Byla 2-467-292/2014
Dėl prievolės pagal nuomos sutartį įvykdymo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Kvederavičienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 227 str. 3 d., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Urukas“ ieškinį atsakovei UAB „Statra“ dėl prievolės pagal nuomos sutartį įvykdymo ir

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės16737,61 Lt skolą, 1998,60 Lt delspinigius, 6 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas – 562,00 Lt žyminį mokestį ir teisinės pagalbos išlaidas (b. l. 68-70).

3Atsakovė atsiliepimu į ieškinį sutinka su ieškovės reikalavimu priteisti 16737,61 Lt skolą, nesutinka su prašomais priteisti delspinigiais, nurodydama, kad delspinigiai yra aiškiai per dideli ir prašo teismą juos perskaičiuoti, pritaikius įstatyme nustatytą delspinigių dydį (0,02 proc.) (b. l. 77).

4Ieškovė pateiktame teismui dublike nurodo, kad atsižvelgiant į prievolės dydį, į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, prašomi priteisti iš atsakovės kaip verslininkės delspinigiai nėra aiškiai per dideli. Ji prašo priteisti sutartinius delspinigius (b. l. 86-89).

5Atsakovė per teismo nustatytą terminą tripliko nepateikė. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, atsakovei nepateikus paruošiamojo procesinio dokumento (b. l. 70, 89). Esant ieškovės prašymui, ir atsakovei nepateikus jokių įrodymų dėl ginčo esmės, priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos 227 str. 3 d., 285 str. 2 d.). Pastebėtina, kad nagrinėjamu atveju sprendimas už akių priimtinas tik įsiteisėjus 2014-03-17 nutarčiai, kuria atmestas atsakovės prašymas dėl taikytos laikinosios apsaugos priemonės pakeitimo laidavimu, įvertinus tai, kad pagal formuojamą praktiką pakeitus taikytą laikinąją apsaugos priemonę laidavimu, teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje turi būti nurodyta, kad atsakovei neįvykdžius teismo sprendimo, atsakovė ir laiduotojas atsako kaip solidarieji skolininkai (jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis).

6Atlikus formalų ieškinyje bei dublike (b. l. 68-70, 86-89), taip pat atsiliepime į ieškinį (b. l. 77) išdėstytų argumentų ir byloje pateiktų įrodymų – 2013-05-02 nuomos sutarties Nr. 1305/01 (b. l. 7), 2013-05-27 priedo prie sutarties (1305/02) Nr. 1 (b. l. 8), 2013-09-30 klientų apyvartos nuo 2013-01-01 iki 2013-09-30 (b. l. 9), traktoriaus ( - ) kelionės lapų (b. l. 10-11, 14-15), traktoriaus ( - ) kelionės lapo (b. l. 13), delspinigių skaičiavimo lentelės (b. l. 16), transporto priemonės panaudojimo žiniaraščio (b. l. 17), 2013-07-15 PVM sąskaitos faktūros Nr. URK 10466 (b. l. 18), 2013-07-31 PVM sąskaitos faktūros Nr. URK 10474 (b. l. 19), 2013-08-14 PVM sąskaitos faktūros Nr. URK 10489 (b. l. 20), 2013-08-30 PVM sąskaitos faktūros Nr. URK 10501 (b. l. 21), 2013-09-06 PVM sąskaitos faktūros Nr. URK 10506 (b. l. 22), 2013-12-16 klientų apyvartos nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31 (b. l. 72), 2013-10-11 VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sprendimo Nr. (23.17-08)-320-74479 (b. l. 90-91) - vertinimą, įsitikinta, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą ir ieškinį tenkinti, iš atsakovės ieškovei priteisiant 16737,61 Lt skolą bei 1998,60 Lt delspinigius (Lietuvos Respublikos CK 1.71 str., 6.1 str., 6.4 str., 6.38 str. 1 d., 6.71 str., 6.72 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.245 str. 3 d., 6.256 str. 1 d., 2 d., 6.260 str. 1 d., 2 d.).

7Atsakovė pripažįsta 16737,61 Lt skolą, tačiau nesutinka su prašomų priteisti delspinigių dydžiu, prašo juos sumažinti, skaičiuojant 0,02 % dydžio delspinigius. Nagrinėjamu atveju šalys dėl delspinigių mokėjimo ir jų dydžio (0,2 %) susitarę (2013-05-02 nuomos sutarties Nr. 1305/01 4 punktas). Ieškovė pateikė delspinigių paskaičiavimo lentelę, pagal kurią paskaičiuotų delspinigių suma yra 1998,60 Lt (b. l. 16), kurią ir prašo priteisti. Sutarties laisvės principas leidžia šalims laisvai sudaryti sutartis, savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas (Lietuvos Respublikos CK 6.156 str. 1 d.), taigi susitarti ir dėl netesybų, ir dėl jų dydžio. Toks šalių susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (Lietuvos Respublikos CK 6.72 str.). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę. Be to, netesybomis siekiama sukurti teisinį aiškumą tarp šalių dėl civilinės atsakomybės apimties, nes netesybos riboja prievolę pažeidusios šalies atsakomybę tam tikra sutartine ir iš anksto žinoma pinigų suma, be to, skatina skolininką laiku ir tinkamai įvykdyti įsipareigojimus. Taigi šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo yra ne kartą nurodyta, kad sprendžiant dėl priteistinų sutartinių netesybų dydžio, svarbu atsižvelgti į tai, jog netesybos nustatytos šalių valia jų sudarytoje sutartyje, įvertinti konkrečių sutartinių santykių pobūdį; teismas neturėtų iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad šios aiškiai per didelės. Įstatyme sąvoka „aiškiai per didelės netesybos“ nesukonkretinta (Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos nėra per didelės, nustato ir pagal juos netesybų dydį įvertina teismas, atsižvelgdamas į konkrečias nagrinėjamos bylos aplinkybes – į šalių sutartinių santykių pobūdį, susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas buvimą ar nebuvimą, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt., o taip pat remiantis Lietuvos Respublikos CK 1.5 str. įtvirtintais principais ir siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Nagrinėjamu atveju nėra pakankamo pagrindo mažinti iš atsakovės priteistinų ieškovei delspinigių dydį. Netesybos atsirado iš nuomos sutartinių santykių, abi sutarties šalys privatūs verslo subjektai, turintys patirtį verslo bei derybų srityje ir galėję numatyti įsipareigojimų nevykdymo pasekmes, laisva valia pasirinkę sutarties sąlygas. Priteistinas delspinigių dydis nepažeidžia sutarties šalių interesų pusiausvyros, be to, nėra pagrindo daryti išvadą, jog jos būtų neprotingai didelės atsižvelgus į šias faktines bylos aplinkybes: skolos sumą, atsakovės praleistą terminą skolinei prievolei įvykdyti, suderintą šalių susitarimą dėl konkretaus delspinigių dydžio.

8Kadangi atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, iš jos priteistinos 6 % dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

9Iš atsakovės priteistina ieškovei jos turėtos ir rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos – žyminis mokestis ( 562,00 Lt, b. l. 3, 71) ir išlaidos už teisinę pagalbą (300,00 Lt, b. l. 23-26) (Lietuvos Respublikos CPK 79 str., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.). Taip pat iš atsakovės valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Respublikos CPK 92 str.).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 str., 286 str.,

Nutarė

11ieškinį tenkinti visiškai.

12Priteisti iš atsakovės UAB „Statra“ ieškovei UAB „Urukas“ 16737,61 skolą, 1998,60 Lt delspinigius, 562,00 Lt žyminį mokestį, 300,00 Lt už advokato teisinę pagalbą, iš viso – 19598,21 Lt.

13Priteisti iš atsakovės UAB „Statra“ ieškovei UAB „Urukas“ 6 procentus metinių palūkanų nuo 18736,21 Lt sumos, skaičiuojant jas nuo 2013-10-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Priteisti iš atsakovės UAB „Statra“ 20,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

15Atsakovė UAB „Statra“ negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Alytaus rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovė UAB „Urukas“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai