Byla e2-989-236/2017
Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės bankrutavusios kooperatinės bendrovės kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-2102-852/2017 pagal ieškovės bankrutavusios kooperatinės bendrovės kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ieškinį atsakovėms SBSUN uždarajai akcinei bendrovei ir UAB „Sun Industries“ dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-2102-852/2017 pagal ieškovės B KB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ ieškinį atsakovėms SBSUN UAB ir UAB „Sun Industries“ dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo nutrauktos paskolos sutarties Nr. 12-00388 EUR (toliau – Paskolos sutartis) pagrindu.
 1. Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-11359-960/2017 pagal ieškovės UAB „Sun Industries“ ieškinį atsakovei B KB KU „Vilniaus taupomoji kasa“, tretiesiems asmenims AARGAU UAB, UAB „Elioinvest“, UAB „FC Real Estate“, UAB „FM Real Estate“, UAB „Green Fin“, UAB „Obwalden“, SBSUN UAB dėl paskolos sutarčių, įskaitant ir Paskolos sutartis, nutraukimo pripažinimo negaliojančiu.
 1. Atsakovės pateikė prašymą stabdyti civilinę bylą Nr. e2-2102-852/2017 iki įsiteisės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-11359-960/2017, nagrinėjamoje Vilniaus miesto apylinkės teisme.
 1. Ieškovė prašė atmesti atsakovių prašymą dėl civilinės bylos Nr. e2-2102-852/2017 sustabdymo ir tęsti šios civilinės bylos nagrinėjimą. Ieškovės teigimu, jeigu civilinėje byloje Nr. e2-11359-960/2017 ieškinys būtų patenkintas, tai po bylos išsprendimo ieškovė vėl turės teisę nutraukti sutartį tuo pačiu pagrindu. Bylos sustabdymas neatitiktų proceso operatyvumo, koncentruotumo, viešojo intereso apsaugos.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017-03-30 nutartimi nutarė nagrinėjamą civilinę bylą sustabdyti iki įsiteisės teismo sprendimas Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. Nr. e2-11359-960/2017.
 2. Teismas nurodė, kad nagrinėjamoje byloje ieškovė prašė priteisti visą likusią paskolos sumą tuo pagrindu, kad buvo nutraukta Paskolos sutartis, o civilinėje byloje Nr. e2-11359-960/2017 atsakovė ginčija Paskolos sutarties nutraukimo teisėtumą, todėl teismas darė išvadą, kad tarp šių dviejų bylų yra tiesioginis prejudicinis ryšys. Pripažinus sutarties nutraukimą neteisėtu, t.y. sutarčiai tebegaliojant, nekiltų prievolės grąžinti visą likusią paskolos sumą. Civilinės bylos Nr. e2-11359-960/2017 rezultatas yra tiesiogiai susijęs su nagrinėjama civiline byla, dėl to nagrinėjama byla stabdytina iki įsiteisės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-11359-960/2017.
 1. Teismas nevertino ieškovės argumentų, susijusių su civilinėje byloje Nr. e2-11359-960/2017 pareikšto ieškinio teisėtumu ir pagrįstumu.
 1. Teismas pažymėjo, kad dėl bylos sustabdymo ginčo nagrinėjimas užsitęsia, tačiau įstatymas nenumato išimties iš bendros taisyklės dėl bylos sustabdymo tuo pagrindu, kad ieškovė yra bankrutuojanti bendrovė.
 1. Teismas nurodė, kad ieškovės argumentai, kad ji ateityje galėtų iš naujo nutraukti sutartį, nepaneigia šios bylos sustabdymo būtinumo. Teismo vertinimu, būsimas galimas sutarties nutraukimas nėra susijęs su šioje byloje pareikšto ieškinio pagrindu.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8

 1. Ieškovė B KB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017-03-30 nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Pirmosios instancijos teismas priėmė nemotyvuotą nutartį, kurioje nepagrindžiama, kokią įtaką civilinė byla Nr. e2-11359-960/2017 gali turėti nagrinėjamai bylai, taip pat kokios aplinkybės kliudo teismui pačiam nagrinėti šią bylą jos nestabdant.
 1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neįvertino, kad atsakovės civilinėje byloje Nr. e2-11359-960/2017 kelia reikalavimą, susijusį tik su Paskolos sutarties nutraukimo pagrįstumu, tačiau toks atsakovių reikalavimas nėra susijęs su esamos skolos faktu ir / ar ieškovės nagrinėjamoje byloje keliamu reikalavimu šią skolą grąžinti.
 1. Pirmosios instancijos teismo nepagrįstai atsisakyta vertinti faktą, kad net jeigu atsakovių ieškinys civilinėje byloje Nr. e2-11359-960/2017 būtų tenkintas ir Paskolos sutarties nutraukimas būtų pripažintas neteisėtu (pvz., dėl procedūrinio pobūdžio pažeidimų), ieškovė turėtų teisę tuo pačiu pagrindu ir nedelsdama vėl nutraukti Paskolos sutartį, t. y. civilinė byla Nr. e2-11359-960/2017, atsižvelgiant į joje keliamus reikalavimus, yra nukreipta tik į proceso ir išieškojimo vilkinimą, tačiau ne į rezultatą.
 1. Pirmosios instancijos teismas turėjo pareigą bent preliminariai įvertinti, kad atsakovių argumentai civilinėje byloje Nr. e2-11359-960/2017 yra akivaizdžiai nepagrįsti.
 1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neįvertino, kad nagrinėjamos bylos stabdymas neatitiktų proceso efektyvumo, operatyvumo ir koncentruotumo principų reikalavimų, taip pat neužtikrintų viešojo intereso apsaugos.
 1. Atsiliepime į ieškovės atskirąjį skundą atsakovės SBSUN UAB ir UAB „Sun Industries“ prašo palikti Vilniaus apygardos teismo 2017-03-30 nutartį nepakeistą. Atsiliepime nurodo:
  1. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad tarp aukščiau nurodytų bylų yra prejudicinis ryšys.
  1. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nevertino ieškovės argumentų, susijusių su civilinėje byloje Nr. e2-11359-960/2017 pareikšto ieškinio teisėtumu ir pagrįstumu, kadangi tai yra kitos civilinės bylos nagrinėjimo dalykas.
  1. Nepagrįsti ieškovės argumentai dėl proceso operatyvumo ir koncentruotumo principų ir viešojo intereso.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 1. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria sustabdyta byla, yra teisėta ir pagrįsta (CPK 263 str. 1 d.).
 1. Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, sustabdymas. Pagal įstatymą bylos sustabdymas gali būti privalomasis (CPK 163 str.) arba fakultatyvus (CPK 164 str.). Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nustatė privalomo bylos sustabdymo pagrindo – CPK 163 straipsnio 3 punkte numatyto atvejo egzistavimą. Pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka.
 1. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, minėtas civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje. Kasacinio teismo išaiškinta, kad sustabdyti civilinę bylą tol, kol neišspręsta kita byla, nurodytu pagrindu galima tik tada, kai neišnagrinėtos bylos susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai. Be to, negalėjimas išnagrinėti civilinės bylos, kol nebus išnagrinėta kita byla, reiškia, jog teismui, siekiančiam išspręsti byloje pareikštą reikalavimą, reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti. Jeigu teismas visus teisiškai reikšmingus faktus gali nustatyti nagrinėjamoje byloje, kai tarp bylų nėra tiesioginio teisinio ryšio, nėra pagrindo stabdyti bylą pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-09-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-309/2009).
 1. Bylos duomenys patvirtina, kad nagrinėjamoje byloje sprendžiamas ginčas dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo nutrauktos Paskolos sutarties pagrindu. Tuo tarpu, civilinėje byloje Nr. e2-11359-960/2017 yra sprendžiamas Paskolos sutarties nutraukimo teisėtumo klausimas. Civilinėje byloje Nr. e2-11359-960/2017 teismui pripažinus Paskolos sutarties nutraukimą negaliojančiu, ieškinys šioje byloje visiškai ar iš dalies negalėtų būti tenkinamas, nes ieškovė (apeliantė) ieškinio reikalavimą grindžia Paskolos sutarties nutraukimo prieš terminą faktu ir tuo pagrindu prašoma teismo priteisti ne tik pagal Paskolos sutartį atsakovės SBSUN UAB pradelstus mokėjimus, o taip pat ir visą likusią pagal Paskolos sutartį mokėtiną paskolos, delspinigių ir palūkanų sumą, kurios mokėjimo terminas, nenutraukus Paskolos sutarties, būtų nepasibaigęs. Civilinėje byloje Nr. e2-11359-960/2017 pripažinus Paskolos sutarties nutraukimą negaliojančiu, neliktų ieškovės (apeliantės) pareikšto ieškinio faktinio ir teisinio pagrindo. Dėl to darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai tarp šių bylų konstatavo prejudcinis ryšį.
 1. Apeliacinis teismas atmeta kaip nepagrįstus apeliantės argumentus, jog pirmosios instancijos teismas turėjo pareigą bent preliminariai įvertinti, kad atsakovių argumentai civilinėje byloje Nr. e2-11359-960/2017 yra akivaizdžiai nepagrįsti.
 1. Teisminio nagrinėjimo dalyką apibrėžia svarbiausi ieškinio turinį sudarantys elementai - ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindas. Kaip ieškinio dalykas suprantamas ieškovo per teismą atsakovui pareikštas materialusis teisinis reikalavimas, o ieškinio pagrindas - tai faktinės aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo materialui teisinį reikalavimą, t. y. ieškinio dalyką (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2, 4 punktai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-10-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-423-916/2016). Šios bylos nagrinėjimo ribas apibrėžia joje pareikšto ieškovės (apeliantės) ieškinio pagrindas ir dalykas, dėl kurio pagrįstumo teismas spręs, priimdamas galutinį procesinį sprendimą šioje byloje. UAB „Sun Industries“ ieškinys pareikštas kitoje byloje (civilinė byla Nr. e2-11359-960/2017), nagrinėjamoje kito teismo (Vilniaus miesto apylinkės teismo), todėl Vilniaus apygardos teismas, kaip pirmosios instancijos teismas, neturi teisės vertinti ieškinio, pareikšto kitoje byloje, pagrįstumo.
 1. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teismas, nustatęs civilinės bylos sustabdymo CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindą, privalo bylą sustabdyti, todėl apeliantės argumentai, kad nagrinėjamos bylos stabdymas neatitiktų proceso efektyvumo, operatyvumo ir koncentruotumo principų reikalavimų, taip pat neužtikrintų viešojo intereso apsaugos, laikytini nepagrįstais.
 1. Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas priėmė nemotyvuotą nutartį, kurioje nepagrindžiama, kokią įtaką civilinė byla Nr. e2-11359-960/2017 gali turėti nagrinėjamai bylai, taip pat kokios aplinkybės kliudo teismui pačiam nagrinėti šią bylą jos nestabdant. Apeliacinės instancijos teismas, nesutikdama su šiais argumentais, pažymi, jog teismo pareiga motyvuoti nutartį yra nustatyta CPK 291 straipsnio 1 dalies 5 punkte, tačiau ši teismo pareiga neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą absoliučiu sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindu laikomas visiškas motyvų nebuvimas. Teismo sprendimo nepakankamas motyvavimas nėra absoliutus jo negaliojimo pagrindas pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą. Tuo atveju, kai teismo sprendimo (nutarties) motyvai yra neišsamūs, šis pažeidimas gali būti pripažintas esminiu, jeigu sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2013-02-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-78/2013). Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, sustabdydamas nagrinėjamą bylą, nutartyje nurodė esminius motyvus dėl bylos sustabdymo, todėl vien tai, kad apeliantė nesutinka su teismo procesiniu sprendimu, nėra pagrindas teigti, jog pirmosios instancijos teismo priimta nutartis nemotyvuota.
 1. Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai ir atsiliepime į jį nurodyti atsikirtimai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.
 1. Dėl nurodytų aplinkybių apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties (CPK 263 str. 1 d.).
 1. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovės B KB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ atskirasis skundas netenkinamas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

11Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

12Palikti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 30 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai