Byla 2A-539-194/2010

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Jolantos Badaugienės, kolegijos teisėjų: Danutės Matiukienės ir Laisvės Aleknevičienės, sekretoriaujant Violetai Paskočinienei, dalyvaujant atsakovės S. G. atstovui advokatui A. N., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Dalum“ apeliacinį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 18 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-423-721/2010 pagal ieškovo UAB „Dalum“ ieškinį atsakovei S. G., trečiajam asmeniui K. J. dėl avanso, netesybų ir procesinių palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Dalum“ ieškiniu kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės 20 000,00Lt negrąžinto avanso, 20 000,00 Lt dydžio baudą, 5 procentų dydžio metinių palūkanų, skaičiuojant jas nuo teismo sprendimu priteistos sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2005-05-18 su atsakove S. G. per jos įgaliotą asmenį K. J. sudarė preliminarią žemės pirkimo-pardavimo sutartį. Šia sutartimi buvo ketinama ateityje sudaryti pagrindinę žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, pardavimo objektas buvo nurodytas pagal Telšių apskrities viršininko administracijos 2005-05-11 išvadą Nr. ( - ), suteikiančią atsakovei teisę atkurti nuosavybę į 150,96 ha žemės sklypą. S. G. įgaliotas asmuo K. J. sudarė su ieškove preliminarią sutartį, kuria įsipareigojo atkurti nuosavybės teisę pagal turimą išvadą ir parduoti ieškovui žemės sklypą už sutartą kainą. Sudarant sutartį ieškovas atsakovės atstovui perdavė sutartyje nurodyto dydžio avansą - 20000 Lt. Pagal sutartį šalys turėjo sudaryti pagrindinę sutartį iki 2006-01-01 dienos, tačiau parengus visus reikiamus dokumentus ir atkūrus atsakovei nuosavybės teises į žemę, pagrindinė sutartis sudaryta nebuvo. Nesudarius pagrindinės sutarties, atsakovei atsirado pareiga grąžinti ieškovui avansą - 20000 Lt, kuriuos ji buvo gavusi per savo įgaliotą asmenį. Šalys, sudarydamos preliminarią sutartį susitarė dėl netesybų - sumokėto avanso dydžio baudos. Kadangi pagrindinė sutartis nesudaryta dėl atsakovės kaltės, ji pagal preliminarios sutarties sąlygas ieškovei privalo sumokėti 20000 Lt netesybas.

4Atsakovė S. G. atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad preliminarios sutarties, iš kurios ieškovas kildina jos teises ir pareigas, atsakovė nesudarinėjo pati ir nebuvo įgaliojusi tą daryti K. J. - sutartyje nėra nei atsakovės parašo, nei duomenų, leidžiančių ją identifikuoti sutarties šalimi. Sutarties sudarymo dieną ieškovė neturėjo jokio juridinio pagrindo manyti, kad K. J., sudarydamas sutartį, būtų veikęs jos vardu, kadangi pastarasis neturėjo tokios teisės. Sutartis buvo sudaryta 2005 m. gegužės 18 d., o notaro patvirtintas įgaliojimas K. J. veikti atsakovės vardu buvo išduotas tik 2005 m. gegužės 24 d., t. y. vėliau nei buvo sudaryta sutartis. Vadinasi K. J. sutarties sudarymo dieną neturėjo jokių įgaliojimų atsakovės vardu sudarinėti sandorių, atsakovė jo sudaryto sandorio nėra patvirtinusi savo sutikimu, o 2005 m. gegužės 24 d. įgaliojimas K. J. veikti atsakovės vardu nelaikytinas sutarties patvirtinimu, kaip to reikalauja CK 2.136 str., kadangi įgaliojime nėra išreikštos atsakovės valios pritarti būtent K. J. ir ieškovo 2005 m. gegužės 18 d. sudarytai sutarčiai. Be to, 2005 m. gegužės 24 d. K. J. išduotu įgaliojimu jam suteikta teisė atsakovės vardu sudarinėti sutartis su pirkėjais tik dėl „įteisintų" žemės sklypų, t. y. dėl tų sklypų, į kuriuos nuosavybės teisė yra atkurta įstatymo nustatyta tvarka, ir į kuriuos nuosavybės teisė yra registruota viešame registre. Sutartyje nurodytas žemės sklypas neatitinka tokių sąlygų, todėl ir dėl šios priežasties laikytina, kad K. J. nebuvo atsakovės įgaliotas sudaryti sutartį. Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 20000,00 Lt baudos taip pat atmestinas kaip nepagrįstas, kadangi sutartyje nėra jokio įrašo, patvirtinančio buvus susitarimui dėl netesybų (CK 6.72 str.).

5Mažeikių rajono apylinkės teismas 2010-05-18 sprendimu ieškovo UAB „Dalum“ ieškinį atmetė. Nurodė, kad ieškovo teismui pateikti įrodymai nėra įrodyti ir pagrįsti, dėl to, kad preliminariojoje sutartyje nebuvo aptarta sąlyga, jog pagrindinė sutartis ateityje bus sudaryta būtent su atsakove S. G., ar kad preliminarioji sutartis sudaroma atsakovės S. G. naudai, kad iki 2005-05-24 tretysis asmuo K. J. turėjo atsakovės sutikimą dėl 2009-05-18 preliminariosios ir pagrindinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties su ieškovu sudarymo. Pateikta sutartis, iš kurios nėra akivaizdu, jog buvo sudaryta būtent dėl žemės sklypo, kurį atsakovė 2005-05-24 įgaliojo trečiąjį asmenį įteisinti, valdyti ir parduoti, pardavimo. Sudarant sutartį, nebuvo konkretizuota kokio dydžio žemės sklypas parduodamas, nurodyta tik, kad žemė yra ( - ). Neaišku kada buvo sutartyje padarytas prierašas apie tai, jog parduodamas žemės sklypas pagal 2005-05-11 išvada Nr. ( - ).Teismas konstatuoja, jog tai buvo padaryta vėliau, nei buvo surašytas pagrindinis sutarties tekstas, nes parašyta kitu rašikliu. Sutarties įvykdymo terminas numatytas 2006-01-01, o iš byloje esančių Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų matyti, kad ginčo žemės sklypai atsakovės nuosavybės teise buvo įregistruoti 2008-06-25 Telšių apskrities viršininko sprendimo Nr. ( - ) pagrindu tik 2008-09-19 ir šie žemės sklypai yra ( - ), o ne ( - ), kas neatitinka preliminariosios sutarties sąlygas ir neįrodo, kad būtent dėl šių žemės sklypų pardavimo buvo sutarę ieškovas ir pardavėjas - tretysis asmuo K. J.. Ši aplinkybė nepatvirtina, kad iki preliminarioje sutartyje nustatyto termino buvo reali galimybė sudaryti pagrindinę žemės sklypo pagal atsakovės pasirašytą įgaliojimą pirkimo-pardavimo sutartį ir to labiau, kad atsakovei apie tai buvo žinoma. Ieškovės teiginiai, jog K. J., atstovavęs atsakovei ir veikęs pagal jos pavedimą, jau preliminariosios sutarties pasirašymo dieną turėjęs tam būtiną jos pritarimą tokiam sandoriui sudaryti, yra abejotini, mažai tikėtini ir atmestini. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikros abejonės dėl fakto buvimo išlieka, tačiau visuma byloje esančių įrodymų leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus. Atsižvelgiant į tai, ieškovo reikalavimo motyvas apie K. J. veikimą atsakovės S. G. vardu yra nepagrįstas ir neįrodytas. Teisės doktrinoje pripažįstama, kad esant neatskleistam atstovavimui, kai sandorį asmuo sudaro savo vardu, bet kito asmens interesais ir sąskaita, ir trečiasis asmuo nežino ir iš aplinkybių nesupranta ir neturi suprasti, kad sudaro sandorį ne su kito asmens atstovu, tai sandorio šalimis tokiu atveju laikomi pats atstovas ir trečiasis asmuo, ir atsiranda atstovo ir trečiojo asmens teisės ir pareigos. Ieškovo atstovas sąmoningai suprasdamas, kad pardavėjas K. J. neturi įgaliojimų vykdyti atsakovės pavedimus, pasitikėdamas K. J., pasirašė žemės sklypo preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį būtent tokiomis sutartyje numatytomis sąlygomis.

6Teismas nurodė, jog atmestinas ir ieškovo argumentas, kad atsakovė savo vėlesniais veiksmais pritarė šiam sandoriui. 2005-05-24 atsakovė S. G. iš tiesu įgaliojo K. J. įteisinti 94 ha žemės sklypą pagal 2005-05-11 Telšių apskrities viršininko administracijos išvadą Nr. ( - ), šį žemės sklypą valdyti ir parduoti už kainą ir sąlygas savo nuožiūra ( įgaliojimas registro Nr. ( - )). Trečiojo asmens K. J. atliktų veiksmų rezultatas – ginčo 2005-05-18 pirkimo–pardavimo sutarties, pagal kurią jis įsipareigojo atstatyti nuosavybę ir parduoti žemės sklypą, esantį( - ), iki 2006-01-01, ( b. l. 23), sudarymas negali būti vertinamas kaip nurodytus 2005-05-24 atsakovės S. G. išduoto įgaliojimo įvykdymo principus atitinkantis veiksmų atlikimo rezultatas. Atsakovės 2005-05-24 išduotą įgaliojimą K. J. privalėjo vykdyti tik atsakovės, t. y. įgaliotojos, interesais, nepažeisdamas įstatyme nustatytų atstovo teisių ribų, nepiktnaudžiauti atsakovės pasitikėjimu ir nesinaudoti šiuo įgaliojimu kitais, negu nurodyta, tikslais. Jeigu K. J., sudarydamas 2005-05-18 pirkimo–pardavimo sutartį, ir prisistatė pirkėjui kaip atsakovės įgaliojimą parduoti žemės sklypą turintis asmuo, tai jis įvykdė iškreipdamas atsakovės, kaip įgaliotojos, tikrąją valią, veikdamas priešingai jos interesams, pažeisdamas CK 2.133 straipsnyje nustatytas atstovo teisių ribas. Iš 2005 m. gegužės 18 d. pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos K. J. ir ieškovės UAB ,,Dalum“ turinio, matyti, kad trečiasis asmuo K. J. veikė savo, o ne įgaliotojos vardu ir interesais. Byloje nėra nustatyta, jog atsakovė S. G. savo kažkokiais veiksmais davė rimtą pagrindą ieškovui sąžiningai tikėti ir protingai manyti, kad ji paskyrė K. J. savo atstovu, pasirašant 2005-05-18 sutartį, atsižvelgiant į tai, kad sutartis nebuvo pasirašyta jos vardu. S. G. nepatvirtino 2005 m. gegužės 18 d. ginčo sandorio CK 2.133 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka ir terminais, todėl šis sandoris nėra ieškovei privalomas. Šis žemės sklypo, esančio( - ), pirkimo–pardavimo sandoris nesukelia atsakovei jokių teisinių pasekmių. Teismui nėra galimybės pakeisti vieną iš sutarties šalių, tuo pačiu pripažįstant jos kaltę dėl neįvykusio sandorio, įstatymai nenumato.

7Ieškovas UAB „Dalum“ apeliaciniu skundu prašo Mažeikių rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 18 d. sprendimo dalį, kuriuo netenkintas ieškovo reikalavimas dėl 20 000,00 Lt avanso grąžinimo, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteisto sumos, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidų, t.y. žyminio mokesčio bei išlaidų advokato pagalbai apmokėti priteisimo, panaikinti ir priimti naują sprendimą, t.y.:ieškinį dalyje dėl 20.000,00 Lt avanso grąžinimo, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteisto sumos, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų, t.y. žyminio mokesčio bei išlaidų advokato pagalbai apmokėti priteisimo, tenkinti, o atsakovės reikalavimą dėl 3500,00 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo, atmesti. Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:

81. Pirmosios instancijos teismas, sprendimu konstatavo, jog ieškovas nepateikė įrodymų, kuriais grindžia ieškinio reikalavimus. Konstatavo, kad remiantis sutartimi, atsakovė nebuvo sutarties šalimi, kadangi K. J. neturėjo atsakovės įgaliojimo veikti jos vardu, taip pat tai, kad sutartyje neaišku dėl kokio žemės sklypo buvo susitarta. Teismas padarė išvadą, kad byloje pateikti, tačiau teismo nepriimti UAB „Dalum" finansinės atskaitomybės teikimo duomenys, t.y 2005-05-18 UAB „Dalum" kasos pajamų orderis ( - ), 2005-05-18 kasos išlaidų orderis Nr. ( - ) avanso apyskaita, o taip pat sutarties 3 dalis, bei atsakovo ir trečiojo asmens paaiškinimai apie tai, kad jie pinigų negavo ir jokių dokumentų su pinigų perdavimu nepasirašė, patvirtina, kad ieškovas per tuos einamuosius metus jokių išankstinių, einamųjų apmokėjimų nevykdė. Byloje ieškovo pateiktų dokumentų, t.y. 2006-01-05 visuotinio akcininku susirinkimo protokolo; 2005-05-18 UAB „Dalum" kasos pajamų orderio ( - ) 2005-05-18 kasos išlaidų orderio Nr. ( - ); 2005-05-18 avanso apyskaitos o taip pat Sutarties 3 dalies teismas nevertino, kadangi jie nepatvirtina turėtų išlaidų pagal ieškininį reikalavimą.

92. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškovo pateikti įrodymai, 2005-05-18 preliminari sutartis ir 2005-05-24 įgaliojimas įteisinti, valdyti ir parduoti žemę pagal 2005-05-11 išvadą Nr. ( - ), yra netinkamai įvertinti. I instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovė yra suteikusi trečiajam asmeniui jos vardu sudaryti su ieškovu preliminarią sutartį, tokia teismo padaryta išvada yra neteisėta ir nepagrįsta. Įgaliojimu K. J. buvo suteikta teisė atlikti veiksmus, kurie ir buvo atlikti pasirašant preliminarią sutartį, o būtent: įteisinti išvadą Nr. ( - ), išduotą 2005-05-11 Telšių apskrities viršininko administracijos, o atstačius nuosavybės teisę pagal minėtą išvadą - valdyti ir parduoti už kainą ir sąlygas savo nuožiūra. Įgaliojimas buvo suteiktas ne tik parduoti jau įteisintą nekilnojamąjį turtą, kaip tą nurodė atsakovės atstovas, bet suteikta teisė trečiajam asmeniu įteisinti nuosavybės teises, kas preliminariąja sutartimi ir buvo aptarta. Įgaliojime nurodyta, kad K. J. turi teisę sudarinėti atsakovės vardu su pirkėjais sutartis, o tai reiškia ir vesti iki sutartines derybas dėl sutarties pasirašymo.Teismo sprendimas yra priimtas netinkamai išanalizavus 2005-05-18 sutarties ir 2005-05-24 įgaliojimo turinį, o taip pat netinkamai pritaikius materialinės teisės normas LR CK 2.133 str. bei CK 2.136 str., kadangi išduotas įgaliojimas, iš esmės patvirtino K. J. sudaryto preliminaraus sandorio legitinumą.

103. Ieškovą UAB „Dalum“ ir atsakovą K. J. siejo ilgalaikiai bendradarbiavimo santykiai dar iki pasirašant ginčo sutartį. Visais, iš esmės analogiškais nagrinėjamai bylai atvejais, K. J. veikdavo ne savarankiškai, o fizinio asmens išduoto ir notariškai patvirtinto įgaliojimo pagrindu, atstovaudamas išvados savininkus. Kadangi tuo laikotarpiu preliminarių sutarčių buvo sudaroma daug, t.y. per 2005 metus buvo sudaryta net 11, pagal kurias K. J. iš viso buvo sumokėta- 760.033,80 Lt avanso, ieškovą ir atsakovą K. J., jų sudarymo metu siejo tarpusavio pasitikėjimu grįsti santykiai, todėl ieškovas visais atvejais manė, jog K. J. turi visas teises ir tinkamus įgalinimus sudaryti atitinkamus sandorius (tame tarpe ir ginčo preliminarią sutartį). CK 2.133 straipsnio 9 dalyje nustatyta, jog tai atvejais, kai „trečiasis asmuo turėjo rimtą pagrindą manyti, kad sudaro sandorį su tokią teisę turinčiu asmeniu, sandoris privalomas atstovaujamajam". Tokia įvykių ir aplinkybių visuma leidžia pagrįstai teigti, jog atsižvelgiant į įstatymuose įtvirtintas sutarčių aiškinimo taisykles bei jų pagrindu analizuojant tikruosius šalių ketinimus, ginčo sutarties šalimi laikytinas ne K. J., o būtent atsakovė S. G.. Tą patvirtinta ir pastarosios išduotas bei notarine tvarka patvirtintas įgaliojimas ir jo turinys.

114. Pirmosios instancijos teismo padarytą išvada dėl to, kad įmonės finansinės atskaitomybės dokumentuose neatsispindi ieškovo atstovo sumokėti avansai, turėtų būti vertinama kritiškai. Byloje pateiktas UAB „Dalum" visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas Nr. ( - ) (kurį pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti, todėl pateikiamas su apeliaciniu skundu) ir šio protokolo turinys rodo tai, kad ieškovo atstovas iš UAB „Dalum" lėšų sumokėtus avansus atsakovui K. J. 2005 metų gale, t.y. 2005-12-30, padangė iš savo asmeninių lėšų dėl to, kad ieškovui reikėjo apyvartinių lėšų, ko pasėkoje ieškovo 2005 metų balanse nesimato K. J. sumokėto avanso. Minėto susirinkimo metu akcininkai taip pat apsisprendė dėl T.J. O. skolintų lėšų grąžinimo termino bei skolos iš atsakovo K. J. išieškojimo procedūrų pradėjimo. Teismas nepakankamai išanalizavo byloje surinktą medžiagą, ko pasėkoje šioje dalyje buvo priimtas neteisėtas ir nepagrįstas sprendimas.

125. Pirmosios instancijos teismo priteistos išlaidos už advokato suteiktą pagalbą yra neprotingai didelės, visiškai neatitiko bylos sudėtingumo ir apimties. Teismas, tenkindamas atsakovo reikalavimą atmesti ieškinį ir tuo pagrindu tenkindamas prašymą dėl išlaidų už advokato suteiktą teisinę pagalbą priteisimo, remdamasis LR CPK 98 str. 2 dalimi, o taip pat rekomendacijomis, turėjo sumažinti prašomas priteisti išlaidas bent du kartus - tai yra, iki 1750,00 Lt.

136. Iš atsakovės pat turi būti priteistos įstatymo numatytos 5 % dydžio metinės procesinės palūkanos, skaičiuojant jas nuo visos prašomos priteisti sumos (20 000,00 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Atsakovė S. G. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Nurodė, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė visus byloje surinktus įrodymus ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, todėl naikinti jo apeliacinio skundo argumentais nėra teisinio pagrindo (b.l.143-146).

15Tretysis asmuo K. J. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti (b.l. 149-150).

16Apeliacinis skundas netenkintinas.

17Kolegija pažymi, kad apeliacinio bylos nagrinėjimo ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde, nustatytų ribų. Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų kolegija nenustatė (CPK 329 str. 2 ir 3 d.).

18Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo šiai bylai reikšmingas faktines aplinkybes, tinkamai pritaikė nagrinėjamiems teisiniams santykiams taikytinas teisės normas, nenukrypo nuo suformuotos jų taikymo praktikos ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą (CPK 263 str.).

19Fizinių ir juridinių asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ir pareigas, laikomi sandoriais, o viena iš sandorio rūšių yra sutartis (LR CK 1.63 str. 1 d.). Tai – dvišalis ar daugiašalis sandoris, kuriam sudaryti būtina dviejų ar daugiau šalių tarpusavyje suderinta valia, išreikšta tam tikram bendram rezultatui pasiekti. Sutarčių teisėje yra pripažinta, kad sutartis galioja tokio turinio, kokio siekė jos šalys. Konsensualizmo principas reikalauja atskleisti tikruosius šalių ketinimus, o ne vien analizuoti rašytinę sutarties teksto reikšmę. Esminis sutarties, kaip sandorio, požymis yra šalių ketinimas sukurti tarpusavio teises ir pareigas. Sandorio rūšį lemia ne jo pavadinimas, bet turinys, šalių vidinė valia, kuri neretai išaiškinama ir paaiškėja remiantis faktinių bylos aplinkybių tyrimu.

20Apeliantas nurodo, jog teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, dėl ko, jo manymu, buvo priimtas nepagrįstas teismo sprendimas- ieškinys atmestas. Pagrindinės įrodymų ir įrodinėjimo taisyklės yra suformuluotos CPK 176-185 straipsniuose. Teismas, vertindamas byloje esančius įrodymus bei jų pakankamumą vienokioms ar kitokioms teisinėms išvadoms daryti, privalo vadovautis šiuose straipsniuose suformuluotomis įrodinėjimo taisyklėmis. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pripažinta, kad civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad įrodymų pakankamumo klausimas konkrečioje civilinėje byloje turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į tos bylos kategoriją, jos pobūdį ir kitas svarbias aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999-03-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/1999, kat. 32; 2004-10-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-513/2004, kat. 2.4.3.7; 2005-03-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-147/2005, kat. 114.11; 121.21; 128.2 ir kt.). Taigi, teismo sprendimas laikomas pagristu, jeigu teismo išvados atitinka nustatyta tvarka ir įstatymo nustatytomis priemonėmis konstatuotas turinčias reikšmės bylai aplinkybes. CPK 185 straipsnis reikalauja, kad teismas pateikiamą įrodymų vertinimą grįstų savo vidiniu įsitikinimu, visapusišku ir objektyviu visų bylos aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Tai reiškia, kad vieno ar kito bylai reikšmingo fakto buvimas ar nebuvimas ir teisinis to fakto vertinimas gali būti konstatuojami tada, kai tokioms išvadoms pakanka byloje esančių įrodymų. Įrodymų pakankamumas reiškia, kad teismo išvados turi būti grindžiamos tokiais įrodymais, kurie nekelia pagrįstų abejonių savo įrodomąja galia, leistinumu ar sąsajumu. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovo ieškinį sprendime pakankamai argumentuotai pateikė įrodymų analizę ir jų vertinimą, pagrįstai nusprendė, jog iš pateiktų įrodymų pakanka pagrįsti išvadai, kad preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį pardavėjas K. J. sudarė su ieškovu, neturėdamas įgaliojimų vykdyti atsakovės pavedimus ir kad byloje esantys įrodymai leidžia daryti labiau tikėtiną išvadą, kad preliminari pirkimo - pardavimo sutartis nesukelia atsakovei jokių teisinių pasekmių. Ieškovas apeliaciniame skunde, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jos nenuneigė. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad sutartiniai piniginiai santykiai ieškovo UAB „Dalum“ ir atsakovės S. G. nesiejo, nes sudaryta tarp UAB „Dalum“ ir K. J. preliminari pirkimo pardavimo sutartis 2005 m. gegužės 18 d. laikytina apsimestiniu sandoriu ir pripažintina niekine (CK 1.87).

21Pagal byloje pateiktus įrodymus, matyti, kad atsakovės notaro patvirtintas įgaliojimas K. J. veikti jos vardu, buvo išduotas tik 2005 m. gegužės 24 d., t. y., vėliau nei buvo sudaryta sutartis. Apeliantas, kuriam, kaip verslininkui, yra keliami padidinti situacijos ir rizikos suvokimo reikalavimai, sutarties sudarymo metu, neturėdamas atsakovės išduoto ir notaro patvirtinto įgaliojimo K. J. veikti jos vardu (CK 2.138 str. 2 d.), tačiau manydamas, kad sutartį sudaro ne su pačiu K. J., o su atsakove, prisiėmė ir visą su tokiu savo nerūpestingumu ir neatidumu susijusią riziką. Ieškovo nerūpestingumą patvirtina ir pats apeliantas, nurodydamas, jog UAB „Dalum“ ir atsakovą K. J. ilgalaikiai bendradarbiavimo santykiai siejo dar iki pasirašant ginčo sutartį. Visais atvejais, K. J. veikdavo ne savarankiškai, o fizinio asmens išduoto ir notariškai patvirtinto įgaliojimo pagrindu. Kadangi tuo laikotarpiu preliminarių sutarčių buvo sudaroma daug, t.y., per 2005 metus buvo sudaryta net 11, ieškovą ir atsakovą K. J. jų sudarymo metu siejo tarpusavio pasitikėjimu grįsti santykiai, todėl ieškovas visais atvejais manė, jog K. J. turi visas teises ir tinkamus įgalinimus sudaryti atitinkamus sandorius (tame tarpo ir ginčo preliminarią sutartį). Apeliantas, nurodydamas skunde, kad atsakove byloje turi būti S. G., o ne K. J., prisiėmė ir visą su tokiu savo nerūpestingumu ir neatidumu susijusią riziką.

22Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad ieškovas neįrodė, jog ieškovas UAB „Dalum“ K. J. pagal preliminarią pirkimo pardavimo sutartį sumokėjo 20 000,00 Lt. Ieškovas yra juridinis asmuo ir jo piniginių lėšų panaudojimas yra griežtai reglamentuotas teisės aktais. Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 str. 1 d. nustatyta, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, tačiau ieškovė tokių apskaitos dokumentų nepateikė. Griežtas minėtų įstatymų reikalavimų laikymasis yra reikšmingas ir viešajam interesui, nes tokiu būdu užtikrinamas veiklos skaidrumas, užkertamas kelias tarpusavio atsiskaitymams be apskaitos, neteisėtai siekiant išvengti privalomų mokesčių apmokėjimo (pajamų slėpimas ir kt.). Akivaizdu, kad ieškovas žinojo paminėtus imperatyvius įstatymų reikalavimus, ieškovas privalėjo juos vykdyti ir tinkamai įforminti faktiškai atliktas operacijas, jeigu jos buvo atliktos, todėl darytina išvada, kad pinigų mokėjimo fakto nebuvo, ir todėl ieškovas jų ir neįformino( LR CPK 178 str.).

23Teisėjų kolegija nurodo, kad, vertindamas įrodymus, teismas turi vadovautis LR CPK 185 str., įtvirtinusiu laisvo įrodymų vertinimo principą, pagal kurį bet kokios informacijos įrodomąją vertę nustato teismas, vadovaudamasis savo vidiniu įsitikinimu, pagrįstu visapusišku ir objektyviu visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus įstatymo numatytus atvejus, todėl teismas įvertina byloje esančią informacinę medžiagą laikydamasis LR CPK nustatytų įrodymų sąsajumo, leistinumo ir įrodymų vertinimo taisyklių. Suprantama, kad artimai bendraujantys asmenys, esant jų pasitikėjimui vienas kitu, tarpusavyje atlikdami formalius veiksmus, yra ne tokie reiklūs tinkamam jų įforminimui, kaip atlikdami tokius pat veiksmus su asmenimis, nesusijusiais tokiais ryšiais, todėl teismas, spręsdamas dėl ginčo šalių sutartinių santykių, privalo įvertinti tokias aplinkybes kaip galėjusias turėti įtakos ginčijamo sandorio sudarymui. Kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl ginčijamo sandorio teisėtumo, tinkamai taikė įrodinėjimą reglamentuojančias procesinės teisės normas.

24Atmestini apelianto teiginiai dėl bylinėjimosi išlaidų neteisingo priteisimo. Pagal LR Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymą Nr. R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo" 8.2., 8.4., 8.18 punktais, yra nustatytas maksimalus priteistinas užmokesčio dydis už advokato teiktą teisinę pagalbą (pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ir atsiliepimo į ieškinį surašymą, atstovavimą teisme). Toks advokato darbo užmokestis pagal minėtas rekomendacijas šioje byloje gali būti 3920 Lt. Pirmosios instancijos teismo, kaip matyti, priteista suma už advokato suteiktą teisinę pagalbą šioje byloje yra gerokai mažesnė, nei maksimalus leistinas užmokesčio dydis. Priteistos 3500 Lt advokato pagalbos išlaidos laikytinos pagrįstomis ir būtinomis šios bylos nagrinėjimo išlaidomis.

25Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialines ir civilinio proceso normas. Apeliacinio skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą I instancijos teismo sprendimą. (LR CPK 326 str. 1 d. 1 p.). Esant šioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas galioti.

26Apeliacinio skundo netenkinus, iš apelianto UAB „Dalum“ priteistinos bylinėjimosi išlaidos, atsakovei, kurias ji turėjo dėl atstovavimo apeliacinėje instancijoje – 1600,00 Lt ( LR CPK 88 str. 1d.6p.), bei išlaidos valstybei, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.). Jas sudaro 5,95 Lt (b.l. 142).

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

28Mažeikių rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

29Priteisti iš ieškovo UAB “Dalum” atsakovei S. G. 1600,00 Lt išlaidų, susijusių su advokato pagalbos paslauga apeliacinėje instancijoje.

30Priteisti iš ieškovo UAB “Dalum” valstybei 5,95 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Dalum“ ieškiniu kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės... 4. Atsakovė S. G. atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko prašė... 5. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2010-05-18 sprendimu ieškovo UAB... 6. Teismas nurodė, jog atmestinas ir ieškovo argumentas, kad atsakovė savo... 7. Ieškovas UAB „Dalum“ apeliaciniu skundu prašo Mažeikių rajono... 8. 1. Pirmosios instancijos teismas, sprendimu konstatavo, jog ieškovas... 9. 2. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškovo pateikti įrodymai,... 10. 3. Ieškovą UAB „Dalum“ ir atsakovą K. J. siejo ilgalaikiai... 11. 4. Pirmosios instancijos teismo padarytą išvada dėl to, kad įmonės... 12. 5. Pirmosios instancijos teismo priteistos išlaidos už advokato suteiktą... 13. 6. Iš atsakovės pat turi būti priteistos įstatymo numatytos 5 % dydžio... 14. Atsakovė S. G. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos... 15. Tretysis asmuo K. J. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo ieškovo... 16. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 17. Kolegija pažymi, kad apeliacinio bylos nagrinėjimo ribas sudaro apeliacinio... 18. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, jog pirmosios... 19. Fizinių ir juridinių asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti... 20. Apeliantas nurodo, jog teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, dėl... 21. Pagal byloje pateiktus įrodymus, matyti, kad atsakovės notaro patvirtintas... 22. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada,... 23. Teisėjų kolegija nurodo, kad, vertindamas įrodymus, teismas turi vadovautis... 24. Atmestini apelianto teiginiai dėl bylinėjimosi išlaidų neteisingo... 25. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos... 26. Apeliacinio skundo netenkinus, iš apelianto UAB „Dalum“ priteistinos... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 28. Mažeikių rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės18 d. sprendimą palikti... 29. Priteisti iš ieškovo UAB “Dalum” atsakovei S. G. 1600,00 Lt išlaidų,... 30. Priteisti iš ieškovo UAB “Dalum” valstybei 5,95 Lt bylinėjimosi...