Byla 2-421/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Donato Šerno ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Metaloid“ atskirąjį skundą ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Cars Argo Rent“ pareiškimą dėl prisidėjimo prie atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio 30 d. nutarties, kuria atmesti prašymai dėl bylos sustabdymo, laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ir įpareigojimo sumokėti nuostolių atlyginimo užtikrinimą civilinėje byloje Nr. 2-666-56/2008 pagal ieškovo UAB Sampo banko lizingo ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Metoil“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Cars agro rent“ dėl įpareigojimo vykdyti pinigines prievoles, tretieji asmenys: Sampo bankas ir uždaroji akcinė bendrovė „Tigesta“ .

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, kuriame prašė įpareigoti UAB „Cars agro rent“ o pastarajam negalint ar iš dalies negalint įvykdyti prievolės, įpareigoti UAB „Metoil“ sumokėti 4 487 682, 85 Lt pagal sunkiojo transporto lizingo sutartis ir 464 080, 88 Lt pagal lengvojo transporto lizingo sutartis, sudarytas 2005 m. spalio 19 d. – 2006 m. birželio 29 d. Ieškovas savo reikalavimus grindžia tuo, kad sudarius sutartis atsakovo ir lizingo gavėjo pagal sutartis UAB „Cars agro rent“ pasirinktas pardavėjas, nei vėliau kitas pardavėjas, kuriam neva buvo perleistos pardavėjo teisės ir pareigos, lengvojo ir sunkiojo transporto nepristatė. Lizingo gavėjas įmokų pagal lizingo sutartį nemokėjo. Vėliau paaiškėjo, kad nei vienas iš pardavėjų prievolės pagal pirkimo-pardavimo sutartį vykdyti nesiruošė ir jokiomis transporto priemonėmis neprekiavo. Ieškovas kreipėsi į LR Generalinę prokuratūrą ir prašė iškelti baudžiamąją bylą. Prašymo pareiškimo metu vyksta ikiteisminis tyrimas finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje bei Vokietijos Oldenbergo mieste dėl kaltinimų sukčiavimu pareikštų keliems Vokietijos piliečiams. Ieškovas taip pat nurodė, kad atsakovas UAB „Cars agro rent“ yra pareiškęs ieškinį Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme dėl pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos tarp transporto priemonių pardavėjo, lizingo davėjo ir lizingo gavėjo pripažinimo niekine. Vilniaus apygardos teisme buvo inicijuota byla dėl bankroto iškėlimo UAB „Cars agro rent“ iškėlimo.

5Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, areštuotas atsakovo UAB „Cars Argo Rent“ 4 951 763,73 Lt vertės nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, o jo nesant pinigines lėšas. Tuo atveju, jeigu minėtas atsakovas turto ir lėšų neturi ar jo nepakanka, trūkstamai sumai areštavo subsidiaraus atsakovo UAB „Metaloidas“ nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas, esančias banko sąskaitose ar pas trečiuosius asmenis.

6Ieškovas prašė pirmosios instancijos teismo sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą, kol bus baigtas Finansinių susikaltimų tyrimo tarnybos atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 10-9-050-07 ir Vokietijos Oldenburgo prokuratūros atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. NZS-950 Js 39229/07.

7Atsakovas UAB „Metaloid“ prašė panaikinti atsakovui UAB „Metaloid“ Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nurodė, kad ieškovas, kreipdamasis į teismą su ieškiniu, nenurodė kaltų ir nesąžiningų atsakovo veiksmų, pats pradėjo vilkinti bylos nagrinėjimą, kreipėsi dėl bylos sustabdymo. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos vadovaujantis ekonomiškumo principu, jos taikomos įvertinus atsakovo turtinę padėtį, laikinųjų apsaugos priemonių pasekmes skolininkui bei kitiems su juo susijusiems asmenims. Dėl pirmosios instancijos teismo taikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas patiria žalą, negavo 1 791 948 Lt pajamų ir 145 148 Lt pelno, patyrė 897 728 Lt nuostolį. Be to, atsakovas buvo informuotas, kad FNTT ikiteisminio tyrimo metu taikė procesines prievartos priemones – laikiną nuosavybės teisių apribojimą, todėl gali būti situacija, kad dėl tų pačių aplinkybių yra dvigubai areštuotas skirtingų asmenų turtas ieškovo reikalavimams užtikrinti.

8Vilniaus apygardos teismas 2008 m. balandžio 30 d. nutartimi šalių prašymus atmetė. Nurodė, kad pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą byla privalomai sustabdoma, kol bus išspręsta kita baudžiamoji byla, o ikiteisminio tyrimo metu atliekami veiksmai nelaikytini bylos nagrinėjimu. Teismas taip pat nurodė, kad baudžiamosios bylos išnagrinėjimas neturės įtakos šiai bylai, kadangi šalys byloje neginčija fakto, kad automobilių pardavėjai savo įsipareigojimo neįvykdė ir apgavo abi puses. Bylos nagrinėjimas sustabdomas tuomet, kai bylą nagrinėjantis teismas negali nustatyti aplinkybių, reikšmingų bylai teisingai išnagrinėti. Kadangi šioje byloje gali būti nustatytos visos aplinkybės, teismas bylos nestabdė, atsisakė panaikinti laikinąsias apsaugos priemonės ir taikyti nuostolių atlyginimą.

9Atskiruoju skundu UAB „Metaloid“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio 30 d. nutartį iš dalies panaikinti, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones arba įpareigoti ieškovą pateikti atsakovo UAB „Metaloid“ nuostolių, atsiradusių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Nurodo, kad iš pirmosios instancijos teismo nutarties nėra aišku, kokius atsakovų prašymus pirmosios instancijos teismas nagrinėjo, nes prašymą yra pateikęs tik vienas iš atsakovų. Teismas atsakovo prašymą atmetė neįsigilinęs į atsakovo UAB „Metaloid“ prašymą, nenurodė motyvų, dėl kurių atmetė pareikštus prašymus. Pirmosios instancijos teismas prašymus atmetė dėl to, kad byla nėra stabdoma, tačiau atsakovas savo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ar nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinimo nesiejo su bylos sustabdymu.

10Atsakovas UAB „Cars Argo Rent“ pateikė teismui pareiškimą dėl prisidėjimo prie atskirojo skundo.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB SAMPO banko lizingas prašo atskirąjį skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio 30 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad UAB „Metaloid“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo jau yra išspręstas Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. rugsėjo 27 d. nutartimi, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktos galioti. Naujų įrodymų, kurie patvirtintų, kad teismo sprendimo įvykdymas nepasunkės atsakovas nepateikė. Iš UAB „Metaloid“ balanso matyti, kad jo įsipareigojimai 131 106 Lt suma viršija bendrovės turimą turtą. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu sprendžiant bylos sustabdymo, laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ir nuostolių atlyginimo užtikrinimo taikymo klausimą pabrėžė, kad prašo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones ir taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimą bylos sustabdymo atveju, todėl teismui nesustabdžius bylos, nebuvo pagrindo tenkinti kitus prašymus. Ieškovas taip pat nurodo, kad atsakovo pateikta nuostolių skaičiavimo pažyma nėra tinkamas nuostolių įrodymas, kadangi pateikti skaičiavimai atlikti remiantis netinkamai patvirtintais priedais, pateikti dokumentai neįrodo, kad atsakovas negali sudaryti tam tikrus sandorius ir dėl to patiria nuostolių. Dėl teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių yra areštuotas UAB „Metaloidas“ nekilnojamasis turtas, todėl atsakovo veikla nėra trikdoma. Be to, iš pateiktos pažymos matyti, kad atsakovas ketino nekilnojamąjį turtą perleisti trečiajam asmeniui, todėl teismo sprendimo įvykdymas šiuo atveju galėtų pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.). Atskirajame skunde atsakovas kelia klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ir nuostolių atlyginimo užtikrinimo taikymo, todėl apeliacinės instancijos teismas pasisako tik dėl šios nutarties dalies.

14Pagal CPK 150 straipsnio nuostatas laikinosios apsaugos priemonės dalyvaujančių byloje ir kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali būti panaikinamos teismo, kurio žinioje yra byla, nutartimi. Nagrinėjamoje byloje Vilniaus apygardos teismas ieškovo 4 951 763,73 Lt sumos reikalavimui užtikrinti taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo atsakovo turtą, o jo nesant – lėšas. Atsakovas UAB „Metaloid“ su pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis nesutiko, prašė pirmosios instancijos teismo jas panaikinti. Iš 2008 m. balandžio 3 d. atsakovo prašymo matyti, kad savo reikalavimą panaikinti byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovas grindžia tuo, kad dėl šių priemonių taikymo jis patiria nuostolių.

15Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Vadinasi, įstatymų leidėjas laikinųjų apsaugos priemonių taikymą sieja su galimybe įvykdyti byloje priimtą teismo sprendimą tuo atveju, jeigu jis būtų palankus ieškovui. Atsakovas, prašydamas panaikinti jau pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, turi pateikti pirmosios instancijos teismui įrodymus, kurie patvirtintų, kad nėra grėsmės, jog teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Tokių įrodymų atsakovas teismui nepateikė, o atsakovo pateikta informacija apie patiriamus nuostolius nėra pagrindas naikinti jau pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

16Kolegija pastebi, kad CPK 147 straipsnyje yra įtvirtintas nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo institutas, kurio paskirtis yra užtikrinti šalių interesų pusiausvyrą ir užtikrinti, kad bus atlyginti nuostoliai, kuriuos atsakovas gali patirti dėl nepagrįstai pareikšto ieškinio ir jam užtikrinti taikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Atsakovas atskirajame skunde prašė apeliacinės instancijos teismo panaikinti skundžiamos pirmosios instancijos nutarties dalį, klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti laikinąsias apsaugos priemones arba taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimą. Kaip minėta, kolegija nenustatė aplinkybių, dėl kurių byloje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės turėtų būti panaikintos.

17Atsakovas atskirajame skunde taip pat kelia klausimą dėl jo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo. Pažymėtina, kad minėtas reikalavimas nebuvo pareikštas pirmosios instancijos teismui. Pirmosios instancijos teismo nurodymas, kad jis atsisako tenkinti nuostolių atlyginimo užtikrinimą dėl to, kad atsisakoma stabdyti bylą nereiškia, kad prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo buvo pareikštas ir tinkamai išnagrinėtas pirmosios instancijos teisme. Atsižvelgdama į tai, kolegija dėl minėto prašymo nepasisako, tačiau atkreipia apelianto dėmesį, kad CPK 147 straipsnio pirmoji dalis suteikia jam teisę prašyti teismo galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, kadangi dėl laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas gali jų patirti. Tokį prašymą su nuostolių sumą pagrindžiančiais įrodymais atsakovas privalo pateikti pirmosios instancijos teismui. Pirmosios instancijos teismui atsisakius taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimą, atsakovas turės teisę nutartį, kuria netenkintas prašymas, skųsti apeliacine tvarka. Kadangi atsakovo prašymas CPK 147 straipsnyje nustatyta tvarka nebuvo pateiktas, o suformuluotas atskirajame skunde, kaip minėta, kolegija dėl jo nepasisako. Kolegija išaiškina atsakovui, kad ši nutartis neužkerta jam teisės kreiptis į pirmosios instancijos teismą su prašymu ir jį pagrindžiančiais įrodymais dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo taikymo.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai