Byla AS-146-465-08
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (pranešėja), Artūro Drigoto ir Vaidos Urmonaitės (kolegijos pirmininkė), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos E. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. liepos 18 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos E. Š. skundą atsakovui Vilniaus apskrities viršininko administracijai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

42008 m. liepos 8 d. Vilniaus apygardos administraciniame teisme buvo gautas E. Š. skundas, kuriuo ji prašė:

51) Vilniaus apskrities viršininko 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymą Nr. 2.3-9156-41 dalyje dėl E. Š. sklypo paėmimo į laisvos žemės fondą panaikinti kaip nepagrįstą ir neteisėtą;

62) Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. vasario 13 d. sprendimus Nr. 2.4-01-5660, Nr. 2.4-01-5657, Nr. 2.4-01-5656, Nr. 2.4-01-5661 ir Nr. 2.4-01-5662 dėl žemės sklypų skyrimo V. B., V. M., B. B., G. B. ir L. Z. panaikinti, nesant teisėto pagrindo;

73) panaikinti žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ) (0,86 ha ploto), esančio Vilniaus miesto savivaldybės Plytinės kaime, teisinę registraciją B. B., G. B. ir L. Z. vardais;

84) panaikinti žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ) (0,66 ha ploto), esančio Vilniaus miesto savivaldybės Plytinės kaime, teisinę registraciją V. B. vardu;

95) panaikinti žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ) (0,44 ha ploto), esančio Vilniaus miesto savivaldybės Plytinės kaime, teisinę registraciją V. M. vardu;

106) įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių parengti Vilniaus apskrities viršininko 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 2.3-9156-41 dalyje dėl E. Š. sklypo paėmimo į laisvos žemės fondą patikslinimo projektą, kuriame V. M., V. B. ir J. B. neteisėtai suprojektuoti grąžinami natūra žemės sklypai Nr. 1884-4, Nr. 1885-1 ir Nr. 1900 būtų paimti į laisvos valstybinės žemės fondą, siekiant įteisinti E. Š. teisėtai priklausantį asmeninio ūkio žemės sklypą.

11Pareiškėja kartu su skundu pateikė teismui prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti. Prašymą grindė tuo, kad apie Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. vasario 13 d. sprendimų Nr. 2.4-01-5660, Nr. 2.4-01-5657, Nr. 2.4-01-5656, Nr. 2.4-01-5661, Nr. 2.4-01-5662 priėmimą ji sužinojo iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2008 m. gegužės 23 d. rašto Nr. SYN-Š-435-867. Pareiškėjos manymu, ši aplinkybe yra svarbi priežastis dėl kurios ji praleido pirmiau minėtų sprendimų apskundimo terminą.

12Prašymą atnaujinti terminą skundui dėl Vilniaus apskrities viršininko 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 2.3-9156-41, motyvavo tuo, kad 2006 m. rugsėjo - 2008 m. gegužės mėnesių laikotarpiu tarp įvairių valstybės institucijų vyko susirašinėjimas dėl suprojektuotų asmeninio ūkio žemės sklypų paėmimo į laisvos valstybinės žemės fondą pagrįstumo (tame tarpe ir dėl jai suprojektuoto žemės sklypo), todėl ji tikėjosi, jog 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 2.3-9156-41 padaryta klaida dėl jai suteikto žemės sklypo paėmimo į laisvos valstybinės žemės fondą bus ištaisyta administracine tvarka ir laukė tokio sprendimo.

13II.

14Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. liepos 18 d. nutartimi pareiškėjos skundą atsisakė priimti.

15Teismas nurodė, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalį, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas.

16Konstatavo, jog pareiškėja prašyme pripažįsta, kad apie 2004 m. lapkričio 22 d. Vilniaus apskrities viršininko įsakymą Nr. 2.3-9156-41 žinojo, tačiau, nesutikdama su juo, ne iš karto kreipėsi į teismą, o laukė institucijų susirašinėjimo rezultatų, tikėdamasi, kad jai rūpimas klausimas bus išspręstas jos naudai. Pažymėjo, kad pareiškėja, būdama rūpestinga savo teisių gynėja, turėjo pasirūpinti skundo teismui padavimu per įstatymo nustatytą terminą. Nepakankamas domėjimasis savo teisėmis negali būti pripažintas svarbia priežastimi, dėl kurios terminas skundui paduoti galėtų būti atnaujintas. Konstatavus, jog pareiškėja terminą skundui paduoti praleido be svarbių priežasčių, jos prašymas atnaujinti Vilniaus apskrities viršininko 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 2.3-9156-41 apskundimo terminą atmestas. Kitus pareiškėjos skundo reikalavimus teismas pripažino išvestiniais iš reikalavimo panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 2.3-9156-41 dalį. Teismui atmetus pareiškėjos prašymą atnaujinti terminą skundui dėl šio įsakymo panaikinimo paduoti, skundą dalyje dėl likusių skundo reikalavimų taip pat atsisakyta priimti.

17III.

18Pareiškėja atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. liepos 18 d. nutartį panaikinti ir perduoti juos skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui išnagrinėti iš naujo.

19Pareiškėjos teigimu, prašymuose atnaujinti terminą skundui paduoti ji nurodė svarbias priežastis, dėl kurių buvo praleistas terminas skundui paduoti. Pareiškėja nurodo, jog Vilniaus apskrities viršininko 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr.2.3-9156-41 pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalį galėjo būti skundžiamas per vieną mėnesį. Pareiškėjos nuomone, iš 2005 m. vasario 10 d. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus pranešimo, Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus (toliau – Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius) 2006 m. rugsėjo 7 d. rašto Nr. S18-869, Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento 2007 m. vasario 2 d. rašto Nr.20-98, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) 2007 m. liepos 13 d. rašto Nr.3B-(9.5)-M-492-871 ir 2007 m. lapkričio 6 d. rašto Nr.3B-(9.5)-Š-952-1297, Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento 2007 m. lapkričio 22 d. rašto Nr.20-817, 2008 m. gegužės 23 d. Žemės ūkio ministerijos rašto Nr.SYN-Š-435-867 matyti, kad jai turėjo būti paliktas 2 ha ploto asmeninio ūkio žemės sklypas. Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui buvo pavesta ištaisyti klaidą dėl jai skirto asmeninio ūkio žemės sklypo paėmimo į laisvos valstybinės žemės fondą ir patikslinti Vilniaus apskrities viršininko 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymą Nr.2.3-9156-41. Tokiu būdu, pareiškėjos nuomone, įvairios valstybės institucijos pripažino, kad jos asmeninio ūkio žemės sklypas paimtas į laisvos valstybinės žemės fondą neteisėtai. Pareiškėjos teigimu, kol vyko susirašinėjimas ji negalėjusi skųsti minėto įsakymo, nes laukė sprendimo dėl klaidos, padarytos Vilniaus apskrities viršininko 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr.2.3-9156-41, ištaisymo. Pareiškėja pažymi, kad jos skundžiamas įsakymas buvo priimtas be teisinio pagrindo, yra neteisėtas iš esmės, klaidingas (tai pažymėjo ir jos nurodytos valstybinės institucijos), todėl jo galiojimas įteisina neteisybę ir savivaliavimą, daro jai didelę žalą.

20Be to, teismas nepasisakė dėl Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. vasario 13 d. sprendimų Nr.2.4-01-5660 ir Nr.2.4-01-5657 dėl žemės sklypų skyrimo V. B. ir V. M., apie kuriuos pareiškėja teigia sužinojusi iš Žemės ūkio ministerijos 2008 m. gegužės 23 d. rašto Nr.SYN-Š-435-867.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV.

23Atskirasis skundas atmestinas.

24Iš pareiškėjos skunde išdėstytų reikalavimų matyti, kad pareiškėja siekia Vilniaus apskrities viršininko 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 2.3-9156-41 dalies, kuria jai skirtas asmeninio ūkio žemės sklypas buvo paimtas į laisvos žemės fondą, taip pat Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. vasario 13 d. sprendimų Nr. 2.4-01-5660, Nr. 2.4-01-5657, Nr. 2.4-01-5656, Nr. 2.4-01-5661, Nr. 2.4-01-5662 dėl žemės sklypų skyrimo tretiesiems suinteresuotiems asmenims, taip pat prašo įpareigoti, kad atsakovas atliktų veiksmus dėl asmeninio ūkio žemės sklypo jai sugrąžinimo.

25Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui gali būti paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas.

26Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad tais atvejais, kai sprendimas asmeniui neturėjo būti įteiktas, tokio asmens skundo padavimo administraciniam teismui terminas pradedamas skaičiuoti nuo to asmens sužinojimo apie skundžiamo sprendimo priėmimą (apie administracinio akto esmę) dienos. Skundžiamas aktas laikomas asmeniui paskelbtu, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti kas ir kada priėmė administracinį aktą, koks yra jo turinys (pav., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis, Nr. 1(11), 127-141 psl., nutartys adm. bylose Nr.AS2-382-05, Nr. A11-863/2007, Nr. AS-502-95-08).

27Pareiškėja kartu su skundu pateikė teismui atsakovo 2005 m. vasario 10 d. pranešimą Nr.117, kuriame nurodyta 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 2.3-9156-41 priėmimo data ir numeris, sprendimą priėmusi institucija ir sprendimo esmė (kad pareiškėjos asmeninio ūkio žemės sklypas paimtas į laisvos valstybinės žemės fondą), t.y. visi duomenys, su kuriais susipažinus galima vertinti, ar priimtas įsakymas pažeidžia pareiškėjos teises ir teisėtus interesus. Pareiškėja nurodo, kad ji apie skundžiamą įsakymą sužinojo iš minėto atsakovo pranešimo. Be to, skundžiamo įsakymo duomenys ir esmė taip pat yra aptarti eilėje vėliau pareiškėjos gautų dokumentų: Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus 2006 m. rugsėjo 7 d. rašte Nr.S18-869, Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento 2007 m. vasario 2 d. rašte Nr.20-98, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba), 2007 m. lapkričio 6 d. rašte Nr. 3B-(9.5)-Š-952-1297,Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento 2007 m. lapkričio 22 d. rašte Nr.20-817, Žemės ūkio ministerijos 2008 m. gegužės 23 d. rašte Nr.3IN-Š-435-867. Iš Nacionalinės žemės tarnybos 2007 m. lapkričio 6 d. rašto Nr. 3B-(9.5)-Š-952-1297 turinio yra visiškai aišku, kad pareiškėja nebegalėjo turėti lūkesčių, jog jai rūpimas klausimas bus išspręstas administracine tvarka (2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 2.3-9156-41 į laisvos valstybinės žemės fondą paimtas pareiškėjos asmeninio ūkio žemės sklypas bus grąžintas pareiškėjai). Šiame rašte nurodyta, jog pareiškėjai suprojektuotas asmeninio ūkio žemės sklypas į laisvos valstybinės žemės fondą paimtas teisėtai. Analogiška nuostata išdėstyta ir Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento 2007 m. lapkričio 22 d. rašte Nr.20-817. Nacionalinės žemės tarnybos 2007 m. lapkričio 6 d. rašte Nr. 3B-(9.5)-Š-952-1297 pareiškėjai išaiškinta, kad ji Vilniaus apskrities viršininko administracijos veiksmus, sprendimus ar neveikimą, taip pat Nacionalinės žemės tarnybos atsakymą gali skųsti administraciniam teismui. Iš pateiktų dokumentų matyti, kad gavusi šį raštą pareiškėja nepasinaudojo jai išaiškintu savo galimai pažeistų teisių gynimo būdu - nesikreipė į teismą. Ji dar kartą (2007 m. gruodžio 27 d. skundu) kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą (Tarnybos 2007 m. lapkričio 6 d. raštas Nr. 3B-(9.5)-Š-952-1297, kuriuo pareiškėjos skundas buvo pripažintas pakartotiniu ir nenagrinėtas vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių 12 punktu, kadangi pareiškėjos keliami klausimai jau buvo išnagrinėti 2007 m. lapkričio 6 d. rašte Nr. 3B-(9.5)-Š-952-1297), po to į Žemės ūkio ministeriją (Žemės ūkio ministerijos 2008 m. gegužės 23 d. raštas Nr.3IN-Š-435-867 atsakant į pareiškėjos 2008 m. balandžio 8 d. prašymą).

28Iš pirmiau minėtų dokumentų darytina jais pagrįsta išvada, kad pareiškėjos sužinojimo apie atsakovo 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 2.3-9156-41 priėmimą (apie administracinio akto esmę) data laikytinas 2005 m. vasario mėnuo (atsakovo 2005 m. vasario 10 d. pranešimo Nr.117 gavimas). Svarbiomis priežastimis, sudarančiomis pagrindą atnaujinti praleistus įstatymu nustatytus atitinkamos teisės realizavimo terminus, teismas gali pripažinti tik tokias nuo asmens valios nepriklausiusias priežastis, kurios buvo objektyvi kliūtis jam laiku pasinaudoti įstatymu suteikta teise. Pareiškėjos nesikreipimą į teismą iki 2007 m.lapkričio mėnesio iš dalies galima pateisinti juos nurodytu argumentu (valstybės institucijų susirašinėjimu dėl jai aktualaus žemės sklypo), tačiau pareiškėjos delsimas kreiptis į teismą nuo 2007 m. lapkričio mėnesio (Nacionalinės žemės tarnybos 2007 m. lapkričio 6 d. rašto Nr. 3B-(9.5)-Š-952-1297, kuriame nurodyta, jog pareiškėjai suprojektuotas asmeninio ūkio žemės sklypas į laisvos valstybinės žemės fondą paimtas teisėtai) vertintinas kaip pačios pareiškėjos nesirūpinimas savų teisių gynimu įstatymu nustatyta tvarka ir terminais. Tuo labiau, kad, kaip matyti iš pateiktos medžiagos, valstybės institucijos ne kartą išaiškino pareiškėjui (Nacionalinės žemės tarnybos 2007 m. lapkričio 6 d. raštas Nr. 3B-(9.5)-Š-952-1297 ir 2008 m. sausio 2 d. raštas Nr.3B-(9.5)-Š-952/2-2, Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento 2007 m. lapkričio 22 d. raštas Nr.20-817), kad nesutikdama su Vilniaus apskrities viršininko administracijos veiksmais, sprendimais, ar turėdama pagrindą manyti, kad ši institucija dėl žemės suteikimo pareiškėjai neveikia taip kaip ji turėtų veikti pagal įstatymus, pareiškėja gali pateikti skundą administraciniam teismui. Taigi, elgdamasi apdairiai ir rūpestingai, pareiškėja skundą administraciniam teismui galėjo pateikti 2007 m. gruodžio mėnesį (skaičiuojant nuo Nacionalinės žemės tarnybos 2007 m. lapkričio 6 d. rašto Nr. 3B-(9.5)-Š-952-1297 gavimo). Pareiškėjos pasirinktas elgesio variantas, kad kompetentingai išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijai (Nacionalinei žemės tarnybai) išaiškinus pareiškėjui tvarką kaip ji gali ginti savo galimai pažeistas teises (paduoti skundą administraciniam teismui), pareiškėja į teismą nesikreipė iki 2008 m. liepos 8 d. vertintinas kaip subjektyvi termino paduoti skundą teismui per įstatymu nustatytą terminą priežastis. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad pareiškėja Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje aptartą skundo pateikimo terminą praleido be svarbių priežasčių ir atnaujinti šį terminą nėra pagrindo. Todėl teismas pareiškėjos reikalavimą dėl Vilniaus apskrities viršininko 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 2.3-9156-41 dalies panaikinimo atsisakė priimti pagrįstai ir teisėtai (ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

29Atsižvelgdamas į tai, kad kiti pareiškėjos reikalavimai yra susiję su tuo kaip sprendžiama dėl pagrindinio pareiškėjos skundo reikalavimo (panaikinti atsakovo 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 2.3-9156-41 dalį dėl pareiškėjos žemės sklypo paėmimo į laisvos valstybinės žemės fondą), pirmosios instancijos teismas iš esmės pagrįstai atsisakė priimti ir kitus, išvestinius pareiškėjos skundo reikalavimus. Šis vertinimas atitinka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotą praktiką (pav., 2007m. rugsėjo 27 d. nutartis adm. byloje Nr.AS11-385/2007; 2007 m. gruodžio 20 d. nutartis adm. byloje Nr.AS11-581/2007). Kolegija pažymi, kad atsisakant priimti pareiškėjos skundo dalį dėl išvestinių reikalavimų Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 8 punktas taikytas pagrįstai tik dėl Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. vasario 13 d. sprendimų Nr. 2.4-01-5660, Nr. 2.4-01-5657, Nr. 2.4-01-5656, Nr. 2.4-01-5661, Nr. 2.4-01-5662. Pareiškėja nenurodė jokių svarbių priežasčių kodėl ji praleido terminą paduoti skundą teismui dėl šių sprendimų, o tik paminėjo šaltinį iš kurio sužinojo apie šiuos sprendimus (jai adresuoto Žemės ūkio ministerijos 2008 m. gegužės 23 d. rašto Nr.3IN-Š-435-867). Kolegija pažymi, kad atsisakydamas priimti likusią pareiškėjo skundo dalį pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 8 punktą, pirmosios instancijos teismas pritaikė netinkamą procesinės teisės normą, tačiau priėmė iš esmės teisingą nutartį, todėl naikinti šią nutartį nėra pagrindo (ABTĮ 142 straipsnio 1 dalis, 148 straipsnis). Atskirasis skundas atmetamas, skundžiama nutartis paliekama nepakeista ( ABTĮ 151 straipsnio 1 punktas).

30Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

31Pareiškėjos E. Š. atskirąjį skundą atmesti, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. liepos 18 d. nutartį paliekant nepakeistą.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. 2008 m. liepos 8 d. Vilniaus apygardos administraciniame teisme buvo gautas E.... 5. 1) Vilniaus apskrities viršininko 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymą Nr.... 6. 2) Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. vasario 13 d. sprendimus Nr.... 7. 3) panaikinti žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ) (0,86 ha ploto),... 8. 4) panaikinti žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ) (0,66 ha ploto),... 9. 5) panaikinti žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ) (0,44 ha ploto),... 10. 6) įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo... 11. Pareiškėja kartu su skundu pateikė teismui prašymą atnaujinti terminą... 12. Prašymą atnaujinti terminą skundui dėl Vilniaus apskrities viršininko 2004... 13. II.... 14. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. liepos 18 d. nutartimi... 15. Teismas nurodė, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 16. Konstatavo, jog pareiškėja prašyme pripažįsta, kad apie 2004 m. lapkričio... 17. III.... 18. Pareiškėja atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo... 19. Pareiškėjos teigimu, prašymuose atnaujinti terminą skundui paduoti ji... 20. Be to, teismas nepasisakė dėl Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. vasario... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV.... 23. Atskirasis skundas atmestinas.... 24. Iš pareiškėjos skunde išdėstytų reikalavimų matyti, kad pareiškėja... 25. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 1... 26. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad... 27. Pareiškėja kartu su skundu pateikė teismui atsakovo 2005 m. vasario 10 d.... 28. Iš pirmiau minėtų dokumentų darytina jais pagrįsta išvada, kad... 29. Atsižvelgdamas į tai, kad kiti pareiškėjos reikalavimai yra susiję su tuo... 30. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 31. Pareiškėjos E. Š. atskirąjį skundą atmesti, Vilniaus apygardos... 32. Nutartis neskundžiama....