Byla 2S-61-102/2009
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Romualdo Januškos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Birutės Valiulienės ir Ramunės Čeknienės apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi skolininko UAB “Lutonė“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008m. gruodžio 22d. nutarties civilinėje byloje Nr.L2-9064-412/2008 pagal kreditoriaus UAB “Viljosinda“ pareiškimą skolininkui UAB “Lutonė“ dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2

3

4Kreditorius UAB “Viljosinda“ Panevėžio miesto apylinkės teismui padavė pareiškimą, kuriuo CPK XXIII skyriaus tvarka prašė priteisti iš skolininko UAB “Lutonė“ 25 771,01 Lt skolą už parduotą dolomitinę skaldą, 6 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Be to, reikalavimams užtikrinti prašė skolininkui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti jo pinigines lėšas, esančias sąskaitose bankuose.

5Panevėžio miesto apylinkės teismas, vadovaudamasis CPK 144 – 151 str., 2008m. gruodžio 22d. nutartimi kreditoriaus reikalavimų įvykdymo užtikrinimui nutarė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti skolininko UAB „Lutonė“ nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas 25 965,01 Lt sumai, uždraudžiant disponuoti areštuotu turtu ar piniginėmis lėšomis, perduoti turtą kitiems asmenims, vykdyti kitas prievoles, išskyrus atsiskaitymą su kreditoriumi pagal paduotą pareiškimą. Nutartį motyvavo tuo, kad skolininkas nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo įsakymo ar sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti nebeįmanomas.

6Atskiruoju skundu atsakovas UAB “Lutonė“ prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008m. gruodžio 22d. nutartį dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininko nekilnojamam ir kilnojamam turtui bei piniginėms lėšoms panaikinti. Nurodo, kad CPK 144 str. 1 d. nustatyta, jog teismas laikinąsias apsaugos priemones gali taikyti tik tuomet, kai jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Nesant rimto pagrindo, laikinosios apsaugos priemonės neturėtų būti taikomos. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2008m. gruodžio 22d. nutartimi pritaikė areštą nekilnojamam, kilnojamam turtui ir piniginėms lėšoms. Šių visų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra nepagrįstas, kadangi nėra būtinumo taikyti jas visas vienu metu. UAB „Lutonė“ turi pakankamai nekilnojamojo turto reikalavimui užtikrinti, todėl skolininko kilnojamojo turto ir piniginių lėšų areštas netikslingas. Piniginės lėšos reikalingos įmonės veiklai vykdyti. Areštavus pinigines lėšas, įmonė patirtų nuostolius, jos veikla būtų sustabdyta.

7Kreditorius pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriame nurodo, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, vadovavosi CPK 145 str. 4 d., ir priėmė teisingą nutartį, todėl prašo šią nutartį palikti nepakeistą. Skolininko argumentai dėl galimo įmonės veiklos pablogėjimo, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teisinės reikšmės neturi, nes apribojimų taikymas visada proceso šaliai sukelia nepatogumus. Teismas areštą pritaikė sumai, atitinkančiai kreditoriaus reikalavimus.

8Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

9Vadovaujantis CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo ( įsakymo ) įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 145 str. nustatytas nebaigtinis laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas, tarp jų ir atsakovo ( skolininko ) nekilnojamųjų ir kilnojamųjų daiktų, piniginių lėšų, priklausančių atsakovui (skolininkui) ir esančių pas atsakovą (skolininką) ar trečiuosius asmenis, areštas bei jų taikymo tvarka. Teismas gali panaudoti kelias laikinąsias apsaugos priemones, tačiau bendra jų suma negali būti didesnė už ieškinio sumą.

10Kreditorius nurodo, kad skolininkas 2008m. sausio 28d. sutartimi yra įsipareigojęs nustatytu laiku atsiskaityti už parduotą dolomitinę skaldą. Skolininkas sutartinių įsipareigojimų neįvykdė ir už jam pagal PVM sąskaitas-faktūras: 2008m. rugpjūčio 29d. VIL Nr.01572 ir 2008m. rugsėjo 30d. VIL Nr.01608 parduotą dolomitinę skaldą yra skolingas 25 771,01 Lt. Prašoma priteisti suma yra didelė. Todėl pirmosios instancijos teismui buvo pagrindas atsakovui taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekiant užtikrinti teismo įsakymo įvykdymą, jeigu kreditoriaus reikalavimai būtų patenkinti. Tačiau pirmosios instancijos teismas, parinkdamas laikinąją apsaugos priemonę, nenustatydamas eiliškumo, kokį skolininko turtą areštuoti pirmiausia, neatsižvelgė į CPK 145 str. 2 d. įtvirtintą ekonomiškumo principą. Ekonomiškumo principas turi užtikrinti, kad, pritaikius laikinąją apsaugos priemonę, nebūtų sutrikdyta įprasta juridinio asmens gamybinė ūkinė veikla. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, nurodęs areštuoti skolininko UAB “Lutonė“ nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas 25 965,01 Lt sumai, ir nenustatęs eiliškumo, neatsižvelgė į tai, kad skolininkas yra ūkinę veiklą vykdantis subjektas, kuriam teisės aktai nustato pareigą atsiskaityti su valstybės biudžetu, mokėti įmokas valstybinio socialinio draudimo fondui, darbuotojams mokėti darbo užmokestį. Todėl kreditoriaus reikalavimų įvykdymo užtikrinimui tikslinga pirmiausia areštuoti skolininkui priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, o tik jų nesant arba esant mažiau nei areštuotina suma, areštuoti jo pinigines lėšas. Tuo pagrindu skundžiama nutartis keistina.

11Kokius areštuotinus kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus turi skolininkas, teismui nėra žinoma.

12Procesinės teisės normos, reglamentuojančios laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, numato ir taikytų laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo tvarką. Pagal CPK 146 str. skolininkas turi teisę prašyti, kad pirmosios instancijos teismas pakeistų vieną laikinąją apsaugos priemonę kita arba įmokėti ieškovo reikalaujamą pinigų sumą į teismo specialiąją sąskaitą, pateikti laidavimo raštą, įkeisti turimą turtą.

13Įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo ieškinys atmestas, atsakovas turi teisę reikalauti, kad ieškovas atlygintų nuostolius, kuriuos jam padarė ieškovo prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės ( CPK 147 str. 3 d. ).

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR CPK 337 str. 4 p.,

Nutarė

15

16Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008m. gruodžio 22d. nutarties rezoliucinės dalies pirmąją dalį pakeisti ir ją išdėstyti taip :

17Kreditoriaus UAB “Viljosinda“ reikalavimų įvykdymui užtikrinti taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti skolininko UAB „Lutonė ” (įmonės kodas 148037148, buveinė Kranto g. 25-11, Panevėžio m., a. s. Nr. ( - ) AB Hansabankas, banko kodas 73000 ir a.s. Nr. ( - ) AB „Ūkio bankas“) kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus už 25 965,01 Lt sumą, uždraudžiant atsakovui areštuotus daiktus parduoti, įkeisti ar bet kokiu kitu būdu perleisti kitiems asmenims. Skolininkui UAB „Lutonė” neturint areštuotinų kilnojamųjų ir nekilnojamųjų daiktų ar turint jų mažiau kaip už 25 965,01 Lt sumą, areštuoti skolininko pinigines lėšas atsiskaitomosiose sąskaitose Nr. ( - ) AB Hansabankas, banko kodas 73000 ir Nr. ( - ) AB „Ūkio bankas“, bendrai 25 965,01 Lt sumai (įskaitant ir areštuotų kilnojamųjų ir nekilnojamųjų daiktų vertę), uždraudžiant skolininkui vykdyti bet kokius atsiskaitymus areštuotomis piniginėmis lėšomis, išskyrus atsiskaitymą su kreditoriumi UAB „ Viljosinda“ pagal teismui pateiktą pareiškimą, darbo užmokesčio mokėjimą darbuotojams, privalomus mokėjimus valstybei ir įmokas valstybinio socialinio draudimo fondui.

18Kitas nutarties dalis palikti nepakeistas.

19Šios nutarties nuorašą nusiųsti Turto arešto aktų registrui.

Proceso dalyviai