Byla A2.3.-203-393/2013
Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ ir 2012 m. gruodžio 4 d. patikrinimo aktu Nr. 46 (b. l. 11, 12-15), 2012 m. gruodžio 4 d. mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo teisingumą patvirtinančių duomenų ir informacijos surinkimo aktu (b. l. 16-18), 2012 m. rugsėjo 28 d. pavedimu atlikti patikrinimą Nr. 37 (b. l. 19)

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Irma Blekaitienė, išnagrinėjusi D. J., a. k. ( - ) gim. (duomenys neskelbtini), lietuvės, Lietuvos Respublikos pilietės, dirbančios E. J. įmonėje direktore, gyvenančios duomenys neskelbtini), neteistos, nebaustos administracine tvarka, administracinio teisės pažeidimo bylą,

Nustatė

2D. J., būdama E. J. įmonės direktore, 2011 m. netinkamai tvarkė pakuočių apskaitą: nevykdė importuotos ir į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleistos gaminiais pripildytos plastikinės – 0,294 t, popierinės ir kartoninės 3,339 t bei kitos 0,375 t pakuotės apskaitos, tuo pažeisdama Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 8 str. 5 d., Pakuočių ir pakuočių atliekų įstatymo 6 str., Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių 23, 24 punktus; Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaravo neteisingus duomenis: deklaruotas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleistos gaminiais pripildytos 12,345 t plastikinės ir 2,897 t popierinės bei kartoninės gaminiais pripildytos pakuotės kiekis, o faktiškai įmonė į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleido 12,746 t plastikinės, 4,190 t popierinės ir kartoninės, 0,377 t kitos gaminiais pripildytos pakuotės, tuo pažeisdama Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 8 str. 5 d., Pakuočių ir pakuočių atliekų įstatymo 6 str., Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių 23 punktą; gaminiais pripildytas pakuotes (plastikinės – 12,746 t; popierinės ir kartoninės – 4,190 t; kita pakuotė – 0,377 t) 2011 metais išleido į Lietuvos Respublikos vidaus rinką neįsiregistravusi Gamintojų ir importuotojų sąvade, tuo pažeisdama Atliekų tvarkymo įstatymo 8(1) skirsnio 34(1) str. 2 d. 1 punktą, Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių 5 punktą; 2011 m. vykdydama apmokestinamųjų gaminių (galvaninių elementų) importą iš Lenkijos ir 2011 m. į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleisdama 0,136 t galvaninių elementų, nevykdė apmokestinamųjų gaminių teikimo rinkai apskaitos; Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui nepateikė baterijų ar akumuliatorių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos, nedeklaravo ir nemokėjo mokesčio už 2011 m. į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleistą apmokestinamųjų gaminių kiekį, tuo pažeisdama Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 str. 2 d., 8 str. 1 ir 4 dalis, Atliekų tvarkymo įstatymo 8(1) skirsnio 34(1) str. 2 d. 3 punktą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290 patvirtintų „Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių“ 3.2 punktą; 2011 m. apmokestinamuosius gaminius į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleido neužsiregistravusi Gamintojų ir importuotojų sąvade, tuo pažeisdama Atliekų tvarkymo įstatymo 8(1) skirsnio 34(1) str. 2 d. 1 punktą; 2011 m elektros ir elektroninę įrangą (stambių namų apyvokos prietaisus – 0,061 t; smulkių namų apyvokos prietaisus – 0,046 t; vartojimo įrangą – 0,003 t; dujošvietes lempas – 0,009 t; elektros ir elektroninius įrankius – 0,101 t.; žaislus, laisvalaikio ir sporto įrangą – 0,372 t) į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleido neužsiregistravusi Gamintojų ir importuotojų sąvade, tuo pažeisdama Atliekų tvarkymo įstatymo 8(1) skirsnio 34(1) str. 2 d. 1 punktą; 2011 m. nevykdė elektros ir elektroninės įrangos apskaitos, Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui nepateikė elektros ir elektroninės įrangos tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos, tuo pažeisdama Atliekų tvarkymo įstatymo 8(1) skirsnio 34(1) str. 2 d. 3 punktą, „Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių“ 3.3 punktą; elektros ir elektroninę įrangą į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleido neturint dokumento, įrodančio, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, tuo pažeisdama Atliekų tvarkymo įstatymo 8(1) skirsnio 34 (2) str. 2 dalį. Tokiais veiksmais (neveikimu) D. J. padarė administracinius teisės pažeidimus, numatytus Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 5112 str. 3 d., 5 d., 9 d., 5118 str. 2 d., 4 d., 7 d., 9 d., 5124 str. 1 d., 2 d., 3 d., 5 d.

3D. J. kalta prisipažino, gailisi padariusi pažeidimus.

4Be pačios D. J. prisipažinimo, jos kaltė įrodyta administracinio teisės pažeidimo protokolu AM Nr. 075902 (b. l. 1-3), Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2013 m. sausio 8 d. sprendimu Nr. V5-1 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ ir 2012 m. gruodžio 4 d. patikrinimo aktu Nr. 46 (b. l. 11, 12-15), 2012 m. gruodžio 4 d. mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo teisingumą patvirtinančių duomenų ir informacijos surinkimo aktu (b. l. 16-18), 2012 m. rugsėjo 28 d. pavedimu atlikti patikrinimą Nr. 37 (b. l. 19).

5Atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad kaltininkė nuoširdžiai gailisi padariusi pažeidimus (ATPK 31 str. 1 p. 1 p.), jos atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

6D. J. dirbanti, neteista, nebausta administracine tvarka. Už padarytus pažeidimus pažeidėjai skirtinos straipsnių sankcijose numatytos nuobaudos – minimalios baudos. Galutinai pažeidėjai skiriama bauda parenkama sankcijos, nustatytos už sunkiausiąjį iš padarytųjų administracinių teisės pažeidimų, ribose (ATPK 33 str. 2 d.).

7Vadovaudamasi ATPK 30 str., 286 str., 287 str. 1 d. 1 p., teisėja

Nutarė

8D. J. pripažinti kalta padarius pažeidimus, numatytus ATPK 5112 str. 3 d., 5 d., 9 d., 5118 str. 2 d., 4 d., 7 d., 9 d., 5124 str. 1 d., 2 d., 3 d., 5 d., ir skirti jai:

 • pagal ATPK 5112 str. 3 d. – 800 litų baudą;
 • pagal ATPK 5112 str. 5 d. – 1500 litų baudą;
 • pagal ATPK 5112 str. 9 d. – 1500 litų baudą;
 • pagal ATPK 5118 str. 2 d. – 1000 litų baudą;
 • pagal ATPK 5118 str. 4 d. – 400 litų baudą;
 • pagal ATPK 5118 str. 7 d. – 2000 litų baudą;
 • pagal ATPK 5118 str. 9 d. – 2500 litų baudą;
 • pagal ATPK 5124 str. 1 d. – 800 litų baudą;
 • pagal ATPK 5124 str. 2 d. – 400 litų baudą;
 • pagal ATPK 5124 str. 3 d. – 800 litų baudą;
 • pagal ATPK 5124 str. 5 d. – 1500 litų baudą.

9Vadovaujantis ATPK 33 str. 2 d., paskirtas nuobaudas apimti ir galutinę nuobaudą D. J. skirti 2500 (dviejų tūkstančių penkių šimtų) litų baudą.

10Dėl nutarimo per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti paduotas skundas Kauno apygardos teismui skundą paduodant per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai