Byla E1-72-903/2014
Dėl piniginės sankcijos pripažinimo ir perdavimo vykdyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Gintaras Stonkus, sekretoriaujant Daivai Putinienei, dalyvaujant prokurorui Mamertui Paulikui, asmens, kuriam paskirta piniginė sankcija, UAB „D.“, įmonės kodas ( - ), esančios ( - ), atstovui laikinai einančiam direktoriaus pareigas M. Š., teismo posėdyje išnagrinėjo Nyderlandų Central Fine surinkimo agentūros (Centraal Justitieel Incassobureau: CJIB) prašymą dėl piniginės sankcijos pripažinimo ir perdavimo vykdyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir

Nustatė

22014-02-06 Klaipėdos rajono apylinkės teisme gautas Nyderlandų Central Fine surinkimo agentūros (Centraal Justitieel Incassobureau: CJIB) 2014-01-14 prašymas dėl Nyderlandų Centraal Justitieel Incassobureau 2013-07-15 sprendimu Nr. 1062 5421 7362 2749 paskirtos piniginės sankcijos – 143 eurų baudos bei 7 eurų už teismo proceso arba administracinio proceso išlaidas UAB „D.“ pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikos teritorijoje.

3Susipažinus su pateikta medžiaga nustatyta, jog 2013-07-15 sprendimu Nr. 1062 5421 7362 2749 UAB „D.“ finansinė bauda paskirta už tai, jog vairuotojas 2013-06-05, 11.00 val., Putten, VOORTHUIZERSTRAAT N303, viršijo greitį, galėdamas važiuoti 50 km/h, važiavo 67 km/h, viršijo greitį 17 km/h bei pažeidė Eismo reglamentų akto 2 punktą (Traffic Regulations (Administrative Enfocement) Act, art. 2.).

4Prokuroras siūlo tenkinti Nyderlandų Central Fine surinkimo agentūros (Centraal Justitieel Incassobureau: CJIB) prašymą ir pripažinti UAB „D.“ Olandijos Centraal Justitieel Incassobureau 2013-07-15 sprendimu paskirtą piniginę sankciją.

5UAB „D.“ atstovas M. Š. teismo posėdyje paaiškino, jog jis tikrai viršijo greitį, prašė paskirtos piniginės sankcijos sumokėjimui nustatyti 30 dienų terminą.

6Nyderlandų Central Fine surinkimo agentūros (Centraal Justitieel Incassobureau: CJIB) prašymas tenkintinas.

7Nyderlandų Centraal Justitieel Incassobureau 2014-01-14 prašymas bei liudijimas dėl Nyderlandų Centraal Justitieel Incassobureau 2013-07-15 sprendimu Nr. 1062 5421 7362 2749 paskirtos piniginės baudos UAB „D.“ pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikos teritorijoje atitinka 2005 m. vasario 24 d. Europos Tarybos pamatinio sprendimo 2005/214/TVR dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms reikalavimus.

8Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3651 straipsnio 3 dalyje numatytų pagrindų atsisakyti pripažinti piniginę sankciją nėra. Todėl UAB „D.“ Nyderlandų Centraal Justitieel Incassobureau 2013-07-15 sprendimu Nr. 1062 5421 7362 2749 paskirta piniginė sankcija – 143 eurų bauda (atitikmuo litais baudos paskyrimo metu – 493,75 Lt) bei 7 eurų už administracinio proceso išlaidas (atitikmuo litais baudos paskyrimo metu – 24,17 Lt) į visuomeninį fondą ar nukentėjusių asmenų paramos organizaciją pripažintina ir vykdytina Lietuvos Respublikos teritorijoje pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 362 str., 364 str., 3651, 3652 straipsniais, 2005 m. vasario 24 d. Europos Tarybos pamatiniu sprendimu 2005/214/TVR dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms, teismas

Nutarė

10pripažinti Nyderlandų Centraal Justitieel Incassobureau 2013-07-15 sprendimu Nr. 1062 5421 7362 2749 UAB „D.“ paskirtą piniginę sankciją – 143 eurų baudą (atitikmuo litais baudos paskyrimo metu – 493,75 Lt) bei 7 eurų už administracinio proceso išlaidas (atitikmuo litais baudos paskyrimo metu – 24,17 Lt) į visuomeninį fondą ar nukentėjusių asmenų paramos organizaciją bei perduoti ją vykdyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

11Nustatyti, kad paskirtą piniginę sankciją 517,92 Lt UAB „D.“ turi savanoriškai sumokėti per vieną mėnesį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

12Piniginė sankcija turi būti mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, „Swedbank“ AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 6801. Įmokos mokėjimo kvitus būtina pateikti Klaipėdos rajono apylinkės teismui (Klaipėdos g. 1, Gargždai).

13Išaiškinti UAB „D.“, kad teismui nepristačius mokėjimą patvirtinančių dokumentų, piniginė sankcija bus išieškoma priverstinai.

14Apie piniginės sankcijos įvykdymą, apie visišką ar dalinį neįvykdymą, jos pakeitimą į kitas bausmes ar baudžiamojo poveikio priemones, nedelsiant raštu informuoti Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingą instituciją.

15Nutartis per penkias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai