Byla 2A-298/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Marytės Mitkuvienės ir Vinco Versecko, sekretoriaujant Jūratei Lajauskienei, dalyvaujant administratoriaus UAB ,,Valeksa“ įgaliotam asmeniui Michail Rokicki, kreditoriaus T. R. atstovui advokatui Kęstučiui Kvainauskui, kreditoriaus UAB ,,Mabilta“ atstovui Mykolui Ignotui, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens T. R. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. sausio 22 d. sprendimo, kuriuo akcinė bendrovė ,,Paminklų restauravimo institutas“ pripažinta pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir nuspręsta išregistruoti ją iš juridinių asmenų registro, civilinėje byloje Nr. B2-569-34/2006 pagal ieškovo Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ieškinį atsakovui akcinei bendrovei ,,Paminklų restauravimo institutas“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismas 2005 m. gruodžio 9 d. nutartimi iškėlė AB ,,Paminklų restauravimo institutas“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Valeksa“. Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugsėjo 13 d. nutartimi bankrutuojančiai AB „Paminklų restauravimo institutas“ taikytas supaprastintas bankroto procesas. Bankrutavusios AB „Paminklų restauravimo institutas“ administratoriaus UAB ,,Valeksa“ įgaliotas asmuo Michal Rokicki pateikė teismui prašymą dėl kreditorinių reikalavimų patikslinimo ir įmonės pabaigos. Nurodė, kad bankroto procedūrų vykdymo metu visas perimtas materialusis turtas buvo parduotas, pateikė teismui likvidavimo balansą, pelno (nuostolio) ataskaitą ir paaiškinamąjį raštą, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros ir Garantinio fondo administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pažymas ir prašė priimti sprendimą dėl bankrutavusios AB „Paminklų restauravimo institutas“ pabaigos.

4Vilniaus apygardos teismas 2007 m. sausio 22 d. sprendimu patikslino antros eilės kreditoriaus VSDFV Vilniaus skyriaus kreditorinį reikalavimą ir patvirtino jį 2 515,88 Lt, įtraukė į BAB ,,Paminklų restauravimo institutas“ kreditorių sąrašą antros eilės kreditorių Vilniaus apskrities VMI ir patvirtino jos 423,56 Lt kreditorinį reikalavimą, bankrutavusią AB ,,Paminklų restauravimo institutas“ pripažino pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir nusprendė išregistruoti ją iš juridinių asmenų registro. Teismas, įvertinęs administratoriaus pateiktus duomenis: likvidavimo balansą, likusio turto nurašymo aktą, pinigų judėjimo ataskaitą, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros ir Garantinio fondo administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pažymas, padarė išvadą, kad AB ,,Paminklų restauravimo institutas“ likvidavimo procedūros yra baigtos, todėl yra pagrindas pripažinti AB ,,Paminklų restauravimo institutas“ pabaigą (ĮBĮ 32 str. 4 d.). Teismas nurodė, kad kreditoriaus T. R. atstovas advokatas K. Kvainauskas teismo posėdyje nenurodė ir nepateikė teismui jokių argumentų ar įrodymų, kurie pagrįstų jo nesutikimą dėl administratoriaus prašymo pripažinti bankrutavusios AB „Paminklų restauravimo institutas“ pabaigą. Teismas sprendė, kad kreditoriaus T. R. paduotas atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 20 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti kreditorių T. R. ir UAB „Mabilta“ prašymą dėl administratoriaus pakeitimo BAB „Paminklų restauravimo institutas“ bankroto byloje, nesudaro pagrindo netenkinti administratoriaus prašymo dėl bankrutavusios įmonės pabaigos.

5Trečiasis asmuo T. R. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. sausio 22 d. sprendimo dalį, kuria nuspręsta BAB ,,Paminklų restauravimo institutas“ pripažinti pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir išregistruoti ją iš juridinių asmenų registro. Nurodo šiuos argumentus:

  1. Teismas, priimdamas sprendimą dėl įmonės pabaigos, neatsižvelgė į tai, kad administratorius grubiai pažeidė įstatymą, ignoravo kreditorių susirinkimo nutarimus, neperžiūrėjo ir neginčijo neteisėtų buvusio AB ,,Paminklų restauravimo institutas“ vadovo sudarytų sandorių, dėl ko nebuvo lėšų teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti ir atsirado pagrindas taikyti BAB ,,Paminklų restauravimo institutas“ supaprastintą bankroto procedūrą. Teismas niekuo nepagrindė savo nuomonės, kad kreditoriaus T. R. paduotas atskirasis skundas dėl 2006 m. gruodžio 20 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti kreditorių T. R. ir UAB ,,Mabilta“ prašymą dėl administratoriaus pakeitimo BAB ,,Paminklų restauravimo institutas“ bankroto byloje, nesudaro pagrindo netenkinti administratoriaus prašymo dėl bankrutavusios įmonės pabaigos. Apeliantas nurodo, kad jam nesuprantama, kodėl teismas padarė išvadą, kad administratorius yra atlikęs visas bankroto procedūras.
  2. Teismas skundžiamą spendimą priėmė nesudaręs sąlygų pagrindiniam kreditoriui, AB Turto bankui, kuris buvo tik neseniai perėmęs kreditorinį reikalavimą iš Vilniaus apskrities VMI, pareikšti savo nuomonę dėl BAB ,,Paminklų restauravimo institutas“ pripažinimo pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir dėl jos išregistravimo iš juridinių asmenų registro.

6Trečiasis asmuo AB Turto bankas prisideda prie trečiojo asmens T. R. apeliacinio skundo.

7Kreditorius Vilniaus apskrities VMI sutinka su trečiojo asmens T. R. apeliaciniu skundu. Nurodo, kad BAB ,,Paminklų restauravimo institutas“ pabaigą teismas pripažino nepagrįstai, nes atskirojo skundo pateikimas dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 20 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti kreditorių T. R. ir UAB ,,Mabilta“ prašymus dėl administratoriaus pakeitimo, sudaro pagrindą sustabdyti bylos nagrinėjimą.

8BAB ,,Paminklų restauravimo institutas“ administratoriaus UAB ,,Valeksa“ įgaliotas asmuo Michal Rokicki atsiliepimu į apeliacinį skundą nesutinka su apeliaciniu skundu. Nurodo, jog Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. kovo 2 d. nutartimi buvo atmestas apelianto atskirasis skundas dėl administratoriaus veiksmų (neveikimo), o Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. gruodžio 21 d. nutartimi atmestas apelianto atskirasis skundas dėl supaprastinto bankroto proceso. Nurodė, jog apeliantas nepateikė pagrįstų argumentų, kad kuri nors įstatymu numatyta įmonės likvidavimo procedūra būtų neįvykdyta arba neįvykdyta netinkamai.

9Trečiasis asmuo UAB ,,Mabilta“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2007 m. sausio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

10Apeliacinis skundas netenkintinas.

11Vilniaus apygardos teismas 2006 m. rugsėjo 13 d. nutartimi BAB ,,Paminklų restauravimo institutas“ taikė supaprastintą bankroto procedūrą, nustatė šio proceso trukmę iki 2006 m. gruodžio 30 d. (b. l. 179-181, t. 2). Ta pačia nutartimi T. R. buvo įtrauktas į kreditorių sąrašą (kreditorius UAB ,,Inžineriniai tinklai“ filialas ,,Topogeodezija“ perleido T. R. 3 540 Lt kreditorinį reikalavimą). T. R. , nesutikdamas su teismo nutartimi dėl supaprastinto bankroto procedūros, šią nutartį apskundė. Lietuvos apeliacinis teismas 2006 m. gruodžio 11 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugsėjo 13 d. nutartį paliko nepakeistą (b. l. 239-242, t. 2). Taigi Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugsėjo 13 d. nutartis yra įsiteisėjusi.

12Supaprastinto bankroto proceso metu yra taikoma bankroto procedūra – likvidavimas (ĮBĮ 131 str. 1 d.). Kokias bankroto procedūras administratorius atlieka likviduojant įmonę nustatyta ĮBĮ 31 ir 32 straipsniuose. Pirmosios instancijos teismas 2007 m. sausio 22 d. sprendime dėl AB ,,Paminklų restauravimo institutas“ pabaigos pripažino, kad administratorius atliko visas bankroto procedūras.

13Apeliantas T. R. nurodo, kad administratorius nevykdė 2006 m. rugsėjo 19 d. kreditorių susirinkime priimto nutarimo, kad, susirinkimo metu paaiškėjus naujoms aplinkybėms dėl AB ,,Paminklų restauravimo institutas“ direktoriaus veiksmų, susijusių su bendrovei priklausančio nekilnojamojo turto pardavimu, kreiptis su pareiškimu į teisėsaugos institucijas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, todėl, apelianto manymu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad visos bankroto procedūros yra įvykdytos.

14Šis apeliacinio skundo argumentas yra nepagrįstas. Byloje yra Vilniaus m. VPK Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus 2002 m. spalio 9 d. nutarimas atsisakyti iškelti AB ,,Paminklų restauravimo institutas“ direktoriui L. T. baudžiamąją bylą pagal BK 321 str., 3211 str. (b. l. 52-55, t. 2). Administratorius M. Rokicki šį nutarimą iš ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus išsireikalavo (b. l. 52, t. 21). Iš minėto ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus nutarimo turinio matyti, kad buvo nagrinėjamas L. T. veiksmų teisėtumas, perleidžiant AB ,,Paminklų restauravimo institutas“ akcijas bei šios bendrovės nekilnojamąjį turtą. Pagal ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus pavedimą dėl šių veiksmų teisėtumo (akcijų perleidimo, nekilnojamojo turto pardavimo) Revizijų departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atliko dokumentinę reviziją. Tačiau Revizijų departamentas nenustatė, kad, perleidžiant akcijas ar perduodant turtą, buvo pažeisti Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimai ir kad bendrovės direktorius L. T. , atlikdamas šiuos veiksmus, viršijo įgalinimus. 2006 m. birželio 19 d. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus apskrities skyrius priėmė nutarimą nepradėti ikiteisminio tyrimo dėl bankrutavusios AB ,,Paminklų restauravimo institutas“ direktoriaus L. T. galimai nusikalstamos veiklos. Iš šio nutarimo turinio matyti, kad ikiteisminio tyrimo institucijai administratorius pateikė 2006 m. gegužės 19 d. kreditorių susirinkimo protokolą bei kitus dokumentus, kad administratorius davė paaiškinimus (b. l. 104-107, t. 3). Tai įrodo, kad administratorius M. Rokicki pateikė ikiteisminio tyrimo institucijai kreditorių susirinkimo nutarimą, susirinkimo metu paaiškėjus naujoms aplinkybėms dėl AB ,,Paminklų restauravimo institutas“ direktoriaus veiksmų, susijusių su bendrovei priklausančio nekilnojamojo turto pardavimu, kreiptis su pareiškimu į teisėsaugos institucijas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Iš šio kreditorių susirinkimo protokolo turinio matyti, kad naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis jis laikė komercinius FMĮ ,,Finasta“ pasiūlymus bei pažymas apie turto vertę. Tačiau, kaip matyti iš 2002 m. spalio 9 d. nutarimo atsisakyti iškelti baudžiamąją bylą ikiteisminio tyrimo institucijai aplinkybės apie didesnę turto pardavimo kainą, nei AB ,,Paminklų restauravimo institutas“ turtas buvo parduotas, buvo žinomos ir nutarime atsisakyti iškelti baudžiamąją bylą buvo įvertintos, apie ką pažymėta ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus apskrities skyriaus 2006 m. birželio 19 d. nutarime nepradėti ikiteisminio tyrimo dėl L. T. galimai nusikalstamos veikos. Todėl apeliacinės instancijos teismas išdėstytų argumentų pagrindu sprendžia, kad ikiteisminio tyrimo institucijos tyrė AB ,,Paminklų restauravimo institutas“ direktoriaus veiksmų teisėtumą dėl bendrovės turto pardavimo, kad administratorius pateikė tyrėjams 2006 m. gegužės 19 d. kreditorių susirinkimo nutarimą dėl kreipimosi į teisėsaugos institucijas dėl bendrovės direktoriaus veiksmų. Todėl apeliacinio skundo argumentai, kad bankroto administratorius atliko ne visas procedūras, nes nesikreipė į ikiteisminio tyrimo institucijas dėl bendrovės direktoriaus veiksmų ir dėl tos priežasties negalima buvo priimti sprendimo dėl AB ,,Paminklų restauravimo institutas“ pabaigos, yra nepagrįsti. Kaip jau buvo pasakyta, ikiteisminio tyrimo institucijos tyrė bendrovės direktoriaus veiksmų teisėtumą, todėl prašymai vėl tirti įmonės vadovo veiksmų teisėtumą nesudarė pagrindo stabdyti tolimesnį bankroto procedūrų vykdymą.

15Kitas apeliacinio skundo motyvas, kad supaprastinto bankroto procedūra sukūrė tokią situaciją, kai kreditoriai negali reikalauti pakeisti administratoriaus, kuris netinkamai vykdo savo pareigas, taip pat nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą dėl AB ,,Paminklų restauravimo institutas“ pabaigos. Kaip jau buvo pasakyta, teismo nutartis taikyti AB ,,Paminklų restauravimo institutas“ supaprastintą bankroto procesą yra įsiteisėjusi ir apeliacinės instancijos teismas dėl supaprastinto bankroto proceso taikymo yra pasisakęs 2006 m. gruodžio 21 d. nutartimi. Kadangi ĮBĮ 131 straipsnio 10 punktu nustatyta, kad supaprastinto bankroto proceso metu kreditorių susitrinkimai nešaukiami, reiškia, jog, vykdant supaprastinto bankroto procedūrą, kreditoriai neturi teisės kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo. Tačiau šioje byloje tenka pažymėti, kad nuo bankroto bylos iškėlimo iki 2006 m. rugsėjo 16 d. AB ,,Paminklų restauravimo institutas“ bankroto procedūra buvo vykdoma nesupaprastinto bankroto proceso tvarka ir per tą laiką nebuvo pareikštas kreditorių susirinkimo prašymas pakeisti administratorių. Tuo tarpu apeliantas į kreditorių sąrašą buvo įtrauktas ta pačia teismo nutartimi, kuria AB ,,Paminklų restauravimo institutas“ buvo nutarta taikyti supaprastintą bankroto procesą, kai kreditoriai nebeteko teisės šaukti susirinkimus. Dėl apelianto, kaip kreditoriaus neturinčio teisės inicijuoti administratoriaus pakeitimą, pasisakyta Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. kovo 2 d. nutartyje.

16Byloje esanti medžiaga rodo, kad administratorius ėmėsi veiksmų patikrinti AB ,,Paminklų restauravimo institutas“ sudarytų sandorių teisėtumą. Kreditorių 2006 m. kovo 2 d. susirinkime šis klausimas buvo svarstytas. Administratorius informavo kreditorius, kad vyksta nekilnojamojo turto pardavimo sandorių sudarymo teisėtumo auditas (b. l. 194-195, t. 2). Buvo priimtas nutarimas tęsti sandorių peržiūrėjimą ir apie rezultatus informuoti kreditorių susirinkimą. 2006 m. gegužės 19 d. kreditorių susirinkimui administratorius pateikė informaciją dėl sudarytų nekilnojamojo turto pardavimo sandorių teisėtumo ir pateikė advokato įvertinimą dėl pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo teisėtumo, dėl įmonės vadovo padarytos žalos, dėl tyčinio bankroto (b. l. 42-49, t. 2). Kreditorių susirinkimas nepritarė advokato išvadoms, bet nutarė šias išvadas priimti žinion bei apmokėti advokatui už atliktą darbą, o dėl bendrovės direktoriaus veiksmų, susijusių su nekilnojamojo turto pardavimu, kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo (b. l. 24, t. 2).

17ĮBĮ 11 straipsnio 8 punkte numatyta administratoriaus pareiga patikrinti bankrutuojančios įmonės sudarytų sandorių teisėtumą ir pareikšti ieškinius teisme dėl sandorių, prieštaraujančių įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negalėtų atsiskaityti su kreditoriais. Administratoriaus veiksmai, užsakant advokatų kontorai atlikti sudarytų sandorių analizę ir pateikti išvadas dėl jų teisėtumo bei teisinių galimybių juos nuginčyti teisme, patvirtina, kad administratorius pareigą, numatytą ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punkte, vykdė. Nors kreditorių 2006 m. gegužės 19 d. susirinkimas advokato išvadoms nepritarė, tačiau nutarė ,,priimti žinion advokato išvadas pagal atliktą sutarčių analizę ir apmokėti advokatui už atliktą darbą“ ir nutarė ne sandorius ginčyti, o dėl bendrovės direktoriaus veiksmų kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Todėl išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinio skundo motyvas, jog teismas negalėjo priimti sprendimo dėl bankrutavusios AB ,,Paminklų restauravimo institutas“ pabaigos, nes administratorius netinkamai įvykdė bankroto procedūras – nevykdė kreditorių susirinkimo nutarimų patikrinti sandorių teisėtumą bei juos nuginčyti, nesudaro pagrindo nepripažinti bankrutavusios AB ,,Paminklų restauravimo institutas“ pabaigos.

18Iš esmės apeliacinio skundo motyvai susideda iš to, kad administratorius netinkamai vykdė bankroto procedūras, todėl reikalinga pakeisti administratorių.

19UAB ,,Valeksa“ administratoriaus įgaliotam asmeniui M. Rokicki už tai, kad nevykdė kreditorių susirinkimų sprendimų (ĮBĮ 11 str. 3 d. 20 p.) bei netinkamai informavo kreditorius apie supaprastintą bankroto procesą (ĮBĮ 131 str. 2 d. 1 p. ) Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos pareiškė įspėjimą.

20Dėl jau aptartų ir įvertintų aplinkybių dėl kreditorių susirinkimo sprendimų nevykdymo nėra pagrindo pripažinti, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai bankrutavusią AB ,,Paminklų restauravimo institutas“ pripažino pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto. Pagrindinis kreditorius Vilniaus apskrities mokesčių inspekcija (turintis 96,01 proc. kreditorinių reikalavimų) atsiliepime į T. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugsėjo 13 d. nutarties taikyti supaprastintą bankroto procesą aiškiai išreiškė poziciją, kad nebuvo pažeisti kreditorių teisėti interesai, ir pritarė AB ,,Paminklų restauravimo institutas“ taikyti supaprastintą bankroto procesą. Vilniaus apskrities mokesčių inspekcija nurodė, kad administratorius pateikė kreditorių susirinkimams ataskaitas apie tai, kad jo pavedimu advokatai atlieka nekilnojamojo turto perleidimo sandorių auditą bei advokato išvadas apie bendrovės sudarytų sandorių teisėtumą, informavo kreditorius apie Vilniaus m. VPK kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus 2002 m. atliktą tyrimą dėl bendrovės direktoriaus L. T. neteisėtų veiksmų (b. l. 232-234, t. 2). Todėl įvertinusi minėto kreditoriaus, buvusio pagrindiniu kreditoriumi iki 2006 m. gruodžio 19 d., išdėstytus argumentus teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės apie tai, jog administratorius viso bankroto proceso metu ignoravo ir pažeidinėjo kreditorių interesus, nevykdė kreditorių susirinkimo nutarimų, yra nepagrįsti. Kreditorius Vilniaus valstybinė mokesčių inspekcija pažymėjo, kad T. R. , kai vyko bankroto procedūros iki supaprastinto bankroto proceso, nebuvo kreditoriumi ir jo išdėstyti argumentai apie mokesčių inspekcijos atstovo pasikeitimą šioje bankroto byloje nekeičia mokesčių inspekcijos pozicijos taikyti supaprastintą bankroto procesą. Tai, kad apie teismo nutartį taikyti bendrovei supaprastintą bankroto procesą administratorius nedelsdamas nepranešė kreditoriams, taip pat nėra pagrindo nepripažinti bankrutavusią AB ,,Paminklų restauravimo institutas“ pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto. Administratorius apie 2006 m. rugsėjo 13 d. teismo nutartį kreditorius informavo 2006 m. spalio 2 d., t. y. jau teismo nutarčiai įsiteisėjus (b. l. 220-224, t. 2). Tačiau teismas atstatė terminą atskirajam skundui paduoti ir nutartis dėl supaprastinto bankroto proceso buvo peržiūrėta apeliacine tvarka. Todėl ta aplinkybė, kad administratorius nedelsiant nepranešė kreditoriams apie supaprastintą bankroto procesą, nėra reikšminga sprendžiant klausimą dėl bendrovės pabaigos.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2007 m. sausio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. gruodžio 9 d. nutartimi iškėlė AB... 4. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. sausio 22 d. sprendimu patikslino antros... 5. Trečiasis asmuo T. R. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 6. Trečiasis asmuo AB Turto bankas prisideda prie trečiojo asmens T. R.... 7. Kreditorius Vilniaus apskrities VMI sutinka su trečiojo asmens T. R.... 8. BAB ,,Paminklų restauravimo institutas“ administratoriaus UAB ,,Valeksa“... 9. Trečiasis asmuo UAB ,,Mabilta“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 10. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 11. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. rugsėjo 13 d. nutartimi BAB ,,Paminklų... 12. Supaprastinto bankroto proceso metu yra taikoma bankroto procedūra –... 13. Apeliantas T. R. nurodo, kad administratorius nevykdė 2006 m. rugsėjo 19 d.... 14. Šis apeliacinio skundo argumentas yra nepagrįstas. Byloje yra Vilniaus m. VPK... 15. Kitas apeliacinio skundo motyvas, kad supaprastinto bankroto procedūra... 16. Byloje esanti medžiaga rodo, kad administratorius ėmėsi veiksmų patikrinti... 17. ĮBĮ 11 straipsnio 8 punkte numatyta administratoriaus pareiga patikrinti... 18. Iš esmės apeliacinio skundo motyvai susideda iš to, kad administratorius... 19. UAB ,,Valeksa“ administratoriaus įgaliotam asmeniui M. Rokicki už tai, kad... 20. Dėl jau aptartų ir įvertintų aplinkybių dėl kreditorių susirinkimo... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Vilniaus apygardos teismo 2007 m. sausio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą....