Byla 2A-12-485/2011

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Algirdo Remeikos, kolegijos teisėjų Ramūno Mitkaus ir Egidijaus Tamašausko, sekretoriaujant Vilijai Noreikienei, dalyvaujant ieškovo atstovams A. G. ir R. K., atsakovui A. J., trečiojo asmens atstovui R. A., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo A. J. apeliacinį skundą dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 15 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-248-644/2009 pagal ieškovo akcinės bendrovės „VST“ ( dabar teisių ir pareigų perėmėjas AB LESTO) ieškinį atsakovui A. J., trečiajam asmenuiu Nacionalinei dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lygai dėl žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą ir civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas AB „VST“ ( dabar teisių ir pareigų perėmėjas AB LESTO) ieškiniu prašė priteisti iš A. J. 7283,44 Lt žalai atlyginti, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas nurodė, kad 2005 m. balandžio 13 d. ieškovo darbuotojai pas atsakovą A. J., ( - ), atlikto elektros energijos apskaitos prietaiso patikrinimą ir nustatė, kad suklastotos skaitiklio gaubto plombos: skaitiklio pagaminimo data 2001 m. o gaubto plombos rastos 2000/4. Ant skaitiklio gaubtų matosi sukinėjimo žymės. Pažeidimas atitiko Elektros energijos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų 2001-12-29 LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 398, I. Bendrųjų nuostatų naudojamą sąvoką „Neteisėtas elektros energijos naudojimas“ ir 80.4 punktą, todėl buvo surašytas Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas (NEEVVA). Vadovaujantis Taisyklėmis, aktas pateiktas ieškovo specialiai komisijai, kuri nusprendė perskaičiuoti elektros energijos suvartojimą nuo 2004-09-02 iki 2005-04-13 pagal faktinę rastų elektros energijos imtuvų galią taikant Buitinių vartotojų dažniausiai naudojamų elektros energijos imtuvų darbo valandų kiekio per parą lentelę (Taisyklių 67.4 p.). Perskaičiavus elektros energijos suvartojimą, nustatytas padarytos žalos dydis 7283,44 Lt. Atsakovui buvo įteikta sąskaita dėl žalos atlyginimo, bet atsakovas jos neatlygina.

5Prienų rajono apylinkės teismas 2009 m. spalio 15 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: priteisė ieškovui AB „VST“ ( dabar teisių ir pareigų perėmėjas AB LESTO) iš atsakovo A. J. 3500 Lt už padarytą žalą, 5 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo dienos (2006 m. liepos 19 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 575,82 Lt bylinėjimosi išlaidų, taip pat priteisė iš atsakovo 219,67 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei. Teismas nustatė, kad 1995 m. kovo 20 d. tarp šalių buvo sudaryta elektros energijos tiekimo-vartojimo (pardavimo-pirkimo) buities vartotojui (gyventojui) sutartis dėl elektros energijos tiekimo ir vartojimo, kuria ieškovas ir atsakovas įsipareigojo vykdyti „Elektros energijos vartojimo taisykles”. 2005 m. balandžio 13 d. NEEVVA aktu įrodyta, kad pas vartotoją pažeista žinybinės patikros plomba, ant plombos matosi klijavimo žymės, metrologinės patikros plombos falsifikuotos, ant elektros skaitiklio gaubto varžtų matosi sukinėjimo žymės, elektros skaitiklio gaubtas buvo nuimamas su tikslu mažinti parodymus. Pagal Taisyklių 52.4. punktą už apskaitos prietaisų visų plombų apsaugą atsako patalpų ar įrenginių, kuriuose jie įrengti, savininkai ar šias patalpas ar įrengimus ekpsloatuojantys asmenys. Šios pareigos nevykdymą įrodantis neteisėtų veiksmų faktas nustatytas NEEVVA aktu. Neteisėtą elektros energijos vartojimo faktą įrodo elektros skaitiklio ekspertizės išvados, kuriose konstatuota, kad skaitiklio gaubto plombos ir tirti pateiktos lyginamosios plombos užspaustos ne tomis pačiomis plombavimo replėmis (į reples įstatytais puansonais), numerinė plomba (plastikinis užraktas) „Al16006“ „D03“ po pirminio uždėjimo buvo pažeistas: užraktas buvo pažeistas jėga ištraukiant ritę iš užrakto korpuso. Vėliau užraktas buvo panaudotas pakartotinai, į jį įstatant tokio pat modelio kito užrakto ritę. Skaitiklio skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai buvo pašaliniu įrankiu jėga priverstinai persukami. Aplinkybes, kad 2005 m. balandžio 13 d. atliekant patikrinimą pas A. J. buvo rastos pažeistos visos skaitiklio plombos, patvirtino liudytojai G. M., R. G., D. K.. Teismas atmetė kaip nepagrįstus atsakovo teiginius, kad jis nekaltas dėl padaryto pažeidimo, kad pažeidimų padaryti negalėjo be specialių žinių, kad šiuos pažeidimus padarė pats ieškovas. Nepakanka vien atsakovo ir liudytojos R. J. (jo sutuoktinės) paaiškinimų, kad atsakovas nustatytų veiksmų neatliko, tai turi būti paneigta kitais įrodymais. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių kokių jis ėmėsi priemonių užkertant kelią neteisėtiems galimiems kitų asmenų veiksmams. Neteisėto elektros energijos vartojimo atveju naudos gauna tik fizinis asmuo, vartojantis elektros energiją jam priklausančioje valdoje. Siekiant naudos, nepriklausomai nuo būdo, turi būti dirbtinai mažinami elektros apskaitos prietaiso parodymai, kad apmokėtos elektros energijos kiekis būtų ženkliai mažesnis už realiai suvartotą kiekį. Todėl daryti poveikį apskaitos prietaisui yra tikslinga tik konkrečiam elektros energijos vartotojui, o pašalinis asmuo neturi galimybės vartoti elektros energijos ne jam priklausančioje valdoje ir neturi motyvų neteisėtai vartoti elektros energijos. Byloje nesurinkta įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas nuplėšė skaitiklio plombas ir nuėmė ričių jungtis, tačiau atsakovo kaltė pasireiškė neatsargumu, t.y. jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina (CK 6.248 straipsnio 3 dalis). Atsakovas nestebėdamas apskaitos prietaisų būklės, jų veikimo, pažeidė 1995 m. kovo 20 d. tarp jo ir atsakovo sudarytą sutartį ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 398 patvirtintų elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 41.1 ir 52.4 punktų reikalavimus. Teismas laikė pagrįstu ieškovui padarytos žalos dydis pagrįstai apskaičiavimą Taisyklių 67.4. punkte nustatyta tvarka pagal akto surašymo metu veikusių elektros energijos imtuvų galią taikant buitinių vartotojų dažniausiai naudojamų elektros energijos imtuvų darbo valandų kiekio per parą lentelę (1 priedas). Atsakovas neneigė patikrinimo metu rastų veikiančių elektros energijos imtuvų kiekio ir jų suradimo fakto. Teismas nurodė, kad elektros energijos perskaičiavimas už laikotarpį nuo 2004-09-02 iki 2005-04-13 pagal faktinę rastų elektros energijos imtuvų galią, nustatant padarytos žalos dydį – 7283,44 Lt, atliktas teisingai. Teismas atmetė atsakovo argumentą, kad perskaičiuojama turėjo būti nuo 2004-11-02 atlikto patikrinimo, nurodęs, kad ieškovo darbuotojai, apsilankydami pas vartotoją, vykdo dvejopas jiems pavestas funkcijas - nurašo apskaitos rodmenis arba patikrina apskaitą. Skaitiklio patikra buvo atlikta 2004 m. rugsėjo 2 d., o 2004 lapkričio 2 d. buvo atliekamas tik skaitiklio rodmenų patikrinimas, kurį vykdęs asmuo nedisponavo informacija apie skaitiklio tipą ir apie tai, kada ir kokiomis plombomis jis užplombuotas.

6Teismas laikė nustatyta aplinkybę, kad atsakovas padarė elektros skaitiklio pažeidimą, bet atsižvelgdamas į atsakomybės prigimtį, į atsakovo turtinę padėtį (niekur nedirbantis) ir į tai, jog dėl visiško nuostolių atlyginimo atsirastų nepriimtinų ir sunkių pasekmių (CK 6.251 str. 2 d.) nuostolių atlyginimo dydį sumažino iki 3500 Lt.

7Atsakovas A. J. apeliaciniu skundu prašo: 1) Prienų rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio15 d. sprendimą panaikinti ir ieškinį visiškai atmesti; 2) ieškinį palikti nenagrinėtą, nurodant ieškovu teisę kreiptis į Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos; 3) pareikalauti Lietuvos teismo ekspertizės centrą teismo posėdžiui pateikti eksperto atliekamų turimų eigą, sąlygas ir rezultatus fiksuojančius dokumentus, kurie turi būt saugomi teismo ekspertizės įstaigoje; 4) paskirti pakartotinę ekspertizę ir pavesti ją daryti kitam ekspertui; 5) įtraukti į bylą išvadas teikiančias institucijas – Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos ir Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą; 6) trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, įtraukti Nacionalinę dujų elektros ir šilumos vartotojų gynimo lygą. Apeliacinės instancijos teisme atsakovas A. J. prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti.

8Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais.

91) Teismas nepagrįstai nurodė, kad byloje nustatyta, jog tarp šalių 1995 m. kovo 20 d. sudaryta elektros energijos tiekimo-vartojimo buities vartotojui sutartis, kuria šalys įsipareigojo vykdyti Elektros energijos vartojimo taisykles. Taisyklės patvirtintos 2001 m. gruodžio 29 d. ūkio ministro įsakymu, t.y. žymiai vėliau nei sudaryta 1995-03-20 sutartis.

102) Teismas sprendime vadovavosi Vyriausiojo administracinio teismo sprendimu, kuris grindžiamas taisyklių 97.4, 45.2, 45.11.1 punktais, kurių 2001 m. gruodžio 29 d. patvirtintose Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse nėra. Teismas netinkamai taikė Taisykles ir nenustatė, kokias taisykles šalys įsipareigojo vykdyti 1995-03-20 sutartimi.

113) Ginčo atveju nebuvo nustatyta, kad atsakovas siekė sumažinti skaitiklio rodmenis ir kad galėjo būti padarytas apskaitos prietaiso pažeidimas. Jei pažeidimas ir būtų padarytas, tai jį padaryti galėjo tik pats ieškovas arba ekspertas, kuriam ieškovo atstovas perdavė prietaisą. Sprendime nurodyta: „šioje byloje nenustatyta, kad atsakovas padarė elektros skaitiklio pažeidimą“. Ieškovas ekspertui R. J. nepateikė plombų pavyzdžių, replių ir kitos įrangos, reikalingos plomboms nuimti ar uždėti, gamintojo paruoštos elektros energijos apskaitos prietaiso techninės dokumentacijos. Ekspertas R. J. teismo pateiktus klausimus pakeitė taip, kaip pats juos supranta ir atlikdamas tyrimą nesivadovavo LTEI Metodinėmis rekomendacijomis dėl plombų tyrimo.

124) Kai energijos vartotojas yra fizinis asmuo, naudojantis energiją buitinėms reikmėms, apskaitos prietaisų techninę būklę ir saugų naudojimą turi užtikrinti energijos teikimo įmonė (CK 6.387 straipsnio 2 dalis), tačiau ieškovas net nėra pateikęs atsakovui elektros energijos tinklo nuosavybės ribų akto. Ginčo atveju apskaitos prietaisas buvo iškeltas į gatvę. Teismas nevertino aplinkybių: ar sudaryta energijos teikimo sutartis atitiko teisės norminių aktų reikalavimus; ar nustatytos elektros tinklo nuosavybės ribos ir ar pasirašytas nuosavybės ribų aktas; ar perkėlus elektors energijos skaitiklį vartotojas buvo supažindintas su apskaitos prietaiso kontrolės ir priežiūros taisyklėmis ir atsakomybe už galimus pažeidimus; ar naujai įrengtas skaitiklis atitiko norminių aktų reikalavimus, ar jis įrengtas tinkamoje vietoje ir laikantis nustatytos tvarkos. Elektros skaitikliai, apskaitos sistemos yra tiekėjo nuosavybė (Taisyklių 46 punktas). Pagal Taisyklių 48 punktą tiekėjas savo lėšomis įrengia skaitiklius ir juos prižiūri. Pagal Taisyklių 52.4 punktą už apskaitos prietaisų ir visų plombų apsaugą atsako patalpų, kuriose jie įrengti, savininkai. Šiuo atveju apskaitos prietaisas įrengtas ant ieškovui priklausančio elektros energijos perdavimo linijos stulpo, todėl ieškovas pats yra atsakingas. Todėl teismo sprendimo teiginys „už visų plombų apsaugą ir apskaitos prietaise aptiktus pažeidimus yra atsakingas elektros energijos vartotojas, kuris turi pareigą užtikrinti tinkamą apskaitos prietaio apsaugą nuo pašalinių asmenų poveikio“ neatitinka faktinių aplinkybių ir prieštarauja teisės normoms. Privaloma atsižvelgti į tai, kad vartotojas yra silpnesnioji pusė.

135) Ieškovas apskaitos prietaisą ekspertui perdavė be teismo žinios, ir tik atsakovo prašymu teismas šį prietaisą pareikalavo atiduoti teismui. Nei teismas, nei bylos dalyviai nematė ką konkrečiai ieškovas buvo perdavęs ekspertui. Todėl nėra pagrindo tvirtinti, kad apskaitos prietaiso pažeidimus padarė vartotojas (atsakovas), nes nurodytomis aplinkybėmis pažeidimus galėjo padaryti ir ieškovas, ir ekspertas. Plombų pavyzdžių nepagrįstai buvo prašoma tik iš vieno šaltinio. Abejonių kelia klausimas, ar Lietuvos teismo ekspertizių institutui buvo pateiktas elektros energijos apskaitos prietaisas, šioms abejonėms pašalinti būtina pareikalauti iš LTEC eksperto atliekamų tyrimų eigą, sąlygas ir rezultatus fiksuojančius dokumentus.

146) Ieškovas neteisėtai ir nepagrįstai perskaičiavo elektros energijos suvartotą kiekį pagal buitiniams vartotojui sutartyje nustatytą leistinąją naudoti galią ir 24 valandų trukmę. Kadangi vartotojas akto surašymo metu suteikė galimybę operatoriaus atstovui patikrinti ir nustatyti tuo metu veikiančių elektros imtuvų galią, tai suvartotas elektros energijos kiekis turėjo būti skaičiuojamas pagal faktinę elektros energijos imtuvų galią taikant buitinių vartotojų dažniausiai naudojamų imtuvų darbo valandų kiekio per parą lentelę.

157) Eksperto išvada teismo posėdyje nebuvo perskaityta balsu, ekspertizę atlikęs ekspertas teismo posėdyje nedavė priesaikos ir savo išvados žodžiu neišaiškino, t.y. pažeisti CPK 217 straipsnio 1 ir 2 dalų reikalavimai.

168) Ekspertizės akte ekspertas R. J. konstatavęs, kad „patekti į skaitiklio vidų galima tik nuėmus gaubtą“, kad fizinių požymių (pėdsakų (atspindžių), nurodančių kad buvo nuimamas (...) nėra“ tvirtino, kad “netikslingas klausimas apie gaubto nuėmimą“. Atsakovas pabrėžia, kad paties apskaitos skydo durelės buvo užplombuotos skirstomųjų tinklų plombomis, kurių nenuėmus apskritai negalia prieiti prie elektros skaitiklių. Ekspertui buvo užduoti klausimai, kurie yra Valstybinės energetikos inspekcijos kompetencijos dalykas, į kuriuos ekspertas negalėjo atsakyti, o esminiai klausimai ekspertui nebuvo užduoti. Ekspertas R. J. neteisėtai nesivadovavo nei LTEC Metodinėmis rekomendacijomis dėl plombų tyrimo, nei savo paties ruoštomis Metodinėmis rekomendacijomis dėl elektros skaitliukų trasologinio tyrimo. Ekspertas išvadoje iškraipė teismo užduotus klausimus. Pateiktas ekspertizės aktas kelia abejonių dėl išvados pagrįstumo. Jei skaitiklis buvo pažeistas, pagal pateiktą ekspertizės aktą teismui buvo užkirsta galimybė nustatyti tikrąjį pažeidėją. Abejonių pašalinimui turi būti paskirta pakartotinė ekspertizė, pavedant ją atlikti kitiems ekspertams.

179) Teismas turėtų sustabdyti R. J. ir E. V. metodinio laiško „Elektros skaitiklių trasologinis tyrimas“, kurią rekomenduoja LTEC direktoratas, platinimą teismams. Šios medžiagos pavadinimas yra klaidinantis, o jos turinys peržengia autorių kompetencijos ribas.

1810) Teismo sprendimas neatitinka faktinių aplinkybių. Teismas sprendime neįvertino visų įrodymų ir faktinių aplinkybių. Rašytinė medžiaga patvirtinta, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba kreipėsi į ieškovą dėl elektros energijos tiekimo buitiniam vartotojui sutarties nuostatų suderinimo su naujomis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis 2005-10-07 Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-350. Ieškovo atstovė teigė, kad ieškovo darbuotojai veikė pagal pareigines instrukcijas, tačiau teismas šių instrukcijų neišreikalavo ir neapklausė ieškovo darbuotojų V. V. (kuris vykdė 2004-11-02 užduotį ir nepastebėjo skaitiklio pažeidimų) ir kontrolierės D. A. (dėl 2005-04-13 užduoties išrašymo aplinkybių), todėl nebuvo galima ištirti aplinkybių dėl ieškovo darbuotojų pareigų. Teismas sprendime neteisingai nurodo, kad „2005-04-13 NEVVAA aktu įrodyta, kad (...) elektros skaitikliso gaubtas buvo nuimamas su tikslu mažinti parodymus“, kad „buvo rastos pažeistos visos skaitiklio plombos“, nes to nepatvirtino net ekspertas R. J. ekspertizės akte. Bylos medžiaga įrodo, kad paties apskaitos skydo durelės buvo užplombuotos skirstomųjų tinklų plombomis, kurių nenuėmus apskritai negalia prieiti prie elektros skaitiklių. Teismas šių aplinkybių netyrė.

1911) Teismas nemotyvuotai ir be pagrindo neleido į bylą trečiuoju asmeniu įstoti Nacionalinei dujų, elektros ir šilumos varotojų gynimo lygai. Teismas neteisėtai ir nepagrįstai atsisakė priimti priešieškinį dėl įpareigojimo atnaujinti elektros energijos tiekimą, dėl to nebuvo priimta nutartis. Atsakovas prašo į bylą įtraukti išvadas teikiančias institucijas: Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos ir Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą specialisto išvadoms duoti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2001 m. balandžio 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr.3K-3-475/2001 nurodė, kad nagrinėjant teisme ginčus, susijusius su vartotojų teisių gynimų, į bylų nagirnėjimą CPK 55 stripasnio tvarka būtina įtraukti vartotojų teises ginančią valstybės instituciją išvadai pateikti. Pagal Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 26 straipsnio 2 dalį Valstybinė energetikos inspekcija prie Lietuvos išankstine neteismine tvarka nagrinėja skundus dėl energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų. Tai numatyta ir Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punkte: Valstybinė energetikos inspekcija nagrinėja vartotojų ir paslaugų teikėjų ginčus. Todėl ieškinys turėtų būti paliktas nenagrinėtu, nurodant ieškovui teisę kreiptis į minėtą instituciją.

2012) Teismas pažeidė CPK reikalavimus, numatančius pastabų dėl protokolo išnagrinėjimą. Pastabos nebuvo išnagrinėtos per tris dienas, nutartis dėl pastabų atmetimo nemotyvuota, ne visos pastabos paminėtos, nepasisakyta dėl visų pastabų.

2113) Atsakovas buvo pateikęs pareiškimą dėl teisėjo A. Grauželio nušalinimo, nes teismo posėdžio protokole nebuvo užfiksuoti visi esminiai bylos nagrinėjimo momentai, t.y. nebuvo nurodyta, kad Nacionalinė dujų, elektros ir šilumos varotojų gynimo lyga buvo pateikusi pareiškimą įstoti į bylą trečiuoju asmeniu, nepriimta jokia nutartis dėl priešieškinio, šališkai sprendžiami rašytinių įrodymų priėmimo klausimai ir pan.

2214) Teismas pažeidė sprendimo priėmimo slaptumą, nes po baigiamųjų kalbų 2009 m. spalio 1 d., teismui išėjus priimti sprendimą, dar buvo renkami rašytiniai įrodymai, kurių šalys nematė: byloje atsirado 2009 m. spalio 14 d. atspausdintas dokumentas (t.2, b.l. 102).

23Ieškovas AB „VST“( dabar teisių ir pareigų perėmėjas AB LESTO) atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Prienų rajono apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Ieškovas nurodo, kad daugybė atsakovo argumentų yra teisiškai nepagrįsti, todėl atsiliepime pateikia koncentruotus argumentus dėl teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Šalis siejo sutartiniai santykiai, todėl jiems taikytina sutartinė atsakomybė. Civilinei atsakomybei būtina nustatyti neteisėtus veiksmus, priežastinį ryšį, katlę ir žalą (nuostolius). Pirmosios instancijos teismas nustatė visas civilinės atsakomybės sąlygas ir pagrįstai priteisė žalos atlyginimą. Dėl neteisėtų veiksmų. Remiantis CK 6.246 straipsniu, civilinė atsakomybė atsiranda, neįvykdžius įstatyme ar sutartyje numatytos pareigos arba atlikus įstatymų uždraustus veiksmus, arba pažeidus pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų 2001 m. gruodžio 29 d. LR Ūkio ministro įsakymu, 52.4 punkte numatyta, kad jei sutartyje nenustatyta kitaip, už apskaitos prietaisų ir visų plombų apsaugą atsako patalpų, valdomos teritorijos ar įrenginių, kuriuose jie įrengti savininkai ar teisėti valdytojai. Pagal Taisyklių 54 punktą tyčinis elektros apskaitos prietaisų gadinimas, falsifikavimas, plombų pažeidimas ar kitoks paveikimas laikomas Taisyklių pažeidimu, už kurį asmuo atsako įstatymų nustatyta tvarka. Pagal Taisykles saugoti elektros apskaitos prietaisą yra vartotojo pareiga. Nustačius pažeidimo faktą, atitinkantį Taisyklėse aprašytą neteisėtą elektros energijos vartojimą, yra pagrindas teigti, kad atsakovas netinkamai vykdė Taisyklėse numatytas vartotojo pareigas. Neteisėtas atsakovo elgesys pasireiškė neteisėtu neveikimu, neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius taisyklėse nustatytų pareigų užtikrinti elektros apskaitos prietaisų saugumą. Pažeidimai nustatyti ekspertizės akte ir NEEVVA akte, kurio atsakovas neginčijo. Dėl priežastinio ryšio. Pagal CK 6.247 straipsnį atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų rezultatu. Surašytas neaskaitinio elektros energijos vartojimo vietoje apžiūros aktas yra pagrindas operatoriui apskaičiuoti jam padarytą žalą (Taisyklių 64 punktas). Atsakovo A. J. netinkamas Taisyklių 52.4 ir 54 punktuose numatytų varotojo pareigų vykdymas sudarė teisines prielaidas surašyti aktą ir apskaičiuoti žalą. Tai patvirtina priežastinio ryšio buvimą tarp neteisėtos veikos ir apskaičiuotos žalos. Dėl kaltės. CK 6.248 straipsnyje įtvirtinta skolininko kaltės prezumpcija ir civilinės atsakomybės taikymas, esant asmens kaltei (1 dalis). Asmuo laikomas kaltu, jei atsižvelgiant į prievolės esmę ir kitas aplinkybes jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina“. Taisykių nuostatos preziumuoja vartotojo kaltę, nustačius elektros energijos apskaitos prietaiso pažeidimą, t.y. netisėtą elektros energijos vartojimą. Todėl atsakovo pareiga yra paneigti kaltės prezumpciją, įrodant savo kaltės nebuvimą (LAT 2005-04-06 nutartis civ.byloje Nr.3K-3-241/2005). Kadangi atsakovo kaltės yra preziumuojama, neteisėtas energijos vartojimo faktas nustatytas surašant aktą, todėl atsakovo pareiga atlyginti žalą kyla nustačius neteisėtą elektros energijos varotjimo faktą kaip neteisėtą veiką, žalos dydį ir priežastinį ryšį. Taisyklės nereikalauja, kad tiekėjas įrodytų, kad būtent vartotojas asmeniškai atliko slaptą ar atvirą apskaitos prietaiso sugadinimą, taip pat nereikalauja įrodyti prietaiso gadinimo motyvų. Įstatymų leidėjas reikalauja įrodyti tik patį prietaiso ar apskaitos schemos elemento sugadinimą. Dėl žalos (nuostolių). Surašytas NEEVVAA yra pagrindas padarytai žalai apskaičiuoti, o žala aspkaičiuojama Taisyklių 67.4 punkte nustatyta tvarka. Kadangi akto surašymo metu ieškovui buvo suteikta galimybė patikrinti ir nustatyti tuo metu esančių elektros imtuvų galią, žala apskaičiuota 67.4 punkte nustatyta tvarka pagal faktinę imtuvių galią taikant buitinių varotojų dažniausiai vartojamų elektros imtuvų darbo valandų kiekio per parą lentelę. Žalos dydis paskaičiuotas už vienerių metų laikotarpį. Pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė civilinės atsakomybės taikymą reglamentuojančias teisės normas, tinkamai įvertino byloje pateiktus įrodymus, padarė teisingas išvadas, todėl jį naikinti nėra pagrindo. Iš apeliacinio skundo neaišku, ko apeliantas prašo: sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti ar palikti ieškinį nenagrinėtą. Teismas atskleidė bylos esmę, apsibrėždamas bylos nagrinėjimo ribas aplinkybių dėlcivilinės atsakomybės taikymo ištyrimu, o ne filosofinio pobūdžio klausimais, kuriuos kelia apeliantas. Absoliučių sprendimo neglaliojimo pagrindų nėra, o o iš esmės teisėtas ir pagrįstas sprendimas negali būti naikinamas vien formaliais pagrindais.

24Apeliacinis skundas tenkintinas.

25

26Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str. patikrinimas (CPK 320 str.). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

27Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka nustatyta, kad 2009-10-15 Prienų rajono apylinkės teisme buvo išnagrinėta civilinė byla pagal ieškovo AB „ VST“ ( dabar teisių ir pareigų perėmėjas AB LESTO) ieškinį atsakovui A. J. dėl žalos atlyginimo. Minėtos dienos teismo sprendimu ieškovo ieškinys buvo tenkintinas iš dalies. Iš atsakovo ieškovo naudai priteista 3500 Lt už žalą, 5 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2006-07-19 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 575,82 Lt bylinėjimosi išlaidų ir valstybei 219,67 Lt bylinėjimosi išlaidų ( t. 2, b. l. 117-121). Apeliantas ( atsakovas) su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu nesutinka, prašo jį panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti.

28Bylos duomenimis nustatyta, kad tarp šalių 1995-03-20 buvo sudaryta Elektros energijos tiekimo – vartojimo ( pardavimo-pirkimo) buities vartotojui ( gyventojui) sutartis dėl elektros energijos tiekimo ir vartojimo, pagal kurią ieškovas ir atsakovas įsipareigojo vykdyti „ Elektros energijos vartojimo taisykles“ ( toliau – Taisyklės) ( t. 1, b. l. 13). Šioje sutartyje numatyta, kad vartotojas ( šiuo metu atsakovas) įsipareigoja stebėti apskaitos prietaisų būklę ir veikimą, saugoti skaitiklius ir nepažeisti plombų, apie pastebėtus trūkumus nedelsiant pranešti „ Tiekėjui“( šiuo metu ieškovui). Kaip matyti iš 2005-04-13 Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 000790 ( toliau NEEVVA aktas) bei iš tos pačios dienos apžiūros protokolo ( t. 1 , b. l. 5,11) nustatyta, kad pas vartotoja ( atsakovą) pažeista žinybinės patikros plomba, ant plombos matosi klijavimo žymės, metrologinės patikros plombos falsifikuotos, ant elektros skaitiklio gaubto varžtų matosi sukinėjimo žymės, elektros skaitiklio gaubtas buvo nuimtas su tikslu mažinti parodymus. Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme taip pat buvo atlikta ir ekspertizė ( t.1 , b. l. 70-74) . Iš jos išvados matyti, kad skaitiklio gaubto plombos ir tirti pateiktos lyginamosios plombos užspaustos ne tomis pačiomis plombavimo replėmis ( į reples įstatytais puansonais) , numerinė plomba ( plastikinis užraktas) „ A116006“ „ D03“ po pirminio uždėjimo buvo pažeistas: užraktas buvo pažeistas jėga ištraukiant ritę iš užrakto korpuso. Vėliau užraktas buvo panaudotas pakartotinai, į jį įstatant tokio pat modelio kito užrakto ritę. Skjaitiklio skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai buvo pašaliniui įrankiu jėga priverstinai persukami.

29Pirmosios instancijos teismas savo sprendime konstatavo, kad byloje nesurinkta įrodymų, patvirtinančių , jog atsakovas nuplėšė skaitiklio plombas ir nuėmė ričių jungtis, tačiau atsakovo kaltė pasireiškė neatsargumu, t. y. jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis saąlygomis buvo būtina ( CK 6.248 str. 3 d.). Tačiau nebuvo atkreiptas dėmesys, kd įvadinis apskaitos skydas, kuriame yra elektros skaitiklis yra plombuotas ir tvirtinamas varžtu ( t.3, b. l. 151). Jokių jų pažeidimų nėra nustatyta. Kolegija daro išvadą, kad nesant jų pažeidimų, atsakovas neturėjo galimybės patekti prie elektros skaitiklio ir padaryti nurodytus pažeidimus. Be to, pirmosios instancijos teismas visiškai nekreipė dėmesio į tą aplinkybę, kad kaip nurodė atsakovas, dar 1994 m. vasarą jo elektros skatiklis buvo iš namų ir iškeltas į gatvę įrengtas ant ieškovui priklausančio elektros perdavimo linijos stulpo. Pagal jau minėtų Taisyklių 48 punktą tiekėjas savo lėšomis įrengia skaitiklius ir juos prižiūri. Pagal tų pačių Taisyklių 52.4 punktą už apskaitos prietaisų ir visų plombų apsaugą atsako patalpų, kuriose jie įrengti, savininkai. Tačiau, kaip jau minėta, skaitiklis buvo iškeltas į gatvę ir įrengtas ant ieškovui priklausančio elektros perdavimo linijos stulpo. Byloje nėra jokių įrodymų, kad buvo nustatytos elektros tinklo nuosavybės ribos, kad buvo surašytas toks nuosavybės ribų aktas ir jis kieno tai pasirašytas, bei tai, kad perkėlus elektros energijos skaitiklį vartotojas buvo supažindintas su apskaitos prietaiso kontrolės ir priežiūros taisyklėmis ir atsakomybe už galimus pažeidimus. Nesant tokių įrodymų teisėjų kolegija sprendžia, kad nebuvo įrodyta atsakovo kaltė už atsiradusią žalą. Pirmosios instancijos teismas spręsdamas šią bylą neteisingai įvertino sutinktus įrodymus, todėl priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą.

30Atsižvelgiant į tai, kitų apelianto apeliaciniame skunde išdėstytų argumentų kolegija neanalizuoja ir dėl jų atskirai nepasisako.

31Esant tokioms aplinkybėms, apelianto apeliacinis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – ieškovo ieškinys atmestinas.

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

33apeliacinį skundą tenkinti.

34Prienų rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 15 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą ir civilinę bylą,... 4. Ieškovas AB „VST“ ( dabar teisių ir pareigų perėmėjas AB LESTO)... 5. Prienų rajono apylinkės teismas 2009 m. spalio 15 d. sprendimu... 6. Teismas laikė nustatyta aplinkybę, kad atsakovas padarė elektros skaitiklio... 7. Atsakovas A. J. apeliaciniu skundu prašo: 1) Prienų rajono apylinkės... 8. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais.... 9. 1) Teismas nepagrįstai nurodė, kad byloje nustatyta, jog tarp šalių 1995 m.... 10. 2) Teismas sprendime vadovavosi Vyriausiojo administracinio teismo sprendimu,... 11. 3) Ginčo atveju nebuvo nustatyta, kad atsakovas siekė sumažinti skaitiklio... 12. 4) Kai energijos vartotojas yra fizinis asmuo, naudojantis energiją buitinėms... 13. 5) Ieškovas apskaitos prietaisą ekspertui perdavė be teismo žinios, ir tik... 14. 6) Ieškovas neteisėtai ir nepagrįstai perskaičiavo elektros energijos... 15. 7) Eksperto išvada teismo posėdyje nebuvo perskaityta balsu, ekspertizę... 16. 8) Ekspertizės akte ekspertas R. J. konstatavęs, kad „patekti į skaitiklio... 17. 9) Teismas turėtų sustabdyti R. J. ir E. V. metodinio laiško „Elektros... 18. 10) Teismo sprendimas neatitinka faktinių aplinkybių. Teismas sprendime... 19. 11) Teismas nemotyvuotai ir be pagrindo neleido į bylą trečiuoju asmeniu... 20. 12) Teismas pažeidė CPK reikalavimus, numatančius pastabų dėl protokolo... 21. 13) Atsakovas buvo pateikęs pareiškimą dėl teisėjo A. Grauželio... 22. 14) Teismas pažeidė sprendimo priėmimo slaptumą, nes po baigiamųjų kalbų... 23. Ieškovas AB „VST“( dabar teisių ir pareigų perėmėjas AB LESTO)... 24. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 25. ... 26. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 27. Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka nustatyta, kad 2009-10-15 Prienų rajono... 28. Bylos duomenimis nustatyta, kad tarp šalių 1995-03-20 buvo sudaryta Elektros... 29. Pirmosios instancijos teismas savo sprendime konstatavo, kad byloje nesurinkta... 30. Atsižvelgiant į tai, kitų apelianto apeliaciniame skunde išdėstytų... 31. Esant tokioms aplinkybėms, apelianto apeliacinis skundas tenkintinas,... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 dalies 2... 33. apeliacinį skundą tenkinti.... 34. Prienų rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 15 d. sprendimą panaikinti ir...