Byla 2-204/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas), Kazio Kailiūno ir Donato Šerno (pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lietuva Statoil“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. lapkričio 4 d. nutarties dalies, kuria paskirtas atsakovo bankroto administratorius, civilinėje byloje Nr. B2-2162-173/2009 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Bieltransa“, uždarosios akcinės bendrovės „Lietuva Statoil“, uždarosios akcinės bendrovės „Rilima“, uždarosios akcinės bendrovės „AS 24 Lietuva“ akcinės bendrovės SEB banko, Lenkijos paslaugų-prekybos įmonės FUH „Trans-pak“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „First autologistic company“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

3

Nustatė

4Ieškovai UAB „Bieltransa“, UAB „Rilima“, UAB „Lietuva Statoil“, UAB „AS24 Lietuva“, AB SEB bankas ir Lenkijos paslaugų-prekybos įmonė FUH „Trans-pak“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą ir prašė iškelti atsakovui UAB „First autologistic company“ bankroto bylą.

5Ieškovai UAB „Bieltransa“ ir AB SEB bankas atsakovo administratoriumi prašė paskirti UAB „Valnetas“, UAB „Rilima“ - UAB „Valdsita“, o UAB „Lietuva Statoil“ ir UAB „AS24 Lietuva“ - UAB „Forum regis“.

6Ieškovas UAB „Bieltransa“ nurodė, kad atsakovas UAB „First autologistic company“ jam skolingas 2545,50 Lt. UAB „Rilima“ nurodė, kad jai įmonė skolinga 7468,90 Lt. UAB „Lietuva Statoil“ nurodė, kad atsakovas jam nesumokėjo 100 368,39 Lt. UAB „AS24 Lietuva“ nurodė, kad jai įmonė skolinga 42 089,18 Lt. AB SEB bankas nurodė, kad atsakovas jam nesumokėjo

71 044 877,12 EUR. Lenkijos paslaugų-prekybos įmonė FUH „Trans-pak“ nurodė, kad įmonė jai skolinga 85 750 EUR (296 077,60 Lt).

8Kauno apygardos teismas 2009 m. lapkričio 4 d. nutartimi nutarė UAB „First autologistic company“ iškelti bankroto bylą, administratoriumi paskirti UAB „Valnetas“.

9Teismas nutartyje nurodė, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai sudaro ir yra 9 921 789 Lt didesni už pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (14 mln. litų). Teismas padarė išvadą, kad UAB „First autologistic company“ yra nemoki, o tai yra pagrindas iškelti bankroto bylą (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Bendrovės administratoriumi teismas paskyrė UAB „Valnetas“, nurodęs, kad šią kandidatūrą siūlė AB SEB bankas, turintis 1 044 877,12 EUR finansinį reikalavimą, šiai kandidatūrai pritarė ir Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Lietuva Statoil“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. lapkričio 4 d. nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo ir atsakovo administratoriumi paskirti UBA „Forum regis“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais: 1. Teismas nepagrįstai atsižvelgė tik į vieno pareiškėjo nuomonę ir nepasisakė dėl kitų administratorių kandidatūrų ir jų nevertino (ĮBĮ 11 str. 2 d.). Teismas pažeidė CPK 291 str. 1 d. 5 p., nes nenurodė motyvų, kodėl UAB „Valnetas“ kandidatūra yra tinkamiausia. 2. Skirdamas administratorių, teismas nepagrįstai atsižvelgė į tai, kad AB SEB banko reikalavimas yra didžiausias. Teismas neįvertino, kad šio banko reikalavimai yra užtikrinti hipoteka (4 653 699 Lt sumai). Kiti pareiškėjai nėra užtikrinę savo reikalavimų hipoteka ar kitu prievolių užtikrinimo būdu, kuris suteiktų prioritetą kitų kreditorių atžvilgiu. AB SEB bankas yra privilegijuotas kreditorius. 3. Teisinis bankroto procesas yra skirtas visų kreditorių reikalavimų proporcingam tenkinimui. Kiti pareiškėjai yra suinteresuoti tinkamo administratoriaus, kuris užtikrintų tinkamą bankroto procesą ir jų finansinių reikalavimų tenkinimą, paskyrimu. Teismas pažeidė kitų kreditorių interesus, nes nepagrįstai skyrė prioritetą AB SEB banko siūlomai administratoriaus kandidatūrai. 4. Praktikoje pastebimi atvejai, kai didžiausią finansinį reikalavimą turinčio kreditoriaus paskirtas administratorius, tenkindamas kreditoriaus užtikrintos prievolės reikalavimą, pagal ĮBĮ 34 straipsnį perduoda įkeistą turtą, jo teisingai neįvertinęs, t.y. toks kreditorius gauna daugiau lėšų, nei yra jų kreditorinis reikalavimas. Neatsižvelgus į AB SEB banko ir atsakovo teisinių santykių turinį pagal ĮBĮ nuostatas, pažeidžiami teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijai ir kyla pagrįstos abejonės manyti, kad nebus išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių. 5. Teismas nepasisakė dėl apelianto siūlomo administratoriaus tinkamumo. UAB „Forum regis“ tinkamai atstovaus visiems kreditoriams, jo užimtumas yra mažesnis. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo atskirąjį skundą atmesti, o Kauno apygardos teismo 2009 m. lapkričio 4 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad UAB „Bieltransa“, kurios kreditorinis reikalavimas yra 2 545,50 Lt ir kuri kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, taip pat atsakovo administratoriumi prašė paskirti UAB „Valnetas“. Paskirtas administratorius tinkamai vykdytų savo funkcijas. Užimtumo kriterijus nėra ta aplinkybė, dėl kurios administratorius negalėtų tinkamai atlikti savo pareigų. UAB „Valnetas“ patirtis yra neabejotina. UAB „Valnetas“ darbo vieta yra Kaune, tuo tarpu UAB „Forum regis“ – Vilniuje. Atsiliepimu į atskirąjį skundą AB SEB bankas prašo atskirąjį skundą atmesti, o Kauno apygardos teismo 2009 m. lapkričio 4 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad įkeistų žemės sklypų kaina yra žymiai sumažėjusi, tad AB SEB banko neapsaugota kreditorinio reikalavimo dalis bus žymiai didesnė, nei paties apelianto. Įkeistos transporto priemonės nebuvo rastos. Byloje nepateikta įrodymų, kad UAB „Valnetas“ yra netinkamas administratorius. Visus klausimus dėl įkeisto turto pardavimo sprendžia kreditorių susirinkimas, dėl tokio turto vertės yra kreipiamasi į turto vertintojus.

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Bankrutuojančios įmonės administratorius - tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka (ĮBĮ 11 str. 1 d.).

12Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies nuostatą bankrutuojančios įmonės administratorių skiria teismas iš bankroto bylos dalyvių ar Vyriausybės įgaliotos institucijos pasiūlytų asmenų tarpo. Teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo administratoriaus (administratorių) kandidatūrą ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jei teismui pasiūlyta administratoriaus kandidatūra neatitinka įstatymo reikalavimų. Taigi, teismas turi įgaliojimus spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Tai reiškia, kad teismui įstatymas suteikia bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyvą, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Teismo galios spręsti administratoriaus kandidatūros klausimą užtikrina galimybę priimti racionalų, pagrįstą, protingą bei pateisinantį tuos tikslus, dėl kurių šios galios suteiktos, sprendimą, parenkant nešališką ir pajėgų tinkamai administruoti įmonę administratorių. Administratoriaus paskyrimo klausimu priimtas teismo sprendimas turi būti pagrįstas ir atitikti įstatymą, todėl teismo teisė spręsti dėl administratoriaus paskyrimo negali būti laikoma absoliučia, ypač tais atvejais, kai yra pasiūlomos kelios administratoriaus kandidatūros. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatyme aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę. Taigi, teismo įgaliojimų mastas ribojamas teisės aktų nuostatomis, įtvirtinančiomis reikalavimus administratoriaus kandidatūrai, taip pat teisingumo, sąžiningumo bei protingumo kriterijais.

13Teismas, spręsdamas administratoriaus kandidatūros parinkimo klausimą, privalo įvertinti daugelį aplinkybių, turinčių įtakos tinkamam šio klausimo išsprendimui. Saistomas būtinumo užtikrinti kuo sklandesnį bankroto procedūrų atlikimą, teismas, svarstydamas administratoriaus paskyrimo klausimą, turi įvertinti tiek asmens (asmenų), pateikusio (-ių) pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, tiek kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymus ir argumentus, taip pat įmonės, kuriai keliama bankroto byla, nuomonę bei kitas administratoriaus skyrimo išsprendimui svarbias aplinkybes, ir šio vertinimo pagrindu padaryti išvadas dėl tinkamiausios kandidatūros. Nors teismo nesuvaržo teikiami pasiūlymai skirti administratoriumi vieną ar kitą asmenį, tačiau, pasirinkdamas iš kelių siūlomų kandidatų, jis privalo išdėstyti argumentus, dėl kurių atmeta kitas pasiūlytas administratoriaus kandidatūras. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad teismas, pasirinkdamas iš kelių siūlomų administratorių kandidatūrų, nenurodė argumentų, kodėl pasirinko būtent UAB „Valnetas“ ir atmeta kitas pasiūlytas administratorių kandidatūras, kad UAB „Valnetas“ pasiūliusio kreditoriaus reikalavimas yra užtikrintas hipoteka, kad nebus išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kitų kreditorių.

14Teisėjų kolegija pažymi, kad nors pirmosios instancijos teismo motyvai, kurių pagrindu parinktas įmonės bankroto administratorius, nėra išsamūs, tačiau vien tai nėra pagrindas pakeisti ar panaikinti skundžiamą teismo nutartį.

15Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, ieškovas UAB „Bieltransa“, kuriam atsakovas skolingas 2 545,50 Lt sumą, atsakovo UAB „First autologistic company“ administratoriumi prašė skirti UAB „Valnetas“ (t. 1, b.l. 5-6, 19). Šią bendrovę atsakovo bankroto administratoriumi taip pat siūlė skirti ir AB SEB bankas (t. 2, b.l. 36-38), kuriam atsakovas skolingas 1 044 877,12 EUR sumą. Taigi šio bankroto administratoriaus, t.y. UAB „Valnetas“, kandidatūrą siūlė tiek kreditorius, kurio reikalavimai ar jų dalis, kaip matyti iš byloje esančių duomenų, yra užtikrinti hipoteka, tiek ir kreditorius, kurio reikalavimų suma yra pakankamai maža. Be to, vien ta aplinkybė, kad administratorių pasiūliusio kreditoriaus AB SEB banko reikalavimai ar jų dalis yra užtikrinti hipoteka, nepaneigia šio kreditoriaus teisės siūlyti teismui administratoriaus kandidatūros ir nepatvirtina teismo nutarties neteisėtumo ir nepagrįstumo.

16Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad administratorius hipoteka įkeistą turtą hipotekos kreditoriui galimai perleis už mažesnę kainą, nei yra tikroji jo vertė.

17Pagal Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 5 dalį įkeistas turtas parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka, pranešus apie tai įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 831 (2008 m. sausio 16 d. nutarimo Nr. 60 redakcija) patvirtintų Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo 7 punktu, turto vertinimo tvarką nustato ir pradinę turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas. Kadangi klausimą dėl turto vertinimo tvarkos ir jo pradinės pardavimo kainos sprendžia kreditorių susirinkimas, nėra pagrindo spręsti, kad administratorius galimai netinkamai įvertins įkeistą turtą. Be to, vien apelianto nurodyta aplinkybė, jog administratorius galimai tinkamai nevykdys jam pavestų funkcijų, savaime nepatvirtina teismo nutarties neteisėtumo ir nepagrįstumo. Apeliantas atskirajame skunde taip pat nurodo, kad teismas nepasisakė dėl jo siūlomo administratoriaus tinkamumo, kad bankroto administratorius UAB „Forum regis“ tinkamai atstovaus visiems kreditoriams, jo užimtumas yra mažesnis. Remiantis Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenimis (www.bankrotodep.lt), tiek UAB „Valnetas“, tiek ir UAB „Forum regis“ užimtumas yra panašus (atitinkamai 63 ir 50 vykdomų procedūrų), tačiau UAB „Valnetas“, kaip juridinio asmens, patirtis yra didesnė, t.y. UAB „Valnetas“ yra baigęs 26 bankroto procedūras, o UAB „Forum regis“ – 6. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, negalima teigti, jog teismo paskirtas administratorius nesugebės sklandžiai, objektyviai ir operatyviai vykdyti UAB „First autologistic company“ bankroto procedūros. Kitų motyvų, kurie sudarytų pagrindą daryti išvadą, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai įgyvendino pareigą skirti administratorių ir (ar) pažeidė bankroto administratoriaus skyrimui keliamus tikslus ir uždavinius, apeliantas atskirajame skunde nenurodo.

18Teisėjų kolegija daro išvadą, kad apeliantas atskirajame skunde nenurodė aplinkybių ir nepateikė įrodymų, kurių pagrindu būtų galima abejoti teismo paskirto administratoriaus kompetencija, gebėjimu užtikrinti sklandų ir operatyvų bankroto procedūrų atlikimą, gebėjimu tinkamai atlikti jam ĮBĮ pavestas funkcijas bei ginti visų kreditorių ir įmonės interesus. Pažymėtina, kad nustačius, jog administratorius savo pareigas atlieka netinkamai, jis įstatymo nustatyta tvarka gali būti atstatydintas (ĮBĮ 11 str. 8 d.). Tai, kad teismas paskyrė ne apelianto siūlytą administratorių, neatima iš bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo teisės kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus veiklos tinkamumo ( ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.). Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lietuva Statoil“ atskirojo skundo argumentai nėra pagrįsti, o pirmosios instancijos teismas klausimą dėl įmonės bankroto administratoriaus skyrimo iš esmės išsprendė teisingai. Pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis turėtų būti naikinama atskirajame skunde nurodytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų absoliučių šios nutarties dalies negaliojimo pagrindų nėra. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

19Kauno apygardos teismo 2009 m. lapkričio 4 d. nutarties dalį, kuria uždarosios akcinės bendrovės „First autologistic company“ administratoriumi paskirta UAB „Valnetas“, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai