Byla L2-131-446/2010
Dėl darbo užmokescio priteisimo ir n u s t a t e :

1Kelmes rajono apylinkes teismo teiseja Vilma Rašciuviene, sekretoriaujant Linai Normantaitei, dalyvaujant ieškoves atstovei Virginijai Plušciauskienei,

2viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškoves S. Ž. ieškini atsakovei uždarajajai akcinei bendrovei „Gaivineta“ del darbo užmokescio priteisimo ir n u s t a t e :

3Ieškove prašo priteisti iš atsakoves 6115,67 Lt neišmoketo darbo užmokescio, vidutini atlyginima už uždelsimo laika išmoketi darbo užmokesti, penkiu procentu metines palukanas nuo neišmoketo darbo užmokescio dalies nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo.

4Atsakove irodymu apie tai, kad ieškovei pilnumoje išmoketas darbo užmokestis nepateike.

5Ieškinys pagristas ir tenkintinas pilnumoje.

6Pagal Lietuvos Respublikos DK 206 str. 1 d. nuostatas darbuotoja atleidžiant iš darbo, visos jam priklausancios darbo užmokescio sumos išmokamos ne veliau kaip atleidimo iš darbo diena. Lietuvos Respublikos DK 141 str. 1 d. numato, kad darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo diena. Darbo teises ir pareigos turi buti igyvendinamos sažiningai, teisingai ir protingai. Darbdaviai, darbuotojai ir ju atstovai, igyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, turi laikytis istatymu, gerbti bendro gyvenimo taisykles bei veikti sažiningai, laikytis protingumo, teisingumo ir sažiningumo principu; draudžiama piktnaudžiauti savo teise (DK 35 straipsnio 1 dalis).

7Iš darbo sutarties (b.l. 3-4) matyti, kad ieškove apskaitininkes pareigose UAB „Gaivineta“ dirbo nuo 2008 m. balandžio 28 d., jos prašymu daro sutartis nutraukta 2009 m. lapkricio 6 d. pagal DK 127 str. 1 d. Išieškoves atstoves paaiškinimo, pažymos apie darbo užmokesti (b.l. 5) matyti, kad darbdavys atleidimo diena su ieškove neatsiskaite, neišmoketas darbo užmokestis už 2008 m. sudaro 1805,35 Lt, už 2009 m. – 4310,32 Lt, iš viso 6115,67 Lt. Iš atsakoves skolos gražinimo grafiko (b.l. 14) matyti, kad darbdavys buvo isipareigojes gražinti ieškovei neišmoketas sumas už darba dalimis, taciau savo isipareigojimu nevykdo, grafike nurodytu sumu, nurodytu laiku ieškovei neišmokejo. Bylos nagrinejimo metu atsakoves atstovas pripažino, kad bendrove neturi lešu atsiskaitymui su ieškove. Neatsiskaicius su atleidžiamu darbuotoju, pagristas jo ieškinys teisminiu keliu prisiteisti neišmoketas sumas už darba, todel ieškinys del neiškoketo darbo užmokescio – 6115,67 Lt - tenkintinas pilnumoje.

8Lietuvos Respubublikos DK 141 str. 3 d. numatyta, kad uždelsus atsiskaityti ne del darbuotojo kaltes, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laika. Iš atsakoves pažymos (b.l. 50-51) matyti, kad ieškoves vieno menesio darbo užmokestis UAB „Gaivineta“ buvo 951,41 Lt, vidutinis darbo dienos užmokestis – 39,65 Lt. Atsakovei neatsiskaicius su atleista iš darbo ieškove, nuo atleidimo iš darbo dienos, t.y. 2009 m. lapkricio 6 d., iki teismo sprendimo priemimo, t.y. 2010 m. gegužes 6 d., ieškovei priteistinas vidutinis darbo užmokestis už 6 menesius (951,41 x 6 = 5708,46 Lt), iš viso 5708,46 Lt. Nuo sprendimo priemimo dienos iki sprendimo isiteisejimo dienos ieškovei iš atsakoves priteistina po 39,65 Lt darbo užmokescio neatskaicius mokesciu už kiekviena darbo diena.

9Termina ivykdyti pinigine prievole praleides skolininkas privalo moketi penkiu procentu dydžio metines palukanas už suma, kuria sumoketi praleistas terminas (CK 6.210 str. 1 d.). Atsakovei neišmokejus darbo užmokescio ieškovei, pagristas jos reikalavimas priteisti CK 6.210 str. 1 d. numatytas palukanas nuo neišmoketos darbo užmokescio dalies – 6115,67 Lt – nuo bylos teisme iškelimo dienos, t.y. pareiškimo del darbo užmokescio priteisimo pateikimo teismui dienos - 2009-11-25 – iki teismo sprendimo visiško ivykdymo.

10Bylinejimosi išlaidos, kurias sudaro 183,47 Lt žyminis mokestis (6115,67x3%=183,47), 16,80 Lt pašto išlaidu, 647,74 Lt advokato, teikusio ieškovei valstybes garantuojama teisine pagalba, išlaidos (b.l. 9, 32), nuo kuriu ieškove atleista (CPK 83 str. 1 d. 1 p.), ieškini patenkinus visiškai, priteistinos iš atsakoves (CPK 96 str. 1 d.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos DK 140 str. 1 d., 3 d., CK 6.210 str. 1 d., CPK 259, 268-270 str. teismas

Nutarė

12Ieškini tenkinti pilnumoje.

13Priteisti iš uždarosios akcines bendroves „Gaivineta“ S. Ž. 6115,67 Lt (šešis tukstancius viena šimta penkiolika litu 67 ct.), neatskaicius mokesciu, neišmoketo atlyginimo, 5708,46 Lt (penkis tukstancius septynis šimtus aštuonis litus 46 ct.), neatskaicius mokesciu, vidutinio darbo užmokescio nuo atleidimo iš darbo dienos, t.y. 2009-11-06, iki 2010-05-06, t.y. teismo sprendimo priemimo dienos, bei po 39,65 Lt, neatskaicius mokesciu, už kiekviena darbo diena nuo sprendimo priemimo dienos iki teismo sprendimo isiteisejimo dienos, penkiu procentu dydžio metines palukanas nuo priteistos darbo užmokescio dalies – 6115,67 Lt – nuo 2009 m. lapkricio 25 d. iki teismo sprendimo visiško ivykdymo.

14Priteisti iš uždarosios akcines bendroves „Gaivineta“ 848,01 Lt (aštuonis šimtus keturiasdešimt aštuonis litus 1 ct.) bylinejimosi išlaidu valstybei.

15Sprendima dalyje del vieno menesio vidutinio darbo užmokescio – 951,41 Lt (devyniu šimtu penkiasdešimt vieno lito 41 ct.), neatskaicius mokesciu, – priteisimo vykdyti skubiai.

16Sprendimas per trisdešimt dienu gali buti skundžiamas Šiauliu apygardos teismui per Kelmes rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai