įsiskolinimo priteisimo nepilnamečiui vaikui, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, D. B

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Agnė Surblienė, sekretoriaujant Modestai Petkūnaitei, dalyvaujant ieškovei J. B., atsakovo I. B. atstovui advokatui Jaroslavui Los,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. B. ieškinį atsakovui I. B. dėl išlaikymo dydžio pakeitimo, išlaikymo įsiskolinimo priteisimo nepilnamečiui vaikui, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, D. B.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė ieškiniu prašo: 1) pakeisti Kauno rajono apylinkės teismo 2007 m vasario 21 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-0586-408/2007 priteisto išlaikymo formą ir dydį, ir iš atsakovo priteisti nepilnametei dukrai D. B., gim. 2000 m. gruodžio 15 d., mokant periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 200,00 Eur nuo visų rūšių gaunamų pajamų, pradedant mokėti nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki dukters pilnametystės, kasmet išlaikymo sumą indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, nepilnametei dukrai skirtų lėšų (išlaikymo) tvarkytoja iki jos pilnametystės paskiriant ieškovę; 2) priteisti iš atsakovo 5 040,00 Eur išlaikymo įsiskolinimą, susidariusį už 36 mėnesius iki ieškinio padavimo dienos nepilnametei dukrai; 3) priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas (b. l. 3–6). Ieškovė teismo posėdžio metu prašė priteistą išlaikymą pervesti į dukros sąskaitą.

5Ieškovė ieškinyje nurodė, kad nuo to laiko, kai 2007 m. buvo priteistas išlaikymas nepilnamečiui vaikui, vaiko poreikiai yra žymiai pasikeitę. Ieškovė nurodė, kad dukra mokinasi V. D. gimnazijos 12 klasėje, o atsakovo teikiamo 60,00 Eur/mėn išlaikymo nepakanka. Be to, dukra susirgo I tipo cukriniu diabetu, reikalinga pastovi kontrolė, priežiūra, sekimas tam, kad būtų galima palaikyti normalų glikemijos lygį žmogaus organizme jai reikalingos lėšos.

6Ieškovė teismo posėdžio metu nurodė, kad nesutinka, jog šioje byloje ieškovė būtų pakeista į pilnametystės sulaukusią dukrą, kadangi dukrai dėl patiriamo streso užkyla cukrus kraujyje, dėl ko kyla grėsmė jos sveikatai ir gyvybei. Ieškovė paaiškino, kad dukrai 2018 m. susirgus cukriniu diabetu, reikalingos papildomos lėšos. Ieškovė paaiškino, kad ieškiniu prašomo išlaikymo įsiskolinimą sudaro skirtumas tarp priteisto išlaikymo ir prašomo padidinti išlaikymo už 36 mėnesius.

7Atsakovas atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad ieškinys turėtų būti paliktas nenagrinėtu, nes ieškovė nebėra įstatyminė vaiko atstovė (b. l. 56).

8Atsakovo atstovas advokatas Jaroslav Los teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškovė turi teisę prašyti išlaikymo padidinimo tik už keturis mėnesius, t. y. nuo ieškinio padavimo dienos iki vaikui sukako pilnametystė. Advokatas nurodė, kad atsakovas sutinka su pirmuoju reikalavimu iš dalies, t. y. sutinka, kad už keturis mėnesius būtų priteista po 170,00 Eur. Advokatas paaiškino, kad atsakovas turi dar vieną išlaikytinį, t. y. nepilnametį vaiką, 5 metų amžiaus, iki vasario mėnesio buvo bedarbis. Šiuo metu yra įsidarbinęs, bet atlyginimo dar nėra gavęs. Advokatas nurodė, kad su antruoju ieškovės reikalavimu, t. y. dėl išlaikymo įsiskolinimo, nesutinka. Pažymėjo, kad įstatymas numato, jog teisė į išlaikymą atsiranda nuo ieškinio padavimo momento, o atsakovas pagal ankstesnį priteistą sprendimą, visada mokėjo išlaikymą ir jokio įsiskolinimo nėra. Advokatas pažymėjo, kad atsakovas vaikui tapus pilnamečiu yra pervedęs 314,00 Eur. Prašė ieškinį tenkinti iš dalies bei priteisti bylinėjimosi išlaidas valstybei.

9Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, D. B. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog sutinka su ieškiniu ir prašo jį tenkinti (b. l. 95).

10Teismas

konstatuoja:

11D. B., gim. 2000 m. gruodžio 15 d. (toliau – vaikas), tėvai – ieškovė J. B. ir atsakovas I. B. (b. l. 14). Šalys yra nutraukusios santuoką (b. l. 13).

12Kauno rajono apylinkės teismas 2007 m. vasario 21 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-0586-408/2007 nutarė patvirtinti tarp šalių sudarytą taikos sutartį, kurios 4.3 punktu atsakovas įsipareigojo vaikui mokėti po 57,92 Eur (200,00 Lt) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis (b. l. 15–17).

13Vaikui 2018 m. vasario mėn. diagnozuotas I tipo cukrinis diabetas (b. l. 12). Nuo 2019 m. sausio 28 d. vaikui nustatytas 70 proc. bazinis darbingumo lygis (b. l. 116–117).

14Ieškovė savo vardu nekilnojamojo turto bei transporto priemonių neturi (b. l. 8–9). Dirba muitinėje, mėnesinės pajamos apie 600,00 Eur. Vilniuje gyvena nuomojame bute, nuomos kaina su mokesčiais 180,00 Eur.

15Atsakovas savo vardu nekilnojamojo turto neturi (b. l. 97–100). Atsakovas turi vieną transporto priemonę SAAB, pirmoji registracija 2004 m. birželio 22 d. (101–102).

16Atsakovas nuo 2019 m. vasario 4 d. dirba UAB „Vaivora“ (b. l. 103–104).

17Dėl tinkamos šalies

18Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 45 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teismas, bylos nagrinėjimo metu nustatęs, kad ieškinys pareikštas ne to asmens, kuriam priklauso reikalavimo teisė, arba ne tam asmeniui, kuris turi pagal ieškinį atsakyti, gali vienos iš šalių motyvuotu prašymu, nenutraukdamas bylos, pakeisti pradinį ieškovą arba atsakovą tinkamu ieškovu arba atsakovu. To paties straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad jeigu ieškovas nesutinka, kad jis būtų pakeistas kitu asmeniu, tai šis asmuo gali įstoti į bylą kaip trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus dėl ginčo dalyko. Apie tai teismas praneša šiam asmeniui.

19Nagrinėjamoje byloje, ieškovei nesutinkant, jog šalių dukra būtų ieškove, siekiant apsaugoti vaiko sveikatą (dėl susijaudinimo mergaitei užkyla cukrus), į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, įtraukta šalių dukra.

20Teismas, atsižvelgęs į tai, kad šeimos bylose svarbiausia yra apsaugoti vaiko interesus (CPK 376 straipsnio 2 dalis), į tai, kad ieškovė pateikė ieškinį tuo metu, kada vaikas dar buvo nepilnametis, į vaiko sutikimą su ieškiniu, į atsakovo iš dalies sutikimą su ieškiniu, sprendžia, jog ieškovė turi teisę reikalauti dėl išlaikymo dydžio pakeitimo nuo ieškinio padavimo momento iki vaikui tampant pilnamečiui.

21Dėl išlaikymo dydžio pakeitimo

22Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.201 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teismas gali pagal vaiko, jo tėvo (motinos) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar prokuroro ieškinį sumažinti arba padidinti priteisto išlaikymo dydį, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis. To paties straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad priteisto išlaikymo dydis gali būti padidintas atsiradus papildomoms vaiko priežiūros išlaidoms (vaiko liga, sužalojimas, slaugymas ar nuolatinė priežiūra).

23Tiek tėvų galimybės teikti išlaikymą, tiek vaikų poreikiai per tam tikrą laikotarpį gali pakisti, todėl įstatyme nustatyta galimybė pakeisti teismo sprendimu priteisto išlaikymo dydį (formą) nepriklausomai nuo to, ar teismas pats nustatė iš vieno iš tėvų priteistiną išlaikymo dydį, ar patvirtino vaiko tėvų susitarimą dėl išlaikymo dydžio, nes teismo sprendimas dėl išlaikymo priteisimo neįgyja res judicata (galutinis teismo sprendimas) galios (CPK 279 straipsnio 5 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-24/2013). CK 3.201 straipsnio 1, 3 dalyse nustatyta, kad teismas gali pagal vaiko, jo tėvo (motinos) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar prokuroro ieškinį sumažinti arba padidinti priteisto išlaikymo dydį ir pakeisti išlaikymo formą, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis.

24Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad pagrindas pakeisti išlaikymo dydį konstatuojamas nustačius konkrečias faktines aplinkybes, t. y. esminius skolininko turtinės padėties pasikeitimus arba vaiko poreikių pasikeitimą; išlaikymą teikiančio tėvo turtinės padėties nežymus pasikeitimas nėra pagrindas keisti išlaikymo dydį; sprendžiant išlaikymo dydžio pakeitimo klausimą turi būti laikomasi vieno iš pagrindinių šeimos teisinių santykių reglamentavimo principų – prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo (CK 3.3 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-24/2013).

25Pažymėtina, jog nustatant nepilnamečio išlaikymo dydį turi būti atsižvelgiama į tai, kad nustatytas išlaikymas užtikrintų būtinas vaiko raidos sąlygas, kurioms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Nagrinėjamojoje byloje ieškovė prašo pakeisti išlaikymo dydį dėl pasikeitusių vaiko poreikių. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad teismo sprendimu priteistas išlaikymas, kai vaikui buvo septyneri metai, į tai, kad vaikas bylos nagrinėjimo metu mokinasi dvyliktoje klasėje, į tai, jog 2018 m. susirgo I tipo cukriniu diabetu, konstatuoja, jog priteistas išlaikymas turi būti padidintas. Nors 2019 m. kovo 7 d, teismo posėdžio metu tiek ieškovė, tiek atsakovo atstovas sutiko su 170,00 Eur/mėn padidintu išlaikymo dydžiu (garso įrašas: 28 min. 16 sek. – 29 min. 10 sek.), tačiau teismas, įvertinęs, jog vaikui nustatyta nepagydoma liga, atsižvelgęs į teismų praktiką dėl minimalios mėnesinės algos kaip orientacinio kriterijaus, įvertinęs aplinkybę, jog atsakovas įsidarbino, padidina išlaikymo dydį po 200,00 Eur nuo ieškinio padavimo dienos (2018 m. rugpjūčio 29 d.) iki vaiko pilnametystės (2018 m. gruodžio 15 d.), priteistą padidintą išlaikymą sumokant trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų (CK 3.201 straipsnio 2 dalis, CPK 376 straipsnio 3 dalis).

26Dėl išlaikymo įsiskolinimo

27CK 3.200 straipsnis reglamentuoja, kad išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, tačiau išlaikymo įsiskolinimas negali būti išieškotas daugiau kaip už trejus metus iki ieškinio pareiškimo dienos. Pažymėtina, jog modifikuotos išlaikymo prievolės (nagrinėjamu atveju – padidinto išlaikymo mokėjimo) pradžios momentas CK nereglamentuojamas. Pasisakydamas dėl teismo sprendimu priteisto didesnio išlaikymo mokėjimo pradžios momento kasacinis teismas nurodė, kad turtinės vaiko teisės į didesnį išlaikymą prielaida egzistuoja jau kreipimosi į teismą metu, o teismo sprendimu tokia teisė tik patvirtinama. Dėl nurodytų priežasčių didesnio išlaikymo mokėjimo pradžios momentas nustatytinas prioritetą teikiant vaiko interesams ir vadovaujantis CK 3.200 straipsnyje įtvirtinta bendrąja taisykle. Didesnis išlaikymas priteistinas nuo kreipimosi į teismą su ieškiniu dėl išlaikymo padidinimo dienos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gruodžio 10 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-529/2014).

28Ieškovė ieškiniu prašo priteisti atsakovo teikiamo išlaikymo ir prašomo padidinti išlaikymo dydžio skirtumą už 36 mėnesius. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas pateikė duomenis, patvirtinančius, jog atsakovas mokėjo 2007 m. teismo sprendimu priteistą išlaikymą, t. y. po 60,00 Eur, tai, kad įsiskolinimo nėra pagal ankstesnį teismo sprendimą patvirtino ir ieškovė teismo posėdžio metu. Atsižvelgiant į tai, nėra teisinio pagrindo priteisti išlaikymo įsiskolinimą, nes atsakovas vykdė ankstesnį teismo sprendimą, todėl šioje reikalavimo dalyje ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas.

29Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

30Ieškovė atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo už reikalavimą dėl išlaikymo dydžio pakeitimo (mokėtinas žyminis mokestis yra 20,00 Eur) ir jo įsiskolinimo priteisimo (mokėtinas žyminis mokestis šioje byloje yra 151,00 Eur) (CPK 83 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Atsakovas yra 50 proc. atleistas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei priteisimo pagal Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2018 m. gruodžio 6 d. sprendimą (b. l. 55). Todėl iš atsakovo turėtų būti priteisiama dalis žyminio mokesčio proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (už ieškinio pirmąjį reikalavimą). Teismas, pasinaudodamas įstatymo suteikta teise, nukrypti nuo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei taisyklių, atsižvelgęs į bylos pobūdį, įvertinęs aplinkybę, jog atsakovas yra atleistas 50 proc. nuo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei, nepriteisia iš atsakovo jam tenkančio mokėti žyminio mokesčio dalies (CPK 96 straipsnio 5 dalis).

31VGTPT pateikė duomenis apie šioje patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 104,00 Eur advokato užmokestis (b. l. 96). Ieškinį tenkinus iš dalies šios išlaidos turėtų būti paskirstytinos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (ieškovės reikalavimai tenkinti 50,00 proc.) (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Teismas, pasinaudodamas įstatymo suteikta teise, nukrypti nuo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei taisyklių, atsižvelgęs į bylos pobūdį, įvertinęs ieškovės turtinę padėtį, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, nepriteisia iš ieškovės bylinėjimosi išlaidų (52,00 Eur) už atsakovui suteiktą antrinę teisinę pagalbą, bei tais pačiais motyvais nepriteisia valstybei iš šalių jiems tenkančių mokėti dalies (ieškovei – 13,08 Eur, atsakovui – 6,54 Eur (atsakovas atleistas 50 proc. nuo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 straipsnio 5 dalis, 99 straipsnio 2 dalis).

32Ieškovė nepateikė duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl jos nepriteistinos (CPK 98 straipsnio 2 dalis).

33Byloje ieškovė pateikė Ištuokos liudijimo, įrašo Nr. 59, AA Nr. 193278 originalą (b. l. 24). Bylą išnagrinėjus ir priėmus procesinį sprendimą, jis grąžintinas ieškovei.

34Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 5 dalimi, 259 straipsniu, 263–265 straipsniais, 268–270 straipsniais, teismas

Nutarė

35Ieškovės ieškinį tenkinti iš dalies.

36Pakeisti Kauno rajono apylinkės teismo 2007 m vasario 21 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-0586-408/2007 priteisto išlaikymo dydį, ir iš atsakovo priteisti dukrai D. B., gim. 2000 m. gruodžio 15 d., mokant periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 200,00 Eur nuo visų rūšių gaunamų pajamų, pradedant mokėti nuo ieškinio padavimo teismui dienos (2018 m. rugpjūčio 29 d.) iki dukters pilnametystės (2018 m. gruodžio 15 d.), priteistą išlaikymo sumą indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Priteistas padidintas išlaikymas pervedamas į trečiojo asmens D. B., gim. 2000 m. gruodžio 15 d., atsiskaitomąją sąskaitą.

37Likusioje dalyje – ieškinį atmesti.

38Nepriteisti valstybei iš ieškovės J. B., asmens kodas ( - ) 52,00 Eur (penkiasdešimt dviejų eurų) antrinės teisinės pagalbos išlaidų ir 13,08 Eur (trylikos eurų 8 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

39Nepriteisti valstybei iš atsakovo I. B., asmens kodas ( - ) 6,54 Eur (šešių eurų 54 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

40Grąžinti ieškovei J. B. Ištuokos liudijimo, įrašo Nr. 59, AA Nr. 193278 originalą.

41Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Agnė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė ieškiniu prašo: 1) pakeisti Kauno rajono apylinkės teismo 2007 m... 5. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad nuo to laiko, kai 2007 m. buvo priteistas... 6. Ieškovė teismo posėdžio metu nurodė, kad nesutinka, jog šioje byloje... 7. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad ieškinys turėtų būti... 8. Atsakovo atstovas advokatas Jaroslav Los teismo posėdžio metu nurodė, kad... 9. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, D. B. pateikė... 10. Teismas... 11. D. B., gim. 2000 m. gruodžio 15 d. (toliau – vaikas), tėvai – ieškovė... 12. Kauno rajono apylinkės teismas 2007 m. vasario 21 d. sprendimu civilinėje... 13. Vaikui 2018 m. vasario mėn. diagnozuotas I tipo cukrinis diabetas (b. l. 12).... 14. Ieškovė savo vardu nekilnojamojo turto bei transporto priemonių neturi (b.... 15. Atsakovas savo vardu nekilnojamojo turto neturi (b. l. 97–100). Atsakovas... 16. Atsakovas nuo 2019 m. vasario 4 d. dirba UAB „Vaivora“ (b. l. 103–104).... 17. Dėl tinkamos šalies... 18. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 45 straipsnio 1... 19. Nagrinėjamoje byloje, ieškovei nesutinkant, jog šalių dukra būtų... 20. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad šeimos bylose svarbiausia yra apsaugoti... 21. Dėl išlaikymo dydžio pakeitimo... 22. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.201 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad... 23. Tiek tėvų galimybės teikti išlaikymą, tiek vaikų poreikiai per tam tikrą... 24. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad pagrindas... 25. Pažymėtina, jog nustatant nepilnamečio išlaikymo dydį turi būti... 26. Dėl išlaikymo įsiskolinimo... 27. CK 3.200 straipsnis reglamentuoja, kad išlaikymas priteisiamas nuo teisės į... 28. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti atsakovo teikiamo išlaikymo ir prašomo... 29. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 30. Ieškovė atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo už reikalavimą dėl... 31. VGTPT pateikė duomenis apie šioje patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias... 32. Ieškovė nepateikė duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl jos... 33. Byloje ieškovė pateikė Ištuokos liudijimo, įrašo Nr. 59, AA Nr. 193278... 34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 5... 35. Ieškovės ieškinį tenkinti iš dalies.... 36. Pakeisti Kauno rajono apylinkės teismo 2007 m vasario 21 d. sprendimu... 37. Likusioje dalyje – ieškinį atmesti.... 38. Nepriteisti valstybei iš ieškovės J. B., asmens kodas ( - ) 52,00 Eur... 39. Nepriteisti valstybei iš atsakovo I. B., asmens kodas ( - ) 6,54 Eur (šešių... 40. Grąžinti ieškovei J. B. Ištuokos liudijimo, įrašo Nr. 59, AA Nr. 193278... 41. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...