Byla 2S-1013-324/2011
Dėl antstolio veiksmų

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Virginijos Gudynienės, kolegijos teisėjų Nijolios Indreikienės ir Arvydo Žibo, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo S. P. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2058-249/2011 pagal S. P. skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui Sauliui Užkuraičiui, uždarajai akcinei bendrovei „Rodena“ dėl antstolio veiksmų.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3pareiškėjas pateikė teismui skundą dėl antstolio veiksmų, prašydamas panaikinti antstolio S. Užkuraičio 2010 m. gruodžio 2 d. turto aprašus Nr. SG-931 ir Nr. SG-932, 2010 m. gruodžio 9 d. patvarkymą „Dėl turto įvertinimo“. Nurodė, kad Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 24 d. nutartimi atsakovo UAB „Rodena“ pareikšto priešieškinio reikalavimams užtikrinti areštavo 8014131,76 Lt vertės pareiškėjo turtą. 2010 m. gruodžio 6 d. iš antstolio S. Užkuraičio pareiškėjas gavo 2010 m. gruodžio 2 d. turto aprašus Nr. SG-931 ir Nr. SG-932, kuriuose aprašytas areštuojamas turtas, nurodytas jo įkainojimas. Nesutikdamas su turto aprašuose nurodyto areštuojamo turto įkainojimu, pareiškėjas antstoliui S. Užkuraičiui pateikė prieštaravimus, kuriais prašė aprašytą turtą įkainoti kitomis vertėmis ir sumažinti aprašytų nekilnojamųjų daiktų skaičių. 2010 m. gruodžio 13 d. pareiškėjas gavo antstolio S. Užkuraičio 2010 m. gruodžio 9 d. patvarkymą „Dėl turto įvertinimo“, kuriuo patvarkyta nustatyti pareiškėjui 10 dienų terminą sumokėti į depozitinę sąskaitą 10000 Lt ekspertizės išlaidoms padengti, sumokėjus 10000 Lt ekspertizės išlaidoms padengti, skirti turto aprašuose aprašytų nekilnojamųjų daiktų turto vertės nustatymo ekspertizę, klausimą dėl turto arešto panaikinimo spręsti, kai bus atlikta turto vertės nustatymo ekspertizė. Pareiškėjas nesutikimą su turto aprašuose nurodytu nekilnojamųjų daiktų įkainojimu ir su patvarkymu motyvavo tuo, kad pareiškėjui priklausančių 9322891,35 Lt rinkos vertės žemės sklypų, esančių Romainiuose, areštas yra pakankamas užtikrinti galimai UAB „Rodena“ palankaus teismo sprendimo įvykdymą, kito turto aprašuose nurodyto turto areštas yra perteklinis, antstolis S. Užkuraitis nekilnojamuosius daiktus įkainojo remdamasis Nekilnojamojo turto registre nurodomomis vidutinėmis rinkos vertėmis, o ne rinkos kainomis, antstolis S. Užkuraitis nepagrįstai ir neteisėtai atsisakė vadovautis pareiškėjo prieštaravimuose pateiktais įrodymais dėl žemės sklypų, esančių Romainiuose, rinkos verčių, nėra CPK 681 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų ekspertizės skyrimui, nes tarp vykdomosios bylos šalių nėra kilę prieštaravimų dėl aktualių turto rinkos verčių.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. vasario 14 d. nutartimi skundą atmetė. Sprendė, kad pareiškėjas nenurodė teisinio pagrindo laikyti, jog antstolio veiksmai vykdymo eigoje buvo neteisėti. Padarė išvadą, kad antstolis, įkainodamas aprašytą turtą, teisėtai atsižvelgė į turto registro duomenis apie turto vidutinę rinkos vertę. Konstatavo, kad pareiškėjui pasinaudojus jam suteikta teise pateikti prieštaravimus, antstolis juos priėmė ir teisėtai CPK 681 straipsnio 1 dalyje, 682 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka priimdamas patvarkymą paskyrė ekspertizę turto vertei nustatyti. Sprendė, kad pareiškėjo pateikta turto vertės nustatymo pažyma negali būti laikoma tinkamu įrodymu nustatant turto rinkos vertę, nes ji neatitinka Turto ir verslo pagrindų vertinimo įstatymo nuostatų.

5Atskiruoju skundu pareiškėjas nurodo, jog nutartis neteisėta ir nepagrįsta.

6Skundžiamoje nutartyje nebuvo įvertinta didžioji dalis pareiškėjo pateiktų argumentų:

7Turto apraše Nr. SG-931 numeriais 11-2, 4-7, 11-12, 14, 16, 18-24, 26-30, 32-45, 47-51, 53-59, 61-67, 69-80, 82-92, 94, 96-98, 104 nurodytų pareiškėjui priklausančių žemės sklypų, esančių Romainiuose, rinkos vertė sudaro 7015000 Lt sumą. Rinkos vertės nustatytos aktualiomis 2010 m. birželio 15 d. ir 2010 m. spalio 21 d. datomis. UAB „Rodena“ yra pateikusi ne tik turto vertės nustatymo pažymas, kurios buvo pateiktos antstoliui, bet ir jas pagrindžiančias turto vertinimo ataskaitas. Antstoliui S. Užkuraičiui šios aplinkybės buvo žinomos, todėl turto vertės nustatymo pažymos galėjo būti vertinamos kaip tinkami įrodymai. Turto apraše Nr. SG-931 numeriais 8, 10, 13, 15, 17, 25, 31, 46, 52, 60, 68, 81, 93, 95 nurodyti žemės sklypai, esantys Romainiuose, nėra įvertinti pateiktose turto vertės nustatymo pažymose. Jų bendra rinkos vertė nustatytina analogijos pagrindu, padauginant vidutinę 1 aro kainą iš bendro žemės sklypų ploto. Dėl to pareiškėjui priklausančios dalies turto apraše Nr. SG-931 numeriais 8, 10, 13, 15, 17, 25, 31, 46, 52, 60, 68, 81, 93, 95 nurodytų žemės sklypų, esančių Romainiuose, rinkos vertė sudaro 2307891,35 Lt sumą. Darytina išvada, jog žemės sklypų, esančių Romainiuose, areštas yra pakankamas užtikrinti galimai UAB „Rodena“ palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Kito turto areštas yra perteklinis, neteisėtas, todėl naikintinas (CPK 675 straipsnio 2 dalis, 677 straipsnio 2 dalis).

8Nekilnojamieji daiktai buvo įkainoti remiantis Nekilnojamojo turto registre nurodomoms vidutinėms rinkos vertėmis, nors CPK 681 straipsnio 1 dalis numato, kad areštuojamą turtą antstolis privalo įkainoti rinkos kainomis. Registro pateikiami duomenys apie vidutinę turto rinkos vertę iš esmės neatspindi tikslios konkretaus turto rinkos vertės.

9Antstolis S. Užkuraitis nepagrįstai atsisakė atsižvelgti į pareiškėjo prieštaravimuose nurodytą žemės sklypų, esančių Romainiuose, rinkos vertę, nes juose buvo aiškiai nurodyta, pareiškėjui priklausančios dalies aktualių nekilnojamųjų daiktų rinkos vertė.

102010 m. gruodžio 9 d. patvarkymo „Dėl turto įvertinimo“ nurodymai nepagrįsti ir neteisėti, nes tarp išieškotojo ir skolininko nėra ginčų dėl Romainiuose esančių žemės sklypų rinkos vertės, antstolis S. Užkuraitis neįvykdė CPK 681 straipsnio 1 dalyje nustatyto įpareigojimo, nėra CPK 681 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų ekspertizės skyrimui, ekspertizės skyrimas yra netikslingas atsižvelgiant į proceso ekonomiškumo principą (CPK 7 straipsnis), areštuojamo turto vertė yra grindžiama paties išieškotojo pozicija.

11Areštavus visą turtą, nurodytą turto aprašuose, būtų viršytas turto arešto mastas (apimtis), o tuo pačiu atlikti antstolio neteisėti veiksmai, suteikiantys pareiškėjui pagrindą reikalauti nuostolių atlyginimo.

12Antstolio S. Užkuraičio veiksmai laikytini neteisėtais, nes aprašant turtą, nebuvo užtikrintas pareiškėjo dalyvavimas, tuo pažeidžiant CPK 677 straipsnio 3 dalies, 681 straipsnio 1 dalies reikalavimus, areštuotas turtas įkainotas ne rinkos vertėmis, tuo pažeidžiant CPK 681 straipsnio 1 dalyje nustatytą reikalavimą, iš esmės viršytas turto arešto mastas, tuo pažeidžiant CPK 675 straipsnio 2 dalies, 677 straipsnio 2 dalies, pareiškėjui nebuvo sudarytos sąlygos pateikti savo nuomonę dėl areštuojamo turto įkainojimo, tuo pažeidžiant CPK 681 straipsnio 1 dalyje nustatytą reikalavimą.

13Prašo panaikinti nutartį, patenkinti skundą ir nustatyti, kad Romainių žemės sklypų (žemės sklypų, esančių Romainiuose, kurių eilės numeriai 2010 m. gruodžio 2 d. turto apraše Nr. SG-931 1-2, 4-8, 10-98, 104) areštas yra pakankamas tam, kad būtų tinkamai įvykdyta Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-19149-657/2010 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, panaikinti antstolio S. Užkuraičio 2010 m. gruodžio 2 d. turto aprašą Nr. SG-931 toje dalyje, kurioje aprašyti kiti nekilnojamieji daiktai nei Romainių žemės sklypai (žemės sklypai, esantys Romainiuose, kurių eilės numeriai 2010 m. gruodžio 2 d. turto apraše Nr. SG-931 1-2, 4-8, 10-98, 104), panaikinti antstolio S. Užkuraičio 2010 m. gruodžio 2 d. turto aprašą Nr. SG-932, panaikinti antstolio S. Užkuraičio 2010 m. gruodžio 9 d. patvarkymą „Dėl turto įvertinimo“.

14Atsiliepimais į atskirąjį skundą suinteresuoti asmenys antstolis S. Užkuraitis ir UAB „Rodena“ prašo nutarties nekeisti.

15S. Užkuraitis nurodo, kad atskirajame skunde pareiškėjas atkartoja savo skundo argumentus, nenurodo teisinių argumentų, rodančių priimtos teismo nutarties nepagrįstumą. Dėl to laikytina, kad pareiškėjas pripažįsta, kad teismo nutartis yra priimta nepažeidžiant procesinių teisės normų, yra teisėta ir pagrįsta. Atskirajame skunde pareiškėjas nurodė naują reikalavimą – „nustatyti, kad Romainių žemės sklypų (žemės sklypų esančių Romainiuose, kurių eilės numeriai 2010 m. gruodžio 2 d. turto apraše Nr. SG-931 1-2, 4-8, 10-98, 104) areštas yra pakankamas tam, kad būtų tinkamai įvykdyta Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-19149-657/2010 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo“. Nutartyje yra pasisakyta dėl visų pareiškėjo skundo argumentų. Turtas įkainuotas rinkos kainomis ir įkainuojant turtą buvo atsižvelgta į Nekilnojamojo turto registro centrinio banko duomenų išrašuose nurodytą minėto turto vidutinę rinkos kainą. Pareiškėjas skundo nagrinėjimo metu nepateikė įrodymų, patvirtinančių aprašyto turto rinkos vertę. Faktas, kad pareiškėjas nedalyvavo aprašant turtą, neįtakojo jo teisės ginti savo teises, prieštarauti dėl turto įkainojimo. CPK 681 straipsnis numato privalomą ekspertizės skyrimą, jei yra prieštaravimai, ir nenumato galimybės perkainuoti turtą pagal skolininko pateiktas pažymas ar pateiktas turto vertinimo ataskaitas. Argumentai, kad antstolis turėjo vadovautis pateiktomis vertės nustatymo pažymomis prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 10 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-1043/2003 suformuluotam išaiškinimui, jog įstatymas nenustato, kad turto vertintojų pateikta turto vertė antstoliui yra privaloma. CPK 681 straipsnio 1 dalis numato, kad įkainuojant turtą atsižvelgiama į arešto metu dalyvaujančių tiek išieškotojo, tiek skolininko nuomones, kurios iš esmės gali labai skirtis.

16UAB „Rodena“ nurodo, kad antstolis Romainiuose esančius žemės sklypus, kurių eilės numeris 1-2, 4-8, 10-98 ir 104, įkainojo nepažeisdamas įstatymo reikalavimų, pagrįstai vadovavosi Nekilnojamojo turto registre nurodyta areštuojamo turto rinkos verte. CPK 681 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta būtent antstolio kompetencija įkainoti areštuojamo turto vertę. Turto vertinimas, atliktas ne pagal antstolio patvarkymą vykdomojoje byloje, nėra tinkamas pagal CPK 681 straipsnį, todėl antstolis neturėjo teisės nustatyti areštuojamo turto rinkos vertę pagal pareiškėjo pateiktą turto vertintojų išvadą. Pareiškėjas, žinodamas visus žemės sklypų pardavimo duomenis, įskaitant jų pardavimo kainą, arba nesąžiningai teigia, jog žemės sklypų rinkos vertė yra daug didesnė, nei nurodyta viešame registre, arba žemės pardavimo sandoriai neatitinka tikrųjų kainų, už kurias šie žemės sklypai buvo realiai parduoti. Pareiškėjo pasiūlytas būdas kitų Romainiuose esančių žemės sklypų, kurie nėra įvertinti A. P. užsakytose ir teismui pateiktose turto vertės nustatymo pažymose, vertei nustatyti yra neteisingas ir nepagrįstas, nes turto vertės nustatymo išvadoje pateikiama konkretaus žemės sklypo rinkos vertė. CPK normose nėra numatyta galimybė antstoliui turto rinkos verte laikyti skolininko prieštaravimuose nurodytą turto vertę. Pareiškėjo turtas buvo areštuotas teismo nutartimi. Kol neatlikta ekspertizė dėl areštuojamo turto rinkos vertės nustatymo, pareiškėjas neturi pagrindo teigti, jog buvo aprašyta per daug turto. Teismas, nagrinėdamas skundą dėl antstolio veiksmų dėl netinkamo areštuojamo turto įkainojimo, nenustatinėja turto vertės, o tik patikrina, ar antstolio veiksmai atitiko teisės normų reikalavimus. Antstolis tinkamai įvykdė procesinę pareigą įteikti skolininkui turto aprašą (CPK 679 straipsnis). Pareiškėjo tiesioginis dalyvavimas nekilnojamojo turto aprašyme ir nuomonės išsakymas dėl areštuojamojo turto vertės nebūtų turėjęs įtakos nekilnojamojo turto įkainojimui.

17Atskirasis skundas netenkintinas.

18Vadovaujantis CPK 675 straipsnio 3 dalimi, gavęs vykdyti teismo nutartį dėl turto arešto taikymo, antstolis sudaro areštuojamo turto aprašą. CPK 677 straipsnio 2 dalyje nurodoma, jog antstolis negali aprašyti skolininko turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklės įtvirtintos CPK 681 straipsnyje, kurio 1 dalyje nurodyta, kad skolininko turtas turi būti įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę, o skolininkui ar išieškotojui prieštaraujant antstolio atliktam įkainojimui arba antstoliui kilus abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę.

19Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad antstolis, vykdydamas Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 24 d. nutartį dėl pareiškėjo 8014131,76 Lt vertės turto arešto, 2010 m. gruodžio 2 d. sudarė turto aprašus Nr. SG-931 ir Nr. SG-932, remdamasis Nekilnojamojo turto registro duomenimis. Pagal šiuos duomenis bendra aprašomo turto vertė yra 3514600 Lt, t.y. mažesnė nei taikomo arešto mastas. Išieškotojas ir skolininkas aprašant turtą nedalyvavo, tačiau antstolis tą pačią dieną jiems išsiuntė turto aprašus, nurodydamas, kad nesutinkant su areštuoto turto įkainojimu, per 5 dienas nuo rašto gavimo apie tai raštu informuotinas antstolis. Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentu, kad antstolio veiksmai yra neteisėti, nes jis neužtikrino pareiškėjo dalyvavimo aprašant turtą, nesudarė jam sąlygų pateikti savo nuomonę dėl areštuoto turto įkainojimo. Pareiškėjo dalyvavimas ar nedalyvavimas aprašant jo turtą turi teisinę reikšmę tik termino, per kurį jis gali pareikšti prieštaravimus dėl turto įkainojimo, skaičiavimui (CPK 681 straipsnio 3 dalis), tačiau neturi įtakos sprendžiant turto aprašo teisėtumo ir galiojimo klausimus. Pareiškėjas nurodo, kad 2010 m. gruodžio 6 d. jis gavo 2010 m. gruodžio 2 d. turto aprašus Nr. SG-931 ir Nr. SG-932 ir pasinaudojo teise per 5 dienas nuo rašto gavimo pateikti prieštaravimus dėl areštuoto turto įkainojimo, todėl nėra pagrindo konstatuoti pareiškėjo teisių pažeidimo, aprašant jo turtą.

20Pareiškėjas, remdamasis 2010 m. birželio 21 d. ir 2010 m. spalio 26 d. UAB „Inreal“ turto vertės nustatymo pažymomis, antstoliui pateiktuose prieštaravimuose nurodė, kad turto apraše Nr. SG-931 numeriais 11-2, 4-7, 11-12, 14, 16, 18-24, 26-30, 32-45, 47-51, 53-59, 61-67, 69-80, 82-92, 94, 96-98, 104 nurodytų pareiškėjui priklausančių žemės sklypų, esančių Romainiuose, rinkos vertė sudaro 7015000 Lt sumą. Teisėjų kolegija nesutinka su pareiškėjo teiginiais, kad antstolis turėjo atsižvelgti į prieštaravimuose nurodytą žemės sklypų rinkos vertę, kadangi jų vertė grindžiama išieškotojo pozicija. Ši aplinkybė nepaneigia fakto, jog pareiškėjo nurodoma areštuoto turto vertė neatitinka antstolio nustatytos, be to, įstatyme yra imperatyviai nurodyta, kad antstolis privalo skirti ekspertizę turto vertei nustatyti, esant skolininko ar išieškotojo prieštaravimams antstolio atliktam įkainojimui. Kartu pažymėtina, kad pareiškėjas nesutikimą su antstolio nustatyta areštuoto turto verte motyvavo ir tuo, kad Nekilnojamojo turto registre nurodyti duomenys apie vidutinę turto rinkos vertę neatspindi tikslios konkretaus turto vertės, tačiau pats pareiškėjas prieštaravimuose dalies areštuoto turto vertę apskaičiavo remdamasis analogijos principu, t. y. nebūdamas kvalifikuotas nekilnojamojo turto vertintojas dalies turto vertę nustatė pats. Dėl nurodytų priežasčių, taip pat atsižvelgdama į antstolio pareigas užtikrinti visų proceso dalyvių interesų apsaugą, 677 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą reikalavimą neaprašyti iš esmės daugiau turto, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti, antstolio sprendimą kviesti ekspertą turto vertei nustatyti teisėjų kolegija vertina kaip teisės aktų reikalavimus atitinkantį procesinį veiksmą. Kol nėra atlikta areštuoto turto vertės nustatymo ekspertizė, nėra pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentu, jog, areštavus visą pareiškėjo turtą, yra viršytas turto arešto mastas.

21Reikalavimą nustatyti, kad Romainių žemės sklypų (žemės sklypų, esančių Romainiuose, kurių eilės numeriai 2010 m. gruodžio 2 d. turto apraše Nr. SG-931 1-2, 4-8, 10-98, 104) areštas yra pakankamas tam, kad būtų tinkamai įvykdyta Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-19149-657/2010 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pareiškėjas pareiškė tik atskirajame skunde. Teisėjų kolegija sprendžia, kad šis pareiškėjo reikalavimas yra nepagrįstas, nes atskirajame skunde negalima kelti reikalavimų, kurių nebuvo nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (CPK 312, 338 straipsniai).

22Vadovaujantis išdėstytais motyvais, apeliacine tvarka peržiūrima nutartis nekeistina.

23Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

24palikti nepakeistą Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 14 d. nutartį.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. pareiškėjas pateikė teismui skundą dėl antstolio veiksmų, prašydamas... 4. Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. vasario 14 d. nutartimi skundą... 5. Atskiruoju skundu pareiškėjas nurodo, jog nutartis neteisėta ir nepagrįsta.... 6. Skundžiamoje nutartyje nebuvo įvertinta didžioji dalis pareiškėjo... 7. Turto apraše Nr. SG-931 numeriais 11-2, 4-7, 11-12, 14, 16, 18-24, 26-30,... 8. Nekilnojamieji daiktai buvo įkainoti remiantis Nekilnojamojo turto registre... 9. Antstolis S. Užkuraitis nepagrįstai atsisakė atsižvelgti į pareiškėjo... 10. 2010 m. gruodžio 9 d. patvarkymo „Dėl turto įvertinimo“ nurodymai... 11. Areštavus visą turtą, nurodytą turto aprašuose, būtų viršytas turto... 12. Antstolio S. Užkuraičio veiksmai laikytini neteisėtais, nes aprašant... 13. Prašo panaikinti nutartį, patenkinti skundą ir nustatyti, kad Romainių... 14. Atsiliepimais į atskirąjį skundą suinteresuoti asmenys antstolis S.... 15. S. Užkuraitis nurodo, kad atskirajame skunde pareiškėjas atkartoja savo... 16. UAB „Rodena“ nurodo, kad antstolis Romainiuose esančius žemės sklypus,... 17. Atskirasis skundas netenkintinas.... 18. Vadovaujantis CPK 675 straipsnio 3 dalimi, gavęs vykdyti teismo nutartį dėl... 19. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad antstolis, vykdydamas Kauno miesto... 20. Pareiškėjas, remdamasis 2010 m. birželio 21 d. ir 2010 m. spalio 26 d. UAB... 21. Reikalavimą nustatyti, kad Romainių žemės sklypų (žemės sklypų,... 22. Vadovaujantis išdėstytais motyvais, apeliacine tvarka peržiūrima nutartis... 23. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 24. palikti nepakeistą Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 14 d....