Byla 2A-662-661/2012
Dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų, institucija, teikianti išvadą byloje, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Alvydo Barkausko, teisėjų Neringos Švedienės ir Rūtos Veniulytės Jankūnienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės L. D. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. liepos 4 d. sprendimo, civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Ekonominės informacijos analizės ir leidybos centras“ ieškinį atsakovei L. D. , trečiajam asmeniui M. D. , dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų, institucija, teikianti išvadą byloje, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos skyrius,

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Ekonominės informacijos analizės ir leidybos centras“ kreipėsi į teismą, prašydamas iškeldinti atsakovę ir trečiąjį asmenį iš gyvenamųjų patalpų, esančių Laisvės pr. 71B-54, Vilniuje bei priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog ieškovui nuo 2001-03-30 nuosavybės teise priklauso ginčo butas, kuriame ieškovas iš pradžių suteikė teisę atsakovei, tuo metu dirbusiai pas ieškovą, ir jos vaikams naudotis minėtomis patalpomis nemokamai. Jokia sutartis tarp šalių sudaryta nebuvo. Tarp šalių susiklostė faktiniai panaudos santykiai. 2009 m. balandžio mėnesį ieškovas kreipėsi į atsakovę su raginimu sudaryti nuomos sutartį. Atsakovei atsisakius nuomotis butą ir neturint jokių teisių į jį, ieškovas mano, kad L. D. turi pareigą atlaisvinti šias patalpas. Ieškovas informavo atsakovę, kad ji per 2 mėnesius atlaisvintų patalpas, tačiau ji tokio reikalavimo neįvykdė (b.l.2-5).

5Atsiliepimu į ieškinį atsakovė prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, nurodydama, kad ginčo patalpas atsakovė ir jos sutuoktinis V. D. - UAB „Ekonominės informacijos analizės ir leidybos centras“ vadovas įsigijo santuokos metu ir jame gyveno. Pats V. D. raštu patvirtino, kad perduos atsakovei butą neatlygintinai, tačiau vėliau paaiškėjo, kad V. D. dėl savavališkų paskatų daiktines teises į butą įregistravo ieškovės vardu. V. D. pradėjus gyventi atskirai nuo šeimos, jis įmonės vardu pareikalavo atsakovę atlaisvinti patalpas (b.l.31-32).

6Trečiasis asmuo palaikė atsakovės atsiliepime į ieškinį išdėstytą poziciją (b.l.35).

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto 1 – ojo apylinkės teismo 2011 m. liepos 4 d. sprendimu ieškovo ieškinį tenkino. Teismas nusprendė iškeldinti atsakovę L. D. ir M. D. , gyvenančius Laisvės pr. 71B-54, Vilniuje, iš ieškovui UAB „Ekonominės informacijos analizės ir leidybos centras“ nuosavybės teise priklausančios gyvenamosios patalpos, esančios Laisvės pr. 71B-54, Vilniuje, įpareigojo juos atlaisvinti minėtas patalpas per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Priteisė iš atsakovės L. D. ieškovui UAB „Ekonominės informacijos analizės ir leidybos centras“ 3 148 Lt bylinėjimosi išlaidų bei valstybei 54 Lt pašto išlaidų. Nurodė, kad ieškovui nutraukus buto panaudos sutartį ir atsakovei jo neatlaisvinus per įstatymo nustatytą trijų mėnesių terminą, t. y. iki 2010 m. balandžio 25 d., laikytina, kad atsakovė nebeturi teisės naudotis tokiomis patalpomis.

9II. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Apeliaciniu skundu atsakovė L. D. prašo Vilniaus miesto 1 – ojo apylinkės teismo 2011 m. liepos 4 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

11Apeliantė ginčija skundžiamo sprendimo dalį, kurioje nuspręsta jai priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad priteisdamas ieškovui bylinėjimosi išlaidas, teismas vadovavosi maksimaliais įkainiais. Ieškovo byloje patirtų išlaidų dalį (1 936 Lt) sudaro išlaidos, ieškovo sumokėtos UAB „Tikroji turto kaina“. Minėtas LR CPK 88 str. nustato, kad prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos „kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos“ (1 d. 8 p.). Ieškovo patirtos išlaidos negali buti vertinamos kaip išlaidos, atitinkančios nurodytus CPK 88 str. kriterijus. Pirma, iš byloje esančių duomenų nėra aišku, kokiu įstatyminiu pagrindu minėta įmonė užsiima teisinių paslaugų (ir kokių) teikimu. Antra, šios išlaidos buvo nebūtinos, nes ieškovą byloje atstovavo advokatas (už kurio darbą taip pat buvo prašyta atlyginti). Trečia, visiškai nėra jokių kriterijų, kuriais remiantis sumokėta suma sudarė būtent 1 936 Lt.

12Apeliantė ginčija skundžiamą sprendimą ir nurodo, kad ieškinys turėjo būti atmestas. Pažymi, kad teismui teiktuose procesiniuose dokumentuose buvo nurodžiusi, kad ginčo bute ji apsigyveno su visa šeima – V. D. bei dvejais dar nepilnamečiais vaikais. Apie tai, kad ginčo butas įgytas įmonės, kuriai vadovavo V. D. , vardu, sužinojo tik kilus ginčui dėl santuokos nutraukimo. Šeimos apsigyvenimas ginčo bute nebuvo susietas jokiais apeliantės darbo santykiais įmonėje, tai nebuvo savavališkas įsikėlimas. Prasidėjus šeimoje nesutarimams, V. D. iš ginčo buto išsikėlė į kitą santuokos metu įgytą butą (L. Asanavičiūtės g. 46-50, Vilnius). Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2011 05 31 sprendimu apeliantės ir V. D. santuoką nutraukė, iš apeliantei nuosavybės teisėmis atitekusio buto, esančio L. Asanavičiūtės g. 46-50, Vilniuje, V. D. privalėjo išsikelti iki 2011 m. birželio 19 d. 15 val., tačiau, to nepadarė.

13Ieškovas ir trečiasis asmuo atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikė.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai

15Apeliacinis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistu (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

16Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Ši byla nagrinėjama atsakovės L. D. apeliacinio skundo ribose.

17Dėl iškeldinimo iš buto

18Nagrinėjamu atveju, kaip pagristai nustatė pirmosios instancijos teismas, tarp šalių susiklostė panaudos teisiniai santykiai.

19Pagal CK 6.629 straipsnio 1 dalyje pateiktą panaudos sutarties sampratą neatlygintinio naudojimosi daiktu (panaudos) sutartimi viena šalis (panaudos davėjas) perduoda kitai šaliai (panaudos gavėjui) nesunaudojamąjį daiktą laikinai ir neatlygintinai valdyti ir juo naudotis, o panaudos gavėjas įsipareigoja grąžinti tą daiktą tokios būklės, kokios jis jam buvo perduotas atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą arba sutartyje numatytos būklės. CK 6.636 straipsnis numato panaudos gavėjui pareigą išlaikyti ir saugoti jam pagal sutartį perduotą daiktą, taip pat daryti turto einamąjį ir kapitalinį remontą bei apmokėti visas daikto išlaikymo išlaidas, jeigu sutartis nenumato ko kita. CK 6.643 straipsnio 1 dalyje numatyta panaudos davėjo teisė daiktą parduoti ar perduoti jį atlygintinai naudotis trečiajam asmeniui. Pagal CK 6.642 straipsnio 1 dalimi, kiekviena daikto neatlygintino naudojimo sutarties šalis bet kada turi teisę nutraukti neterminuotą panaudos sutartį, įspėjusi apie tai kitą šalį prieš tris mėnesius, jeigu sutartis nenustato kitokio termino. 2010-01-25 pranešimu (b.l. 22) atsakovė informuota apie minėto buto panaudos sutarties nutraukimą ir įpareigojimą jį atlaisvinti, tokiu atveju, panaudos sutartis ieškinio padavimo teismui dieną jau buvo nutraukta. CK 4.95 straipsnyje įtvirtinta daikto savininko teisė išreikalauti daiktą iš neteisėto svetimo valdymo.

20Nagrinėjamu atveju, atsakovė teigė, kad butas praktiškai jau yra atlaisvintas, pateikė 2011-06-21 buto perdavimo-priėmimo aktą. Tačiau ieškovės atstovas paneigė minėtą aplinkybę. Ginčo buto perdavimo-priėmimo akte nėra ieškovės atstovo parašo, tokiu atveju laikytina, kad atsakovė neįrodė, jog ji faktiškai buvo išsikėlusi iš ginčo buto. Taip pat atsakovė neįrodė, kad ieškovas delsė pasirašyti ginčo buto priėmimo-perdavimo aktą. Priešingai, pateikti ieškovo įrodymai – raginimas ir pranešimas patvirtinta faktą, kad atsakovė nevykdė savo prievolės išsikelti iš ginčo buto.

21Kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai pritaikė materialines teisės normas ir teisingai išsprendė ginčą.

22Dėl bylinėjimosi išlaidų

23Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Byloje pateiktuose mokėjimo dokumentuose nurodyta, kad ieškovas sumokėjo 132 Lt žyminio mokesčio (b.l. 6), bankinio mokėjimo pavedimais sumokėjo UAB „Tikroji turto kaina“ 1936 Lt (b.l. 81, 120-122) ir 2011-06-20 pinigų priėmimo kvitu 3150 Lt už atstovavimą teisme advokatui V. Z. (b.l. 250), iš viso - 5086 Lt teisinio atstovavimo ir 132 Lt žyminio mokesčio išlaidų.

24Apeliantė teigia, kad priteisdamas ieškovui bylinėjimosi išlaidas, teismas vadovavosi maksimaliais įkainiais. Ieškovo byloje patirtų išlaidų dalį (1 936 Lt) sudaro išlaidos, ieškovo sumokėtos UAB „Tikroji turto kaina“. Atsakovės manymu, ieškovo patirtos išlaidos negali buti vertinamos kaip išlaidos, atitinkančios nurodytus CPK 88 str. kriterijus.

25Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiais apeliantės argumentais bei pažymi, jog pirmosios instancijos teismas išsamiai išanalizavo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą bei pagrįstai nusprendė, jog maksimali galimų paslaugų pagal ieškovo su UAB „Tikroji turto kaina“ sudarytomis paslaugų teikimo sutartimis (b.l. 7, 91, 133, 143) suma yra 2880 Lt, tačiau ieškovas teismui pateikė įrodymus apie patirtas 1936 Lt išlaidas, todėl ši suma ir buvo priteista iš atsakovės. Taip pat ieškovo atstovas pagal Atstovavimo sutartį (b.l. 57) ir Teisinių paslaugų ir atstovavimo civilinėje byloje sutartį (b.l. 102) dalyvavo 8:33 valandų trukmės teismo posėdžiuose, vadinasi, minėtas laikas apvalintinas iki 9 valandų (Rekomendacijų 9 punktas). Be to, atkreiptinas dėmesys, kad šalys susitarė dėl konkrečios atstovavimo paslaugų kainos (1000 Lt, b.l. 102), Įvertinus dalyvavimo teismo posėdžiuose maksimalūs kaštus ir teisinių paslaugų sutartyje numatytą paslaugų kainą, ieškovui iš atsakovės buvo priteista 1080 Lt (Rekomendacijų 8.18 punktas). Bendra maksimaliai mokėtina atstovavimo išlaidų suma yra 3016 Lt (1936 + 1080), todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovės patirtas 5086 Lt teisinio atstovavimo išlaidų sumą sumažino iki 3016 Lt.

26Remdamasi tuo, kas išdėstyta, kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir tuo pagrindu tinkamai pritaikė materialinės teisės normas, dėl ko skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, pakeisti ar naikinti jį apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 320 str.).

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

28Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. liepos 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Ekonominės informacijos analizės ir leidybos centras“... 5. Atsiliepimu į ieškinį atsakovė prašė jį atmesti kaip nepagrįstą,... 6. Trečiasis asmuo palaikė atsakovės atsiliepime į ieškinį išdėstytą... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto 1 – ojo apylinkės teismo 2011 m. liepos 4 d. sprendimu... 9. II. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 10. Apeliaciniu skundu atsakovė L. D. prašo Vilniaus miesto 1 – ojo apylinkės... 11. Apeliantė ginčija skundžiamo sprendimo dalį, kurioje nuspręsta jai... 12. Apeliantė ginčija skundžiamą sprendimą ir nurodo, kad ieškinys turėjo... 13. Ieškovas ir trečiasis asmuo atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikė.... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai... 15. Apeliacinis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 16. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 17. Dėl iškeldinimo iš buto... 18. Nagrinėjamu atveju, kaip pagristai nustatė pirmosios instancijos teismas,... 19. Pagal CK 6.629 straipsnio 1 dalyje pateiktą panaudos sutarties sampratą... 20. Nagrinėjamu atveju, atsakovė teigė, kad butas praktiškai jau yra... 21. Kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai pritaikė... 22. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 23. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas... 24. Apeliantė teigia, kad priteisdamas ieškovui bylinėjimosi išlaidas, teismas... 25. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiais apeliantės argumentais... 26. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 28. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. liepos 4 d. sprendimą palikti...