Byla N2-326-272/2013
Dėl tėvystės nustatymo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, sekretoriaujant Renatai Šimkuvienei, dalyvaujant ieškovei T. A., ieškovės atstovei advokatei Reginai Vasiliauskienei, atsakovui S. G., institucijos, duodančios išvadą byloje, Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus, atstovei Vidai Malunavičienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės T. A. ieškinį atsakovui S. G. dėl tėvystės nustatymo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė, sumažinusi ieškinio reikalavimą dėl nepilnamečiam vaikui priteistino išlaikymo dydžio ir atsisakiusi reikalavimo dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo (b.l. 27), prašo nustatyti, kad atsakovas S. G. yra jos sūnaus N. A., gimusio ( - ), tėvas, o N. A. yra S. G. sūnus; nustatyti sūnaus N. A. gyvenamąją vietą su ieškove jos gyvenamojoje vietoje; priteisti iš atsakovo išlaikymą sūnui N. A. po 250,00 Lt periodinių išmokų kas mėnesį nuo 2013-03-15 iki vaiko pilnametystės.

3Ieškovė bei jos atstovė paaiškino, jog ieškovė 1995 m. Trakų m., kur tuo metu gyveno, susipažino su atsakovu S. G., jų pažintis truko neilgai, tačiau jis lankėsi ieškovės bute, esančiame ( - ), jie turėjo intymių santykių. Greitai ieškovė pasijuto besilaukianti ir būdama 2-ame nėštumo mėnesyje nuvyko apie tai pranešti atsakovui. Atsakovas neparodė jokio suinteresuotumo dėl tolesnių veiksmų, neišsakė jokios savo pozicijos. 1996-04-09 ieškovė pagimdė sūnų N. Registruojant sūnaus gimimą Trakų r. CMS grafoje „tėvas“ nurodytas tikrasis vaiko tėvo vardas, sūnui suteikta ieškovės pavardė – A. Nurodė, kad atsakovas sūnaus tėvystės nepripažino, tačiau niekada jos ir nepaneigė, išlaikymo sūnui niekada neteikė. Ieškovė neturi jokių abejonių dėl sūnaus N. tėvystės. Ieškovė nurodė, kad turi 3 kambarių butą, santaupų neturi, jos pajamos – darbo užmokestis – 913,00 Lt ir socialinė pašalpa už vaikus – 490,00 Lt. Ieškovė viena augina tris nepilnamečius vaikus ir vieną pilnametį, o vieno vaiko išlaikymui reikia apie 800,00 – 900,00 Lt.

4Atsakovas su sumažintais ieškinio reikalavimais sutiko visiškai. Pripažino tėvystę, sutiko, kad sūnaus gyvenamoji vieta būtų nustatyta su motina ir su prašomu priteisti iš jo išlaikymo dydžiu sūnui.

5Institucijos, duodančios išvadą byloje, Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus, atstovė nurodė, kad su ieškiniu sutinka visiškai, prašo jį tenkinti.

6Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas ieškinį pripažįsta visiškai, teismas priima sprendimą ir surašo sutrumpintus motyvus (CPK 268 str. 5 d.).

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog ginčo tarp šalių dėl ieškinio reikalavimų nėra.

9Atsakovas ieškinį dalyje dėl tėvystės nustatymo pripažino. Atsakovui pareiškus, kad jis pripažįsta ieškinį tėvystės nustatymo dalyje, nenustatyta, kad toks pripažinimas prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ir viešam interesui, todėl ieškinio pripažinimas priimamas ir ieškinys šioje dalyje tenkintinas, nustatant kad atsakovas S. G. yra N. A., gimusio ( - ), tėvas (CPK 140 str. 2 d.).

10Nesant ginčo dėl nepilnamečio N. A. gyvenamosios vietos nustatymo, N. A. gyvenamoji vieta nustatytina su jo motina, tai yra su ieškove T. A. jos gyvenamojoje vietoje (CK 3.169 str.).

11Nustačius atsakovo tėvystę, pastarajam atsiranda pareiga teikti išlaikymą sūnui iki jo pilnametystės (CK 3.194 str. 3 d.). Aplinkybę, jog nepilnametis N. A. gyvena kartu su ieškove, kuri ir išlaiko sūnų, patvirtina ieškovės paaiškinimai, Trakų rajono savivaldybės Lentvario seniūnijos 2012-06-19 pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą Nr. (2012-41010-PD)-663 (b.l. 4), Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2012-12-20 išvada Nr. VT2-1615 (b.l. 18).

12Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (CK 3.192 str. 1 d.), išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 str. 2 d.).

13Ieškovė pateikė išlaidų, reikalingų nepilnamečio N. A. poreikiams tenkinti, paskaičiavimą (b. l. 13).

14Ginčo tarp šalių dėl nepilnamečio N. A. išlaikymo formos ir dydžio bei priteisimo momento nėra: ieškovė sumažinusi prašomo priteisti išlaikymo dydį nuo 425,00 Lt iki 250,00 Lt, prašo priteisti išlaikymą šalių nepilnamečiam vaikui nuo teismo posėdžio dienos, t.y. nuo 2013-03-15, atsakovas su šiais ieškovės reikalavimais sutinka (b.l. 28).

15Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, įvertinus bylos duomenis, patvirtinančius nepilnamečio N. A. poreikius, šalių paaiškinimus bei kitus bylos duomenis (b. 6-10), iš kurių galima spręsti apie ieškovės turtinę padėtį (atsakovas duomenų apie savo turtinę padėtį nepateikė), darytina išvada, jog ieškovės prašomas priteisti iš atsakovo nepilnamečiam N. A. išlaikymas užtikrins būtinas N. A. vystytis sąlygas. Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, jog ieškinys šioje dalyje yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai, priteisiant iš atsakovo nepilnamečiam N. A., gimusiam ( - ), išlaikymą po 250,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2013-03-15 iki vaiko pilnametystės, t.y. iki ( - ), išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 str.).

16CPK 96 str. 1 d. numatyta, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2012-03-29 sprendimu Nr. (1.7.)-S-1168-12 (b. l. 11-12) ieškovei yra suteikta antrinė teisinė pagalba, be to, ieškovė 100 procentų yra atleista nuo visų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo.

17Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo priteistina 867,52 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei: 376,00 Lt žyminio mokesčio, t.y. 143,00 Lt – už reikalavimą dėl tėvystės nustatymo, 143,00 Lt – už reikalavimą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, 90,00 Lt (250,00 Lt x 12 mėnesių x 3 procentai) – už reikalavimą dėl išlaikymo vaikui priteisimo), 480,00 Lt išlaidų už ieškovei suteiktą antrinę teisinę pagalbą pagal Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2013-01-03 pažymą Nr. (4.22)-TPA-9-13 (b. l. 29) ir 11,52 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 88, 92, 96, 99, 177-178, 268-270, 282, 375-380, 387-392 straipsniais, teismas

Nutarė

19ieškinį patenkinti visiškai.

20Nustatyti, kad S. G., a.k. ( - ), gimęs ( - ) Trakų r. sav., Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ( - ), yra N. A., gimusio ( - ) (Trakų rajono CMS įrašo Nr. 24), tėvas, o N. A. yra S. G. sūnus.

21Nustatyti nepilnamečio N. A., gimusio ( - ), gyvenamąją vietą su jo motina T. A., a.k. ( - )

22Priteisti iš S. G., a.k. ( - ), išlaikymą nepilnamečiam vaikui N. A., gimusiam ( - ), po 250 Lt 00 ct kas mėnesį mokamomis periodinėmis nuo 2013-03-15 iki vaiko pilnametystės, t.y. iki 2014-04-09, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

23Pavesti T. A., a.k. ( - ), tvarkyti N. A. priklausantį išlaikymą uzufrukto teise.

24Priteisti iš S. G. 480 Lt 00 ct bylinėjimosi išlaidų už valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos teikimą, pervedant lėšas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas – 5630, „Swedbank“, AB, paskirtis – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą, bei 387 Lt 52 ct kitų bylinėjimosi išlaidų valstybei.

25Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

26Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, sekretoriaujant... 2. ieškovė, sumažinusi ieškinio reikalavimą dėl nepilnamečiam vaikui... 3. Ieškovė bei jos atstovė paaiškino, jog ieškovė 1995 m. Trakų m., kur tuo... 4. Atsakovas su sumažintais ieškinio reikalavimais sutiko visiškai. Pripažino... 5. Institucijos, duodančios išvadą byloje, Trakų rajono savivaldybės... 6. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas ieškinį pripažįsta visiškai, teismas... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog ginčo tarp šalių dėl ieškinio... 9. Atsakovas ieškinį dalyje dėl tėvystės nustatymo pripažino. Atsakovui... 10. Nesant ginčo dėl nepilnamečio N. A. gyvenamosios vietos nustatymo, N. A.... 11. Nustačius atsakovo tėvystę, pastarajam atsiranda pareiga teikti išlaikymą... 12. Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (CK 3.192 str.... 13. Ieškovė pateikė išlaidų, reikalingų nepilnamečio N. A. poreikiams... 14. Ginčo tarp šalių dėl nepilnamečio N. A. išlaikymo formos ir dydžio bei... 15. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, įvertinus bylos duomenis,... 16. CPK 96 str. 1 d. numatyta, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo... 17. Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo priteistina 867,52 Lt... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 88, 92, 96, 99, 177-178,... 19. ieškinį patenkinti visiškai.... 20. Nustatyti, kad S. G., a.k. ( - ), gimęs ( - ) Trakų r. sav., Lietuvos... 21. Nustatyti nepilnamečio N. A., gimusio ( - ), gyvenamąją vietą su jo motina... 22. Priteisti iš S. G., a.k. ( - ), išlaikymą nepilnamečiam vaikui N. A.,... 23. Pavesti T. A., a.k. ( - ), tvarkyti N. A. priklausantį išlaikymą uzufrukto... 24. Priteisti iš S. G. 480 Lt 00 ct bylinėjimosi išlaidų už valstybės... 25. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...