Byla 2-2354/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Artūro Driuko ir Vyto Miliaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Kraujo donorystės centras“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. liepos 15 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-2999-230/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Kraujo donorystės centras“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Klaipėdos universitetinei ligoninei, trečiasis asmuo viešoji įstaiga Nacionalinio kraujo centras, dėl kraujo komponentų ir preparatų atviro konkurso procedūrų nutraukimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Kraujo donorystės centras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pakeisti VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės viešųjų pirkimų komisijos 2011-06-29 sprendimo nenagrinėti ir netenkinti UAB „Kraujo donorystės centras“ pretenzijos ir pilnai patenkinti UAB „Kraujo donorystės centras“ reikalavimą bei nutraukti 2011 m. kovo 11 d. VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės paskelbto kraujo komponentų ir preparatų atviro konkurso (pirkimo Nr. 101887) pirkimo procedūras.

5Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti 2011 m. kovo 11 d. VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės paskelbto kraujo komponentų ir preparatų atviro konkurso (pirkimo Nr. 101887) pirkimo procedūras ir sustabdyti VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. gegužės 13 d. sprendimo dėl pirkimo eilės sudarymo ir laimėjusio pasiūlymo vykdymą, kol bus išnagrinėtas pateiktas ieškinys.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. liepos 15 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų pasaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas nurodė, kad VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės paskelbtas viešasis konkursas kraujo komponentams ir preparatams įsigyti yra susijęs su būtinybe apsaugoti žmogaus gyvybę bei sveikatą, tai yra su viešuoju interesu. Žmonių sveikata yra didžiausios visuomenės socialinės ir ekonominės vertybės ir valstybė privalo ją saugoti. Teismo nuomone, ieškovo prašomos pritaikyti priemonės – viešojo konkurso kraujo komponentams ir preparatams įsigyti procedūrų sustabdymas – gali pažeisti viešąjį interesą, nes jos gali sukelti neproporcingai sunkius padarinius, todėl ieškovo prašymas yra atmestinas (Viešųjų pirkimų įstatymo 95 str. 5 d.).

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Ieškovas UAB „Kraujo donorystės centras“ atskiruoju skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. liepos 15 d. nutartį panaikinti ir priimti naują nutartį – taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Skunde nurodo, kad neteisingas teismo argumentas, jog ieškovo prašomos pritaikyti laikinosios apsaugos priemonės gali pažeisti viešąjį interesą. Priešingai, būtent šių procedūrų sustabdymas leistų tinkamai apginti viešąjį interesą – užkirsti kelią galimai nekokybiško kraujo ir jo komponentų patekimui į gydymo įstaigą. Sveikatos apsaugos ministro sudarytos komisijos išvadoje, ištyrus trečiojo asmens pagamintus kraujo produktus, nurodyta, kad eritrocitų be leukocitų-trombocitų sluoksnio pridėtiniame tirpale vienetuose Nr. 1-5 hemoglobino kiekis neatitiko sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-91 ,,Dėl kraujo ir kraujo komponentų kokybės ir saugos reikalavimų patvirtinimo“ nustatytų hemoglobino kiekio parametrų. Taip pat komisijos išvadoje nurodyta, kad komisija daro prilaidą, jog tai galėjo būti dėl technologinių pažeidimų ruošiant kraujo komponentus arba kraujo komponentų vienetai galėjo būti paveikti išoriškai. Šios komisijos išvados kelia abejonių dėl trečiojo asmens tiekiamo kraujo ir jo komponentų kokybės bei ar tretysis asmuo yra pakankamai kvalifikuotas ir pajėgus techniniu bei profesiniu požiūriu vykdyti laimėto konkurso sąlygas. Šioje byloje viešasis interesas yra apsaugoti žmonių sveikatą, todėl siekiant nesukelti žalos visuomenės svarbiausiam gėriui, kad nebūtų tiekiamos nekokybiškos, galinčios pakenkti žmonių sveikatai prekės, tiekėjo teisės turi būti suvaržytos – tolesnis pirkimo procedūrų ir atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimo dėl pirkimo eilės sudarymo ir laimėjusio pasiūlymo vykdymas turi būti sustabdytas.

10Atsakovas VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad pirkimas gali būti nutraukiamas iki pirkimo sutarties sudarymo. Atsakovas sudarė sutartį su konkursą laimėjusiu tiekėju. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 1 punktą, pirkimas pasibaigia, kai sudaroma pirkimo sutartis. Todėl negalima nutraukti pirkimo, kuris yra pasibaigęs, taip pat ir taikyti ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių.

11Trečiasis asmuo VšĮ Nacionalinis kraujo centras atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad atsakovo paskelbtas kraujo komponentų ir preparatų atviras konkursas yra pasibaigęs, o tuo pačiu yra pasibaigusios ir šio pirkimo procedūros, pasiekus šio pirkimo tikslą – sudarius pirkimo sutartį su laimėtoju pripažintu dalyviu. Pasibaigus pirkimo procedūroms, ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nebegalėtų būti įgyvendintos, jos neužtikrintų teismo sprendimo įvykdymo ieškinio tenkinimo atveju ir neatitiktų ieškovo galimai pažeistų teisių bei teisėtų interesų apsaugos funkcijos.

12IV. Apeliacinio teismo argumentai

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, bet jis nėra išsamus, nes CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 1 dalies 1 punktą tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė VPĮ reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, gali kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įskaitant pirkimo procedūros sustabdymą ar perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdymo sustabdymą. Teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu. Teismas gali nuspręsti netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (VPĮ 95 str. 5 d.).

15Vadovaujantis VPĮ 7 straipsnio 2 dalies 1 punktu, viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) ar nustatomas projekto konkurso laimėtojas. Kadangi pirkimo procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, kuri taikytina kilus teisminiam ginčui dėl viešojo pirkimo procedūrų, kurios dar nepasibaigusios, teisėtumo, tai pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyksta teisinis pagrindas taikyti priemonę, numatytą VPĮ 93 straipsnio 1 dalies 1 punkte, t. y. pirkimo procedūrų sustabdymą.

16Nagrinėjamoje byloje ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti 2011 m. kovo 11 d. VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės paskelbto kraujo komponentų ir preparatų atviro konkurso (pirkimo Nr. 101887) pirkimo procedūras ir sustabdyti VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. gegužės 13 d. sprendimo dėl pirkimo eilės sudarymo ir laimėjusio pasiūlymo vykdymą, kol bus išnagrinėtas pateiktas ieškinys.

17Byloje pateiktais duomenimis atsakovas ir trečiasis asmuo 2011 m. liepos 20 d. sudarė pirkimo sutartį (b. l. 103-105). Tai reiškia, kad viešasis pirkimas baigėsi (VPĮ 7 str. 2 d. 1 p.), o tuo pačiu yra pasibaigusios ir šio pirkimo procedūros, pasiekus šio pirkimo tikslą – sudarius pirkimo sutartį su laimėtoju pripažintu dalyviu. Pasibaigus pirkimo procedūroms, ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nebegalėtų būti įgyvendintos, jos nebeužtikrintų teismo sprendimo įvykdymo ieškinio tenkinimo atveju ir neatliktų ieškovo galimai pažeistų teisių bei teisėtų interesų apsaugos funkcijos. Todėl teisėjų kolegija pripažįsta, jog, nesant laikinųjų apsaugos priemonių (pirkimo procedūrų sustabdymo) taikymo pagrindo, nėra pagrindo tenkinti atskirojo skundo reikalavimų bei panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 144 str. 1 d.).

18Esant nurodytoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta, dėl ko ją keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

20Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. liepos 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai