Byla 2S-1089-153/2007

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Galinos Blaževič, kolegijos teisėjų: Birutės Bobrel, Eduardo Monkevičiaus,

3apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo A. I. atskirąjį skundą dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2007 m. liepos 24 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, atsakovui A. I. uždrausta matytis su vaiku bei lankytis nurodytoje vietoje, civilinėje byloje pagal ieškovės J. I. ieškinį atsakovui A. I. dėl santuokos nutraukimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, santuokoje įgyto turto padalinimo,

Nustatė

4Prienų rajono apylinkės teismas 2007 m. liepos 24 d. nutartimi tenkino ieškovės J. I. prašymą ir taikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė atsakovui A. I. iki teismo sprendimo priėmimo civilinėje byloje pagal ieškovės J. I. ieškinį atsakovui A. I. dėl santuokos nutraukimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, santuokoje įgyto turto padalinimo, matytis su nepilnamete dukra V. I., gim. 1999-12-05 bei lankytis ( - ) , kur gyvena J. I. ir V. I..

5Teismas nustatė, kad iš aplinkybių nurodytų ieškinio pareiškime bei pridėtų prie pareiškimo dokumento policijai, medicininių dokumentų apie ieškovės J. I. sveikatos būklę, atsakovo A. I. sveikatos būklę bei V. I. sveikatos medicininius duomenis bei medikų išvadas, po jos tėvo atsakovo apsilankymų V. I. dažnai kartojasi susirgimo požymiai, ir jai rekomenduojama stabili dienos struktūra, numatant pastovų savitvardos laiką; emociškai tausojanti aplinka, apsaugant mergaitę nuo traumuojančio patyrimo bei fiksacijos į jį. Teismas konstatavo, kad šiuo metu atsakovo A. I. lankymasis namuose ir aplinkoje kurioje gyvena ieškovė J. I. ir jų nepilnametė dukra V. I. daro žalą ir gali sukelti grėsmę ieškovės ir nepilnametės dukters V. I. sveikatai, todėl yra pagrindas numatytas CPK 145 str. 1 d. 13 p. bei CK 3.65 str. 2 d. 7 p. taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones - uždrausti atsakovui matytis su nepilnamete dukra, ją lankyti ir lankytis dukros bei jos motinos ieškovės gyvenamojoje vietoje.

6Atskiruoju skundu atsakovas A. I. nesutiko su teismo nutartimi, prašė ją panaikinti, dėl šių motyvų:

71) teismas pažeidė CPK 400 str. bei CK 3.180 str. reikalavimus. Ieškinyje nereikalaujama apriboti atsakovo kaip tėvo valdžią mažametės dukros atžvilgiu, todėl tokia nutartimi teismas ne tik be pagrindo atėmė atsakovui galimybę matytis su mažamete dukra, bet ir pažemino atsakovą kaip neįgalų asmenį;

82) teismas neįsigilino į byloje pateiktus įrodymus. Ieškovė pati yra neįgali, todėl negalės tinkamai pasirūpinti dukra. Tai daro ieškovės motina, kuri be pagrindo kišasi į šalių šeimyninį gyvenimą;

93) priimant nutartį buvo būtina vaikų teisių apsaugos institucijos išvada, be kurios negalėjo būti priimta tokia teismo nutartis (CPK 404 str.);

104) tarp atsakovo ir dukros yra labai artimas ryšys, atsakovas teikia dukrai išlaikymą. Atsižvelgiant į ieškovės pateiktus įrodymus, nebuvo jokio pagrindo atskirti atsakovo nuo dukros.

11Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovės J. I. atstovė advokatė E.M. Š. nesutiko su atskirojo skundo argumentais ir prašė skundą atmesti, teismo nutartį palikti nepakeistą dėl šių motyvų:

121) atsakovo nurodytos CPK 400 str. bei CK 3.180 str. normos taikomos siekiant apriboti tėvų valdžią, o toks reikalavimas ieškinyje nepareikštas, todėl priimant teismui nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių nereikėjo gauti vaiko teisių apsaugos tarnybos išvados;

132) CK 3.65 str.2 d. 7 p. nuostatos suteikia teismui santuokos nutraukimo bylose taikyti laikinąsias apsaugos priemones-uždrausti vienam sutuoktiniui matytis su nepilnamečiais vaikiais ar lankytis tam tikrose vietose, kas ir buvo padaryta tenkinant ieškovės prašymą;

143) teismo nutartis nebuvo priimta skubotai. Laikinosios apsaugos priemonės taikytos įvertinus pateiktus įrodymus - medicininius dokumentus bei pateiktas medikų išvadas, kuriose konstatuota, kad po tėvo apsilankymo dukrai V. I. dažnai kartojasi susirgimo požymiai;

154) atsakovas A. I. yra Prienų rajono sveikatos centro psichiatro įskaitoje nuo 1996 m. Jo psichinė būklė nėra stabili, kas yra nurodyta ir Prienų rajono pirminės priežiūros centro 2007-07-11 d. išduotoje pažymoje. Atsakovas gydėsi Respublikinėje Žiegždrių Psichiatrinėje ligoninėje nuo 2003-01-27 iki 2003-02-06, nuo 2005-01-13 iki 2005-01-21 bei 2005-04-06 iki 2005-04-29, po to nesigydė ir vaistų nevartojo. Šias aplinkybes patvirtina prie atsiliepimo pateikti įrodymai: VšĮ Prienų raj. PSPC pažyma.

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17CK 3.65 str. 1d.pasakyta, kad teismas atsižvelgdamas į sutuoktinių vaikų, taip pat vieno sutuoktinio interesus, gali taikyti laikinąsias jų apsaugos priemones, kol bus priimtas teismo sprendimas. Komentuojamo straipsnio 2 dalyje pateiktas laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas, įvardytos įstatyme priemonės taikomos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes. Ieškovė ieškinio pareiškime nurodė, kad atsakovo bendravimas su vaiku padaro žalos vaikui. Bylos duomenimis atsakovo sveikatos būklę turi įtaką atsakovo veiksmams ir bendravimui su vaiku (b.l.17-18). Atsakovo agresyvus elgesys neigiamai veikia vaiko sveikatą, tai įrodyta ligos istorijos išrašais (B.l.20-21). Vaikos raidos centro išvadoje nurodyta, kad vaiką būtina apsaugoti nuo traumuojančio patyrimo (b.l.19). Teismas vadovavosi šia išvada byloje, todėl atsakovo motyvas dėl netinkamo taikymo CPK 404 str. yra atmestinas, kadangi šioje proceso stadijoje VTAT išvada nėra būtina. Duomenys apie atsakovo sveikatą patvirtina faktą, jog atsakovo bendravimas su vaiku atsižvelgiant į atsakovo ligos pobūdį, gali traumuoti vaiką. Reikšminga yra ir tai, kad atsakovas savo sveikatos būkle nesirūpina, nesigydo, nesilanko medicinos įstaigoje (b.l.24). Teismas nustatydamas laikinąsias apsaugos priemones, uždrausdamas atsakovui matytis su nepilnamete dukra atsižvelgė į vaiko interesus, kadangi nuolatinis bendravimas kenkia vaiko interesams, susitikimai ir bendravimas su tėvu traumuoja vaiką psichologiškai. Kolegija sutinka su teismo nutarties motyvais, kad tėvo bendravimas ir auklėjimas visiškai neatitinka paties vaiko individualių interesų. Teismo nustatytos bylos aplinkybės patvirtina, kad yra pagrindas atsakovui uždrausti matytis su vaiku dėl to atskirojo skundo argumentai, kad teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones, netinkamai aiškino CPK 400 str. nuostatas, atmestini.

18Kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas surinktus byloje įrodymus įvertino, nepažeisdamas procesinių įrodymų leistinumo ir sąsajumo taisyklių ir grindė išvadas, pagrįstomis byloje nustatytų aplinkybių ir ištirtų bei įvertintų įrodymų visetu, reikalavimai teismui įvertinti įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu teismo posėdyje, nepažeisti (CPK 185 straipsnis). Todėl atmestinas apelianto motyvas dėl netinkamų įrodymų vertinimo.

19Apelianto motyvai dėl ieškovės sveikatos būklės ir atsakovo teikiamo vaikui materialinio išlaikymo nėra teisiškai reikšmingi sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, todėl kolegija dėl jų nepasisako nutartyje.

20Esant tokioms aplinkybėms teismo nutartis nekeistina, atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 str.1d.1p.).

21Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336-339 str..,

Nutarė

22Prienų rajono apylinkės teismo 2007 m. liepos 24 d. nutarties nekeisti.

Proceso dalyviai
2. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo A. I. atskirąjį... 4. Prienų rajono apylinkės teismas 2007 m. liepos 24 d. nutartimi tenkino... 5. Teismas nustatė, kad iš aplinkybių nurodytų ieškinio pareiškime bei... 6. Atskiruoju skundu atsakovas A. I. nesutiko su teismo nutartimi, prašė ją... 7. 1) teismas pažeidė CPK 400 str. bei CK 3.180 str. reikalavimus. Ieškinyje... 8. 2) teismas neįsigilino į byloje pateiktus įrodymus. Ieškovė pati yra... 9. 3) priimant nutartį buvo būtina vaikų teisių apsaugos institucijos išvada,... 10. 4) tarp atsakovo ir dukros yra labai artimas ryšys, atsakovas teikia dukrai... 11. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovės J. I. atstovė advokatė E.M. Š.... 12. 1) atsakovo nurodytos CPK 400 str. bei CK 3.180 str. normos taikomos siekiant... 13. 2) CK 3.65 str.2 d. 7 p. nuostatos suteikia teismui santuokos nutraukimo bylose... 14. 3) teismo nutartis nebuvo priimta skubotai. Laikinosios apsaugos priemonės... 15. 4) atsakovas A. I. yra Prienų rajono sveikatos centro psichiatro įskaitoje... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. CK 3.65 str. 1d.pasakyta, kad teismas atsižvelgdamas į sutuoktinių vaikų,... 18. Kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas surinktus byloje įrodymus... 19. Apelianto motyvai dėl ieškovės sveikatos būklės ir atsakovo teikiamo... 20. Esant tokioms aplinkybėms teismo nutartis nekeistina, atskirasis skundas... 21. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336-339 str..,... 22. Prienų rajono apylinkės teismo 2007 m. liepos 24 d. nutarties nekeisti....