Byla e2-2659-592/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Igoris Kasimovas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „AČIŪ kreditas“ ieškinį atsakovui V. B. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti jai iš atsakovo 579,24 Eur negrąžinto kredito, 371,66 Eur palūkanų, 127,88 Eur vėlavimo palūkanų, penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Ieškovė nurodo, kad 2014 m. balandžio 4 d. ji ir atsakovas sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 579,24 Eur vartojimo kreditas su 70 proc. metinėmis palūkanomis. Atsakovas įsipareigojo grąžinti iki 2015 m. spalio 4 d. ieškovui 1 008,86 Eur. Sutarties 4.8. p. nurodyta, kad jei pinigų gavėjas laiku nesumoka įmokos ar jos dalies pagal sutartyje esantį mokėjimų grafiką, jis privalo mokėti kreditoriui 0,05 proc. dydžio vėlavimo palūkanas, skaičiuojant nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą mokėti kalendorinę dieną. Atsakovas nevykdė sutartinių įsipareigojimų, todėl kredito sutartis 2016 m. spalio 13 d. buvo nutraukta.

5Atsakovas su ieškovo reikalavimais sutinka, prašo leisti įsiskolinimą mokėti lygiomis dalimis pagal 2014 m. balandžio 4 d. šalių sudarytą mokėjimo grafiką.

6Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 441 straipsnio pagrindu civilinė byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka.

7Teismas

konstatuoja:

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Šalys 2014 m. balandžio 4 d. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 579,24 Eur vartojimo kreditas. Atsakovas įsipareigojo suteiktą kreditą grąžinti iki 2015 m. spalio 4 d. bei mokėti 70 procentų dydžio metines palūkanas už naudojimąsi kreditu. Atsakovas savo įsipareigojimų pagal sutartį tinkamai neįvykdė ir liko skolingas ieškovui 579,24 Eur negrąžinto kredito, 371,66 Eur mokėjimo palūkanų ir 127,88 Eur vėlavimo palūkanų.

10Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.881 straipsnį, kredito gavėjas (atsakovas) privalo grąžinti kreditoriui (ieškovei) gautą sumą ir mokėti palūkanas. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu (CK 6.886 straipsnio 1 dalis). CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Taigi, remiantis išdėstytu, iš atsakovo priteistina ieškovui 579,24 Eur negrąžinto kredito ir 371,66 Eur palūkanų.

11CK 6.256 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Vartojimo kredito sutarties 4.8. punkte nustatyta, kad vartojimo kredito gavėjui neįvykdžius prievolės laiku sumokėti grąžintiną sumą ar jos dalį, arba periodinį mokėjimą / jo dalį, jis privalo mokėti ieškovui 0,05 proc. dydžio vėlavimo palūkanas, skaičiuojamas nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą mokėti kalendorinę dieną. Iš ieškovės pateiktų duomenų matyti, kad atsakovui už vėlavimą vykdyti iš sutarties kilusias pinigines prievoles, susidarė 127,88 Eur vėlavimo palūkanos (nuo 2014 m. gegužės 4 d. iki 2016 m. spalio 13 d.), kurios priteistinos iš atsakovo ieškovui (CK 6.210, 6.261 straipsniai).

12Ieškovui iš atsakovo, praleidusio terminą piniginei prievolei įvykdyti, priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 1 078,78 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme - 2016 m. lapkričio 14 d. - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė nuo bylinėjimosi išlaidų buvo atleista (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas), vadovaujantis CPK 96 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai, t. y. 24 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Iš atsakovo valstybei taip pat priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos, t.y. 2,43 Eur (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas), nes iš šalies pagal CPK 96 straipsnio 6 dalį į valstybės biudžetą išieškotina bendra bylinėjimosi išlaidų suma, t.y. 26,43 Eur, yra didesnė negu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 92 straipsnis).

14CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo vykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti jo vykdymo tvarką.

15Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas tik išimtiniais atvejais, įvertinus, ar išdėstant, atidedant teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio mėn. 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011).

16Nagrinėjamu atveju teismas, atsižvelgdamas į aplinkybes, kad atsakovas, prašydamas leisti teismo mokėti skolą ieškovei pagal 2014 m. balandžio 4 d. sudarytą mokėjimo grafiką, nepagrindė įrodymais tikrosios savo turtinės padėties, negali daryti išvados, kad pagrįstai prašoma leisti mokėti skolą dalimis. Pažymėtina, kad atsakovas ilgą laiką neatsiskaito su ieškove ir tai taip pat kelia teismui abejones, jog jis tinkamai vykdys skolos mokėjimą, tuo atveju, jei bus išdėstytas sprendimo vykdymas. Tokiu atveju šis atsakovo prašymas atmestinas (CK 1.5 straipsnis, CPK 178, 185 straipsniai).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-268, 270, 284, 441 straipsniais teismas

Nutarė

18Ieškinį tenkinti visiškai.

19Priteisti iš atsakovo V. B., asmens kodas ( - ) ieškovei bankrutavusiai uždarajai bendrovei „AČIŪ kreditas“, juridinio asmens kodas 302818508, 579,24 Eur (penkis šimtus septyniasdešimt devynis eurus 24 ct) negrąžinto kredito, 371,66 Eur (tris šimtus septyniasdešimt vienas euras 66 ct) mokėjimo palūkanų, 127,88 Eur (vieną šimtą dvidešimt septynis eurus 88 ct) vėlavimo palūkanų, penkis procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2016 m. lapkričio 14 d. - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Priteisti iš atsakovo V. B., asmens kodas ( - ) į valstybės biudžetą 26,43 Eur (dvidešimt šešis eurus 43 ct) bylinėjimosi išlaidų. Valstybei priteista suma mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įstaigos kodas - 188659752, biudžeto surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas - 5660.

21Atmesti atsakovo V. B. prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Igoris Kasimovas rašytinio... 2. Teismas... 3. Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti jai iš atsakovo 579,24... 4. Ieškovė nurodo, kad 2014 m. balandžio 4 d. ji ir atsakovas sudarė vartojimo... 5. Atsakovas su ieškovo reikalavimais sutinka, prašo leisti įsiskolinimą... 6. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 441 straipsnio... 7. Teismas... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Šalys 2014 m. balandžio 4 d. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ),... 10. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.881 straipsnį,... 11. CK 6.256 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai... 12. Ieškovui iš atsakovo, praleidusio terminą piniginei prievolei įvykdyti,... 13. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė nuo bylinėjimosi išlaidų buvo atleista... 14. CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių... 15. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad sprendimo... 16. Nagrinėjamu atveju teismas, atsižvelgdamas į aplinkybes, kad atsakovas,... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-268,... 18. Ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Priteisti iš atsakovo V. B., asmens kodas ( - ) ieškovei bankrutavusiai... 20. Priteisti iš atsakovo V. B., asmens kodas ( - ) į valstybės biudžetą 26,43... 21. Atmesti atsakovo V. B. prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo.... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...