Byla eB2-4920-794/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „TFC Solution“, priėmimo klausimą

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vaclovas Paulikas, rašytinio proceso tvarka spręsdamas ieškovo Bankrutuojančios kredito unijos „Nacionalinė kredito unija“ ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „TFC Solution“, priėmimo klausimą

Nustatė

2ieškovas pateikė pareiškimą, prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui. Nurodė, kad atsakovas yra skolingas ieškovui. Ieškovas išsiuntė atsakovui pranešimą, nurodęs, kad skolos nesumokėjus kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Mano, kad atsakovas yra nemokus.

3Ieškinį atsisakytina priimti.

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnio 2 dalies 3 punktas nustato, jog teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė įstatymų nustatytos tai bylų kategorijai išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos.

5Specialusis teisės aktas, reglamentuojantis bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus, yra Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau - ĮBĮ). Šio įstatymo 5 straipsnis nustato, jog pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikti teismui turi teisę įmonės kreditorius (kreditoriai), savininkas (savininkai) ir įmonės administracijos vadovas. Tuo atveju, kai pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo pateikia įmonės kreditorius, jis apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu registruotu laišku arba per kurjerį ar antstolį. Jeigu vienu iš nurodytų būdų pranešimo įteikti nepavyksta, kreditorius turi išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo (ĮBĮ 6 str. 2 d.). Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius (kreditoriai) kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius (kreditoriai) nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį nuo pranešimo įteikimo dienos. Taigi ĮBĮ numato išankstinę ginčo sprendimo tvarką, kurios būtina laikytis prieš pateikiant teismui pareiškimą dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo.

6Nustatyta, jog ieškovas prie ieškinio pridėjo 2016-01-28 pranešimą, išsiųstą paštu atsakovui. Įrodymų, kad ieškovo išsiųstas pranešimas įsiteikė, nėra. Duomenų, kad ieškovas nurodytą pranešimą būtų išsiuntęs pakartotinai (kaip to reikalauja ĮBĮ 6 str. 2 d.) įmonės buveinės adresu, ieškovas nepateikė, todėl darytina išvada, kad ieškovas nesilaikė įstatymo nustatytos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos.

7Be to, ieškovas nepateikė įrodymų, kad pareiškimo teismui ir jo priedų kopijas įteikė atsakovui (ĮBĮ 6 str. 4 d.).

8Dėl šių motyvų ieškovo ieškinį atsisakoma priimti ir jis grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 137 str. 2 d. 3 p.).

9Ieškovui išaiškinama, kad teismo atsisakymas priimti ieškinį nurodytu pagrindu nekliudo vėl kreiptis su tuo pačiu ieškiniu, jeigu yra pašalintos arba išnyko aplinkybės, kliudžiusios priimti ieškinį (CPK 137 str. 4 d.).

10Vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 137 straipsnio 3, 4 dalimis, ĮBĮ 6 straipsnio 1, 2 dalimis, teismas

Nutarė

11atsisakyti priimti ieškovo Bankrutuojančios kredito unijos „Nacionalinė kredito unija“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

12Ieškovui išaiškinti, kad teismo atsisakymas priimti ieškinį nurodytu pagrindu nekliudo vėl kreiptis su tuo pačiu ieškiniu, jeigu yra pašalintos arba išnyko aplinkybės, kliudžiusios priimti ieškinį.

13Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai