Byla 2-1238/2012
Dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vastata“ kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Konstantino Gurino ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Luodė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 5 d. nutarties, kuria atmestas skundas dėl kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo, civilinėje byloje Nr. 2-2927-881/2012 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Luodė“ skundą dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vastata“ kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4BUAB ,,Vastata“ kreditorius UAB ,,Luodė“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti 2011 m. gruodžio 20 d. darbotvarkės 3 ir 11 klausimu priimtus BUAB ,,Vastata“ kreditorių komiteto nutarimus. Nurodė, kad 3 darbotvarkės klausimu buvo priimtas nutarimas palikti BUAB ,,Vastata“ administratoriumi N. S. ir pasirašyti su juo pavedimo sutartį, 11 darbotvarkės klausimu buvo nuspręsta dėl civilinių ieškinių pateikimo. Pažymėjo, kad administratorius N. S. netinkamai atlieka savo pareigas, t. y. perėmė iš BUAB ,,Vastata“ automobilį Mitsubischi Grandis ir jo neišsaugojo, tokiu būdu sumažėjo galimybė atsiskaityti su bankrutuojančios įmonės kreditoriais, dėl ko administratorius prarado kreditorių pasitikėjimą ir jam buvo pasiūlyta atsistatydinti. Nurodė, kad administratorius ir pats išreiškė norą atsistatydinti, tačiau kreditorių susirinkimo nariai, ignoruodami administratoriaus valią, priėmė sprendimą neatstatydinti administratoriaus. Tokiu būdu susiklostė situacija, kuomet administratorius, kuris nebenori dirbti, bus verčiamas dirbti prievarta, dėl ko jo atliekamas darbas bus nekokybiškas, neproduktyvus, neatitinkantis bankroto proceso tikslų. Pareiškėjo teigimu, kreditorių komitetas, priimdamas nutarimą darbotvarkės 11 klausimu, akivaizdžiai peržengė savo kompetencijos ribas, nes procedūras ir pagrindus, kuriais yra reiškiamas ieškinys, nustato ne kreditorių susirinkimas, bet BPK ar CPK.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 5 d. nutartimi nutarė kreditoriaus UAB ,,Luodė“ skundą dėl BUAB „Vastata“ kreditorių komiteto 2011 m. gruodžio 20 d. nutarimų Nr. 3 ir Nr. 11 panaikinimo atmesti.

7Teismas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 27 d. nutartimi atsakovui UAB ,,Vastata“ iškėlė bankroto bylą, atsakovo administratoriumi paskyrė N. S., kuris Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 1 d. nutartimi buvo atstatydintas iš administratoriaus pareigų.

8Teismas nurodė, kad bylos medžiaga patvirtina, kad 2011 m. lapkričio 14 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime buvo išrinktas kreditorių komitetas, susidedantis iš penkių narių ir kreditorių komiteto posėdyje, kuris įvyko 2011 m. gruodžio 20 d., buvo priimta eilė nutarimų, iš kurių 3 darbotvarkės klausimu buvo nuspręsta palikti BUAB ,,Vastata“ administratoriumi N. S. (kreditorių komiteto nariai balsavo vienbalsiai), 11 darbotvarkės kalsimu buvo nuspręsta pagal atliekamą ikiteisminį tyrimą dėl automobilio Mitsubishi Grandis vagystės civilinį ieškinį reikšti nustatytiems įtariamiesiems M. M. ir N. G., o taip pat už automobilio nuomos sutarties sąlygų pažeidimą civilinį ieškinį reikšti A. K. (kreditorių komiteto nariai taip pat balsavo vienbalsiai).

9Teismas pažymėjo, kad kreditorius UAB ,,Luodė“ neginčija kreditorių komiteto 2011 m. gruodžio 20 d. priimtų nutarimų Nr. 3 ir Nr. 11 teisėtumo tuo pagrindu, jog nutarimai priimti pažeidžiant įstatymu nustatytą jų priėmimo tvarką, t. y. neginčija nutarimų priėmimo formos, tačiau ginčija šių nutarimų turinį, o būtent, 3 darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą kreditorius ginčija tuo aspektu, kad administratorius išreiškė norą atsistatydinti, tuo tarpu kreditorių komitetas vis tiek balsavo administratoriaus atstatydinimo klausimu ir neigiamai išsprendė šį klausimą, nutarę, kad N. S. turi tęsti BUAB ,,Vastata“ administravimą; 11 darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą – tuo aspektu, kad kreditorių komitetas viršijo savo kompetencijos ribas, priimdamas skundžiamą nutarimą.

10Teismas nurodė, kad kreditorių komiteto posėdyje dalyvavo keturi iš penkių kreditorių komiteto narių, kreditorių komitetas skundžiamus nutarimus priėmė vienbalsiai. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas sprendė, jog panaikinti kreditorių komiteto nutarimų tuo pagrindu, kad kreditorių komitetas priėmė kreditoriui UAB ,,Luodė“ nepalankų sprendimą dėl administratoriaus atstatydinimo, nėra pagrindo, nes nei kreditorių komiteto formavimo, nei kreditorių nutarimų priėmimo tvarka, numatyta Įmonių bankroto įstatyme, nebuvo pažeista. Nenustatęs jokių procedūrinių kreditorių komiteto formavimo ir nutarimų priėmimo pažeidimų, teismas sprendė, kad nėra pagrindo pripažinti kreditorių komiteto priimtus nutarimus neteisėtais ir negaliojančiais. Teismas pažymėjo, kad vien ta aplinkybė, kad šiuo metu jau išspręstas administratoriaus atsistatydinimo klausimas, taip pat negali būti savarankiškas pagrindas naikinti teisėtai išrinkto kreditorių komiteto nutarimus, kuriuose kreditorių komiteto nariai, esant kvorumui, balsavo vienbalsiai, tačiau priėmė vienam iš kreditorių nepalankius nutarimus.

11Teismas atmetė ir kreditoriaus argumentą, jog kreditorių komitetas, nusprendęs įpareigoti administratorių reikšti ieškinius civilinio proceso tvarka, viršijo savo kompetencijos ribas, nes Įmonių bankroto įstatymas nedraudžia kreditoriams nuspręsti kokių priemonių imtis bankrutuojančios įmonės debitoriniams reikalavimams ir skoloms išsiieškoti, o taip pat nuspręsti kokius ieškinius bankrutuojančios įmonės vardu pareikšti teisme, kokių atsisakyti, kokius ginčus spręsti taikiai ir pan. Teismas pažymėjo, kad būtent kreditoriai (kreditorių išrinktas kreditorių komitetas, kuriam savo teises deleguoja visi bankrutuojančios įmonės kreditoriai) turi apibrėžti pagrindines bankroto proceso vykdymo gaires, įvertinti, kokius reikalavimus ir kam reikšti, nustatyti, ar vienų, ar kitų teisminių procesų inicijavimas teismuose bus proporcingas siekiamiems tikslams ir t. t.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

13Atskiruoju skundu kreditorius UAB ,,Luodė“ prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 5 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti 2011 m. gruodžio 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimą darbotvarkės 3 klausimu. Apelianto teigimu, teismas nevertino, ar skundžiamo BUAB „Vastata“ kreditorių komiteto nutarimo turinys neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams bei suformuotai teismų praktikai, nors kreditorius kreipėsi į teismą būtent dėl BUAB „Vastata“ kreditorių komiteto 2011 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 3 panaikinimo kaip neteisėto ir prieštaraujančio teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principams, o ne dėl procedūrinių kreditorių komiteto formavimo ir nutarimų priėmimo pažeidimų. Apeliantas nurodo, kad nutarimo Nr. 3 turinys, kuriuo nutarta sudaryti pavedimo sutartį su norinčiu atsistatydinti administratoriumi, ir dėl to pats nutarimas yra neteisėtas, nes nutarimo įgyvendinimas – pavedimo sutarties su bankroto administratoriumi sudarymas prieš administratoriaus valią, prieštarauja imperatyvioms teisės normoms.

14Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Vastata“ nurodo, kad su atskiruoju skundu nesutinka, teigia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas, todėl prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą atmesti.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 5 d. nutartis paliktina nepakeista.

17CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso įstatymų konkurencijos taisykles, yra įtvirtinta teisės norma, kad bankroto ir restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Taigi Įmonių bankroto įstatymo normos yra specialiosios bendrųjų civilinio proceso normų atžvilgiu ir turi prioritetą jų konkurencijos atveju. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalį bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Bankroto bylų procesinių taisyklių ypatumus lemia bankroto materialiųjų teisinių santykių prigimtis ir jų specifika, palyginus su kitais civiliniais teisiniais santykiais.

18Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl BUAB ,,Vastata“ kreditorių komiteto nutarimų pagrįstumo, kuriais buvo nuspręsta palikti BUAB ,,Vastata“ administratoriumi N. S. (kreditorių komiteto posėdžio 3 darbotvarkės klausimas) bei nuspręsta pagal atliekamą ikiteisminį tyrimą dėl automobilio Mitsubishi Grandis vagystės civilinį ieškinį reikšti nustatytiems įtariamiesiems M. M. ir N. G. bei už automobilio nuomos sutarties sąlygų pažeidimą civilinį ieškinį reikšti A. K. (kreditorių komiteto posėdžio 11 darbotvarkės klausimas). Atskiruoju skundu keliamas BUAB ,,Vastata“ kreditorių komiteto 2011 m. gruodžio 20 d. nutarimo 3 darbotvarkės klausimu pagrįstumo klausimas. Apeliantas teigia, kad nutarimo 3 darbotvarkės klausimu turinys, kuriuo nutarta sudaryti pavedimo sutartį su norinčiu atsistatydinti administratoriumi, o dėl to ir pats nutarimas yra neteisėtas, nes nutarimo įgyvendinimas – pavedimo sutarties su bankroto administratoriumi sudarymas prieš administratoriaus valią, prieštarauja imperatyvioms teisės normoms. Nurodyti apelianto teiginiai nėra pagrindas panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį ir panaikinti minėto BUAB „Vastata“ kreditorių komiteto nutarimą 3 darbotvarkės klausimu. Pateiktas į bylą BUAB „Vastata“ kreditorių 2011 m. lapkričio 14 d. susirinkimo protokolas patvirtina, kad administratorius susirinkimo metu tik pasisakė už atsistatydinimą ir pasiūlė kreditoriams ieškoti naujo administratoriaus. BUAB „Vastata“ kreditorių komiteto 2011 m. gruodžio 20 d. posėdžio protokolas patvirtina, kad administratorius tik pareiškė norą atsistatydinti iš pareigų, bet ne reikalavimą atsistatydinti. Todėl minėtas BUAB „Vastata“ kreditorių komiteto nutarimas 3 darbotvarkės klausimu nebuvo priimtas prieš administratoriaus valią. Tai patvirtina, kad po minėto kreditorių komiteto nutarimo priėmimo administratorius vykdė nutarimą, atliko administratoriaus pareigas, nepateikė teismui prašymo dėl atsistatydinimo. Administratorius prašymą dėl atsistatydinimo pateikė teismui tik 2012 m. sausio 23 d., kadangi, administratoriaus teigimu, dėl kreditoriaus UAB „Luodė“ skundų administratoriaus darbas tapo sudėtingas. Bylos duomenys patvirtina, kad BUAB „Vastata“ kreditorių komiteto 2011 m. gruodžio 20 d. nutarimo 3 darbotvarkės klausimu priėmimo momentu nebuvo pagrindo atstatydinti administratorių dėl administratoriaus netinkamo pareigų atlikimo.

19Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis šiuo metu BUAB ,,Vastata“ administratoriaus atstatydinimo klausimas yra išspręstas įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 19 d. nutartimi, naująja BUAB „Vastata“ administratore paskiriant B. B.. Tai reiškia, kad, apeliantui neginčijant kreditorių komiteto nutarimu priėmimo tvarkos, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo naikinti teisėtai priimto kreditorių komiteto nutarimo, esant iš esmės išspręstam administratoriaus atstatydinimo ir naujojo administratoriaus paskyrimo klausimui.

20Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirasis skundas nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 5 d. nutartis paliktina nepakeista.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos 2012 m. balandžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. BUAB ,,Vastata“ kreditorius UAB ,,Luodė“ kreipėsi į teismą su skundu,... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 5 d. nutartimi nutarė... 7. Teismas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 27 d.... 8. Teismas nurodė, kad bylos medžiaga patvirtina, kad 2011 m. lapkričio 14 d.... 9. Teismas pažymėjo, kad kreditorius UAB ,,Luodė“ neginčija kreditorių... 10. Teismas nurodė, kad kreditorių komiteto posėdyje dalyvavo keturi iš penkių... 11. Teismas atmetė ir kreditoriaus argumentą, jog kreditorių komitetas,... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. Atskiruoju skundu kreditorius UAB ,,Luodė“ prašo apeliacinės instancijos... 14. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Vastata“ nurodo, kad su... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 5... 17. CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso įstatymų konkurencijos... 18. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl BUAB ,,Vastata“ kreditorių... 19. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO... 20. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirasis skundas... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Vilniaus apygardos 2012 m. balandžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą....