Byla 2-1777/2013
Dėl išieškojimo iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Senasis akvedukas“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Senasis akvedukas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutarties, kuria ieškovui ASIO, spol.s. r.o išduotas vykdomasis raštas dėl išieškojimo iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Senasis akvedukas“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

42010 m. kovo 23 d. kreditorius ASIO, spol.s. r.o kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo, prašydamas priteisti iš skolininko UAB „Senasis akvedukas“ 516 797,80 Lt skolos, 27 891,42 Lt delspinigių, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir 2 358 Lt bylinėjimosi išlaidų; taikyti laikinąsias apsaugos priemones – turto areštą – skolininko UAB „Senasis akvedukas“ priklausančiam kilnojamajam ir nekilnojamajam turtui bei piniginėms lėšoms, esančioms skolininko bankų sąskaitose 547 050,20 Lt sumai.

5Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 25 d. nutartimi nutarė kreditoriaus ASIO, spol.s. r.o reikalavimų užtikrinimui areštuoti skolininko UAB „Senasis Akvedukas“ nekilnojamąjį turtą ar kilnojamąjį turtą, uždraudžiant jį perleisti, įkeisti kitiems asmenims ar apsunkinti kitomis daiktinėmis teisėmis; nesant ar nepakankant pareiškimui užtikrinti skolininko UAB „Senais Akvedukas“ nekilnojamojo ar kilnojamojo turto, areštuoti skolininko pinigines lėšas, esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis ir/ar atsakovo banko ir/ar kitų kredito įstaigų atsiskaitomosiose sąskaitose, neviršijant pareiškimo sumos, t. y. 544 689,22 Lt.

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 25 d. teismo įsakymu nutarė išieškoti iš skolininko UAB „Senasis Akvedukas“ kreditoriaus ASIO, spol.s. r.o naudai 516 797,80 Lt skolos, 27 891,42 Lt delspinigių, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, 2 358 Lt bylinėjimosi išlaidų, bei 4,20 Lt pašto išlaidų į valstybės biudžetą.

7Skolininkui UAB „Senasis Akvedukas“ pateikus prieštaravimus dėl teismo 2010 m. kovo 25 d. įsakymo, o kreditoriui ASIO, spol.s. r.o pateikus ieškinį CPK 439 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, Vilniaus apygardos teismas 2009 m. birželio 15 d. nutartimi nutarė priimti ieškovo ASIO, spol.s. r.o ieškinį ir panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 25 d. įsakymą.

8Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 15 d. nutartimi patvirtino ieškovo ASIO, spol.s. r.o ir atsakovo UAB „Senasis Akvedukas“ 2010 m. liepos 12 d. sudarytą taikos sutartį civilinėje byloje Nr. 2-4762-104/2010 pagal ieškovo ASIO, spol.s. r.o ieškinį atsakovui UAB „Senasis Akvedukas“ dėl skolos priteisimo.

92013 m. kovo 5 d. ieškovas ASIO, spol.s. r.o kreipėsi į teismą su prašymu dėl vykdomojo rašto išdavimo civilinėje byloje Nr. 2-4762-104/2010 prašydamas išduoti du vykdomuosius raštus skolininkų UAB „Senasis Akvedukas“ ir A. I. atžvilgiu dėl 62 720 EUR (216 474,24 Lt) dydžio skolos išieškojimo solidariai iš UAB „Senasis Akvedukas“ ir A. I.; 27 891,42 Lt dydžio delspinigių pagal taikos sutarties 5 p., išieškojimo solidariai iš UAB „Senasis Akvedukas“ ir A. I.; 0,05 proc. dydžio delspinigių pagal taikos sutarties 7 p. nuo 28 985 EUR (100 000 Lt) skolos dalies už kiekvieną pradelstą sumokėti dieną, t. y. nuo 2010 m. rugsėjo 30 d. iki skolos sumokėjimo, išieškojimo solidariai iš UAB „Senasis Akvedukas“ ir A. I.; 0,05 proc. dydžio delspinigių pagal taikos sutarties 7 p. nuo 33 735 EUR (116 474,24 Lt) skolos dalies už kiekvieną pradelstą sumokėti dieną, t. y. nuo 2011 m. liepos 1 d. iki skolos sumokėjimo, išieškojimo solidariai iš UAB „Senasis Akvedukas“ ir A. I.; 6 proc. dydžio metinių palūkanų, skaičiuojamų pagal taikos sutarties 7 p. nuo 28 985 EUR (100 000 Lt) skolos dalies už kiekvieną pradelstą sumokėti dieną, t. y. nuo 2010 m. rugsėjo 30 d. iki skolos sumokėjimo, išieškojimo solidariai iš UAB „Senasis Akvedukas“ ir A. I.; 6 proc. dydžio metinių palūkanų, skaičiuojamų pagal taikos sutarties 7 p. nuo 33 735 EUR (116 474,24 Lt) skolos dalies už kiekvieną pradelstą sumokėti dieną, t. y. nuo 2010 m. liepos 1 d. iki skolos sumokėjimo, išieškojimo solidariai iš UAB „Senasis Akvedukas“ ir A. I..

10Suinteresuotas asmuo A. I. atsiliepimu į prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo su prašymu nesutiko, prašė ieškovo ASIO, spol.s. r.o prašymo nagrinėjimą sustabdyti iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas dėl taikos sutarties ir taikos sutartyje esančio jo parašo suklastojimo. A. I. atsiliepime nurodė, kad 2010 m. liepos 12 d. teismo patvirtintoje taikos sutartyje yra ne jo parašas, šios sutarties jis nepasirašinėjo, joje esantis jo parašas yra suklastotas. A. I. teigimu, taikos sutartyje nurodytų jam priklausančių sąskaitų, esančių Nordea Bank Plc, Lietuvos skyriuje, jis niekada neturėjo; taikos sutarties egzempliorius jam įteiktas nebuvo. A. I. nurodo, kad šiuo metu yra pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 300 straipsnį dėl taikos sutarties ir taikos sutartyje esančio jo parašo suklastojimo, taip pat pasikėsinimo sukčiauti pasisavinant iš jo tariamą 62 720 EUR dydžio skolą, 8 084 EUR dydžio delspinigius, 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną – 22 818,31 EUR, bei 6 proc. palūkanas už pradelstą laikotarpį – 7 501,91 EUR, viso 101 124,22 EUR.

11Atsakovas UAB „Senasis akvedukas“ atsiliepimu į prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo su prašymu nesutiko, prašė prašymo dėl vykdomojo rašto išdavimo civilinėje byloje Nr. 2-4762-104/2010 nagrinėjimą sustabdyti iki kol bus patvirtinta arba paneigta informacija apie suinteresuoto asmens A. I. parašo suklastojimą taikos sutartyje. Atsakovas atsiliepime nurodė, kad 2013 m. vasario 21 d. gavo reikalavimą įvykdyti taikos sutartį, tačiau šio reikalavimo nevykdė bei laikė jį niekiniu, kadangi reikalavimas buvo pasirašytas advokato P. B., tačiau advokato įgaliojimus veikti ieškovo vardu patvirtinantys dokumentai pateikti nebuvo. Atsakovo manymu, reikalavimas įvykdyti taikos sutartį, kaip tai numatyta taikos sutarties 8 punkte, jam iki šiol nėra įteiktas, todėl ieškovui negali būti išduotas vykdomasis raštas.

12Pirmosios instancijos teismo 2013 m. gegužės 8 d. posėdyje ieškovas atsisakė prašymo dalyje dėl vykdomojo rašto išdavimo dėl skolos išieškojimo iš skolininko A. I..

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

14Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 16 d. nutartimi nutarė ieškovo ASIO, spo.s.r.o prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo pagal Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 15 d. nutartį dėl taikos sutarties patvirtinimo tenkinti; ieškovui ASIO, spol.s. r.o išduoti vykdomąjį raštą dėl išieškojimo iš atsakovo UAB „Senasis akvedukas“: 62 720 EUR (216474, 24 Lt) skolos; 27 891, 42 delspinigių; 0, 05 proc. dydžio delspinigius nuo 28 958 EUR (100 000,00 Lt) sumos už kiekvieną praleistą dieną nuo 2010-09-30 iki šios skolos sumokėjimo; 0, 05 proc. dydžio delspinigius nuo 33735 EUR (116 474 Lt) skolos dalies už kiekvieną praleistą dieną nuo 2011-07-01 iki šios skolos sumokėjimo; 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo 62 720 EUR (216474, 24 Lt) skolos už laikotarpį, kurį atsakovas praleido, iki tol, kol bus visiškai įvykdyta taikos sutartis.

15Teismas nustatė, kad tarp šalių nėra ginčo dėl taikos sutarties 1.4. ir 1.5. punktuose numatytos pareigos sumokėti 28 985 EUR (100 000 Lt) skolos dalį ieškovui iki 2010 m. rugsėjo 30 d., o likusią 33 735 EUR (116 474,24 Lt ) skolos dalį iki 2011 m. liepos 1 d., taip pat dėl taikos sutarties 8 punkte numatytos pareigos sumokėti visą skolą ir delspinigius per 7 dienas nuo ieškovo 2013 m. vasario 21 d. pareikalavimo dienos, neįvykdymo.

16Teismas padarė išvadą, jog atsakovas, vėluodamas atsiskaityti su ieškovu pagal taikos sutartyje numatytus terminus, pažeidė taikos sutarties sąlygas, todėl tenkino ieškovo prašymą išduoti vykdomąjį raštą dėl visos nesumokėtos sumos išieškojimo.

17Teismas atmetė atsakovo teiginį, kad jam nėra įteiktas ieškovo reikalavimas, motyvuodamas tuo, kad pateiktame atsiliepime pats atsakovas patvirtino, jog ieškovo atstovo surašytas reikalavimas įvykdyti taikos sutartį jam buvo įteiktas.

18Teismas konstatavo, jog tai, kad kartu su reikalavimu įvykdyti taikos sutartį atsakovui nebuvo pateikti dokumentai, patvirtinantys advokato įgaliojimus veikti ieškovo vardu, neturi teisinės reikšmės, nes bylos nagrinėjimo metu atsakovui buvo žinoma, kad ieškovui atstovauja būtent šis advokatas, be to atsakovas turėjo galimybę prašyti ieškovą pateikti atstovavimą patvirtinančius dokumentus.

19Teismas pažymėjo, kad sudarydamas taikos sutartį, atsakovas turėjo įvertinti savo galimybes ją įvykdyti, taip pat numatyti sutarties neįvykdymo teisines pasekmes.

20III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

21Atsakovas UAB „Senasis akvedukas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutartį ir ieškovo ASIO, spol.s. r.o atstovo advokato P. B. prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo civilinėje byloje Nr. 2-4762-104/2010 atmesti pažeidus Advokatūros įstatymo 49 straipsnio 1 dalį, taikos sutarties 8 punktą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

221) Teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju neturi teisinės reikšmės tai, jog atsakovui kartu su reikalavimu įvykdyti taikos sutartį nebuvo pateikti dokumentai, patvirtinantys advokato įgaliojimus, yra nepagrįsta, kadangi advokatas P. B. atstovavo ieškovą tik 2010 metais ir nebeturi teisės toliau jo atstovauti;

232) Kreipdamasis į atsakovą su reikalavimu dėl taikos sutarties įvykdymo advokatas pažeidė Advokatūros 49 straipsnio 1 dalies nuostatas, nes nepateikė sutartį dėl teisinių paslaugų ar šios sutarties išrašą;

243) Teismo išvada, jog pats atsakovas turėjo paprašyti ieškovo atstovą pateikti atstovavimą patvirtinančius dokumentus, taip pat yra nepagrįsta, nes taip nepagrįstai advokato P. B. teisės ir pareigos perkeliamos atsakovui;

254) Teismas spręsdamas prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo neatsižvelgė į tai, kad neįteikus atsakovui tinkamo reikalavimo taikos sutarties 8 punkte nustatyta tvarka, atsakovui neatsiranda pareiga grąžinti visą skolos sumą, todėl vykdomasis raštas dėl priverstinio skolos išieškojimo ieškovui negali būti išduotas.

26Ieškovas ASIO, spol.s. r.o atsiliepimu į atskirąjį skundą su atskiruoju skundu nesutiko, prašė netenkinti apelianto UAB „Senasis akvedukas“ atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutarties bei skirti apeliantui UAB „Senasis akvedukas“ už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis 20 000 Lt baudą. Ieškovas atsiliepime nurodė, kad nesutinka su apelianto išvada, jog kreipdamasis su pretenzija dėl taikos sutarties įvykdymo ieškovo atstovas nepateikė jokių atstovavimą patvirtinančių dokumentų. Ieškovo teigimu, atsakovas UAB „Senasis akvedukas“ jau 2010 m. kovo 4 d. pretenzija dėl skolos sumokėjimo ir galimo bankroto bylos iškėlimo buvo informuotas apie tai, kad tarp ieškovo ASIO, spol.s. r.o ir advokato P. B. buvo sudaryta teisinių paslaugų teikimo sutartis, kurios pagrindu advokatas P. B. atstovauja ASIO, spol.s. r.o interesus dėl UAB „Senasis akvedukas“ skolos išieškojimo. Be to, atsakovo inicijuotos taikos sutarties sąlygos buvo derinamos būtent su advokatu P. B., jis 2010 m. liepos 12 d. taikos sutartyje pasirašė ASIO, spol.s. r.o vardu, o po taikos sutarties patvirtinimo teisme ne kartą siuntė atsakovui pretenzijas dėl netinkamo taikos sutarties vykdymo, todėl atsakovo argumentas, jog advokatas P. B. neturi teisės ieškovo vardu reikšti reikalavimus, susijusius su taikos sutartimi, yra nepagrįstas. Nesutinka su apelianto argumentu, jog advokatas P. B. turėjo teisę atstovauti ieškovo interesus tik 2010 metais, nes teisinių paslaugų sutartis tarp ieškovo ir advokato buvo neterminuota bei iki šiol nėra nutraukta. Ieškovas atsiliepime pažymėjo, kad ikiteisminis tyrimas pagal suinteresuoto asmens A. I. pareiškimą dėl taikos sutarties ir taikos sutartyje esančio A. I. parašo suklastojimo yra nutrauktas nenustačius nusikalstamos veikos požymių. Ieškovo teigimu, atskirajame skunde atsakovo nurodyti argumentai dėl ieškovo atstovavimo yra visiškai nepagrįsti, klaidinantys teismą bei neatitinkantys civilinės bylos Nr. 2-4762-104/2010 faktinių aplinkybių, paremti vien subjektyviais atsakovo teiginiais, kas nesudaro pagrindo panaikinti nutartį dėl vykdomojo rašto išdavimo, todėl tokie atsakovo veiksmai laikytini piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis.

27Suinteresuotas asmuo A. I. atsiliepimu į ieškovo ASIO, spol.s. r.o atsiliepimą į atskirąjį skundą su atskiruoju skundu sutiko. Suinteresuotas asmuo atsiliepime nurodė, kad ieškovo ASIO, spol.s. r.o atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytos aplinkybės apie tai, jog ikiteisminis tyrimas dėl taikos sutarties suklastojimo yra nutrauktas, yra klaidinančios, nepagrįstos jokiais rašytiniais įrodymais, nes suinteresuoto asmens žiniomis ikiteisminis tyrimas nebuvo nei nutrauktas, nei sustabdytas.

28IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Atskirasis skundas netenkinamas.

30Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.).

31Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria patenkintas ieškovo prašymas dėl vykdomojo rašto išdavimo pagal Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 15 d. nutartimi patvirtintą taikos sutartį, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

32Dėl naujų įrodymų priėmimo į bylą

33Teisėjų kolegija sprendžia, kad suinteresuoto asmens A. I. 2013 m. birželio 17 d. su atsiliepimu su pridėti dokumentai priimtini į bylą, nes šiuose dokumentuose yra reikšmingų duomenų klausimui dėl bylos sustabdymo spręsti.

34Dėl vykdomojo rašto išdavimo

35Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią (CK 6.985 str. 1 d.). Teismo patvirtinta taikos sutartis yra vykdytinas dokumentas (CPK 584 str. 4 p.). Jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis gali kreiptis į bylą išnagrinėjusį teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą. Teismas, ištyręs šalių nurodytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus apie taikos sutarties sąlygų vykdymą, dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies išduoda vykdomąjį raštą arba atsisako jį išduoti (CPK 646 str. 3 d.).

36Bylos medžiaga patvirtina, kad Vilniaus apygardos teisme buvo nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo ASIO, spol.s. r.o ieškinį atsakovui UAB „Senasis akvedukas“ dėl skolos ir netesybų priteisimo. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 15 d. nutartimi buvo patvirtinta tarp šalių sudaryta taikos sutartis. Atsakovui nevykdant taikos sutarties šalių pasirašytos ir teismo patvirtintos taikos sutarties, ieškovas 2013 m. kovo 5 d. kreipėsi į teismą su prašymu dėl vykdomojo rašto išdavimo. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutartimi ieškovo prašymas dėl vykdomojo rašto išdavimo buvo patenkintas.

37Nagrinėjamu atveju apeliantas ginčija pirmosios instancijos teismo nutartį išduoti vykdomąjį raštą motyvuodamas tuo, kad vadovaujantis patvirtintos taikos sutarties 8 punktu jis nebuvo gavęs ieškovo reikalavimo įvykdyti taikos sutartį. Teismas nesutinka su tokiais apelianto argumentais.

38Pagal Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 15 d. nutartimi patvirtintos taikos sutarties 1.1. punktą atsakovas įsipareigojo taikos sutarties pasirašymo dieną pervesti ieškovui 28 985 EUR (100 000 Lt), esančius antstolio R. V. depozitinėje sąskaitoje. Pagal taikos sutarties 1.2. punktą kitą 28 985 EUR (100 000 Lt) skolos dalį atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui per 3 darbo dienas po to, kai į UAB „Senasis akvedukas“ sąskaitą bus pervestos piniginės lėšos už paskutinį objekto – Švėkšnos miestelio kanalizacijos valymo įrangos rekonstrukcija – aktavimą. Taikos sutarties 1.3. punkte šalys susitarė, jog kitą 28 985 EUR (100 000 Lt) skolos dalį atsakovas įsipareigoja sumokėti per 3 darbo dienas po to, kai į UAB „Senasis akvedukas“ sąskaitą bus pervestos sulaikytos piniginės lėšos už atliktą objektą - Švėkšnos miestelio kanalizacijos valymo įrangos rekonstrukcija. Taikos sutarties 1.4. ir 1.5. punktuose atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui 28 985 EUR (100 000 Lt) iki 2010 m. rugsėjo 30 d. ir 33 735 EUR (116 474,24 Lt iki 2011 m. liepos 1 d. Pagal taikos sutarties 8 punktą, atsakovui laiku ir reikiama tvarka neįvykdžius bet kokių įsipareigojimų, nurodytų šioje taikos sutartyje, taikos sutarties 1 punkte nurodytų mokėjimų tvarka nėra taikoma, o atsakovas UAB „Senasis akvedukas“ solidariai su atsakovo akcininku A. I. įsipareigoja visą skolos sumą, nurodytą šios sutarties 1 punkte (arba likusią jos dalį), bei 7 punkte nustatytus delspinigius sumokėti ieškovui per 7 dienas nuo ieškovo reikalavimo dienos. Bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovas patvirtino, kad taikos sutarties 1.1. – 1.3. punktuose numatytas pinigų sumas atsakovas ieškovui sumokėjo, liko nesumokėtos taikos sutarties 1.4. ir 1.5. punktuose nurodytos pinigų sumos.

39Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, nagrinėjamu atveju atsakovas pripažįsta, kad netinkamai vykdė taikos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, bei neginčija, jog taikos sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neįvykdė sutarties 1.4. ir 1.5. punktuose numatytų įsipareigojimų. Sprendžiant klausimą dėl vykdomojo rašto išdavimo atsakovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių taikos sutarties 1.4. ir 1.5. punktuose numatytų įsipareigojimų įvykdymą, taip pat nepateikė duomenų, patvirtinančių, jog neturėdamas finansinių galimybių mokėti sutartyje nurodytas įmokas nustatyta tvarka, būtų ėmęsis veiksmų susitarti su ieškovu dėl taikos sutartyje numatytų įmokų mokėjimo atidėjimo ir pan. Todėl apeliacinis teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovas praleido taikos sutartyje nustatytų mokėjimų terminus, kas sudarė pagrindą išduoti ieškovui vykdomąjį raštą dėl likusios nesumokėtos pagal taikos sutartį skolos, delspinigių ir palūkanų išieškojimo iš atsakovo.

40Apeliacinis teismas pripažįsta nepagrįstu apelianto argumentą, kad jam neatsirado pareiga įvykdyti taikos sutartį, kadangi jam įteiktas reikalavimas įvykdyti taikos sutartį buvo pasirašytas netinkamo asmens, todėl laikytinas niekiniu. Kaip matyti iš atsakovo atsiliepimo į prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo, pats atsakovas patvirtino, jog gavo ieškovo atstovo reikalavimą įvykdyti taikos sutartį. Atskirojo skundo nagrinėjimo metu atsakovas neginčijo pačio reikalavimo gavimo fakto, tačiau ginčijo ieškovo atstovo teisę pateikti atsakovui tokio pobūdžio dokumentą. Apeliacinis teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog nagrinėjamu atveju atsakovui buvo įteiktas tinkamas reikalavimas dėl taikos sutarties įvykdymo. Reikalavimas dėl taikos sutarties įvykdymo buvo surašytas ir pasirašytas ieškovo atstovo, su kuriuo atstovavimo sutartį dėl UAB „Senasis akvedukas“ skolos išieškojimo ieškovas sudarė dar 2010 m. kovo 4 d., bei apie sudarytą atstovavimo sutartį tinkamai buvo informavęs atsakovą. Be to, kaip matyti iš byloje esančios taikos sutarties, minėtą sutartį ieškovo vardu taip pat pasirašė ieškovo atstovas advokatas P. B.. Tuo metu atsakovas CPK nustatyta tvarka neginčijo taikos sutarties ar joje numatytų sąlygų tuo pagrindu, jog ją pasirašė netinkamas asmuo, bei patvirtinus taikos sutartį įvykdė dalį įsipareigojimų. Vykdant patvirtintos taikos sutarties 1.1. – 1.3. punktuose numatytus įsipareigojimus atsakovui taip pat nekilo klausimų dėl tinkamo ieškovo atstovavimo, todėl žinodamas apie ieškovo interesus atstovaujantį asmenį, atsakovas visiškai nepagrįstai ginčija ieškovo atstovo teisę pareikšti jam reikalavimą dėl taikos sutarties įvykdymo.

41Dėl prašymo sustabdyti prašymo nagrinėjimą iki kol bus baigtas ikiteisminis tyrimas

42Atsakovas UAB „Senasis akvedukas“ ir suinteresuotas asmuo A. I. pateiktuose atsiliepimuose į prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo prašė sustabdyti prašymo nagrinėjimą CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu iki kol bus baigtas ikiteisminis tyrimas pagal suinteresuoto asmens A. I. pareiškimą dėl taikos sutarties ir taikos sutartyje esančio A. I. parašo suklastojimo.

43Apeliacinis teismas pažymi, kad civilinės bylos nagrinėjimas CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu sustabdomas, kai negalima nagrinėti tos bylos, kol nebus išnagrinėta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Tai reiškia, kad tarp bylų turi būti prejudicinis ryšys, t. y. sprendimas vienoje byloje bus sprendimo kitoje byloje pagrindas (CPK 182 str. 2 p.). Tačiau pagrindinę galią nagrinėjamoje situacijoje turi tik teismo sprendimas arba nuosprendis, o ne ikiteisminio tyrimo institucijų procesiniai dokumentai ar atskiri veiksmai. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad nagrinėjamu atveju yra atliekamas ikiteisminis tyrimas, galutinis sprendimas atliekamame ikiteisminiame tyrime nepriimtas, baudžiamojo proceso tvarka nagrinėjamos baudžiamosios bylos teisme nėra.

44Apeliacinis teismas pažymi, kad pagal kasacinio teismo suformuotą praktiką vykstantis ikiteisminis tyrimas nesudaro pagrindo stabdyti civilinės bylos nagrinėjimą (Lietuvos A. T. civilinės bylos Nr. 3K-3-620/2004, Nr. 3K-3-411/2005 ir Nr. 3K-3-238/2006). Todėl įvertinus šias aplinkybes, apeliacinis teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismui dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo nebuvo pagrindo prašymo dėl vykdomojo rašto išdavimo nagrinėjimą stabdyti. Be to, pažymėtina, kad teismo nutartis, kuria patvirtinta ginčijama taikos sutartis, yra įsiteisėjusi, galiojanti, nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka, todėl net ir atmetus ieškovo prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo, toks sprendimas nesukels jokių teisinių pasekmių galiojančiai sutarčiai.

45Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis

46Ieškovas prašo apeliantui skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, kadangi atskirasis skundas yra nepagrįstas, pateiktas siekiant atidėti būsimą priverstinį skolos išieškojimą. Suinteresuotas asmuo prašo ieškovui skirti baudą už tikrovę neatitinkančių duomenų nurodymą atsiliepime į atskirąjį skundą.

47Apeliacinis teismas pažymi, kad CPK 95 straipsnio nuostatos nustato baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinas sąlygas: šalies nesąžiningumą ir ieškinio (skundo) nepagrįstumą jį pateikiant teismui arba sąmoningą veikimą prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Nagrinėjamu atveju apelianto atskirojo skundo, nors ir nepagrįsto, padavimas nesudaro pagrindo konstatuoti akivaizdų piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (CPK 95 str.). nagrinėjamu konkrečiu atveju piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pagrindo nesudaro neteisingų duomenų nurodymas procesiniuose dokumentuose, todėl tiek ieškovo, tiek suinteresuoto asmens prašymai dėl baudų skyrimo netenkini.

48Dėl atskirojo skundo ir pirmos instancijos teismo nutarties

49Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirasis skundas nepagrįstas ir netenkintinas, o Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

50Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

51Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 2010 m. kovo 23 d. kreditorius ASIO, spol.s. r.o kreipėsi į teismą su... 5. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 25 d. nutartimi nutarė kreditoriaus... 6. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 25 d. teismo įsakymu nutarė... 7. Skolininkui UAB „Senasis Akvedukas“ pateikus prieštaravimus dėl teismo... 8. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 15 d. nutartimi patvirtino ieškovo... 9. 2013 m. kovo 5 d. ieškovas ASIO, spol.s. r.o kreipėsi į teismą su prašymu... 10. Suinteresuotas asmuo A. I. atsiliepimu į prašymą dėl vykdomojo rašto... 11. Atsakovas UAB „Senasis akvedukas“ atsiliepimu į prašymą dėl vykdomojo... 12. Pirmosios instancijos teismo 2013 m. gegužės 8 d. posėdyje ieškovas... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 16 d. nutartimi nutarė ieškovo... 15. Teismas nustatė, kad tarp šalių nėra ginčo dėl taikos sutarties 1.4. ir... 16. Teismas padarė išvadą, jog atsakovas, vėluodamas atsiskaityti su ieškovu... 17. Teismas atmetė atsakovo teiginį, kad jam nėra įteiktas ieškovo... 18. Teismas konstatavo, jog tai, kad kartu su reikalavimu įvykdyti taikos sutartį... 19. Teismas pažymėjo, kad sudarydamas taikos sutartį, atsakovas turėjo... 20. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 21. Atsakovas UAB „Senasis akvedukas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 22. 1) Teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju neturi teisinės reikšmės tai, jog... 23. 2) Kreipdamasis į atsakovą su reikalavimu dėl taikos sutarties įvykdymo... 24. 3) Teismo išvada, jog pats atsakovas turėjo paprašyti ieškovo atstovą... 25. 4) Teismas spręsdamas prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo neatsižvelgė... 26. Ieškovas ASIO, spol.s. r.o atsiliepimu į atskirąjį skundą su atskiruoju... 27. Suinteresuotas asmuo A. I. atsiliepimu į ieškovo ASIO, spol.s. r.o... 28. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 29. Atskirasis skundas netenkinamas.... 30. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 31. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 32. Dėl naujų įrodymų priėmimo į bylą... 33. Teisėjų kolegija sprendžia, kad suinteresuoto asmens A. I. 2013 m. birželio... 34. Dėl vykdomojo rašto išdavimo ... 35. Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo... 36. Bylos medžiaga patvirtina, kad Vilniaus apygardos teisme buvo nagrinėjama... 37. Nagrinėjamu atveju apeliantas ginčija pirmosios instancijos teismo nutartį... 38. Pagal Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 15 d. nutartimi patvirtintos... 39. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, nagrinėjamu atveju... 40. Apeliacinis teismas pripažįsta nepagrįstu apelianto argumentą, kad jam... 41. Dėl prašymo sustabdyti prašymo nagrinėjimą iki kol bus baigtas... 42. Atsakovas UAB „Senasis akvedukas“ ir suinteresuotas asmuo A. I. pateiktuose... 43. Apeliacinis teismas pažymi, kad civilinės bylos nagrinėjimas CPK 163... 44. Apeliacinis teismas pažymi, kad pagal kasacinio teismo suformuotą praktiką... 45. Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis... 46. Ieškovas prašo apeliantui skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis... 47. Apeliacinis teismas pažymi, kad CPK 95 straipsnio nuostatos nustato baudai... 48. Dėl atskirojo skundo ir pirmos instancijos teismo nutarties... 49. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 50. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 51. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutartį palikti nepakeistą....