Byla 2-2156-828/2015
Dėl sandorio negaliojimo atsakovams D. Ž., J. M., L. M., tretiesiems asmenims notarei Vitai Jankovskajai, draudimo įmonės „AIG Europe Limited“ Suomijos filialui, J. R., SĮ „Panevėžio socialinių paslaugų centras“

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Vygintas Mažuika, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Audronei Meškonytei, dalyvaujant ieškovo vaiko teisių apsaugos institucijos - Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus – atstovei Kristinai Račkauskienei, atsakovams J. M., L. M., jų atstovui advokatui Sigitui Lukauskui, trečiajam asmeniui atsakovų pusėje, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, notarei Vitai Jankovskajai, trečiojo asmens atsakovų pusėje, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, draudimo įmonės „AIG Europe Limited“ Suomijos filialo atstovei advokatei Laurai Augytei Kamarauskienei, nedalyvaujant atsakovui D. Ž., trečiajam asmeniui J. R., trečiojo asmens atsakovų pusėje, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, SĮ „Panevėžio socialinių paslaugų centras“ atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo vaiko teisių apsaugos institucijos - Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį dėl sandorio negaliojimo atsakovams D. Ž., J. M., L. M., tretiesiems asmenims notarei Vitai Jankovskajai, draudimo įmonės „AIG Europe Limited“ Suomijos filialui, J. R., SĮ „Panevėžio socialinių paslaugų centras“,

Nustatė

3ieškovas reikalauja pripažinti negaliojančia 2014-12-03 atsakovų D. Ž. ir J. M. sudarytą buto, adr. ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį, taikyti restituciją. Procesiniuose dokumentuose nurodė, teismo posėdžio metu atstovė paaiškino, kad perleistas butas buvo šeimos turtas, jame nuolat faktiškai gyveno atsakovo D. Ž. nepilnametis sūnus D. Sandoriui nebuvo išduotas teismo leidimas. Todėl sandoris prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms. Dėl sandorio vaikas neteko teisės į būstą, kuriame gyveno. Nors vaikas šiuo metu globojamos globos namuose. Tačiau globa yra laikina. Yra reali galimybė vaiką grąžinti jo tėvui atsakovui D. Ž., kadangi tarp jų susiklostęs stiprus socialinis ryšys. Dėl šios priežasties ginčijamas sandoris apribojo vaiko teisę į būstą.

4Atsakovas D. Ž. į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Atsakovai J. M., L. M. prašo ieškinį atmesti. Procesiniuose dokumentuose nurodė, teismo posėdžio metu atsakovai bei jų atstovas paaiškino, kad nepilnamečio D. teisė į būstą sandoriu nebuvo pažeista, kadangi vaikas yra globojamas globos namuose, kur jam ši teisė užtikrinama. Atsakovai patys turi nepilnametį vaiką, kurio teisę į būstą siekdami užtikrinti, ir sudarė ginčijamą sandorį. Pripažinus sandorį negaliojančiu, ši jų vaiko teisė gali būti pažeista. Todėl tenkinti ieškinį būtų nesąžininga ir neteisinga.

6Tretysis asmuo J. R. į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

7Trečiojo asmens SĮ „Panevėžio socialinių paslaugų centras“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, atsiliepime tretysis asmuo prašė ieškinį tenkinti visiškai.

8Tretysis asmuo notarė Vita Jankovskaja prašo ieškinį atmesti. Procesiniuose dokumentuose nurodė, teismo posėdžio metu paaiškino, kad jos patvirtintas ginčijamas sandoris atitinka įstatymo reikalavimus ir turi būti paliktas galioti. Sandorio tvirtinimo metu nebuvo jokių duomenų apie tai, jog perleidžiamam butui galiotų šeimos turto teisinis režimas. Todėl teismo leidimas buto perleidimui nebuvo reikalingas.

9Tretysis asmuo draudimo įmonės „AIG Europe Limited“ Suomijos filialas prašo ieškinį atmesti. Procesiniuose dokumentuose nurodė, teismo posėdžio metu atstovė paaiškino, kad byloje neįrodyta, jog perleistas butas iki ginčijamo sandorio sudarymo buvo nepilnamečio D. faktinė ir nuolatinė gyvenamoji vieta, t.y. šeimos turtas, kurio perleidimui būtinas teismo leidimas. Todėl ginčijamas sandoris atitinka įstatymo reikalavimus ir turi būti paliktas galioti.

10Ieškinys tenkinamas visiškai.

11Byloje nustatyta, kad D. Ž. yra nepilnametis atsakovo D. Ž. ir trečiojo asmens J. R. sūnus. Nuo 2013-04-24 atsakovo D. Ž. šeima, kurios gyvenamosios vietos adresas - ( - ), įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Šeimai nurodytu adresu buvo pradėtos teikti socialinės paslaugos. 2014-12-03 08.40 val. atsakovai D. Ž. ir J. M. sudarė buto, adr. ( - ), ( - ), priklausiusio atsakovui D. Ž. asmeninės nuosavybės teise pirkimo-pardavimo sutartį, kurią patvirtino notarė V.Jankovskaja. Dėl teismo leidimo sandoriui nebuvo kreiptasi ir jis nebuvo išduotas. 2014-12-03 nepilnametis D. buvo paimtas iš šeimos, kadangi jo tėvai neužtikrino jo teisių, jam nustatyta laikinoji globa, globėju skirtas SĮ „Panevėžio socialinių paslaugų centras“ (b.l. 7-26, 74-95).

12Priešingai nei teigia trečiojo asmens draudiko atstovė, teismo vertinimu, byloje įrodyta, kad ginčijamu sandoriu perleistas butas buvo faktinė, nuolatinė ir pagrindinė vaiko D. Ž. gyvenamoji vieta iki globos jam nustatymo (CPK 12, 178, 185 str.). Šios aplinkybės nepaneigia duomenys apie tai, kad vaiko gyvenamoji vieta buvo deklaruota kitu adresu – ( - ) (b.l. 114). Kaip matyti, nurodytu adresu vaiko gyvenamoji vieta deklaruota nuo jo gimimo. Tačiau jau nuo 2013 m. balandžio mėn. socialinės paslaugos atsakovo D. Ž. šeimai buvo pradėtos teikti kitu adresu – ginčo bute. Rašytiniai įrodymai apie šių paslaugų teikimą (b.l. 11-15) patvirtina, kad vaikas nuolat faktiškai gyveno būtent šiame bute, kuris ir buvo jo pagrindinė gyvenamoji vieta (CK 2.14, 2.16, 2.17 str.). Todėl konstatuojama, kad butui, adr. ( - ), vėliausiai nuo 2013 m. balandžio mėn. galiojo šeimos turto teisinis režimas (CK 3.84 - 3.86 str.). Dėl to nuosavybės teisės į šį butą perleidimui buvo būtinas teismo leidimas (CK 3.85 str. 2 d.). Dėl tokio leidimo į teismą nebuvo kreiptasi, jis nebuvo išduotas. Tokiu būdu 2014-12-03 sandoris prieštarauja nurodytai (CK 3.85 str. 2 d.) imperatyviai įstatymo nuostatai.

13Vaiko laikinosios globos tikslas - grąžinti vaiką į šeimą (CK 3.253 str.). Ieškovo atstovė patvirtino, kad yra reali galimybė grąžinti šiuo metu laikinai globojamą vaiką jo tėvui atsakovui D. Ž.. Tarp jų susiklostęs stiprus socialinis ryšys, tiek tėvas tiek sūnus nori gyventi kartu. Duomenų apie kitą galimą vaiko gyvenamąją vietą, kurią galėtų užtikrinti jo tėvas, jiems gyvenant kartu, nėra. Todėl konstatuojama, kad ginčijamas sandoris iš esmės riboja nepilnamečio D. teisę į būstą, kuri pagal įstatymą, vaikui nustačius laikinąją globą, turėjo būti išsaugota (LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 str. 5 p., 13 str. 2 d.), neatsižvelgiant į tai, jog šiuo metu vaiką globojant globos įstaigoje jam būstas suteiktas. Pasiekus laikinosios globos tikslą (grąžinti vaiką į šeimą), dėl sandorio vaikas su tėvu nebeturėtų galimybės gyventi ankstesnėje gyvenamojoje vietoje.

14Tesimų praktikoje pripažįstama, kad kiekvienas asmuo, prieš sudarydamas sandorį, privalo veikti aktyviai, jam prieinamomis priemonėmis pasidomėti, ar teisėtam sandoriui nėra kokių nors kliūčių, ar patikima kita sandorio šalis, ar ji veikia sąžiningai, ar sandoriu nepažeidžiami kt. asmenų interesai, ar nebus tikimybės, kad sandoriu įgytas turtas gali būti išreikalautas iš įgijėjo (2014-10-31 LAT nutartis byloje Nr. 3K-3-469/2014). Nors, kaip nurodo atsakovas J. M., pardavėjas jam buvo žinomas, o butą pasiūlė parduoti atsitiktinai, eidamas pro šalį, atsakovas nevykdė savo nurodytos pareigos pasidomėti atitinkamomis aplinkybėmis. T.y. neatliko jokių veiksmų tam, kad įsitikintų, ar nėra kokių tai kliūčių sandoriui, ar jis nepažeis kieno nors, tame tarpe pardavėjo vaiko, interesų, kaip bus užtikrinta vaiko teisė į būstą po buto perleidimo ir kt. Todėl konstatuojama, kad atsakovas J. M. buvo nesąžiningas šia prasme (CK 3.84 str. 4 d. kontekste), kadangi turėjo žinoti, jog įgyjamas butas yra šeimos turtas (nepilnamečio vaiko gyvenamoji vieta), o sudaromas sandoris pažeidžia vaiko interesus. Taigi kliūčių išreikalauti įgytą turtą iš atsakovo nėra (CK 3.84 str. 4 d.).

15Atsakovų J. M. ir L. M. argumentai, jog sandorio pripažinimas negaliojančiu ribotų jų vaiko teisę į būstą, teismo vertinimu, nėra pagrindas palikti jį galioti. Šiuo metu atsakovų vaikas ginčo būste negyvena. Taigi, pripažinus sandorį negaliojančiu, jo gyvenimo sąlygos nepablogėtų. Tačiau tikėtina, kad tokia situacija, palikus sandorį galioti, susiklostytų Deimantui, laikinajai globai pasiekus savo tikslą (grąžinus vaiką tėvui).

16Įvertinus tai, kad sandoris prieštarauja imperatyviai įstatymo nuostatai (CK 3.85 str. 2 d.) bei pažeidžia vaiko, kurio interesai turi būti ginami prioritetiškai (CK 3.3 str. 1 d.) teisę į būstą (LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 str. 5 p., 13 str. 2 d.), buto įgijėjas buvo nesąžiningas (CK 3.84 str. 4 d.), konstatuojama, kad sandoris yra niekinis, ir jis pripažįstamas negaliojančiu (CK 1.78 str. 3 d., 1.80 str. 1 d., LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 str. 6 p.). Taikoma restitucija – perleistą butą grąžinant atsakovo D. Ž. nuosavybėn, iš jo atsakovui J. M. priteisiant pagal sandorį sumokėtą buto kainą (CK 1.80 str. 2 d., 3.84 str. 4 d., 6.145, 6.146 str.).

17Byloje susidariusios valstybei mokėtinos bylinėjimosi išlaidos (43 Eur už reikalavimą dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, 19,94 Eur pašto išlaidos) atitinkamomis dalimis priteisiamos iš atsakovų. Trečiųjų asmenų notarės V.Jankovskajos, draudimo įmonės „AIG Europe Limited“ Suomijos filialo turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos, kadangi, kaip matyti iš jų posėdžio metu išreikštos pozicijos, jie veikė atsakovų pusėje (CPK 93 str.).

18Vadovaudamasis CPK 259, 260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

19tenkinti ieškinį visiškai.

20Pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento atsakovų D. Ž. ir J. M. 2014-12-03 sudarytą buto, adr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį, notarinio reg. Nr. 7424.

21Taikyti restituciją - butą, adr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), priteisti D. Ž., a.k. ( - ) o J. M., a.k. ( - ) iš D. Ž., a.k. ( - ) priteisti 1 448,10 Eur (vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų 10 centų) piniginę kompensaciją.

22Priteisti valstybei iš D. Ž., a.k. ( - ) 31,47 Eur bylinėjimosi išlaidų.

23Priteisti valstybei iš J. M., a.k. ( - ) ir L. M., a.k. ( - ) iš kiekvieno po 15,73 Eur (penkiolika eurų 73 centus) bylinėjimosi išlaidų.

24Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Vygintas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. ieškovas reikalauja pripažinti negaliojančia 2014-12-03 atsakovų D. Ž. ir... 4. Atsakovas D. Ž. į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo į ieškinį... 5. Atsakovai J. M., L. M. prašo ieškinį atmesti. Procesiniuose dokumentuose... 6. Tretysis asmuo J. R. į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo į ieškinį... 7. Trečiojo asmens SĮ „Panevėžio socialinių paslaugų centras“ atstovas... 8. Tretysis asmuo notarė Vita Jankovskaja prašo ieškinį atmesti. Procesiniuose... 9. Tretysis asmuo draudimo įmonės „AIG Europe Limited“ Suomijos filialas... 10. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 11. Byloje nustatyta, kad D. Ž. yra nepilnametis atsakovo D. Ž. ir trečiojo... 12. Priešingai nei teigia trečiojo asmens draudiko atstovė, teismo vertinimu,... 13. Vaiko laikinosios globos tikslas - grąžinti vaiką į šeimą (CK 3.253... 14. Tesimų praktikoje pripažįstama, kad kiekvienas asmuo, prieš sudarydamas... 15. Atsakovų J. M. ir L. M. argumentai, jog sandorio pripažinimas negaliojančiu... 16. Įvertinus tai, kad sandoris prieštarauja imperatyviai įstatymo nuostatai (CK... 17. Byloje susidariusios valstybei mokėtinos bylinėjimosi išlaidos (43 Eur už... 18. Vadovaudamasis CPK 259, 260, 270 straipsniais, teismas... 19. tenkinti ieškinį visiškai.... 20. Pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento atsakovų D. Ž. ir J. M.... 21. Taikyti restituciją - butą, adr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), priteisti D. Ž.,... 22. Priteisti valstybei iš D. Ž., a.k. ( - ) 31,47 Eur bylinėjimosi išlaidų.... 23. Priteisti valstybei iš J. M., a.k. ( - ) ir L. M., a.k. ( - ) iš kiekvieno po... 24. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu...