Byla II-2801-525/2007
Dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros nutarimo pakeitimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas L. Alechnavičius, sekretoriaujant A. Klimovič, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktai A. S., institucijos, priėmusios nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, atstovei Sigitai Pivoraitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal A. S. skundą dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros nutarimo pakeitimo, ir

Nustatė

2Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros vyresniosios valstybinės aplinkos apsaugos inspektorės 2007 08 07 nutarimu Nr.VR-14.1-388 AM 002034 vadovaujantis ATPK 30 str., 302 str., 31 str., 286 str., 287 str. A. S. pagal ATPK 5112 str. 3 d. paskirta 200 Lt bauda už tai, kad 2007 08 02 nustatyta, kad A. S., dirbdama UAB „Enigma elektronika Vilnius“ ( - ), laiku nedeklaravo ir nepateikė į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitų ir deklaracijų už 2004 ir 2005 metus, tuo pažeidė LR Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių 27 p..

3A. S. prašo nutarimą panaikinti. Paaiškino, kad ji įmonėje pradėjo dirbti tik nuo 2006 04 04, todėl nėra atsakinga už ankstesnę įmonės veiklą.

4Institucijos atstovė prašo skundo netenkinti. Paaiškino, kad nagrinėjant bylą jai nebuvo pateikti jokie įrodymai, kad A. S. įmonėje 2004, 2005 metais nedirbo.

5Skundas tenkintinas.

6Administraciniu teisės pažeidimu laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis ar neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę (ATPK 9 str. 1d.). Taigi vienas esminių administracinio teisės pažeidimo sudėties elementų yra kaltė. Nesant kaltės nėra ir administracinio teisės pažeidimo.

7Į bylą pateikti rašytiniai įrodymai – UAB „Enigma elektronika Vilnius“ prezidento įsakymai (b.l. 6, 7, 13, 14), buhalterinių paslaugų teikimo sutartis (b.l. 8-11), buhalterinių paslaugų teikimo sutarties nutraukimo aktas (b.l. 12), darbo sutartis sudaryta su A. S. (b.l. 15-18) patvirtina, kad A. S. įmonės vyr.finansininke priimta dirbti nuo 2006 04 04, į iki to laiko įmonėje finansininko pareigas vykdė kiti asmenys.

8Pagal LR Aplinkos ministro 2002 06 27 įsakymu Nr. 348 patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių (2007 01 10 įsakymo Nr. D1-21 redakcija) 27 p. (ankstesnių redakcijų taisyklių 26 punktas) numato, kad pakuočių gamintojas, gamintojas ir importuotojas teikia praėjusių kalendorinių metų Ataskaitą iki kiekvienų metų kovo 1 d..

9Nagrinėjamoje byloje UAB „Enigma elektronika Vilnius“ Ataskaitą už 2005 metus privalėjo pateikti iki 2006 03 01. Kadangi tuo laikotarpiu A. S. įmonėje nedirbo, darytina išvada, kad jos veikoje (neveikime) nėra kaltės, o todėl nėra ir administracinio teisės pažeidimo sudėties. Darytina išvada, kad A. S. administracinėn atsakomybėn patraukta nepagrįstai, todėl skundžiamas nutarimas naikintinas ir administracinio teisės pažeidimo byla prieš A. S. nutrauktina ATPK 250 str. 1p. pagrindu.

10Teismas, vadovaudamasis LR ABTĮ 123 str., 124 str. 1 d. 2 p., 3 ir 4 d., 128 str., ATPK 250 str. 1p.,

Nutarė

11Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros vyresniosios valstybinės aplinkos apsaugos inspektorės 2007 08 07 nutarimą Nr.VR-14.1-388 AM 002034, kuriuo A. S. paskirta 200 Lt bauda, panaikinti ir administracinio teisės pažeidimo bylą prieš A. S. nutraukti.

12Dėl nutarties per 10 dienų gali būti paduotas apeliacinis skundas Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai