Byla B2-722-357/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „KENERO“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „KENERO“,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teisme 2015-04-30 priimtas ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „KENERO“. Ieškinyje nurodo, kad UAB „KENERO“ skola ieškovei 2015-04-09 sudarė 6.030,11 Eur sumą.

32014-11-17 raštu informavo UAB „KENERO“, kad toliau nevykdant pareigų, bus kreiptasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. UAB „KENERO“ nereagavo į 2014-11-17 raštą.

4Ieškinys tenkintinas.

5Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p. nustatyta, kad kreditoriai gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jeigu įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų.

6Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. bankroto byla keliama, kai įmonė yra nemoki. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nustatyta, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Šiaulių apygardos teismas 2015-04-30 informaciniu pranešimu nustatė atsakovei UAB „KENERO“ 7 dienų terminą pateikti atsiliepimą bei duomenis apie įmonės ūkinę-finansinę veiklą, įmonės turtą, kreditorių debitorių sąrašus, įmonės rejestro registravimo dokumentus.

8UAB „KENERO“ vadovas dokumentų nepateikė, nurodė, kad išvyksta į užsienį, todėl dokumentų pateikimo terminas turtėtų būti pratęstas. Šiaulių apygardos teismas 2015-05-07 užklausė VĮ Registrų centro Šiaulių skyriaus duomenis apie UAB „KENERO“ turtą. Iš VĮ Registrų centro pateikto 2013 metų UAB „KENERO“ balanso matyti, kad UAB „KENERO“ nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai iš viso sudaro 4394,40 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 16577,85 Eur. Iš UAB „KENERO“ 2013 metų pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad UAB „KENERO“ nuostoliai sudaro 12678,41 Eur. Kadangi įmonės pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, UAB „KENERO“ yra nemoki.

9Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p., priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusio ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Atsižvelgiant į šias įstatymo nuostatas, UAB „KENERO“ bankroto administratoriumi skirtina UAB „FRAMAS LT“, parinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa.

10Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 10 d. 2 p., 23 str. 13 p.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p., 5 str. 1 d. 3 p., 8 str., 9 str. 5 d., 10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 str., 291 str., teismas

Nutarė

12Iškelti bankroto bylą UAB „KENERO“ (įmonės kodas 302787347, buveinė – Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Aukštabalio g. 4-99).

13Bankrutuojančios UAB „KENERO“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „FRAMAS LT“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA228) (Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p., 11 str. 4 d.).

14Areštuoti UAB „KENERO“ (įmonės kodas 302787347) kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

15Uždrausti UAB „KENERO“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

16Nustatyti UAB „KENERO“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti 30 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

17Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

18Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

19UAB „KENERO“ valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

20Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „KENERO“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

21Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja 2. Šiaulių apygardos teisme 2015-04-30 priimtas ieškovo Valstybinio socialinio... 3. 2014-11-17 raštu informavo UAB „KENERO“, kad toliau nevykdant pareigų,... 4. Ieškinys tenkintinas.... 5. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p. nustatyta, kad... 6. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p.... 7. Šiaulių apygardos teismas 2015-04-30 informaciniu pranešimu nustatė... 8. UAB „KENERO“ vadovas dokumentų nepateikė, nurodė, kad išvyksta į... 9. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p., priėmęs nutartį... 10. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi... 11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p., 5... 12. Iškelti bankroto bylą UAB „KENERO“ (įmonės kodas 302787347, buveinė... 13. Bankrutuojančios UAB „KENERO“ bankroto administratoriumi paskirti UAB... 14. Areštuoti UAB „KENERO“ (įmonės kodas 302787347) kilnojamąjį ir... 15. Uždrausti UAB „KENERO“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas... 16. Nustatyti UAB „KENERO“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti 30... 17. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties... 18. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 19. UAB „KENERO“ valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo nutarties... 20. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „KENERO“ įgyja... 21. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per...