Byla 2A-1599-794/2015
Dėl skolos priteisimo (tretieji asmenys D. N. ir BUAB „Girista“)

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Astos Pikelienės, Vaclovo Pauliko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Vytauto Zeliankos, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 17 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovui L. R. dėl skolos priteisimo (tretieji asmenys D. N. ir BUAB „Girista“).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas A. B. ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo L. R. 5865 Lt skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, kad 2010 m. lapkričio 16 d. UAB „Girista“ ir L. R. sudarė statybos rangos sutartį, pagal kurią UAB „Girista“ įsipareigojo už 6500 Lt (+PVM) kainą įrengti nuotekų ir vandentiekio tinklą dvibučiame name adresu ( - ). L. R. sutarties pasirašymo dieną sumokėjo 2000 Lt. Pagal sutartį numatyti darbai buvo atlikti ir išrašyta PVM sąskaita-faktūra bendrai sumai 7865 Lt (6500 + PVM 21%). Kadangi atsakovas 2000 Lt yra sumokėjęs, likusi nesumokėta suma yra 5865 Lt. 2013 m. kovo 6 d. UAB „Girista“ reikalavimo perleidimo sutartimi perleido A. B. 5865 Lt reikalavimo teisę į atsakovą.

5Atsakovas L. R. prašė ieškinį atmesti. Paaiškino, kad rangovas UAB „Girista“ neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų pilna apimtimi, darbai buvo atlikti nekokybiškai, todėl jam sumokėta 2000 Lt suma atitinka atliktų darbų apimtį bei kokybę.

62013-03-06 sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią Pradinis kreditorius UAB „Girista“ 2013 m. kovo 6 d. perleido reikalavimo teisę ieškovui, tuo tarpu PVM sąskaitą-faktūrą dėl 5865 Lt sumos išrašė tik 2013 m. liepos mėn. 29 d., t. y. po reikalavimo perleidimo sutarties pasirašymo praėjus keturiems mėnesiams

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. spalio 17 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas šalių santykiams taikė vartojimo rangos sutarties normas (CK 6.672 str.). Įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių ir trečiojo asmens D. N. paaiškinimus, liudytojų A. A. ir A. D. parodymus, padarė išvadą, kad UAB „Girista“ pažeidė sutartinius įpareigojimus. Pagal statybos rangos sutartį UAB „Girista“, kaip rangovas, įsipareigojo vykdyti statybos darbus pagal galiojančius teisės aktus, užsakovo pateiktą dokumentaciją ir sutartį, tačiau nuotekų tinklo įrengimas buvo atliktas ne pagal projektinę dokumentaciją. Galiojantys teisės aktai numato, kad statant vandentiekio ir nuotekų tinklus bei įrenginius, privaloma kviesti UAB „Vilniaus vandenys“ atstovą į objektą šių darbų etapų priėmimui: vamzdyno montavimui paruoštos tranšėjos dugno priėmimui; sumontuoto neužpilto gruntu vamzdyno priėmimui; prijungimui prie veikiančių lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų. TV Vamzdynų apžiūros ataskaita Nr. 11VS ir Požeminių komunikacijų geodezinio plano techninė ataskaita patvirtina, kad nuotekų vamzdis faktiškai nutiestas 2011 m. sausio 20 d., ataskaita 2011 m. vasario 1 d. buvo suderinta su Vilniaus miesto savivaldybe. Tačiau atsakovo pateiktas paslėptų darbų patikrinimo aktas Nr. 1 patvirtina, kad 2013 m. balandžio 12 d. UAB „Vilniaus vandenys“ darbuotojai apžiūrėjo nuotekų vamzdynus ir leido užpilti smėliu. UAB „Girista“ viena iš veiklos rūšių yra vandentiekio ir panašių sistemų įrengimas, todėl privalėjo žinoti kaip tinkamai reikia tiesti nuotekų tinklus, t. y. kad kiekvieną darbų etapą reikėjo atlikti dalyvaujant UAB „Vilniaus vandenys“ atstovams, nes kitaip jų darbai vertinami kaip atlikti ne pagal įstatymo reikalavimus. UAB „Girista“ atliktų darbų atsakovui pagal perdavimo-priėmimo aktą neperdavė, taip pat jam neišrašė už atliktus darbus PVM sąskaitų-faktūrų. Byloje yra 2013 m. liepos mėn. atliktų darbų aktas bei 2013 m. liepos 29 PVM sąskaita-faktūra, tačiau ji buvo pateikta ne atsakovui, o ieškovui A. B., praėjus 4 mėnesiams po reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo. Nors atsakovas ir UAB „Girista“ tinkamai nebendradarbiavo, tačiau atsakovas yra vartotojas, kuris yra silpnesnioji sutarties šalis, kuriai taikomos papildomos teisių apsaugos garantijos. Atsakovui iki bylos iškėlimo nebuvo žinoma, kad 2013 m. liepos mėn. buvo surašytas darbų perdavimo aktas, nors darbai turėjo būti baigti 2010 m. lapkričio 30 d. Dėl UAB „Girista“ atliktų darbų trūkumų, atsakovas negalėjo atliktais darbais naudotis, nes jie atlikti buvo ne pagal galiojančius teisės aktus, todėl teismas taikė CK 6.665 str. 1 d. 2 p., kuris numato, jog jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), o jeigu paskirtis sutartyje nenurodyta, – pagal normalią paskirtį, tai užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jei įstatymas ar sutartis nenustato ko kita, reikalauti iš rangovo sumažinti darbų kainą. Teismas nurodė, jog negalima tiksliai nustatyti, kiek galėjo kainuoti UAB „Girista“ tinkamai atlikti darbai, tačiau atsakovas darbų šalinimo išlaidas vertino ieškinio dydžio kaina, nes jis pats su kitų asmenų pagalba turėjo trūkumus šalinti, o savo darbo ir laiko sąnaudas vertino brangiai.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Ieškovas A. B. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 17 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują – ieškinį tenkinti. Paaiškino, kad teismas nesilaikė suformuotos teismų praktikos, kadangi vertindamas šalių pateiktus įrodymus, perkėlė įrodinėjimo naštą tik ieškovui, o ieškovo dalies pateiktų įrodymų nevertino (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 29 d. nutartis Nr. 3K-3-299/2008. Teismas privalėjo nurodyti šalims, kokios faktinės bylos aplinkybės nagrinėjamu atveju yra svarbios tam, kad byla būtų išnagrinėta tinkamai. Nepatikslinęs ar nepaskirstęs įrodinėjimo naštos ieškinio priėmimo etape arba vėliau nagrinėjant bylą, teismas turėjo vertinti ieškovo pateiktus įrodymus ir remiantis jais priimti sprendimą, o ne vadovautis atsakovo deklaratyviais ir įrodymais nepagrįstais paaiškinimais. Teismas, suteikdamas prioritetą atsakovo argumentams, jog jis nežinojo apie 2013 m. liepos mėn. darbų perdavimo aktą, ir įrodinėjimo naštą perkeldamas išimtinai tik ieškovui, netinkamai interpretavo teisinių santykių, kurių viena šalis yra vartotojas, reguliavimą ir vadovavosi silpnesniosios sutarties šalies doktrina taikydamas procesinės teisės normas dėl šalių įrodinėjimo naštos paskirstymo. Teisme išnagrinėti įrodymai yra pakankami, nustatyti, kad egzistuoja neįvykdytas reikalavimas: UAB „Girista“ atliko rangos sutartimi užsakytus darbus, o atsakovas nesilaiko sutartinių įsipareigojimų pagal statybos rangos sutartį ir iki šiol negrąžina likusios skolos dalies. Atsakovo pateiktas UAB „Vilniaus vandenys“ darbuotojų atliktas Paslėptų darbų patikrinimo aktas Nr. 1 nepagrindžia atsakovo teiginių, o tik patvirtina ieškovo poziciją ir įrodinėjamas aplinkybes – darbų atlikimo faktą, nes jame įrašyta, kad nebuvo nustatyta nukrypimų nuo projekto. Teismas nepagrįstai nesprendė, kodėl darbų atlikimo kaina mažintina konkrečiu ieškinio sumos dydžiu ir nemotyvuodamas priėmė atsakovui palankų sprendimą. Teismas neargumentavo, kodėl nesivadovavo atsakovo nurodyta UAB „Inviktus“ pateikta sąmata, pagal kurią darbams užbaigti bei jų trūkumams ištaisyti yra reikalinga 2638,41 Lt suma.

11Atsakovas L. R. atsiliepimu prašo apeliacinį skundą atmesti. Paaiškino, kad teismas sprendime išsamiai išanalizavo ir aptarė kiekvieną į bylą pateiktą rašytinį įrodymą, taip pat aptarė ir bylojos nagrinėjimo metu apkaustų liudytojų duotus paaiškinimus, todėl rungtyniškumo principas, nebuvo pažeistas. Teismas pagrįstai nustatė, jog tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė vartojamosios rangos sutartiniai santykiai, todėl pagrįstai bylą nagrinėjo vadovaudamasis vartojamosios rangos santykius reglamentuojančiomis įstatymo nuostatomis. Įstatyme nustatytų vartotojo teisių gynimo būdo pasirinkimas priklauso savo teises siekiančiam apginti vartotojui, tačiau teismas jį gali atsisakyti taikyti, kai toks teisių gynimo būdas būtų neproporcingas įvertinus abiejų ginčo šalių interesus. Teismas nustatęs, kad dėl UAB „Girista“ atliktų darbų trūkumų, atsakovas negalėjo darbais naudotis, nes jie atlikti buvo ne pagal galiojančius teisės aktus, padarė pagrįstą išvadą, jog egzistuoja pagrindas taikyti CK 6.665 str. 1 d. 2 p. reikalavus, atitinkamai sumažinti darbų kainą, kuri atitinka ieškinio sumą.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Apeliacinis skundas atmestinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 1 ir 2 d., Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas).

15Byloje kilo ginčas dėl skolos, kildinamos iš vartojimo rangos sutarties, priteisimo. Ieškovo, kuris perėmė reikalavimo teisę iš rangovo UAB „Girista“, teigimu, atsakovas nepilnai atsiskaitė už atliktus darbus. Atsakovo teigimu, rangovas savo sutartinių įsipareigojimų pilna apimtimi neįvykdė, todėl neturi teisės reikalauti sumokėti už neatliktus darbus. Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė CK 6.665 str. 1 d. 2 p. pagrindu, kuris numato, jog jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), o jeigu paskirtis sutartyje nenurodyta, – pagal normalią paskirtį, tai užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jei įstatymas ar sutartis nenustato ko kita, reikalauti iš rangovo sumažinti darbų kainą. Apeliantas su pirmosios instancijos teismo sprendimu nesutinka, motyvuodamas tuo, jog teismas, vertindamas šalių pateiktus įrodymus, nepagrįstai įrodinėjimo naštą perkėlė ieškovui. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo A. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 17 d. sprendimo, daro išvadą, kad pagrindų, nurodytų CPK 329 bei 330 str., dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat CPK 329 str. 2 d. numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų, nėra.

16Byloje nustatyta, jog trečiasis asmuo UAB „Girista“ ir atsakovas L. R. 2010 m. lapkričio 16 d. sudarė statybos rangos sutartį, pagal kurią rangovas UAB „Girista“ už 6500 Lt (+PVM) kainą iki 2010 m. lapkričio 30 d. įsipareigojo objekte ( - ), dvibučiame gyvenamajame name, įrengti nuotekų ir vandentiekio tinklą. Sutarties 5.3 punktu rangovas įsipareigojo vykdyti darbus, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, užsakovo pateikta dokumentacija ir sutartimi. Buvęs UAB „Girista“ direktorius teismo posėdyje nurodė, jog nuotekų tinklo įrengimas buvo atliktas ne pagal projektinę dokumentaciją, tačiau atliktas tinkamai, ką patvirtina TV Vamzdynų apžiūros ataskaitą Nr. 11VS ir Požeminių komunikacijų geodezinio plano techninė ataskaita. Teismo posėdyje atsakovas L. R., trečiasis asmuo D. N. ir liudytojas A. A. nurodė, kad darbai buvo atlikti netinkamai, juos reikėjo taisyti, darbų atsakovas nepriėmė, o UAB „Girista“ jų neperdavė, nes jie atlikti ne pagal projektą bei UAB „Girista“ atliktų nuotekų tinklo nepridavė UAB „Vilniaus vandenys“. Liudytojas A. A. paliudijo, jog UAB „Girista“ darbus atlikinėjo tik dvi dienas, darbų eigos nefiksavo UAB „Vilniaus vandenys“. TV Vamzdynų apžiūros ataskaita Nr. 11VS ir Požeminių komunikacijų geodezinio plano techninė ataskaita tvirtina, kad nuotekų vamzdis buvo nutiestas 2011 m. sausio 20 d., ataskaita 2011 m. vasario 1 d. buvo suderinta su Vilniaus miesto savivaldybe. 2013 m. balandžio 3 d. UAB „Inviktus“ lokalinė sąmata ( - ) tvirtina, kad nuotekų vamzdyno darbams užbaigti ir trūkumams pašalinti reikalinga 2638,41 Lt suma. 2013 m. kovo 6 d. reikalavimo perleidimo sutartimi UAB „Girista“ teisę reikalauti 5865 Lt skolą iš atsakovo perleido ieškovui. Paslėptų darbų patikrinimo aktas Nr. 1 rodo, kad UAB „Vilniaus vandenys“ nuotekų vamzdynus apžiūrėjo 2013 m. balandžio 12 d. 2013 m. balandžio 17 d. namo nuotekų tinklai buvo prijungti prie miesto nuotekų tinklų. Atliktų darbų priėmimo aktą rangovas surašė tik 2013 m. liepos mėn., PVM sąskaitą-faktūrą išrašė 2013 m. liepos 29 d.

17Teisinis reglamentavimas lemia, jog užsakovas privalo sumokėti darbų kainą po to, kai rangovas perdavė darbų rezultatą, su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku (CK 6.676 str. 1 d., 6.655 str. 1 d.). Pagal bendrąją taisyklę darbų kokybė nustatoma darbų priėmimo metu ir užfiksuojama darbų priėmimo-perdavimo akte (CK 6.644 str. 1 d., 6.662 str.), kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktus darbus. Rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį, tik savo pareigas pagal sutartį įvykdžiusi šalis gali reikalauti iš kitos sutarties šalies atitinkamo pareigų vykdymo. Rangovas laikomas tinkamai įvykdžiusiu pareigas pagal rangos sutartį, jeigu jo atlikti darbai (rezultatas) yra tinkamos kokybės. Nors įstatyme įtvirtintas reikalavimas rangos darbų priėmimą įforminti abiejų šalių pasirašytu perdavimo-priėmimo aktu neturi būti suabsoliutintas, t. y. užsakovo pareiga sumokėti už atliktą darbą gali atsirasti ir jam nepasirašius darbų priėmimo akto, jeigu jis faktiškai darbų rezultatą priėmė ir juo naudojasi savo poreikių tenkinimui, tačiau tai neatleidžia rangovo nuo pareigos suteikti galimybę užsakovui pasirašyti perdavimo-priėmimo aktą, kuriame užsakovas galėtų nurodyti darbų trūkumus. Iš bylos medžiagos matyti, jog rangovas sutartus darbus turėjo baigti iki 2010 m. lapkričio 30 d., tačiau apie darbų perdavimo-priėmimo aktą ir PVM sąskaitą-faktūrą 5865 Lt sumai užsakovas sužinojo tik po šios bylos iškėlimo 2014 m. balandžio 7 d., iki tol šie dokumentai atsakovui nebuvo pateikti. Taigi rangovas 3,5 metų neteikė atsakovui jokių pretenzijų dėl visiško atsiskaitymo, todėl toks rangovo pasirinktas pasyvus elgesys dėl skolos atgavimo, leidžia spręsti, jog rangovas žinojo apie netinkamą darbų atlikimą.

18Civiliniame procese abi šalys turi vienodą pareigą teikti savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindą sudarančius įrodymus (CPK 178 str.). Įstatymas nėra įtvirtinęs sąlygų, kurioms esant tam tikri faktai gali būti nustatyti bei kurios sąlygos daro tokio fakto nustatymą neleistinu. Taigi fakto nustatymas galimas, jeigu leistinomis įrodinėjimo priemonėmis pareiškėjas pasieks tikslą – teismo įsitikinimą, pagrįstą byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su bylos dalyku, egzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika civilinėje byloje 3K-3-513/2004 pabrėžia, jog bendra taisyklė yra ta, kad įrodymų pakankamumo klausimas civiliniame procese sprendžiamas remiantis tikimybių pusiausvyros principu. Šis principas leidžia teismui pripažinti faktą įrodytu, jeigu pateikti įrodymai suformuoja didesnę fakto buvimo, negu jo nebuvimo tikimybę. Šį principą būtina taikyti atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos materialinį teisinį pobūdį, nes tai lemia griežtesnio ar liberalesnio įrodymų pakankamumo nustatymo kriterijų.

19Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, faktinės bylos aplinkybės labiau liudija, jog rangovas nesikreipdamas į užsakovą dėl visiško atsiskaitymo, pripažino, kad darbų atlikimo kainos sumažinimas ieškinio sumai yra proporcingas rangovo padaryto prievolių pažeidimo mastui ir nesukelia jam neigiamų padarinių. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad rangovui pažeidus vartojimo rangos sutartį, užsakovas savo teises gali ginti ne tik bendraisiais užsakovo, bet ir specialiaisiais – vartotojo teisių gynybos būdais, nustatytais vartojimo rangą ir vartojimo pirkimą – pardavimą reglamentuojančiose teisės normose. Rangovui neatlikus ar netinkamai atlikus vartojimo rangos sutartyje numatytą darbą, užsakovas savo teises gali ginti vienu šių būdų: pareikšti vieną iš CK 6.665 straipsnyje numatytų reikalavimų; reikalauti pakartotinai ir neatlygintinai atlikti darbus; atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas (CK 6.678 str. 1 d.); pasinaudoti CK 6.334 str. numatytomis pirkėjo teisėmis (CK 6.680 str.). Pagal šias teisės normas, jei rangovas neatlieka ar netinkamai atlieka vartojimo rangos sutartyje numatytą darbą, užsakovas turi teisę savo pasirinkimu reikalauti alternatyvių jo teisių gynimo būdų, tame tarpe reikalauti sumažinti darbų kainą. Todėl atsižvelgiant į tai, kad ilgą laiką pradinis kreditorius nereikalavo grąžinti likusios skolos, ieškovui nepateikus neginčijamų įrodymų, patvirtinančių, jog rangos sutartimi sulygti darbai buvo atlikti tinkamai pilna apimtimi ir laiku, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovas nesutikdamas mokėti likusią sumą, įgyvendino jam kaip vartotojui suteiktą teisę sumažinti dėl netinkamai atliktų darbų kainą. Atitinkamai apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas teisingai paskirstė įrodinėjimo pareigą tarp šalių, kadangi ieškovas leistinais įrodymais nepagrindė savo argumentų dėl rangovo atliktų darbų pilna apimtimi.

20Teisėjų kolegija išnagrinėjusi bylos medžiagą, apeliacinio skundo argumentus, ginčo šalių pasisakymus ginčo klausimu ir juos įvertinusi konstatuoja, jog pirmos instancijos teismas teisingai taikė ir aiškino materialines bei procesines teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pirmos instancijos teismo sprendimo, todėl apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.). Kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą, o atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartis Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis Nr. 3K-3-287/2010).

21Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 17 d. sprendimą palikti iš esmės nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas A. B. ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo L. R. 5865 Lt skolą,... 5. Atsakovas L. R. prašė ieškinį atmesti. Paaiškino, kad rangovas UAB... 6. 2013-03-06 sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią Pradinis... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. spalio 17 d. sprendimu ieškinį... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Ieškovas A. B. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo... 11. Atsakovas L. R. atsiliepimu prašo apeliacinį skundą atmesti. Paaiškino, kad... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 13. Apeliacinis skundas atmestinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 15. Byloje kilo ginčas dėl skolos, kildinamos iš vartojimo rangos sutarties,... 16. Byloje nustatyta, jog trečiasis asmuo UAB „Girista“ ir atsakovas L. R.... 17. Teisinis reglamentavimas lemia, jog užsakovas privalo sumokėti darbų kainą... 18. Civiliniame procese abi šalys turi vienodą pareigą teikti savo reikalavimų... 19. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, faktinės bylos aplinkybės labiau... 20. Teisėjų kolegija išnagrinėjusi bylos medžiagą, apeliacinio skundo... 21. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 22. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 17 d. sprendimą palikti iš...