Byla 2FB-1435-904/2019
Dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo R. V. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo fiziniam asmeniui, suinteresuoti asmenys I. V., Luminor Bank AS, uždaroji akcinė bendrovė „Gelvora“, uždaroji akcinė bendrovė „Legal Balance“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, antstolis Jonas Petrikas

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėjas Mantas Ūsas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto Valdymas“ prašymą dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo R. V. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo fiziniam asmeniui, suinteresuoti asmenys I. V., Luminor Bank AS, uždaroji akcinė bendrovė „Gelvora“, uždaroji akcinė bendrovė „Legal Balance“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, antstolis Jonas Petrikas.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas pareiškė reikalavimą iškelti jam bankroto bylą.

5Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmai 2019 m. vasario 8 d. nutartimi iškėlė pareiškėjui R. V. bankroto bylą. Nutartis įsiteisėjo 2019 m. vasario 16 d.

62019 m. kovo 18 d. teisme gautas bankroto administratorės prašymas dėl R. V. kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašo patvirtinimo, kuriuo prašo patvirtinti R. V. bankroto byloje kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą.

72019 m. balandžio 1 d. nutartimi buvo patvirtinti pareiškėjo R. V. kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas.

82019 m. liepos 17 d. teisme gautas bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto Valdymas“ prašymas dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo. Prašymo pagrindu nurodė, kad 2019-06-03 buvo sušauktas pirmas bankrutuojančio R. V. kreditorių susirinkimas, kuriame kreditoriams spręsti buvo pateiktas bankrutuojančio R. V. mokumo atkūrimo planas. 2019-06-03 kreditorių susirinkime nedalyvavo nei vienas kreditorius. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Fizinių asmenų bankroto įstatymo 25 str. 5 d. (toliau – FABĮ) susirinkimas buvo pripažintas neįvykusiu. 2019-06-04 pakartotiniame kreditorių susirinkime dalyvavo kreditorius UAB „Gelvora“, kurio finansinio reikalavimo suma vertine išraiška sudaro 5,53 % visos teismo patvirtintos kreditorių finansinių reikalavimų sumos. 2019-06-04 pakartotiniame kreditorių susirinkime pateiktam mokumo atkūrimo planui nepritarta (FABĮ 25 str. 9 d). Susirinkime dalyvavęs kreditorius UAB „Gelvora“ pateikė pastabas plano tikslinimui. Kreditorius Luminor Bank AS, nors susirinkime nedalyvavo, bankroto administratoriui el. paštu taip pat pateikė pastabas plano tikslinimui bei nurodė kartu su patikslintu planu pateikti planą pagrindžiančius dokumentus. Dėl užtrukusio bankrutuojančio R. V. dokumentų bei informacijos tinkamam mokumo atkūrimo plano parengimui rinkimo, mokumo atkūrimo planas nebuvo parengtas iki teismo nustatyto termino, todėl bankroto administratorius 2019 m. birželio 14 d. pateikė teismui prašymą pratęsti terminą plano pateikimui vienam mėnesiui. 2019 m. birželio 18 d. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmų rezoliucija terminas buvo pratęstas iki 2019 m. liepos 17 d. Pagal kreditorių pastabas patikslintas bankrutuojančio R. V. mokumo atkūrimo planas, 2019-06-28 sušauktame kreditorių susirinkime kartu su plane pateiktą informaciją pagrindžiančiais dokumentais buvo pateiktas svartyti kreditoriams. 2019-06-28 bankrutuojančio R. V. kreditorių susirinkime nedalyvavo nei viena kreditorius. Vadovaujantis FABĮ 25 str. 5 d., susirinkimas buvo pripažintas neįvykusiu. 2019-07-01 bankrutuojančio R. V. pakartotiniame kreditorių susirinkime dalyvavo kreditorius Luminor Bank AS, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, kurio finansinio reikalavimo suma vertine išraiška sudaro 90,54 % visos teismo patvirtintos kreditorių finansinių reikalavimų sumos. Kreditorius Luminor Bank AS balsavo „prieš“, todėl pateiktas svarstyti patikslintas bankrutuojančio R. V. mokumo atkūrimo planas nepatvirtintas.

92019-07-15 sušauktame kreditorių susirinkimui pateiktas svarstyti bankrutuojančio R. V. patikslintas mokumo atkūrimo planas. Planas buvo patikslintas, atsižvelgus į kreditorių Luminor Bank AS ir UAB „Gelvora“ ankstesniuose kreditorių susirinkimuose išsakytas pastabas bei siūlymus dėl plano tikslinimo. Bankrutuojantis R. V. surinko ir prie plano pridėjo informaciją pagrindžiančius dokumentus, taip pat pateikė išsamų paaiškinimą tiek dėl plano tikslinimo, tiek dėl darbo paieškų. 2019-07-15 bankrutuojančio R. V. kreditorių susirinkime dalyvavo kreditorius Luminor Bank AS. Kiti kreditoriai susirinkime nedalyvavo, dėl pateikto patikslinto plano pastabų nepateikė. Kreditorius Luminor Bank AS balsavo „už“, kartu pateikdamas savo pastabas. Atsižvelgiant į tai, kad sprendimas dėl pritarimo plano projektui laikomas priimtu, kai kiekvienoje kreditorių grupėje plano projektui pritaria kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę šios grupės kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos (FABĮ 8 str. 3 p.), bei atsižvelgiant į balsavimo rezultatus 1 darbotvarkės klausimu, sprendimas patvirtinti bankrutuojančio R. V. 2019-07-05 mokumo atkūrimo planą, laikomas nepriimtu. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad sprendimas dėl pritarimo plano projektui laikomas nepriimtu dėl priežasčių, nesusijusių su plano projekto tikslinimu pagal LR FABĮ 7 str. numatytus reikalavimus (kreditorių susirinkimuose nedalyvavo ir nebalsavo antros eilės kreditoriai), be to, patikslintam plano projektui pritarė susirinkime dalyvavęs kreditorius Luminor Bank AS, bankrutuojančio R. V. 2019-07-05 d. patikslintas mokumo atkūrimo plano projektas teikiamas teismui LR FABĮ 7 str. 4 ir 5 dalyse numatyta tvarka.

10Suinteresuoti asmenys nepateikė atsiliepimų iki teismo posėdžio dėl mokumo atkūrimo plano tvirtinimo.

11Prašymas tenkintinas.

12Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningo fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris įstatymų nustatyta tvarka verčiasi individualia veikla, mokumą ir užtikrinti kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos FABĮ iš esmės siekiama sukurti efektyvų teisinį mechanizmą, sudarantį sąlygas atkurti fizinio asmens mokumą, užtikrinti kreditorių reikalavimų tenkinimą įstatymo nustatyta tvarka tuo pačiu išlaikyti teisingą kreditorių ir skolininko interesų pusiausvyrą. Šių tikslų įgyvendinimo sėkmė didžiąja dalimi priklauso nuo sudaryto plano ir jo įgyvendinimo.

13FABĮ 8 straipsnio 3 dalis nustato, kad tuo atveju, jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui dėl to, kad jis neatitinka šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytų reikalavimų, plano projektas gali būti tikslinamas ir pakartotinai teikiamas kreditorių susirinkimui. Jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui nenurodydamas priežasčių arba dėl priežasčių, nesusijusių su plano projekto tikslinimu pagal šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus, plano projektas pateikiamas teismui šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatyta tvarka.

14Kaip matyti iš bylos medžiagos pareiškėjas turi penkis kreditorius – Luminor Bank AS, uždaroji akcinė bendrovė „Gelvora“, uždaroji akcinė bendrovė „Legal Balance“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, antstolis Jonas Petrikas.

15Iš prie prašymo pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2019-07-15 bankrutuojančio R. V. kreditorių susirinkime dalyvavo kreditorius Luminor Bank AS, kurio finansinio reikalavimo suma vertine išraiška sudaro 90,54 % visos teismo patvirtintos kreditorių finansinių reikalavimų sumos. Kiti kreditoriai susirinkime nedalyvavo, dėl pateikto patikslinto plano pastabų nepateikė. Kreditorius Luminor Bank AS balsavo „už“, kartu pateikdamas savo pastabas. Atsižvelgiant į tai, kad sprendimas dėl pritarimo plano projektui laikomas priimtu, kai kiekvienoje kreditorių grupėje plano projektui pritaria kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę šios grupės kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos (LR FABĮ 8 str. 3 p.), bei atsižvelgiant į balsavimo rezultatus 1 darbotvarkės klausimu, sprendimas patvirtinti bankrutuojančio R. V. 2019-07-05 mokumo atkūrimo planą, laikomas nepriimtu.

162019-07-15 bankrutuojančio R. V. kreditorių susirinkime dalyvavęs kreditorius Luminor Bank AS, balsavo „už“ kartu pateikdamas savo pastabas: bankrutuojantis R. V. kas 3 mėnesius turi pateikti informaciją apie darbo paiešką ir įdėtas pastangas pagerinti finansinę padėtį; pateikti AB „Swedbank“ sąskaitos išrašą nuo fizinio asmens bankroto pradžios; koreguoti bankroto administratoriaus atlygį iš turto pardavimo, skiriant 4 proc. nuo turto pardavimo kainos.

17Teismas atsižvelgdamas į kreditoriaus nurodytas pastabas dėl įpareigojimo R. V. kas 3 mėnesius įpareigoti pateikti informaciją apie darbo paiešką ir įdėtas pastangas pagerinti finansinę padėtį, pažymi, jog ši nuostata jau yra įrašyta R. V. 2019-07-05 mokumo atkūrimo plano VI dalyje „Priemonės, skirtos mokumui atkurti“, kur nurodoma, jog „R. V. kas 3 mėnesius pateiks kreditoriams ataskaitą, nurodant, kokių priemonių buvo imtasi, siekiant atstatyti mokumą“.

18Dėl įpareigojimo pateikti AB „Swedbank“ sąskaitos išrašą nuo fizinio asmens bankroto pradžios, taip pat pažymėta, kad bankrutuojantis R. V. pateikė pažymą iš AB „Swedbank“, jog jo sąskaita šiame banke buvo uždaryta dar 2015 m. Ši pažyma kartu su 2019-07-15 kreditorių susirinkimo protokolu pateikta susipažinti visiems R. V. kreditoriams.

19Dėl įpareigojimo koreguoti bankroto administratoriaus atlygį iš turto pardavimo, skiriant 4 proc. nuo turto pardavimo kainos. Pažymėtina, jog teikiamame tvirtinti R. V. 2019-07-05 d. mokumo atkūrimo plane numatyta, jog bankroto administravimo veiklos išlaidoms dengti bus skirta 17 Eur/mėn. + PVM iš bankrutuojančio asmens į depozitinę sąskaitą pervedamų lėšų, kitos administravimo išlaidos bus apmokamos, tik pagal faktą jas patyrus pagal išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Bankroto administratoriaus atlyginimui numatyta skirti 5520,00 Eur (PVM įskaitytas), šią sumą apmokant iš lėšų, gautų pardavus bankrutuojančiam asmeniui priklausantį turtą. Nurodyta 5520,00 Eur suma atitinka 2,71 proc. nuo paskutinio atlikto turto vertinimo (UAB „Ober-Haus“ Nekilnojamas turtas 2018-09-13 ekspertizės aktu nustatyta bankrutuojančio asmens įkeisto Turto vertė yra 204 000,00 Eur.). Teismo nuomone, jog ši suma yra pakankama tinkamai atlyginti už visus suplanuotus darbus (ne tik turto pardavimą) R. V. bankroto procese.

20Įvertinus nurodytas aplinkybes, pripažintina, kad bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto Valdymas“ prašymas dėl R. V. mokumo atkūrimo plano patvirtinimo civilinėje byloje mokumo atkūrimo planas atitinka FABĮ 7 straipsnio reikalavimus, pagal FABĮ 8 straipsnio 1 - 4 dalis pažeidimų nenustatyta. Atsižvelgiant į bankroto administratorės išvadą ir įvertinus nemokių fizinių asmenų bei kreditorių teises ir teisėtus interesus, tvirtintinas bankrutuojančio R. V. mokumo atkūrimo planas (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis, FABĮ 8 straipsnio 8 dalis).

21Vadovaudamasis CPK 290 – 291straipsniais, teismas

Nutarė

22patvirtinti 2019 m. liepos 15 d. pareiškėjo R. V., kreditorių susirinkimo metu pateiktą ir svarstytą pareiškėjo R. V., asmens kodas ( - ) 2019-07-05 mokumo atkūrimo planą.

23Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmus.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėjas Mantas Ūsas,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankroto administratorės uždarosios... 3. Teismas... 4. pareiškėjas pareiškė reikalavimą iškelti jam bankroto bylą.... 5. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmai 2019 m. vasario 8 d.... 6. 2019 m. kovo 18 d. teisme gautas bankroto administratorės prašymas dėl R. V.... 7. 2019 m. balandžio 1 d. nutartimi buvo patvirtinti pareiškėjo R. V.... 8. 2019 m. liepos 17 d. teisme gautas bankroto administratorės uždarosios... 9. 2019-07-15 sušauktame kreditorių susirinkimui pateiktas svarstyti... 10. Suinteresuoti asmenys nepateikė atsiliepimų iki teismo posėdžio dėl mokumo... 11. Prašymas tenkintinas.... 12. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ)... 13. FABĮ 8 straipsnio 3 dalis nustato, kad tuo atveju, jeigu kreditorių... 14. Kaip matyti iš bylos medžiagos pareiškėjas turi penkis kreditorius –... 15. Iš prie prašymo pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2019-07-15... 16. 2019-07-15 bankrutuojančio R. V. kreditorių susirinkime dalyvavęs... 17. Teismas atsižvelgdamas į kreditoriaus nurodytas pastabas dėl įpareigojimo... 18. Dėl įpareigojimo pateikti AB „Swedbank“ sąskaitos išrašą nuo fizinio... 19. Dėl įpareigojimo koreguoti bankroto administratoriaus atlygį iš turto... 20. Įvertinus nurodytas aplinkybes, pripažintina, kad bankroto administratorės... 21. Vadovaudamasis CPK 290 – 291straipsniais, teismas... 22. patvirtinti 2019 m. liepos 15 d. pareiškėjo R. V., kreditorių susirinkimo... 23. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti...