Byla 2-283-445/2014
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo termino pratęsimo

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant Reginai Tertelytei, dalyvaujant pareiškėjui P. C., žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjų V. Č. ir P. C. pareiškimą dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo termino pratęsimo, ir

Nustatė

2Pareiškėjai prašo pratęsti terminą devyniems mėnesiams savavališkos statybos (rekonstrukcijos) padariniams pašalinti, t. y. įteisinti gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Varėnos r. sav., rekonstrukciją, parengiant teisės aktų reikalaujamus dokumentus.Savo prašymą pareiškėjai grindžia rašytiniais įrodymais.

3Suinteresuoti asmenys Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM, Varėnos rajono savivaldybė, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio rezervato direkcija pateikė atsiliepimus į prašymą, pareiškėjų reikalavimui neprieštarauja.

42014-08-11 gautas pareiškėjo V. Č. prašymas dėl atsisakymo nuo pareiškimo ir bylos nutraukimo, kadangi buvo jam išduotas statybą leidžiantis dokumentas. Tokį prašymą palaikė ir kitas pareiškėjas P. C..

5Suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM prašė pareiškimą nagrinėti teismo nuožiūra.

6Prašymas tenkintinas.

7CPK 42 str. 1 d. numato, kad šalis turi teisę atsisakyti pareiškimo. Tokia teise ir naudojasi pareiškėjas V. Č., o pareiškėjas P. C. tam pritarė. Tokie pareiškėjų veiksmai neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui.

8CPK 140 str. 1 d. numato, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas (pareiškėjas), kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio (pareiškimo). Ieškovo (pareiškėjo) rašytinis pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo pridedamas prie bylos, o žodinis pareiškimas įrašomas į teismo posėdžio protokolą.

9Pareiškėjai nurodė, kad procesinės pasekmės atsiėmus pareiškimą jiems yra žinomos ir suprantamos.

10Atsisakius nuo pareiškimo ir teismui priėmus atsisakymą nuo pareiškimo, byla nutraukiama.

11Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama ( CPK 294 str.2 d.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 42 str.1 d., 140 str.1 d., 293 str. 4 p., 294 str.1, 2 d., teismas

Nutarė

13Priimti pareiškėjų V. Č. ir P. C. prašymą dėl atsisakymo nuo pareiškimo.

14Bylą nutraukti.

15Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant Varėnos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai