Byla II-1924-244/2010
Dėl Vilniaus aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros nutarimo pakeitimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Liudmila Zaborovska, sekretoriaujant Olgai Uljanovai, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui J. J., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą pagal J. J. skundą dėl Vilniaus aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros nutarimo pakeitimo,

Nustatė

2Vilniaus aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros įgaliotas pareigūnas surašė 2010-10-20 administracinio teisės pažeidimo protokolą (b. l. 8–9) dėl J. J. padarytų pažeidimų, numatytų LR administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – LR ATPK) 55 str., 5113 str. 3 d., nes 2010-05-07 atlikus ( - ) ežero pakrantės patikrinimą nustatyta, kad žemės sklype (unikalus Nr. ( - )) ( - ) ežero pakrantės apsaugos juostoje (pakrantės apsaugos juosta 10 km) stovi užtverta tinklinė tvora, tuo pažeidžiant LR saugomos teritorijos įstatymo 20 str. 4 d. 1 p. ir Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygų 126.1 p. reikalavimus.

3Vilniaus aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros įgaliotas pareigūnas 2010-10-28 nutarimu Nr. AM 067315 (b. l. 11-12) J. J. pagal LR ATPK 55 str. 1 d., 51-13 str. 3 d. už pažeidimų, padarytų 2010-05-07, skyrė pagal LR ATPK 55 str. – 100 litų baudą, pagal 5113 str. 3 d. – 1000 litų baudą, galutinę administracinę nuobaudą paskyrė 1 000 litų baudą. Nustatė, kad 2010-05-07 atlikus ( - ) ežero pakrantės patikrinimą nustatyta, kad žemės sklype (unikalus Nr. ( - )) ( - ) ežero pakrantės apsaugos juostoje (pakrantės apsaugos juosta 10 km) stovi užtverta tinklinė tvora, tuo pažeidžiant LR saugomos teritorijos įstatymo 20 str. 4 d. 1 p. ir Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygų 126.1 p. reikalavimus.

4Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo J. J. skunde (b. l. 1) prašė pakeisti Vilniaus aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros nutarimą ir paskirti švelnesnę administracinę nuobaudą arba neskirti administracinės nuobaudos, o palikus galioti baudą, išdėstyti jos mokėjimą dalimis – po 50 litų kas mėnesį. Paaiškino, kad E. J. sklype įrengė laikiną tvorą dėl to, kad jos ožiukai eidavo į kaimynų daržą. Nuoširdžiai gailisi dėl padaryto pažeidimo ir pripažįsta savo kaltę. Yra pensininkė, gaunanti tik pensiją, vyras taip pat gauna tik minimalų atlyginimą. Šiuo metu prižiūri sergančią vyro motiną. Visiems šeimos nariams yra reikalingi vaistai, todėl dėl sunkios materialinės padėties negalės sumokėti paskirtos baudos. Priėjimas prie vandens yra iš visų pusių, todėl visą vasarą norintys žvejoti, maudytis ir poilsiauti žmonės tai galėjo daryti E. J. sklype, nes jis niekada to nedraudė. Sužinojusi, kad padarė pažeidimą, iš karto jį pašalino.

5Skundas tenkintinas.

6LR ATPK 55 str. 1 d. numato, kad paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ar pakrančių apsaugos juostų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų ir baudą pareigūnams – nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio litų.

7LR ATPK 5113 str. 3 d. numato, kad specialiųjų vandens telkinių naudojimo sąlygų pažeidimas arba nevykdymas užtraukia baudą piliečiams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų ir pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.

8LR saugomų teritorijų įstatymo 20 str. 4 d. 1 p. numato, kad pakrantės apsaugos juostoje draudžiama tverti tvoras, išskyrus atvejus, kai aptverti numatyta normatyviniuose dokumentuose dėl eksploatavimo saugumo.

9Administracinio teisės pažeidimo protokolas tvirtina, kad 2010-05-07 atlikus ( - ) ežero pakrantės patikrinimą nustatyta, kad žemės sklype (unikalus Nr. ( - )) ( - ) ežero pakrantės apsaugos juostoje (pakrantės apsaugos juosta 10 km) stovi užtverta tinklinė tvora. Atsakingas asmuo – J. J. (b. l. 8–9).

10J. J. kaltė, padarius LR ATPK 55 str., 5113 str. 3 d. numatytus pažeidimus, įrodyta remiantis administraciniu teisės pažeidimo protokolu (b. l. 8-9), paaiškinimu (b. l. 10), fotonuotrauka (b. l. 13) ir patikrinimo aktu (b. l. 14–16). Institucija, nagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą, surinko pakankamai J. J. kaltės, padarius LR ATPK 55 str., 5113 str. 3 d. numatytus pažeidimus, įrodymų, tinkamai kvalifikavo jos veiką ir pagrįstai patraukė administracinėn atsakomybėn. Administracinė nuobauda už LR ATPK 55 str., 5113 str. 3 d. numatytų pažeidimų padarymą pagrįstai paskirta įstatymo nustatytos sankcijos už sunkesnįjį iš padarytų pažeidimų ribose.

11Pagal LR ATPK 301 str. pareigūnas, nagrinėjantis administracinių teisės pažeidimų bylas, atsižvelgdamas į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę, taip pat atsakomybę lengvinančias bei kitas įstatymų nenurodytas lengvinančias aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, gali paskirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje nurodyta minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje, arba visiškai neskirti administracinės nuobaudos.

12Iš pateiktų rašytinių įrodymų teismas daro išvadą, kad paskirta administracinė nuobauda gali būti pakeista ir paskirta švelnesnė nuobauda, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, atsižvelgus į atsakomybę lengvinančias aplinkybes. Atsakomybę lengvinanti aplinkybė – dėl padaryto pažeidimo J. J. nuoširdžiai gailisi (LR ATPK 31 str. 1 d. 1 p.). Ji pripažino savo kaltę, gaunamos pajamos nėra didelės, nes yra pensininkė (b. l. 19), padarytą pažeidimą iš karto pašalino, sužinojusi, kad tinklinė tvora pastatyta neteisėtai.

13Administracinės nuobaudos tikslai (LR ATPK 20 str.) bus pasiekti pritaikius švelnesnę nuobaudą.

14Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 124 str. 1 d. 5 p., 128 str.,

Nutarė

15pakeisti Vilniaus aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2010-10-28 nutarimą, kuriuo J. J. pagal LR ATPK 55 str., 5113 str. 3 d. galutinai paskirta 1 000 litų bauda, ir paskirti J. J. pagal LR ATPK 55 str., 5113 str. 3 d. 200 (dviejų šimtų) litų baudą.

16Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai