Byla II-13-958/2015
Dėl 2015-04-09 Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 04-AB-52 pakeitimo

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Kristina Latožienė, sekretoriaujant Kristinai Stasiškei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam M. T., jo atstovui advokatui Kęstučiui Rakauskui, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento atstovams A. K.-Ž., L. B. išnagrinėjusi M. T. skundą dėl 2015-04-09 Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 04-AB-52 pakeitimo,

Nustatė

2M. T. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2015 m. balandžio 9 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 04-AB-52 pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau- ATPK) 87 str. 3 d. paskirta administracinė nuobauda – 289 Eur bauda su pažeidimo padarymo priemonės konfiskavimu už tai, kad jis 2015 m. balandžio 1 d., apie 14.30 val., ( - ) ež., Utenos r., kartu su E. T. iš medinės valties žvejojo draudžiamais tinkliniais ne mėgėjų žvejybos įrankiais- šešiais statomais tinklais. Žvejodami tinklais neteisėtai sugavo 19 lydekų ir 2,6 kg kuojų, tuo pažeisdamas Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 11.2 p. reikalavimus.

3Administracinėn atsakomybėn traukiamas M. T. ir jo atstovas advokatas K.Rakauskas prašo nutarimą pakeisti, patikslinti kaltinimą, nurodant, kad iš valties žvejojo draudžiamais tinkliniais ne mėgėjų žvejybos įrankiais- dviem statomais tinklais ir neteisėtai sugavo 2 lydekas, o paskirtą administracinę nuobaudą sumažinti iki 150 eurų. Tiek skunde, tiek ir teisiamojo posėdžio metu M. T. nurodo, jog 2014 m. balandžio 1 d., 14.30 val., ( - ) ežere, Utenos rajone kartu su tėvu E. T. iš valties žvejojo dviem statomais tinklais ir neteisėtai sugavo dvi lydekas, todėl yra nepagrįstai apkaltintas žvejojęs dar keturiais statomais tinklais bei sugavęs 17 lydekų bei 2,6 kg kuojų.

4Nutarimą priėmusios institucijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento, atstovai prašo skundo netenkinti, nutarimą palikti nepakeistą. Atsiliepime į pateiktą skundą Institucija nurodo, jog 2015-04-01 M. T. ir E. T. ( - ) ežere žvejojo iš medinės valties draudžiamais tinkliniais ne mėgėjų žvejybos įrankiais- šešiais statomais tinklais. M. T. ir E. T. sugavo devyniolika lydekų ir 2,6 kg kuojų. Sulaikymo metu pažeidėjai įmetė į vandenį ir paskandino maišą, kuriame buvo sudėti tinklai ir žuvis, ir bandė pasišalinti iš pažeidimo padarymo vietos. Pažeidimo padarymo aplinkybės užfiksuotos vaizdo įrašais ir fotonuotraukomis. Už Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių, patvirtintų 2013-01-04 aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-14 11.2 punkto pažeidimą, M. T. patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 87 str. 3 d. 2015-04-09 nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 04-AB-52, M. T., pritaikius atsakomybę sunkinančias aplinkybes už pakartotinai per metus padarytą tokios pačios rūšies teisės pažeidimą, už kurį asmeniui jau buvo paskirta administracinė nuobauda, skirta 289 Eur bauda.

5Skundas tenkintinas iš dalies.

6Iš byloje esančių duomenų matyti, jog 2015-04-01 M. T. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal ATPK 87 str. 3 d. už tai, kad 2015 m. balandžio 1 d., apie 14.30 val., Utenos r., ( - ) ežere, kartu su E. T. žvejojo iš medinės valties draudžiamais tinkliniais ne mėgėjų žvejybos įrankiais- šešiais statomais tinklais. Tokiu būdu neteisėtai sugavo 19 lydekų ir 2,6 kg kuojų. Sulaikymo metu iš savo plaukiojimo priemonės išmetė į vandenį ir paskandino maišą, į kurį buvo sudėti statomi tinklai bei žuvis ir bandė pasišalinti, ko pasekoje sulaužė irklą. Tuo pažeisdamas Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 11.2 p. reikalavimus (b.l.4-6). Fotonuotraukose užfiksuota valtis, tinklai bei sugauta žuvis – 19 lydekų ir 8 vnt. kuojų ( b.l. 9-11)

7Teismo posėdžio metu apklaustas administracinėn atsakomybėn trauktinas M. T. savo kaltę pripažino iš dalies ir nurodė, jog 2015-04-01 kartu su tėvu E. T. žvejojo ( - ) ežere. Prieš tai buvo pastatę du tinklus ir sugavo dvi lydekas. Inspektoriai ežere rado daugiau tinklų su lydekomis, tačiau tos žuvys ne jo. Skundą prašė patenkinti.

8Byloje esančiame rašytiniame paaiškinime M. T. nurodė analogiškas įvykio aplinkybes bei nurodė, jog du tinklus su sugautomis lydekomis sudėjo į maišą, o pamatę aplinkos apsaugos pareigūnus išmetė jį iš vandens (b.l. 4-6).

9Liudytojas E. T. parodė, kad 2015-04-01 su sūnumi M. T. išplaukė į ( - ) ežerą pasiimti savo tinklų. Iš vandens ištraukė du tinklus, kuriose buvo dvi lydekos. Sudėjo tinklus į maišą. Pamatę inspektorius maišą išmetė į ežerą. Įvykio vietoje pripažino, jog turėjo du tinklus ir sugavo dvi lydekas. Inspektoriai rado ežere ir daugiau tinklų, tačiau kam jie priklauso nežino, kitų ežere buvusių tinklų netikrino.

10Liudytojas A. V. parodė, kad 2015-04-01, ( - ) ežere kartu su kolega E. V. stebėjo T., kurie iš vandens traukė tinklus ir dėjo į maišą. Pamatę juos, Tumeliai maišą su tinklais bei įrankį tinklams gaudyti išmetė į vandenį ir pradėjo bėgti. Besprunkant lūžo irklas ir jie liko tarp tinklų. Priplaukus prie Tumelių iš vandens buvo ištrauktas išmestas maišas, kuriame buvo du tinklai bei iš vandens taip pat ištraukti dar keturi tinklai su lydekomis, kojomis. Tumeliai pripažino, jog pastatė tik du tinklus, kurie buvo rasti maiše.

11Analogiškas įvykio aplinkybes nurodė liudytojas E. V..

12Liudytojas S. L. parodė, kad 2015-04-01, jis, A. V. ir E. V. vyko į aplinkosauginį reidą, norėjo patikrinti Bukos upę iš ( - ) ežero pusės. A. V. ir E. V. išplaukė į ežerą, o jis liko laukti krante. Netrukus vienas iš kolegų pranešė, jog pastebėjo asmenis, sėdinčius valtyje ir traukiančius tinklą. Paskui kolegos nurodė jam vykti į poilsiavietę. Kaip viskas vyko ežere jis nematė.

13Iš CD laikmenoje esančių vaizdo įrašų Nr. GOPR 0546, GOPR0549, MDU0054, MDU0053, MDU00544, MDU00545, MDU 00546, MDU 00547, MDU00548 matyti traukiamas tinklas, kuris vėliau kartu su maišu buvo išmestas, bei užfiksuotos pagautos žuvys su tinklais.

14ATPK 87 str. 3 d. numatyta atsakomybė už Mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimą, padarytą panaudojant draudžiamus įrankius ar draudžiamu būdu (išskyrus elektros energiją ir ultragarsą) ir užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiolikos iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų su įrankių ir priemonių konfiskavimu.

15Kaltu dėl administracinio teisės pažeidimo padarymo asmuo gali būti pripažintas tik surinkus pakankamai neabejotinų to asmens kaltės įrodymų. Duomenų, kuriais remiantis tik galima manyti, kad teisės pažeidimas galėjo būti padarytas, nepakanka išvadoms apie asmens kaltumą padaryti ir skirti administracinę nuobaudą. Asmens kaltė gali būti konstatuota, kai, ištyrus proceso metu surinktus įrodymus, nelieka jokios protingos abejonės, kad traukiamas atsakomybėn asmuo padarė veiką, už kurią turi būti skiriama nuobauda. Be to, sprendžiant asmens administracinės atsakomybės klausimą yra būtina vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu nekaltumo prezumpcijos principu bei iš jo išplaukiančiu in dubio pro reo principu, pagal kurį visos abejonės bei neaiškumai, kurie negali būti pašalinti, aiškintini traukiamo administracinėn atsakomybėn asmens naudai. Išnaudojus visas galimybes surinkti bylai reikšmingus įrodymus, tačiau nepašalinus abejonių dėl asmens kaltės, yra pagrindas pradėtą administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną nutraukti.

16Administracinėn atsakomybėn traukiamas M. T. ir jo atstovas neginčija pažeidimo, numatyto ATPK 87 str. 3 d., sudėties, tačiau nurodo, jog kaltinimo apimtis neatitinka faktinių aplinkybių.

17Skundą nagrinėjantis teismas sprendžia, kad šioje byloje nesurinkta neginčijamų įrodymų, jog M. T. nutarime nurodytu laiku ir aplinkybėmis žvejojo šešiais draudžiamais tinkliniais ne mėgėjų žvejybos įrankiais- statomais tinklais bei sugavo 19 lydekų ir 2,6 kg kuojų, tuo pažeisdamas Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 11.2 p. reikalavimus. Administracinėn atsakomybėn trauktinas M. T. tiek tyrimo metu, tiek skundo nagrinėjimo teisme metu nurodė, jog žvejojo dviem statomais tinklais ir pagavo tik dvi lydekas. Analogiškas įvykio aplinkybes parodė liudytojas E. T.. Liudytojai A. V., E. V., tiesiogiai stebėję administracinėn atsakomybėn trauktiną M. T., taip pat nurodė, jog matė kaip M. T. ir E. T. traukė tinklus, kuriuos sudėjo į maišą, o vėliau patikrinus minėtą maišą su tinklais, jame buvo tik du tinklai. Teismui pateiktuose vaizdo įrašuose nėra užfiksuota, jog M. T. būtų pastatęs ar ištraukęs kitus ežere buvusius keturis tinklus su žuvimis. Teismo nuomone, tai, kad likusieji keturi statomi tinklai buvo ištraukti tame pačiame ežere, nesuteikia pagrindo spręsti apie tai, jog šie tinklai buvo palikti M. T.. Byloje nėra surinkta neabejotinų M. T. kaltės įrodymų dėl iš ( - ) ežero ištrauktų 4 statomų tinklų su juose buvusiomis 17 lydekų ir 2,6 kg kojų, todėl ši kaltinimo dalis šalintina iš 2015-04-09 Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 04-AB-52.

18M. T. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2015 m. balandžio 9 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 04-AB-52 pagal ATPK 87 str. 3 d. paskirta administracinė nuobauda – 289 Eur bauda su pažeidimo padarymo priemonės konfiskavimu. Teismas daro išvadą, jog skiriant M. T. pagal ATPK griežčiausią sankcijoje už padarytą pažeidimą numatytą nuobaudą, institucija nepakankamai įvertino pažeidimo pobūdį ir pažeidėją charakterizuojančius duomenis.

19Teismas spręsdamas dėl administracinės nuobaudos paskyrimo atsižvelgia į tai, kad šioje byloje nustatyta M. T. administracinę atsakomybę lengvinanti aplinkybė- nuoširdžiai gailisi padaręs pažeidimą, jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė ta, kad pakartotinai per metus padarė tos pačios rūšies teisės pažeidimą, už kurį jam buvo paskirta administracinė nuobauda. Skiriant administracinę nuobaudą, taip pat atsižvelgiama į M. T. asmenybę apibūdinančius duomenis: 2014-06-19, 2014-09-01 buvo baustas administracine tvarka už analogiškus administracinius teisės pažeidimus bei atsižvelgiant į tai, kad administracinės nuobaudos turi padėti pasiekti, kad tiek administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, tiek kiti asmenys nedarytų naujų pažeidimų, taip pat atsižvelgiant į administracinės nuobaudos tikslus (ATPK 20 str.), bei į tai, kad yra administracinę atsakomybę lengvinanti ir sunkinanti aplinkybės, jam skundžiamu nutarimu paskirta administracinė nuobauda- 289 Eur bauda mažintina iki 200 Eur. Kitoje dalyje Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2015 m. balandžio 9 d. nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 04-AB-52 paliktinas nepakeistas.

20Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis ATPK 301 str., 302 str. 1 d. 5 p., teismas,

Nutarė

21M. T. skundą tenkinti iš dalies.

22Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2015 m. balandžio 9 d. nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 04-AB-52 pakeisti:

23Iš nutarimo kaltinimo pašalinti faktines aplinkybes, jog M. T. žvejojo iš medinės valties draudžiamais tinkliniais ne mėgėjų žvejybos įrankiais- keturiais statomais tinklais bei tokiu būdu neteisėtai sugavo 17 lydekų ir 2,6 kg kuojų.

24M. T. pagal ATPK 87 str. 3 d. nubausti 200 eurų bauda.

25Kitą nutarimo dalį palikti nepakeistą.

26Nutartis per dvidešimt dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Kristina Latožienė, sekretoriaujant... 2. M. T. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2015 m. balandžio 9 d.... 3. Administracinėn atsakomybėn traukiamas M. T. ir jo atstovas advokatas... 4. Nutarimą priėmusios institucijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos... 5. Skundas tenkintinas iš dalies.... 6. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog 2015-04-01 M. T. buvo surašytas... 7. Teismo posėdžio metu apklaustas administracinėn atsakomybėn trauktinas M.... 8. Byloje esančiame rašytiniame paaiškinime M. T. nurodė analogiškas įvykio... 9. Liudytojas E. T. parodė, kad 2015-04-01 su sūnumi M. T. išplaukė į ( - )... 10. Liudytojas A. V. parodė, kad 2015-04-01, ( - ) ežere kartu su kolega E. V.... 11. Analogiškas įvykio aplinkybes nurodė liudytojas E. V..... 12. Liudytojas S. L. parodė, kad 2015-04-01, jis, A. V. ir E. V. vyko į... 13. Iš CD laikmenoje esančių vaizdo įrašų Nr. GOPR 0546, GOPR0549, MDU0054,... 14. ATPK 87 str. 3 d. numatyta atsakomybė už Mėgėjų žvejybos taisyklių... 15. Kaltu dėl administracinio teisės pažeidimo padarymo asmuo gali būti... 16. Administracinėn atsakomybėn traukiamas M. T. ir jo atstovas neginčija... 17. Skundą nagrinėjantis teismas sprendžia, kad šioje byloje nesurinkta... 18. M. T. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2015 m. balandžio 9 d.... 19. Teismas spręsdamas dėl administracinės nuobaudos paskyrimo atsižvelgia į... 20. Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis ATPK 301 str., 302 str. 1 d.... 21. M. T. skundą tenkinti iš dalies.... 22. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2015 m. balandžio 9 d. nutarimą... 23. Iš nutarimo kaltinimo pašalinti faktines aplinkybes, jog M. T. žvejojo iš... 24. M. T. pagal ATPK 87 str. 3 d. nubausti 200 eurų bauda.... 25. Kitą nutarimo dalį palikti nepakeistą.... 26. Nutartis per dvidešimt dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama...