Byla N-62-6188-08
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 27 d. nutarimo V. M. administracinio teisės pažeidimo byloje priėmimo klausimą

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Ričardo Piličiausko (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės (kolegijos pirmininkė), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo V. M. (V. M.) apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 27 d. nutarimo V. M. administracinio teisės pažeidimo byloje priėmimo klausimą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 27 d. nutarimu nubaudė V. M. subendrinta 150 litų bauda už pažeidimų, numatytų Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 16313 straipsnio 1 dalyje ir 189 straipsnio 1 dalyje, padarymą.

5II.

62008 m. lapkričio 13 d. buvo išsiųstas V. M. apeliacinis skundas, kuriame prašoma panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 27 d. nutarimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2008 m. liepos 9 d. nutarimą.

7Teisėjų kolegija

konstatuoja:

8III.

9ATPK 293 straipsnyje reglamentuota, kad skundas dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti paduotas per dešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos. Jeigu šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, jį pareiškėjo prašymu gali atnaujinti atitinkamas administracinis teismas.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas nutarimą V. M. administracinio teisės pažeidimo byloje priėmė 2008 m. spalio 27 d., tad paskutinė apeliacinio skundo dėl šio nutarimo pateikimo diena, vadovaujantis minėtu ATPK 293 straipsniu, buvo 2008 m. lapkričio 6 d. Apeliacinis skundas teismui išsiųstas 2008 m. lapkričio 13 d., tai yra praleidus įstatyme numatytą dešimties dienų terminą.

11ATPK 293 straipsnyje prašymas atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą numatytas kaip būtina sąlyga tam, kad teismas galėtų įstatymo nustatyta tvarka spręsti praleisto termino atnaujinimo klausimą. V. M. prašymo atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti nepateikė, tad skundas yra nepriimamas ir kartu su priedais grąžinamas jį padavusiam asmeniui.

12Pažymėtina, kad ši nutartis neužkerta V. M. galimybės pakartotinai pateikti teismui apeliacinį skundą kartu su prašymu atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti, jame nurodant ir įrodymais pagrindžiant termino praleidimo priežastis iki skundo pateikimo dienos.

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

14V. M. (V. M.) apeliacinio skundo nepriimti ir kartu su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui.

15Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai