Byla e2-32042-840/2018
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėja Joana Kvaselytė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės UAB „Osgita“ ir atsakovės UAB „Sviremsta“ prašymą patvirtinti jų sudarytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti.

2Teismas

Nustatė

3Teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės UAB „Osgita“ ieškinį atsakovei UAB „Sviremsta“ dėl skolos priteisimo.

4Ieškovė UAB „Osgita“ kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Sviremsta“ 5000,00 Eur skolos, 509,44 Eur palūkanų, 6,00 proc. dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 40,00 Eur mokestį pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą ir 56,00 Eur žyminį mokestį.

5Kauno apylinkės teismo 2018 m. spalio 9 d. preliminariu sprendimu ieškovės UAB „Osgita“ ieškinys patenkintas.

6Priėmus atsakovės UAB „Sviremsta“ prieštaravimus dėl ieškovės UAB „Osgita“ pareikšto ieškinio ir dėl Kauno apylinkės teismo 2018 m. spalio 9 d. preliminaraus sprendimo, teisme gautas ieškovės UAB „Osgita“ ir atsakovės UAB „Sviremsta“ prašymas patvirtinti jų 2018 m. gruodžio 17 d. sudarytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti.

7Šalys bet kurioje proceso stadijoje gali bylą užbaigti taikos sutartimi (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 straipsnio 1 dalis ir 140 straipsnio 3 dalis). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus.

8Įvertinęs šalių – ieškovės UAB „Osgita“ ir atsakovės UAB „Sviremsta“ – 2018 m. gruodžio 17 d. sudarytos taikos sutarties nuostatas, teismas daro išvadą, jog taikos sutartyje yra aiškiai išreikšta šalių tikroji valia dėl sutartyje aptartų materialinių teisinių klausimų, taip pat ir dėl taikos sutarties pateikimo tvirtinti teismui. Taikos sutarties turinys nesudaro pagrindo spręsti apie sutartį sudariusių asmenų valios išraiškos ydingumą. Šalims žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisinės pasekmės, taip pat ir civilinės bylos nutraukimo. Šalių pateiktos tvirtinti taikos sutarties sąlygos neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, nepažeidžia šalių ir/ ar trečiųjų asmenų teisių bei įstatymų saugomų interesų, todėl ji patvirtintina (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 straipsnio 2 dalis).

9Teismui patvirtinus šalių sudarytą taikos sutartį, panaikintinas Kauno apylinkės teismo 2018 m. spalio 9 d. preliminarus sprendimas, civilinė byla nutrauktina (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 430 straipsnis) ir ieškovei UAB „Osgita“ grąžintini 75,00 proc. sumokėto žyminio mokesčio (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalis).

10Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos nepriteistinos, kadangi yra mažesnės, negu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma – 3,00 Eur.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 straipsnio 2 dalimi, 140 straipsnio 3 dalimi, 290–291 straipsniais, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir 430 straipsniu, teismas

Nutarė

12I. Patvirtinti ieškovės UAB „Osgita“ (j. a. k. 300005751) ir atsakovės UAB „Sviremsta“ (j. a k. 159426236) 2018 m. gruodžio 17 d. sudarytą taikos sutartį civilinėje byloje Nr. e2-32042-840/ 2018, pagal kurią:

131. Šalys patvirtina, kad Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmuose nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-32042-840/ 2018 pagal ieškovės UAB „Osgita“ ieškinį atsakovei UAB „Sviremsta“ dėl 5000,00 Eur skolos, 509,44 Eur palūkanų, 6,00 proc. dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 40,00 Eur mokesčio pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą ir 56,00 Eur žyminio mokesčio priteisimo.

142. Atsakovė UAB „Sviremsta“ įsipareigoja sumokėti ieškovei UAB „Osgita“ 3500,00 Eur (tris tūkstančius penkis šimtus eurų 00 ct) per 2 (dvi) dienas nuo šios taikos sutarties pasirašymo dienos.

153. Atsakovė UAB „Sviremsta“ įsipareigoja atlyginti ieškovei UAB „Osgita“ turėtas bylinėjimosi išlaidas (450,00 Eur teisinių paslaugų ir atstovavimo išlaidų bei 14,00 Eur žyminio mokesčio), t. y. 464,00 Eur (keturis šimtus šešiasdešimt keturis eurus 00 ct), sumokant ieškovei per 2 (dvi) dienas nuo šios taikos sutarties pasirašymo dienos.

164. Atsakovei UAB „Sviremsta“ sumokėjus ieškovei UAB „Osgita“ 2 ir 3 punktuose nurodytus pinigus, ieškovė atsisako visų kitų savo reikalavimų atsakovei pagal pareikštą ieškinį šioje civilinėje byloje.

175. Ieškovė UAB „Osgita“ ir atsakovė UAB „Sviremsta“ susitaria, kad, atsakovei sumokėjus ieškovei nurodytą pinigų sumą šioje taikos sutartyje nustatytais terminais, ieškovė pateiks šią taikos sutartį tvirtinti teismui.

186. Šalys įsipareigoja ateityje viena kitai nereikšti jokių pretenzijų ar reikalavimų dėl šia taikos sutartimi užbaigiamo teisminio ginčo.

197. Šalys susitaria, kad: atsakovė UAB „Sviremsta“ aukščiau nurodyta tvarka atlygina ieškovės UAB „Osgita“ patirtas bylinėjimosi išlaidas; atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos lieka atsakovei; teismo išlaidas apmoka atsakovė.

208. Šalys prašo teismo spręsti klausimą dėl už teismui pateiktą ieškinį sumokėto žyminio mokesčio grąžinimo.

219. Visi šios taikos sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, jeigu jie įforminti raštu, pasirašyti šalių ir patvirtinti teisme.

2210. Taikos sutartis yra išbaigta ir visa apimtimi atspindi šalių susitarimą šios taikos sutarties dalyko atžvilgiu.

2311. Taikos sutartis sudaryta lietuvių kalba trimis vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai iš šalių ir Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmams.

2412. Šalys pareiškia, kad turi teisę pasirašyti šią taikos sutartį ir ją sudarė neverčiamos, veikdamos savo vidinių įsitikinimų pagrindu, būdamos tinkamai informuotos apie turimas civilines teises ir pareigas, pasirašyta taikos sutartis visiškai atitinkantį šalių valią.

2513. Šalys, pasirašydamos šią taikos sutartį, pareiškia, kad yra susipažinusios su taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmėmis, numatytomis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalyje, 293 straipsnio 1 dalies 5 punkte ir 294 straipsnyje, ir šios pasekmės šalims yra žinomos ir aiškios.

2614. Šalys, vadovaudamosios Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi, prašo teismo šią taikos sutartį tvirtinti rašytinio proceso tvarka, išspręsti klausimą dėl žyminio mokesčio grąžinimo ir civilinę bylą nutraukti.

27II. Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2018 m. spalio 9 d. preliminarų sprendimą, kuriuo UAB „Osgita“ iš UAB „Sviremsta“ priteista 5000,00 Eur skolos, 509,44 Eur palūkanų, 40,00 Eur skolos išieškojimo išlaidų, 6 (šešių) procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. spalio 8 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 56,00 Eur žyminio mokesčio.

28III. Civilinę bylą Nr. e2-32042-840/ 2018 pagal ieškovės UAB „Osgita“ ieškinį atsakovei UAB „Sviremsta“ dėl skolos priteisimo nutraukti.

29IV. Šalims dar kartą išaiškinti, kad teismui patvirtinus taikos sutartį ir bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

30V. Grąžinti UAB „Osgita“ (j. a. k. 300005751) 75,00 procentus sumokėto 56,00 Eur žyminio mokesčio (mokėjimo užduoties kodas (ID): ( - ); operacijos data – 2018 m. rugsėjo 6 d.; mokėtojas – šalies atstovas UAB „Išieškojimų kontora“ (304622554); susijęs dokumentas – ( - ); susijusi byla – e2-25172-840/ 2018).

31Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti apskųsta Kauno apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmus.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėja Joana Kvaselytė... 2. Teismas... 3. Teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės UAB „Osgita“ ieškinį... 4. Ieškovė UAB „Osgita“ kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš... 5. Kauno apylinkės teismo 2018 m. spalio 9 d. preliminariu sprendimu ieškovės... 6. Priėmus atsakovės UAB „Sviremsta“ prieštaravimus dėl ieškovės UAB... 7. Šalys bet kurioje proceso stadijoje gali bylą užbaigti taikos sutartimi... 8. Įvertinęs šalių – ieškovės UAB „Osgita“ ir atsakovės UAB... 9. Teismui patvirtinus šalių sudarytą taikos sutartį, panaikintinas Kauno... 10. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos nepriteistinos, kadangi yra... 11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 straipsnio 2... 12. I. Patvirtinti ieškovės UAB „Osgita“ (j. a. k. 300005751) ir atsakovės... 13. 1. Šalys patvirtina, kad Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmuose... 14. 2. Atsakovė UAB „Sviremsta“ įsipareigoja sumokėti ieškovei UAB... 15. 3. Atsakovė UAB „Sviremsta“ įsipareigoja atlyginti ieškovei UAB... 16. 4. Atsakovei UAB „Sviremsta“ sumokėjus ieškovei UAB „Osgita“ 2 ir 3... 17. 5. Ieškovė UAB „Osgita“ ir atsakovė UAB „Sviremsta“ susitaria, kad,... 18. 6. Šalys įsipareigoja ateityje viena kitai nereikšti jokių pretenzijų ar... 19. 7. Šalys susitaria, kad: atsakovė UAB „Sviremsta“ aukščiau nurodyta... 20. 8. Šalys prašo teismo spręsti klausimą dėl už teismui pateiktą ieškinį... 21. 9. Visi šios taikos sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, jeigu... 22. 10. Taikos sutartis yra išbaigta ir visa apimtimi atspindi šalių susitarimą... 23. 11. Taikos sutartis sudaryta lietuvių kalba trimis vienodą teisinę galią... 24. 12. Šalys pareiškia, kad turi teisę pasirašyti šią taikos sutartį ir ją... 25. 13. Šalys, pasirašydamos šią taikos sutartį, pareiškia, kad yra... 26. 14. Šalys, vadovaudamosios Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140... 27. II. Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2018 m. spalio 9 d. preliminarų... 28. III. Civilinę bylą Nr. e2-32042-840/ 2018 pagal ieškovės UAB „Osgita“... 29. IV. Šalims dar kartą išaiškinti, kad teismui patvirtinus taikos sutartį ir... 30. V. Grąžinti UAB „Osgita“ (j. a. k. 300005751) 75,00 procentus sumokėto... 31. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos gavimo dienos gali...