Byla e2FB-5425-793/2019
Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo išnagrinėjo pareiškėjų bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos administratorių biuras“ prašymą dėl bankroto bylos pabaigos

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Petras Mineikis,

2rašytinio proceso tvarka, civilinėje byloje pagal pareiškėjų A. P. ir S. P. pareiškimą suinteresuotam asmeniui akcinei bendrovei „SEB“ bankui dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo išnagrinėjo pareiškėjų bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos administratorių biuras“ prašymą dėl bankroto bylos pabaigos.

3Teismas

Nustatė

4Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto apylinkės teismo) 2013 m. spalio 8 d. nutartimi A. P. ir S. P. iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Klaipėdos administratorių biuras“.

52014 m. kovo 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2FB-826-793/2014 patvirtintinas pareiškėjų mokumo atkūrimo planas, o 2017 m. spalio 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2VP-14231-793/2017 patvirtintas bankrutuojančių asmenų mokumo atkūrimo plano pakeitimas.

62019 m. balandžio 11 d. gautas A. P. ir S. P. bankroto administratoriaus UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ prašymas pabaigti fizinių asmenų bankroto bylą. Nurodo, jog 2019 m. balandžio 2 d. buvo parengtas mokumo atkūrimo įgyvendinimo aktas, kurį 2019 m. balandžio 11 d. pasirašė visos šalys.

7Teismas konstatuoja:

8prašymas tenkintinas.

9Pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – ir FABĮ) 30 straipsnio 1 dalį, kai atliktas paskutinis plane nustatytas mokėjimas, bankroto administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio mokėjimo dienos privalo parengti plano įgyvendinimo aktą, kurį pasirašo fizinis asmuo, bankroto administratorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas. Bankroto administratorius šį aktą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos pateikia teismui, plano įgyvendinimo akto kopiją – fiziniam asmeniui ir kreditorių susirinkimo pirmininkui. Jeigu bent vienas iš šioje dalyje nurodytų asmenų atsisako pasirašyti plano įgyvendinimo aktą, surašomas akto nepasirašymo protokolas, kuriame nurodomos nepasirašymo priežastys, ir teikiamas teismui kartu su plano įgyvendinimo aktu. Teismas, gavęs šio straipsnio 1 dalyje nurodytą aktą, priima nutartį baigti fizinio asmens bankroto bylą arba nutraukti fizinio asmens bankroto bylą (FABĮ 30 straipsnio 2 dalis).

10Iš bankroto administratoriaus pateikto prašymo ir prie jo pateiktų duomenų nustatyta, kad 2019 m. balandžio 2 d. bankrutuojančių asmenų bankroto administratorius parengė Kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą, kurį pasirašė bankrutuojantys asmenys A. P. ir S. P., bankroto administratoriaus UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ įgaliotas asmuo J. S. ir kreditorių susirinkimo pirmininko AB „SEB“ banko atstovas A. B. Pateiktame Kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo akte bankroto administratorius išvardijo, kokiomis priemonėmis A. P. ir S. P. mokumo atkūrimo planas buvo įgyvendintas – parduotas bankrutuojantiems asmenims priklausęs nekilnojamasis turtas, o gautos piniginės lėšos, įskaitant ir A. P. ir S. P. mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo metu gautas pajamas, paskirstytos proporcingai kreditorių reikalavimų tenkinimui ir bankroto administravimo procedūroms padengti.

11Esant nustatytoms aplinkybės konstatuotina, jog įvykdžius mokumo atkūrimo plane nustatytus įsipareigojimus, fizinių asmenų bankroto tikslas – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningo fizinio asmens mokumą ir užtikrinti kreditorių reikalavimų patenkinimą – pasiektas (FABĮ 1 straipsnio 1 dalis.), todėl bankroto administratoriaus prašymas tenkintinas – užbaigtina fizinių asmenų A. P. ir S. P. bankroto byla (FABĮ 30 straipsnio 2 dalis).

12FABĮ 29 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad plane numatyti likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai, tarp jų įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai, baigus fizinio asmens bankroto procesą, išskyrus šio įstatymo 30 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytą atvejį, nurašomi, išskyrus reikalavimus dėl žalos atlyginimo dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, ar mirties, dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo, piniginių lėšų vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentų) bei reikalavimus, kurie kyla iš fizinio asmens pareigos sumokėti valstybei baudas, paskirtas už fizinio asmens padarytus administracinius nusižengimus arba nusikalstamas veikas, ir įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintus kreditorių reikalavimus, jeigu šie kreditoriai ir fizinis asmuo susitarė dėl įkeisto turto išsaugojimo fizinio asmens bankroto proceso metu, nebent šio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 10 punkte nurodytame susitarime susitarta kitaip.

13Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad A. P. ir S. P. bankroto byloje liko nepatenkintas kreditoriaus AB „SEB“ banko 67 649,90 Eur finansinis reikalavimas, kuris baigus fizinių asmenų bankroto bylą nurašytinas.

14Išaiškintina, kad baigus fizinio asmens bankroto procesą, visi mokesčiai, taip pat palūkanos ir netesybos skaičiuojami nuo teismo sprendimo baigti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (FABĮ 30 straipsnio 4 dalis).

15Apie teismo sprendimą baigti fizinių asmenų bankroto bylą bankroto administratorius per 5 darbo dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos privalo pranešti kreditoriui ir šio įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje nurodytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai (FABĮ 30 straipsnio 5 dalis).

16Bankroto administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo teismo nutarties nutraukti fizinio asmens bankroto bylą ar nuo teismo sprendimo baigti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoda fiziniam asmeniui saugotinus dokumentus, susijusius su fizinio asmens bankroto procesu, perveda depozitinėje sąskaitoje likusias lėšas į fizinio asmens asmeninę sąskaitą (FABĮ 30 straipsnio 6 dalis).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 30 straipsnio 1, 2 dalimis, 4, 5, 6 dalimis, teismas

Nutarė

18bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos administratorių biuras“ prašymą dėl bankroto bylos pabaigos tenkinti.

19Baigti A. P. ir S. P. bankroto bylą.

20Nurašyti pareiškėjų A. P. ir S. P. kreditoriaus akcinės bendrovės „SEB“ banko 67 649,90 Eur finansinį reikalavimą.

21Įpareigoti bankroto administratorių per penkias darbo dienas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos apie teismo sprendimą baigti fizinių asmenų bankroto bylą pranešti kreditoriui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai – Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

22Įpareigoti bankroto administratorių ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo teismo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti fiziniams asmenims saugotinus dokumentus, susijusius su fizinių asmenų bankroto procesu, pervesti depozitinėje sąskaitoje likusias lėšas į fizinių asmenų asmeninę sąskaitą

23Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Petras... 2. rašytinio proceso tvarka, civilinėje byloje pagal pareiškėjų A. P. ir S.... 3. Teismas... 4. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto... 5. 2014 m. kovo 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2FB-826-793/2014... 6. 2019 m. balandžio 11 d. gautas A. P. ir S. P. bankroto administratoriaus UAB... 7. Teismas konstatuoja:... 8. prašymas tenkintinas.... 9. Pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – ir... 10. Iš bankroto administratoriaus pateikto prašymo ir prie jo pateiktų duomenų... 11. Esant nustatytoms aplinkybės konstatuotina, jog įvykdžius mokumo atkūrimo... 12. FABĮ 29 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad plane numatyti likę nepatenkinti... 13. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad A. P. ir S. P. bankroto byloje liko... 14. Išaiškintina, kad baigus fizinio asmens bankroto procesą, visi mokesčiai,... 15. Apie teismo sprendimą baigti fizinių asmenų bankroto bylą bankroto... 16. Bankroto administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo teismo... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291... 18. bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos... 19. Baigti A. P. ir S. P. bankroto bylą.... 20. Nurašyti pareiškėjų A. P. ir S. P. kreditoriaus akcinės bendrovės... 21. Įpareigoti bankroto administratorių per penkias darbo dienas nuo nutarties... 22. Įpareigoti bankroto administratorių ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų... 23. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo...