Byla 1-1363-1083/2018
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) ir susipažinęs su ikiteisminio tyrimo medžiaga, kurioje

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėjas Marius Jankauskas, išnagrinėjęs Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokuroro pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. ( - ) ir susipažinęs su ikiteisminio tyrimo medžiaga, kurioje

2V. J., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), gyvenantis ( - ) (deklaravęs gyvenamąją vietą ten pat), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, turintis vidurinį išsilavinimą, nedirbantis, nevedęs, neteistas,

3kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 145 straipsnio 1 dalyje

Nustatė

4

 1. V. J. 2018 m. rugpjūčio 3 d. apie 22 val. bute, esančiame ( - ), sakydamas nukentėjusiajai Z. J., kad ją užmuš, nudurs arba sukapos, grasino nužudyti nukentėjusiąją Z. J., esant pakankamam pagrindui manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas.
 2. Kaltinamasis V. J. apklausos metu kaltu prisipažino visiškai ir nurodė, kad gyvena pas savo mamą Z. S. bute, esančiame ( - ). Jis piktnaudžiauja alkoholiu, girtas būna agresyvus ir gąsdina mamą. Mano, kad ši jo girto bijo. 2018 m. rugpjūčio 3 d. apie 20 val. namuose buvo girtas. Susipyko su mama, tačiau priežasties nepamena. Prisimena, kad mama labai supykdė jį ir jis pradėjo mamai sakyti, kad ją nudurs ir sukapos, užmuš. Mama galėjo pagalvoti, kad jis ketina taip padaryti, nes girtas būna agresyvus. Labai apgailestauja, jog tokiais savo piktais žodžiais išgąsdino mamą, gailisi grasinęs savo mamai. Pageidauja, kad tyrimas būtų baigtas supaprastinta tvarka, sutinka su bet kokia prokuroro pasiūlyta bausme (51–52, 61 b. l.).
 3. Be kaltinamojo visiško prisipažinimo, jo kaltė padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 145 straipsnio 1 dalyje, įrodyta ir kitais byloje esančiais įrodymais:
  1. nukentėjusiosios Z. J. parodymais apie tai, kad ji gyvena bute, esančiame ( - ). Kartu su ja gyvena sūnus V. J.. Paskutiniu laiku sūnus kiekvieną dieną girtauja, o būdamas girtas elgiasi neprognozuojamai. 2018 m. rugpjūčio 3 d. sūnus į namus grįžo girtas, atsinešė 2 plastikinius butelius alaus, kuriuos išgėrė. Apie 22 val. V. J. pradėjo iš jos reikalauti pinigų alkoholiui ir cigaretėms. Jai atsisakius duoti pinigų, V. J. labai supyko, pradėjo blaškytis po butą daužydamas bute pasitaikiusius po ranka daiktus. Sūnus pradėjo pulti ją, buvo agresyviai nusiteikęs ir grasino ją nudurti bei sukapoti į gabalus, kadangi ji trukdo jam gyventi. Ji labai išsigando, nes sūnus yra anksčiau naudojęs fizinį smurtą prieš ją, todėl kai šis trumpam nuėjo į virtuvę, ji apie tokį jo elgesį pranešė bendrajam pagalbos centrui. Ji bijo savo sūnaus, nes šis girtas gali įvykdyti savo grasinimus (7, 20 b. l.).
  2. įvykio vietos apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad aptariamo įvykio vieta yra bute, esančiame ( - ) (13–16 b. l.).
  3. tarnybiniu pranešimu apie tai, kad 2018 m. rugpjūčio 3 d., apie 22.29 val., iš Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato budėtojo buvo gautas pranešimas apie tai, jog bute, esančiame ( - ), neblaivus sūnus konfliktuoja su motina. Nuvykus į įvykio vietą pranešėja Z. J. paaiškino, jog neblaivus sūnus V. J. grasino ją nužudyti, triukšmavo, stumdė ją bei reikalavo pinigų. Pranešėja buvo susijaudinusi, vos prakalbėjo, drebėjo. Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas V. J. buvo sulaikytas ir pristatytas į policijos įstaigą (31 b. l.);
  4. asmens neblaivumo patikrinimo alkotesteriu protokolu, kuriame užfiksuota, jog 2018 m. rugpjūčio 3 d. 23.08 val. kaltinamajam V. J. nustatytas vidutinis (2,11 ‰) girtumas (66 b. l.).
 4. Pirmiau išdėstytų įrodymų visetas leidžia pagrįstai tvirtinti, kad kaltinamasis V. J. 2018 m. rugpjūčio 3 d. apie 22 val. bute, esančiame ( - ), sakydamas nukentėjusiajai Z. J., kad ją užmuš, nudurs arba sukapos, grasino nužudyti nukentėjusiąją Z. J., esant pakankamam pagrindui manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas. Bylos aplinkybės yra aiškios, teismui kaltinamojo V. J. kaltė padarius šią nusikalstamą veiką jokių abejonių nekelia – jis savo kaltę pripažino ir patvirtino apklausos metu, be to, kaip jau paminėta pirmiau, jo kaltė visiškai įrodyta pirmiau nurodytų įrodymų visetu ir veika pagrįstai kvalifikuota pagal BK 145 straipsnio 1 dalį.
 5. BK 145 straipsnio 1 dalies sankcijoje yra numatytos kelios alternatyvios bausmės, todėl prokuroras pagrįstai galėjo kaltinamajam V. J. pasiūlyti baigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 418 straipsnio 1 dalis). Kaltinamajam sutikus, 2018 m. rugpjūčio 8 d. buvo surašytas pranešimas (85–87 b. l.), kuriame nurodyta, jog jis suprato galimybę užbaigti teismo procesą baudžiamuoju įsakymu, jam suprantama šio proceso tvarka ir pasekmės bei jis neprieštarauja prokuroro sprendimui, kad procesas būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu, sutinka su prokuroro siūloma bausme.
 6. Kaltinamojo V. J. atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pripažįsta tai, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas), jo atsakomybę sunkina tai, kad jis nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir ši aplinkybė turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas).
 7. Skirdamas bausmę kaltinamajam teismas vadovaujasi bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais ir atsižvelgia į jo padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį (padarytas vienas tyčinis, nesunkus, baigtas nusikaltimas), padaryto nusikaltimo motyvus, tikslus, kaltinamojo V. J. asmenybę (neteistas, administracine tvarka nebaustas, nuo 2018 m. sausio 23 d. nedirba, psichiatro ir priklausomybių ligų kabinetų įskaitose neregistruotas (65, 72–84 b. l.)), į tai, kad yra viena jo atsakomybę lengvinanti ir viena ją sunkinanti aplinkybės. Šios aplinkybės duoda pagrindo manyti, kad BK 41 straipsnio 2 dalyje numatyti bausmės tikslai bus pasiekti kaltinamajam paskyrus prokuroro siūlomą laisvės apribojimo bausmę, kuri, vadovaujantis BK 641 straipsniu, mažinama 1/3.
 8. Kaltinamasis V. J. 2018 m. rugpjūčio 3 d. 22.05 val. buvo laikinai sulaikytas, į laisvę paleistas 2018 m. rugpjūčio 5 d. 14.07 val. (37–38, 40 b. l.). Šis jo sulaikyme išbūtas laikas (2 paros) įskaitomas į jam paskirtos bausmės laiką.
 9. 2018 m. rugpjūčio 5 d. kaltinamajam V. J. buvo paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (42–43 b. l.), kuri, baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, panaikinama.
 10. Civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje nepareikštas, taip pat nėra proceso išlaidų ir daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti.

5Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu teismas

Nutarė

6V. J. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 145 straipsnio 1 dalyje ir skirti jam laisvės apribojimą 12 (dvylikai) mėnesių.

7Taikyti BK 641 straipsnį, šią bausmę sumažinti 1/3 ir V. J. skirti galutinę bausmę – laisvės apribojimą 8 (aštuoniems) mėnesiams.

8Vadovaujantis BK 48 straipsnio 6 dalies 5 punktu, 7 dalimi:

91) įpareigoti V. J. per 6 (šešis) mėnesius nuo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 120 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis;

102) uždrausti V. J. per visą bausmės laikotarpį vartoti alkoholį ir kitas psichiką veikiančias medžiagas.

11Vadovaujantis BK 65 ir 66 straipsniais, į bausmę įskaityti V. J. laikinajame sulaikyme išbūtą laiką – 2 (dvi) paras, jas prilyginant 4 (keturioms) laisvės apribojimo dienoms.

12Baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus V. J. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – panaikinti.

13Nesutikdamas su paskirta bausme V. J. per 14 dienų nuo šio teismo baudžiamojo įsakymo nuorašo įteikimo jam, o jeigu jis išvykęs – nuo šio teismo baudžiamojo įsakymo nuorašo įteikimo kam nors iš kartu su juo gyvenančių pilnamečių asmenų, dienos turi teisę paduoti Panevėžio apylinkės teismui prašymą reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Tokiu atveju teismas, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, gali paskirti kitos rūšies ar dydžio bausmę, taip pat ir laisvės atėmimo bausmę. V. J. per nurodytą terminą nepasinaudojus teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme, baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

14Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.