Byla e2S-1557-153/2015
Dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Galina Blaževič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorės UAB „Ūkio banko lizingas“ atstovės advokatės A. A. atskirąjį skundą dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. gegužės 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eL2-1033-753/2015 pagal kreditorės UAB „Ūkio banko lizingas“ pareiškimą skolininkui V. K. dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a :

  1. Ginčo esmė

3Kreditorė UAB „Ūkio banko lizingas“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl 50,58 Eur skolos, 4,25 Eur delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, 0,05 proc. palūkanų už 180 dienų pagal sutartį Nr. C 406499377 ir bylinėjimosi išlaidų – 2 Eur žyminio mokesčio bei 10,02 Eur už advokato pagalbą, priteisimo iš skolininko V. K..

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2015-05-15 nutartimi nustatė kreditorei UAB „Ūkio banko lizingas“ 3 (trijų) dienų terminą nuo nutarties įteikimo dienos pašalinti pareiškimo trūkumą – sumokėti trūkstamą valstybei žyminio mokesčio dalį – 1 Eur. Nurodė, kad kreditorė sumokėjo 2 Eur žyminį mokestį, tačiau vadovaujantis CPK 80 str. 1 d. 1, 6 p., 7 d. ir atsižvelgiant į reikalavimo sumą (54,83 Eur), už pareiškimą mokėtinas 3 Eur žyminis mokestis: 75 % nuo minimalios už pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo mokėtinos žyminio mokesčio sumos – 4 Eur, yra 3 Eur (4 Eur × 75 % = 3 Eur).

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Atskirajame skunde kreditorės atstovė advokatė A. A. prašo panaikinti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015-05-15 nutartį ir perduoti pareiškimo dėl teismo įsakymo priėmimo klausimą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Nurodo, kad skaičiuojant žyminį mokestį už pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, kuris teikiamas elektroninėmis ryšio priemonėmis, turi būti atliekami šie matematiniai veiksmai: apskaičiuojamas žyminis mokestis, mokėtinas už ieškinį (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas), gauta suma padalinama iš keturių (CPK 80 straipsnio 1 dalies 6 punktas), gauta suma sumažintina 25 proc. (CPK 80 straipsnio 7 dalis), jeigu gauta suma yra mažesnė negu 2 Eur, žyminis mokestis yra lygus 2 Eur (CPK 80 straipsnio 7 dalis). Įvertinus tai, kad visų šiuo atveju taikytinų teisės normų konstrukcijoje yra naudojama „minimali mokėtino žyminio mokesčio riba“, vadovaujantis logikos taisyklėmis, ši riba galėtų būti taikoma arba kiekviena atskirai, arba tik vieną kartą ir tik tokio dydžio, kokia yra nustatyta paskutinėje teisės normoje visoje taikytinų teisės normų sisteminėje grandyje. Įvertinus tai, kad taikant kiekvienoje teisės normoje nustatytą minimalią ribą, o būtent CPK 80 straipsnio1 dalies 1 punkte – 20 Eur, CPK 80 straipsnio 1 dalies 6 punkte – 4 Eur, CPK 80 straipsnio 7 dalyje – 2 Eur, būtų paneigta šalių teisė pasinaudoti visomis įstatymo leidėjo nustatytomis „minimaliomis mokėtino žyminio mokesčio ribomis“, nes vadovaujantis tokia logika, 20 Eur dalijant iš 4 Eur visuomet būtų lygu 5 Eur, o tai reikštų, kad už pareiškimą dėl teismo įsakymo turėtų būti mokamas 5 Eur mokestis, nors CPK 80 straipsnio 1 dalies 6 punkte jo žemutinė riba yra 4 Eur. Taigi žyminis mokestis turėtų būti apskaičiuojamas tokiu būdu: prašoma priteisti suma x 0,03 / 4 x 0,75, bet ne mažiau kaip 2 Eur. Taigi gaunamas mokėtinas žyminis mokestis ginčo byloje yra 2 Eur. Nėra aišku, kodėl teismas žyminio mokesčio skaičiavimui netaiko pirmoje taikomoje teisės normoje (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas) nustatyto žyminio mokesčio minimumo – 20 Eur.

8IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

11Nagrinėjamoje byloje ginčas dėl mokėtino žyminio mokesčio už pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, paduoto tik elektroninių ryšių priemonėmis, iš esmės kyla dėl skirtingo teisės normų, reglamentuojančių žyminio mokesčio skaičiavimą, aiškinimo.

12Iš apelianto atskirojo skundo turinio matyti, kad apeliantas pirmosios instancijos teismo nutarties nepagrįstumą ir neteisėtumą grindžia tuo, kad teismas netinkamai taikė žyminio mokesčio apskaičiavimo taisykles ir dėl to nepagrįstai sprendė, kad sumokėtas 2 Eur žyminis mokestis yra netinkamas. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pirmosios instancijos teismo nustatytas aplinkybes bei apeliantės pateiktus argumentus, su atskirojo skundo argumentais nesutinka dėl toliau išdėstytų motyvų.

13CPK 80 straipsnio 1 dalyje yra reglamentuota žyminio mokesčio, mokėtino civilinėse bylose, skaičiavimo tvarka. Minėtos dalies 1 punkte nustatyta, jog už kiekvieną ieškinį ar pareiškimą turtiniuose ginčuose mokamą žyminį mokestį sudaro 3 procentai nuo ieškinio sumos, bet ne mažiau kaip dvidešimt eurų, 6 punkte – bylose dėl teismo įsakymų – ketvirtadalis sumos, mokėtinos už ieškinį, bet ne mažiau kaip keturi eurai. Pagal minėto straipsnio 7 dalį, procesinius dokumentus ir jų priedus pateikiant teismui tik elektroninių ryšių priemonėmis, mokama 75 procentai už atitinkamą procesinį dokumentą mokėtinos žyminio mokesčio sumos, bet ne mažiau kaip 2 eurai. Atkreiptinas dėmesys, kad 75 procentai mokama nuo mokėtinos žyminio mokesčio sumos už atitinkamą procesinį dokumentą. Taigi pirmiausia apskaičiuojamas žyminio mokesčio dydis už atitinkamą procesinį dokumentą. Šiuo atveju už pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 1, 6 punktą apskaičiuoto žyminio mokesčio dydis sudaro 4 Eur (54,83 x 3 proc. / 4 = 0,41 Eur, tačiau pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 6 punktą – ne mažiau kaip 4 Eur). Pažymėtina, kad įstatymų leidėjas už pareiškimą dėl teismo įsakymo mokėtino žyminio mokesčio minimalios ribos nesusieja su už ieškinį mokėtino žyminio mokesčio minimalia riba, nes, kaip ir nurodė apeliantė atskirajame skunde, 20 Eur dalijant iš 4 Eur visuomet būtų lygu 5 Eur, o tai reikštų, kad už pareiškimą dėl teismo įsakymo turėtų būti mokamas 5 Eur mokestis, nors CPK 80 straipsnio 1 dalies 6 punkte jo žemutinė riba nurodyta 4 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo teismui pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis, , sistemiškai taikant CPK 80 straipsnio 7 dalį, šiuo konkrečiu atveju kreditorė privalo sumokėti 3 Eur (4 Eur x 75 proc. = 3 Eur). Konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisingai apskaičiavo mokėtino žyminio mokesčio dydį šioje byloje ir, atsižvelgdamas į tai, kad kreditorė sumokėjo mažesnio dydžio žyminį mokestį, pagrįstai ir teisėtai įpareigojo kreditorę primokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį.

14Esant išdėstytoms aplinkybėms spręstina, kad teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios atskirojo skundo argumentais naikinti ar keisti pagrindo nėra, todėl atskirasis skundas atmestinas, teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

16Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. gegužės 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

17Nustatyti kreditorei UAB „Ūkio banko lizingas“ terminą iki 2015 m. birželio 26 d. pareiškimo trūkumams, nurodytiems Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. gegužės 15 d. nutartyje, pašalinti.

Proceso dalyviai