Byla II-1687-815/2009
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2009 m. spalio 16 d. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-14.1-426 AM055197 panaikinimo arba pakeitimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis, sekretoriaujant Eglei Kurtinaitytei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui – V. B., institucijos, priėmusios nutarimą – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros, atstovui – šios institucijos vyresniajam specialistui V. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens – V. B. skundą dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2009 m. spalio 16 d. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-14.1-426 AM055197 panaikinimo arba pakeitimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41. UAB „Plaunu pats“ direktorius S. P. 2008 m. sausio 7 d. įsakyme Nr. 2008/01/07-1 „Dėl atsakingo asmens paskyrimo už aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi parduotuvėse“ (toliau – ir įsakymas Nr. 2008/01/07-1) (b. l. 16) nuo 2008 m. sausio 7 d. paskyrė vadybininkę V. B., a. k. ( - ), atsakinga už aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi parduotuvėse.

52. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros (toliau – ir Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūra) vedėjas 2009 m. spalio 5 d. „Sprendime dėl neplaninio patikrinimo atlikimo“ (b. l. 10) informavo UAB „Plaunu pats“ (( - ), Vilnius), kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 91 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 31 straipsniu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 12, 14 straipsniais, priimtas sprendimas atlikti UAB „Plaunu pats“ neplaninį patikrinimą, kurį atliks Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros vyresnysis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius V. B.; taip pat nurodė nustatytu laiku atvykus į Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūrą pas inspektorių V. B. pateikti įmonių sąrašą, kurios UAB „Plaunu pats“ tiekia elektros ir elektroninę įrangą bei nešiojamas baterijas ir akumuliatorius (įskaitant į prietaisus įmontuotas baterijas ir akumuliatorius), nurodant šių įmonių pavadinimus, kodus ir adresus.

63. Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros vyresnysis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius V. B. 2009 m. spalio 13 d. surašė patikrinimo aktą Nr. VR-14.7-666 (toliau – ir patikrinimo aktas Nr. VR-14.7-666) (b. l. 7, 11), kuriame, be kita ko, nurodė, jog dalyvaujant UAB „Plaunu pats“ atstovei – vadybininkei V. B., 2009 m. spalio 5 d. atliktas neplaninis-specifinis UAB „Plaunu pats“ (( - ), Vilnius) patikrinimas, kurio metu nustatyta, kad prekybos vietoje nemokamai nepriimamos vartotojų atiduodamos nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos, taip pat vartotojai platinimo vietoje neinformuojami apie galimybę nemokamai atiduoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas bei pateiktos šios išvados:

73.1. prekybos vietoje iš vartotojų nemokamai nepriimamos vartotojų atiduodamos nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos, tuo pažeidžiami Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3410 straipsnio 1 dalies 1 punkto bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 386 patvirtintų Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 13.2 punkto reikalavimai;

83.2. UAB „Plaunu pats“ vykdo veiklą, neinformuodama vartotojų apie galimybę nemokamai atiduoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas prekybos vietoje raštu, vartotojams aiškiai matomoje vietoje, tuo pažeidžiami Atliekų tvarkymo įstatymo 3410 straipsnio 1 dalies 2 punkto, Taisyklių 11 punkto reikalavimai.

9V. B. 2009 m. spalio 13 d. pasirašytinai patvirtino, kad gavo patikrinimo akto Nr. VR-14.7-666 egzempliorių (patikrinimo aktas Nr. VR-14.7-666) (b. l. 7, 11)).

104. Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros vyresnysis specialistas V. B. priede prie patikrinimo akto „Kontrolinių klausimų lapas specifiniam gaminių su užstatine pakuote, elektros ir elektroninės įrangos bei nešiojamų baterijų ir akumuliatorių platintojų patikrinimui“ (b. l. 12-13), be kita ko, nurodė, kad patikrintame objekte – UAB „Plaunu pats“, ( - ), Vilniuje (t. y. nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių platintojo prekybos vietoje), nemokamai nepriimamos vartotojų atiduodamos nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos platintojai, baterijų ir akumuliatorių atliekos nesurenkamos vadovaujantis Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimais, taip pat vartotojai neinformuojami apie galimybę nemokamai atiduoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas jų prekybos vietoje (ši informacija prekybos vietose turi būti pateikiama raštu, vartotojams aiškiai matomoje vietoje).

11Kontrolinių klausimų lapą specifiniam gaminių su užstatine pakuote, elektros ir elektroninės įrangos bei nešiojamų baterijų ir akumuliatorių platintojų patikrinimui pasirašė Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros vyresnysis specialistas V. B. bei UAB „Plaunu pats“ atstovė – operatorė-pardavėja R. Ž. (b. l. 12-13).

125. Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros vyresnysis specialistas V. B. 2009 m. spalio 13 d. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. VR-14.1-426 AM053008 (toliau – ir protokolas Nr. VR-14.1-426 AM053008) (b. l. 5-6, 14-15) UAB „Plaunu pats“ vadybininkei, atsakingai už aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi įmonėje, V. B., a. k. ( - ), dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 5124 straipsnio 7 dalyje numatyto administracinio teisės pažeidimo padarymo už tai, jog 2009 m. spalio 5 d. atlikus neplaninį-specifinį UAB „Plaunu pats“ (( - )), Vilnius) patikrinimą nustatyta, kad prekybos vietoje nemokamai nepriimamos vartotojų atiduodamos nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos, tuo pažeidžiami Atliekų tvarkymo įstatymo 3410 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 386 patvirtintų Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių 13.2 punkto reikalavimai, taip pat nustatyta, kad vartotojai platinimo vietoje neinformuojami apie galimybę nemokamai atiduoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas prekybos vietoje raštu, vartotojams aiškiai matomoje vietoje, tuo pažeidžiami Atliekų tvarkymo įstatymo 3410 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei Taisyklių 11 punkto reikalavimai.

13Protokole Nr. VR-14.1-426 AM053008 (b. l. 5-6, 14-15) V. B. paaiškino: „įmonė „Plaunu pats“, prekiaujanti trijų rūšių baterijom, ir atsakingas asmuo V. B. nežinojo tokio įstatymo, kad reikalingas konteineris šiom atliekom išmesti. Šiuo metu jau yra įsirengusi ir gailisi dėl savo padarytos klaidos ir aplaidumo“.

14Protokole Nr. VR-14.1-426 AM053008 (b. l. 5-6, 14-15) taip pat nurodyta administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo data, laikas ir vieta.

156. Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros vyresnysis specialistas V. B., išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą Nr. VR-14.1-426 ir nustatęs, kad 2009 m. spalio 5 d. atlikus neplaninį-specifinį UAB „Plaunu pats“ (( - ), Vilnius) patikrinimą nustatyta, jog prekybos vietoje nemokamai nepriimamos vartotojų atiduodamos nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos, tuo pažeidžiant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3410 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 386 patvirtintų Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių 13.2 punkto reikalavimus, taip pat vartotojai platinimo vietoje neinformuojami apie galimybę nemokamai atiduoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas prekybos vietoje raštu, vartotojams aiškiai matomoje vietoje, tuo pažeidžiant Atliekų tvarkymo įstatymo 3410 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir Taisyklių 11 punkto reikalavimus, jog UAB „Plaunu pats“ už aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi atsakinga vadybininkė V. B., a. k. ( - ), jog yra V. B. atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą lengvinanti aplinkybė – kaltininkė nuoširdžiai gailisi, 2009 m. spalio 16 d. nutarime administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-14.1-426 AM055197 (toliau – ir nutarimas Nr. VR-14.1-426 AM055197) (b. l. 4, 17) V. B., a. k. ( - ), už pažeidimo, numatyto ATPK 5124 straipsnio 7 dalyje, padarymą skyrė administracinę nuobaudą – 1 000 Lt (vieno tūkstančio litų) baudą.

167. Administracinėn atsakomybėn patraukta V. B. skunde (b. l. 2-3) prašo teismą panaikinti nutarimą Nr. VR-14.1-426 AM055197 arba jį pakeisti, sušvelninant paskirtą nuobaudą (įspėti), be kita ko, nurodo, kad UAB „Plaunu pats“ dirba ir baterijomis prekiauja 10 metų, tačiau tiekėjas jos nė karto neinformavo, jog prekybos vietoje turi būti plakatas, kad tikrinimo dieną tiekėjai taip pat negalėjo suteikti informacijos apie reikalingus surinkimo konteinerius ir plakatus; V. B. nuomone, jai paskirta 1 000 Lt bauda yra per griežta, kadangi tai yra pirmas pažeidimas, be to, jos atlyginimas yra per mažas tokiai baudai sumokėti.

178. Remiantis UAB „Plaunu pats“ 2009 m. lapkričio 24 pažyma (b. l. 21), V. B., dirbančios šioje įmonėje vadybininke, atlyginimas sudaro 800 Lt.

18II

191. Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn patraukta V. B., remdamasi skunde pateiktais argumentais, prašė teismą sušvelninti jai paskirtą administracinę nuobaudą ir vietoje 1 000 Lt baudos skirti įspėjimą, nurodė, kad pripažįsta padarytą pažeidimą, kad pažeidimas pašalintas nedelsiant, taip pat nurodė, kad dėl padaryto pažeidimo labai gailisi.

202. Teismo posėdyje institucijos, priėmusios nutarimą – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros, atstovas – šios institucijos vyresnysis specialistas V. B. (2009 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. VR-V-136 „Dėl įgaliojimo V. B. (b. l. 20)), prašė teismą skundo netenkinti, pabrėžė, kad V. B. paskirta minimali bauda, kadangi ji pripažino padarytą pažeidimą ir dėl jo gailėjosi, taip pat prašė teismą dėl V. B. prašymo sušvelninti jai paskirtą administracinę nuobaudą – skirti įspėjimą – spręsti teismo nuožiūra.

21Teismas

konstatuoja:

221. Nagrinėjamoje administracinio teisės pažeidimo byloje nustatyta, jog administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo – V. B., a. k. ( - ), buvo pripažinta padariusi ATPK 5124 straipsnio 7 dalyje numatytą administracinį teisės pažeidimą, kadangi atlikus neplaninį-specifinį UAB „Plaunu pats“ (( - ), Vilnius) patikrinimą nustatyta, jog prekybos vietoje nemokamai nepriimamos vartotojų atiduodamos nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos, tuo pažeidžiant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3410 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. D1-386 „Dėl aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 625 „Dėl Išeikvotų baterijų ir akumuliatorių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintų Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių 13.2 punkto reikalavimus, taip pat vartotojai platinimo vietoje neinformuojami apie galimybę nemokamai atiduoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas prekybos vietoje raštu, vartotojams aiškiai matomoje vietoje, tuo pažeidžiant Atliekų tvarkymo įstatymo 3410 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir Taisyklių 11 punkto reikalavimus, o ji, V. B., nuo 2008 m. sausio 7 d. yra paskirta atsakinga už aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi UAB „Plaunu pats“ parduotuvėse (UAB „Plaunu pats“ direktoriaus 2008 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. 2008/01/07-1 „Dėl atsakingo asmens paskyrimo už aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi parduotuvėse“ (b. l. 16)); skiriant administracinę nuobaudą atsižvelgta į V. B. atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą lengvinančią aplinkybę, t. y. jog V. B. nuoširdžiai gailisi.

232. Pažymėtina, kad V. B. veikos kvalifikavimas nekelia abejonių: administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 5124 straipsnio „Apmokestinamųjų gaminių ir jų atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas“ (2008 m. lapkričio 6 d. redakcija) 7 dalį, kurioje nustatyta, kad informacijos apie baterijose ir akumuliatoriuose esančių medžiagų keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai ir (ar) informacijos apie baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo sistemas nepateikimas baterijų ir akumuliatorių vartotojams arba informacijos apie galimybę prekybos vietose atiduoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas nepateikimas baterijų ir akumuliatorių vartotojams užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų, ji patraukta pagrįstai ir teisėtai.

24Už minėtą padarytą administracinį teisės pažeidimą V. B. Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros 2009 m. spalio 16 d. nutarime Nr. VR-14.1-426 AM055197 paskirta minimali sankcijoje numatyta administracinė nuobauda – 1 000 Lt (vieno tūkstančio litų) bauda.

253. Administracinėn atsakomybėn patraukta V. B. neginčija administracinio teisės pažeidimo padarymo fakto, su juo sutinka, tai ji patvirtino teismo posėdyje, nurodydama, kad „padarytą pažeidimą aš pripažįstu ir dėl jo labai gailiuosi (žr. teismo posėdžio protokolo (b. l. 22-23) pirmas lapas); V. B. kvestionuoja tik paskirtos administracinės nuobaudos dydį ir teismo posėdyje prašė sušvelninti paskirtą nuobaudą, paskiriant įspėjimą (teismo posėdžio protokolo (b. l. 22-23) pirmas lapas), kadangi jos atlyginimas sudaro tik 800 Lt ir jai būtų labai sunku sumokėti 1 000 Lt dydžio baudą, be to, padarytas pažeidimas buvo nedelsiant pašalintas.

264. Konstatuotina, kad administracinėn atsakomybėn patraukta V. B., prašydama skirti įspėjimą vietoje nutarime Nr. VR-14.1-426 AM055197 paskirtos 1 000 Lt baudos, iš esmės prašo teismą skirti jai mažesnę negu įstatyme numatyta administracinę nuobaudą.

27Šiame kontekste ypač pažymėtina, jog teismui skiriant mažesnę negu įstatyme numatyta administracinę nuobaudą, kyla pareiga vadovautis ATPK 301 straipsniu „Mažesnės nei įstatymo numatyta administracinės nuobaudos skyrimas arba administracinės nuobaudos neskyrimas“ (2007 m. gruodžio 13 d. redakcija), kuris įtvirtina mažesnės negu įstatymo numatyta administracinės nuobaudos skyrimo arba administracinės nuobaudos neskyrimo pagrindus ir tvarką. Kadangi šiuo institutu realizuojamas Konstitucijoje įtvirtinto teisingumo principo reikalavimas diferencijuoti nuobaudas taip, kad jas taikant būtų galima atsižvelgti į teisės pažeidimo pobūdį, atsakomybę lengvinančias ir kitas aplinkybes, sprendžiant dėl ATPK 301 straipsnio taikymo turi būti nustatytos išskirtinės aplinkybės, kurios gali būti vertinamos pažeidėjo naudai kaip ypatingai švelninančios jo atsakomybę (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėse bylose Nr. N5‑1647/2006, N16-1481/06, N9-1499/2006, N17-148/2006).

285. Teismas konstatuoja, kad nagrinėjamoje administracinio teisės pažeidimo byloje nenustatyta išskirtinių V. B. administracinę atsakomybę lengvinančių aplinkybių (administracinėn atsakomybėn patraukto asmens turtinė padėtis, nuoširdus gailėjimasis dėl padaryto teisės pažeidimo, padaryto pažeidimo pašalinimas nedelsiant nėra išskirtinės atsakomybę lengvinančios aplinkybės; nuoširdus gailėjimasis dėl padaryto teisės pažeidimo, remiantis ATPK 31 straipsnio 1 dalies 1 punktu, yra tik administracinę atsakomybę lengvinanti aplinkybė, į kurią buvo atsižvelgta nutarime Nr. VR-14.1-426 AM055197 skiriant V. B. administracinę nuobaudą), kurios leistų administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui – V. B. skirti mažesnę negu įstatyme numatyta administracinę nuobaudą, o todėl šioje administracinio teisės pažeidimo byloje nėra nei prielaidų, nei sąlygų V. B. skirti mažesnę negu įstatyme numatyta administracinę nuobaudą.

296. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus konstatuotina, kad administracinėn atsakomybėn patraukto asmens – V. B. skundas netenkintinas, o Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2009 m. spalio 16 d. nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-14.1-426 AM055197 paliktinas nepakeistas.

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 3 ir 4 dalimis, 128, 129 straipsniais,

Nutarė

31administracinėn atsakomybėn patraukto asmens – V. B. skundo nepatenkinti ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2009 m. spalio 16 d. nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-14.1-426 AM055197 palikti nepakeistą.

32Nutartis per dešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. 1. UAB „Plaunu pats“ direktorius S. P. 2008 m. sausio 7 d. įsakyme Nr.... 5. 2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos... 6. 3. Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros vyresnysis valstybinis aplinkos... 7. 3.1. prekybos vietoje iš vartotojų nemokamai nepriimamos vartotojų... 8. 3.2. UAB „Plaunu pats“ vykdo veiklą, neinformuodama vartotojų apie... 9. V. B. 2009 m. spalio 13 d. pasirašytinai patvirtino, kad gavo patikrinimo akto... 10. 4. Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros vyresnysis specialistas V. B. priede... 11. Kontrolinių klausimų lapą specifiniam gaminių su užstatine pakuote,... 12. 5. Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros vyresnysis specialistas V. B. 2009 m.... 13. Protokole Nr. VR-14.1-426 AM053008 (b. l. 5-6, 14-15) V. B. paaiškino:... 14. Protokole Nr. VR-14.1-426 AM053008 (b. l. 5-6, 14-15) taip pat nurodyta... 15. 6. Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros vyresnysis specialistas V. B.,... 16. 7. Administracinėn atsakomybėn patraukta V. B. skunde (b. l. 2-3) prašo... 17. 8. Remiantis UAB „Plaunu pats“ 2009 m. lapkričio 24 pažyma (b. l. 21), V.... 18. II... 19. 1. Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn patraukta V. B., remdamasi... 20. 2. Teismo posėdyje institucijos, priėmusios nutarimą – Lietuvos... 21. Teismas... 22. 1. Nagrinėjamoje administracinio teisės pažeidimo byloje nustatyta, jog... 23. 2. Pažymėtina, kad V. B. veikos kvalifikavimas nekelia abejonių:... 24. Už minėtą padarytą administracinį teisės pažeidimą V. B. Vilniaus RAAD... 25. 3. Administracinėn atsakomybėn patraukta V. B. neginčija administracinio... 26. 4. Konstatuotina, kad administracinėn atsakomybėn patraukta V. B., prašydama... 27. Šiame kontekste ypač pažymėtina, jog teismui skiriant mažesnę negu... 28. 5. Teismas konstatuoja, kad nagrinėjamoje administracinio teisės pažeidimo... 29. 6. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus konstatuotina, kad administracinėn... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 31. administracinėn atsakomybėn patraukto asmens – V. B. skundo nepatenkinti ir... 32. Nutartis per dešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama...