Byla 2S-975-173/2012
Dėl žalos atlyginimo priteisimo, tretieji asmenys UAB „Dimmer“ ir UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Leonas Jachimavičius apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo atsakovo UAB „Elektros zona“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 18 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Serneta“ ieškinį atsakovui UAB „Elektros zona“ dėl žalos atlyginimo priteisimo, tretieji asmenys UAB „Dimmer“ ir UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“,

Nustatė

2ieškovas UAB „Serneta“ patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB „Elektros zona“ 80 640,76 Lt žalos atlyginimo, bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – ieškinio apimtimi areštuoti atsakovui priklausantį nekilnojamąjį turtą, jo nesant pakankamai – kilnojamąjį turtą, o nesant pakankamai nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, areštuoti atsakovo pinigines lėšas, esančias banko sąskaitose. Nurodė, kad atsakovas neturi turto, tuo labiau neapsunkinto prievolėmis, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas. Atsakovas piktybiškai vengia vykdyti jam tenkančią prievolę. Toks atsakovo elgesys trikdo ieškovo UAB „Serneta“ planuotą darbą, prisiimtų įsipareigojimų valstybei bei tretiesiems asmenims vykdymą. Atsakovo elgesys leidžia pagrįstai manyti, kad atsakovo finansinė padėtis yra sudėtinga, dėl ko gali būti apsunkintas teismo sprendimo įvykdymas. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas gali paslėpti turtą, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas.

3Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. sausio 18 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino, ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui bendrai 80 640,76 Lt sumai areštavo atsakovui priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, uždraudžiant atsakovui kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus perleisti kitiems asmenims, įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į juos (disponuoti), paliekant atsakovui teisę kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus valdyti ir naudotis jais, o turto nesant ar esant nepakankamai - pinigines lėšas, priklausančias atsakovui iš areštuotų piniginių lėšų leidžiant atsiskaityti su ieškovu, mokėti darbo užmokestį, įstatymo nustatytus privalomus mokėjimus valstybei, privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokas. Nutarties vykdymą pavedė ieškovo pasirinktam antstoliui.

4Teismas nurodė, kad pareikšto reikalavimo atsakovui suma yra didelė, todėl atsižvelgiant į tai, yra pagrindo manyti, kad galimo procesinio sprendimo įvykdymas gali būti apsunkintas dėl atsakovo finansinės padėties. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos siekiant šalių interesų pusiausvyros, neradus pakankamai kilnojamojo turto ir areštavus atsakovui priklausančias pinigines lėšas, leistina iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su ieškovu, mokėti darbo užmokestį, įstatymo nustatytus privalomus mokėjimus valstybei, privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokas. Teismas nurodė, kad ieškovui nesikreipus į antstolį ir nepatikslinus areštuoto turto duomenų, laikinosios apsaugos priemonės galios 14 dienų nuo nutarties priėmimo dienos (CPK 147 str. 6 d.).

5Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Elektros zona“ prašė Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 18 d. nutartį panaikinti ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti kaip nepagrįstą. Apeliantas nurodė šiuos motyvus:

61) laikinosios apsaugos priemonės turi būti tiesiogiai susijusios su pačiu ginčo objektu. Ginčas kilo tarp ieškovo UAB „Serneta“ ir trečiojo asmens UAB „Dimmer“, kuris atliko ieškovui elektros instaliacijos darbus, o atsakovas esą tiekė UAB „Dimmer“ elektros įrangą, kuri neatitiko projektinei dokumentacijai. Ieškovas pareiškė ieškinį ne tam atsakovui. Ieškinys turi būti reiškiamas trečiajam asmeniui UAB „Dimmer“. Ieškovas piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, siekdamas sutrikdyti atsakovo komercinę veiklą. Teismas privalėjo formaliai įvertinti ieškinio pagrįstumą;

72) ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad atsakovo ekonominė būklė leidžia daryti pagrįstą išvadą, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių galimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. CPK 178 str. įpareigoja šalis įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir šios pareigos negali užkrauti kitiems asmenims;

83) Kauno miesto apylinkės teismas 2011-09-08 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2564-429/2011 iš atsakovo UAB „Serneta“ ieškovo UAB „Elektros zona“ naudai priteisė 78 470 įsiskolinimą ir 2 354,10 Lt, todėl patenkinus ieškinį šioje byloje, atsakovas iš priteistos sumos galės patenkinti ieškovo reikalavimus, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nėra būtinas.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašė Kauno miesto apylinkės teismo 2012-01-18 nutartį palikti nepakeistą. Nurodė tokius motyvus:

101) didelė ieškinio suma (80 640,76 Lt) savaime preziumuoja būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekiant užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti teismo sprendimo įvykdymą arba padaryti jį neįmanomu;

112) atsakovas nepateikė rašytinių įrodymų, kurie paneigtų nurodytas aplinkybes apie jo gerą finansinę padėtį.

12Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą, ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

15Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Bendrųjų klausimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apžvalgoje (Teismų praktika Nr. 34) nurodė, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nevertina pareikšto materialinio teisinio reikalavimo pagrįstumo ir tik nustato, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Ar ieškovo materialinis teisinis reikalavimas yra pagrįstas, bus atsakyta tik ištyrus įrodymus, nustačius bylai teisiškai reikšmingas aplinkybes ir jas teisiškai kvalifikavus, t. y. išnagrinėjus bylą iš esmės. Tačiau iš CPK 144 straipsnio 1 dalyje suformuluoto laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo matyti, kad teismas, taikydamas tokias priemones, pirmiausia turėtų nustatyti, ar yra tikimybė, jog bus priimtas ieškovui palankus sprendimas. Jei preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Preliminarus ieškovo pareikšto reikalavimo vertinimas nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės, o tik sudaro pagrindą įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą. Jis taip pat neturi prejudicinės galios nei bylos nagrinėjimui iš esmės, nei pakartotiniam klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sprendimui, t. y. bylos nagrinėjimo metu surinkus papildomą medžiagą, įvertinus šalių papildomus argumentus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas gali būti sprendžiamas pakartotinai.

16Atskirajame skunde apeliantas teigia, kad jo atžvilgiu ieškovas pareiškė nepagrįstą ieškinį, ieškinys turėjo būti reiškiamas trečiajam asmeniui UAB „Dimmer“, kuris atliko ieškovui elektros instaliacijos darbus, o atsakovas esą tiekė UAB „Dimmer“ elektros įrangą, kuri neatitiko projektinei dokumentacijai. Apelianto nuomone, už pateiktos netinkamos kokybės elektros įrangą jis atsako ne ieškovui, bet trečiajam asmeniui UAB „Dimmer“. Atsižvelgiant į tai, kad apelianto atžvilgiu yra pareikštas nepagrįstas ieškinys, todėl nepagrįsto ieškinio užtikrinimui jo atžvilgiu negali būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės.

17Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nustatyta, kad Kauno miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-2564-429/2011 2011-09-08 priėmė sprendimą, kuriuo ieškovui UAB „Elektros zona“ iš atsakovo UAB „Serneta“ priteisė 78 470 Lt įsiskolinimą už parduotus įvadinius paskirstymo skydus. Minėtas sprendimas yra neįsiteisėjęs, kadangi yra apskųstas atsakovo UAB „Serneta“. Kauno miesto apylinkės teismo 2011-09-08 priimtame sprendime (c.b. Nr. 2-2564-429/2011) be kita ko konstatuota aplinkybė, kad ieškovas UAB „Elektros zona“ pardavė atsakovui UAB „Serneta“ keturis įvadinius paskirstymo skydus. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovo UAB „Serneta“ ieškinys atsakovui UAB „Elektros zona“ dėl žalos atlyginimo priteisimo buvo reiškiamas kaip priešieškinys Kauno miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-2564-429/2011 ir teismo 2010-05-17 nutartimi buvo išskirtas į atskirąją bylą. Aukščiau nustatytos aplinkybės patvirtina esant ryšį tarp Kauno miesto apylinkės teismo civilinių bylų Nr. 2-2564-429/2011 ir Nr. 2-357-429/2012, kurioje ieškovas UAB „Serneta“ reiškia ieškinį atsakovui UAB „Elektros zona“ dėl žalos atlyginimo, kilusios dėl atsakovo ieškovui parduotos elektros įrangos neatitikimo projektinei dokumentacijai. Preliminariai įvertinus aukščiau nustatytas aplinkybes, tikėtina, kad tarp šalių ginčas kilo iš pirkimo-pardavimo santykių, dėl žalos atlyginimo, kuri atsirado dėl netinkamos kokybės daikto pardavimo. Apeliacinės instancijos teismo nuomone preliminariai įvertinus ieškovo reikalavimą, išnagrinėjus bylą iš esmės gali būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas, todėl yra pagrindas užtikrinti laikinųjų apsaugos priemonių pagalba būsimo teismo sprendimą įvykdymą.

18Pirmosios instancijos teismas būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindė didele ieškinio suma (80 640,76 Lt), preziumuojant, jog didelė ieškinio suma gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Prezumpcija, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Pareiga pateikti įrodymus, paneigiančius aukščiau paminėtą prezumpciją, t.y. įrodymus jog reikalavimo suma atsakovui pagal jam priklausančio turto vertę, gaunamas pajamas, turimo kapitalo dydį, turimus įsipareigojimus nėra didelė, tenka atsakovui. Atsakovas rašytinių įrodymų, kurie patvirtintų jo gerą turtinę padėtį teismui nepateikė. Apeliacinės instancijos teismas negali sutikti su apelianto argumentu, jog būsimas teismo sprendimas gali būti patenkintas iš lėšų atsakovui priteistų iš ieškovo Kauno miesto apylinkės teismo 2011-09-08 sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-2564-429/2011. Kaip jau buvo minėta, teismo 2011-09-08 sprendimas yra apskųstas, todėl nėra įsiteisėjęs ir negali būti vykdomas priverstinai.

19Turto arešto aktų registro duomenis, kuriais teismas gali pasinaudoti remdamasis CPK 179 straipsnio 3 dalimi, nustatyta, kad vykdant ginčijamą pirmosios instancijos teismo nutartį buvo areštuotos atsakovui UAB „Elektros zona“ priklausančios transporto priemonės: VW Transporter pagaminta 2002 m. ir VW Caddy pagaminta 2006 m. Atsižvelgiant į tai, kad pritaikytas areštas nedraudžia atsakovui valdyti areštuotas transporto priemones bei jomis naudotis, todėl toks arešto atsakovo atžvilgiu taikymas nepažeidžia atsakovo interesų, daugiau, nei tai būtina laikinosioms apsaugos priemonės keliamam tikslui pasiekti ir atitinka laikinųjų apsaugos priemonių ekonomiškumo principą (CPK 145 str. 2 d.).

20Apibendrindamas apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą atsakovo atžvilgiu, pagrindo atskirajame skunde nurodytais motyvais naikinti teisėtos ir pagrįstos pirmosios instancijos teismo nutarties nėra (CPK 337 str. 1 p.).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., 338 str.,

Nutarė

22atskirąjį skundą atmesti. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Leonas Jachimavičius apeliacine rašytinio... 2. ieškovas UAB „Serneta“ patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš... 3. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. sausio 18 d. nutartimi ieškovo... 4. Teismas nurodė, kad pareikšto reikalavimo atsakovui suma yra didelė, todėl... 5. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Elektros zona“ prašė Kauno miesto... 6. 1) laikinosios apsaugos priemonės turi būti tiesiogiai susijusios su pačiu... 7. 2) ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad atsakovo ekonominė būklė... 8. 3) Kauno miesto apylinkės teismas 2011-09-08 sprendimu civilinėje byloje Nr.... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašė Kauno miesto apylinkės... 10. 1) didelė ieškinio suma (80 640,76 Lt) savaime preziumuoja būtinumą taikyti... 11. 2) atsakovas nepateikė rašytinių įrodymų, kurie paneigtų nurodytas... 12. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 16. Atskirajame skunde apeliantas teigia, kad jo atžvilgiu ieškovas pareiškė... 17. Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nustatyta, kad Kauno... 18. Pirmosios instancijos teismas būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos... 19. Turto arešto aktų registro duomenis, kuriais teismas gali pasinaudoti... 20. Apibendrindamas apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., 338 str.,... 22. atskirąjį skundą atmesti. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 18...