Byla P2-1285-897/2014
Dėl baudos skyrimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Lina Tamulevičienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi pareiškėjos antstolės Brigitos Tamkevičienės pareiškimą suinteresuotiems asmenims Palangos kredito unijai, UAB „Vilnis ir Baltijos gintarai“ vadovei S. K. dėl baudos skyrimo,

Nustatė

2pareiškėja antstolė Brigita Tamkevičienė prašo UAB „Vilnis ir Baltijos gitarai“ buvusiai vadovei S. K. skirti 1000,00 Lt baudą už kiekvieną antstolės reikalavimo nevykdymo dieną. Nurodo, kad pagal Palangos miesto apylinkės teismo 2012-11-09 teismo įsakymą Nr. L2-1180-83/2012 užvesta vykdomoji byla Nr. 0005/13/00003 dėl 18735,09 Lt skolos ir 5 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės S. K., išieškotojo Palangos kredito unijos naudai. 2013-01-16 patvarkymas Nr. S-13001579 dėl skolos išieškojimo išsiųstas į skolininkės darbovietę UAB „Vilnis ir Baltijos gintarai“ vykdymui, įteiktas 2013-01-17. Tačiau UAB „Vilnis ir Baltijos gintarai“ patvarkymo nevykdo, iš skolininkės darbo užmokesčio piniginių išskaitų nedaro, piniginių lėšų į antstolės depozitinę sąskaitą neveda, informacijos apie vėlavimo priežastis neteikia.

3Pareiškimas tenkintinas iš dalies (LR CPK 585, 593 str.).

4Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. (LR CPK 585 str. 1 d.). Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 1000,00 litų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (LR CPK 585 str. 2,3 d.).

5Iš byloje esančių duomenų matyti, jog skolininkė S. K. dirba UAB „Vilnis ir Baltjos gintarai“ (v.b.l.22). 2013-01-16 patvarkymas Nr. S-13001579 dėl skolos išieškojimo į UAB „Vilnis ir Baltjos gintarai“ išsiųstas registruota pašto siunta 2013-01-16, įteiktas 2013-01-17 (v.b.l.25). Iš 2014-07-08 VĮ Registrų centro išrašo apie juridinį asmenį matyti, kad UAB „Vilnis ir Baltjos gintarai“ vadovė nuo 2010-08-04 iki 2014-01-29 buvo paskirta S. K. (v.b.l. 72-75). Duomenų, kad UAB „Vilnis ir Baltjos gintarai“ būtų įvykdęs antstolės reikalavimą, byloje nepateikta. Kitų priežasčių, dėl kurių UAB „Vilnis ir Baltjos gintarai“ negali įvykdyti antstolės patvarkymo nenurodė. Atsižvelgiant į antstolės nurodytas aplinkybes, jog UAB „Vilnis ir Baltjos gintarai“ buvusi vadovė S. K. piktybiškai vengia vykdyti antstolės nurodymus, daroma išvada, kad UAB „Vilnis ir Baltjos gintarai“ buvusi vadovė S. K. savo neveikimu ir antstolės reikalavimų nevykdymu, apsunkino išieškojimo procesą, pateisinančių antstolės įpareigojimų nevykdymo įrodymų nepateikė, todėl už reikalavimo nevykdymą S. K. skirtina bauda (LR CPK 585 str. 2 d., 3 d.). Nustatomas baudos dydis 20,00 Lt už kiekvieną antstolės reikalavimo Nr. S-13001579 nevykdymo dieną. Nustatant baudos dydį, atsižvelgiama į vykdomo sprendimo pobūdį, antstolės reikalavimo nevykdymo trukmę, tai yra, antstolio reikalavimas nevykdomas pakankamai ilgą laiką, reikalavimą neįvykdęs asmuo yra juridinio asmens vadovas. Teismas laiko, kad civilinio proceso įstatymu numatyta maksimali bauda gali būti skiriama, esant išimtinėms aplinkybėms, šiuo atveju teismo nuomone, tokių aplinkybių nėra.

6UAB „Vilnis ir Baltjos gintarai“ buvusiai vadovei S. K. išaiškintina, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolės reikalavimus (LR CPK 75 str. 2 d.).

7Vadovaudamasis LR CPK 593, 290-291 str., teismas

Nutarė

8pareiškimą tenkinti iš dalies.

9Paskirti UAB „Vilnis ir Baltjos gintarai“ buvusiai vadovei S. K., a.k. ( - ) 20,00 Lt baudą už kiekvieną antstolės reikalavimo Nr. S-13001579 nevykdymo dieną.

10Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0005/13/00003 grąžinti antstolei Brigitai Tamkevičienei.

11Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai