Byla AS-822-526-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Romano Klišausko ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės Zarasų rajono savivaldybės atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 8 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos tarybos skundas dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009-01-29 sprendimo Nr. T-4 dalies bei Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009-05-29 sprendimo Nr. T-165 „Dėl Salako rajono Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų ir Zarasų Salako pagrindinės mokyklos vidaus struktūros ir nuostatų patvirtinimo“ 1, 2, 3, 4, 5 ir 8 dalių, kiek jos susijusios su Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimu, panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009-07-08 nutartimi tenkino pareiškėjos Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos tarybos prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai, iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos sustabdė 2009-01-29 sprendimu Nr. T-4 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2005-05-27 sprendimo Nr. T-l 15 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrojo plano patvirtinimo“ priedo pakeitimo“ patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų reorganizavimo ir vidaus struktūros pertvarkymo iki 2012 metų plano 7 dalies įgyvendinimą bei 2009-05-29 sprendimo Nr. T-165 „Dėl Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų ir Zarasų Salako pagrindinės mokyklos vidaus struktūros ir nuostatų patvirtinimo“ 1, 2, 3, 4, 5 ir 8 dalių vykdymą.

5Teismas nustatė, kad skundo papildyme pareiškėjos Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos tarybos prašomo panaikinti 2009-05-29 sprendimo Nr. T-165 dalimis buvo nuspręsta: reorganizuoti nuo 2009-07-01 Zarasų rajono Baibių pagrindinę mokyklą jungimo būdu prijungiant prie Zarasų Salako pagrindinės mokyklos; patvirtinti Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Zarasų rajono Salako pagrindinės mokyklos sąlygas; pertvarkyti nuo 2009-07-01 Zarasų rajono Salako pagrindinės mokyklos vidaus struktūrą – įsteigti Baibių pagrindinio ugdymo skyrių; patvirtinti Zarasų rajono Salako pagrindinės mokyklos nuostatus; įpareigoti Zarasų rajono Salako pagrindinės mokyklos direktorių Leoną Sadauską pateikti mokyklų nuostatų naują redakciją valstybinės įmonės Registrų centro Utenos filialui ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su mokyklos nuostatų registravimu; pripažinti netekusiu galios 2005-07-01 Zarasų savivaldybės tarybos sprendimą Nr. T-142 „Dėl Zarasų rajono Salako pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“.

6Teismas priėjo išvadą, jog nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės –laikinai nesustabdžius 2009-01-29 sprendimu Nr. T-4 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2005-05-27 sprendimo Nr. T-l 15 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrojo plano patvirtinimo“ priedo pakeitimo“ patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų reorganizavimo ir vidaus struktūros pertvarkymo iki 2012 metų plano 7 dalies įgyvendinimo, taip pat laikinai nesustabdžius 2009-05-29 sprendimo Nr. T-165 „Dėl Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų ir Zarasų Salako pagrindinės mokyklos vidaus struktūros ir nuostatų patvirtinimo“ 1,2, 3, 4, 5 ir 8 dalių vykdymo – pareiškėjai palankaus teismo sprendimo atveju, buvusios iki ginčijamų aktų dalių priėmimo padėties atkūrimas (LR administracinių bylų teisenos įstatymo 92 str.) būtų apsunkintas. Teismas konstatavo, kad 2009-05-29 Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-165 1,2, 3, 4, 5 ir 8 dalyse įtvirtintos nuostatos įrodo, kad Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimo procesas šiuo metu jau yra objektyviai pradėtas, t. y. inicijuojami faktiniai mokyklos reorganizavimo veiksmai, kurių padarinių pašalinimas, nepritaikius minėtos reikalavimo užtikrinimo priemonės, būtų sudėtingas ar neįmanomas.

7II.

8Atsakovė Zarasų rajono savivaldybė pateikė teismui atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 8 d. nutarties dalies, kuria pritaikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės, panaikinimo.

9Nesutinka, kad buvo pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones. Teigia, Vilniaus apygardos administracinis teismas reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymą grindžia aplinkybe, kuri nebeegzistuoja ir yra faktiškai įvykusi

10– Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimo procesas yra ne pradėtas, kaip nurodo Vilniaus apygardos administracinis teismas, o pasibaigęs 2009-07-01. Mokykla yra išregistruota iš Juridinių asmenų registro 2009-07-10. Ginčijamų sprendimų laikinas sustabdymas neturi jokios juridinės reikšmės, nes visi faktiniai mokyklos reorganizavimo veiksmai yra atlikti. Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimas de facto ir de jure yra įvykęs. Pareiškėjo ir teismo prielaidos, kad mokiniai bus perkelti po reorganizacijos į kitas ugdymo įstaigas, negali būti vertinama kaip šiai bylai reikšminga aplinkybė vertinimo aspektu ir negali būti pakankamas pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, nes įvykusi reorganizacija neturėjo įtakos vaikų perkėlimui į kitas ugdymo įstaigas (faktinė vaikų ir mokytojų padėtis nepasikeitė, Baibių pagrindinio ugdymo skyrius yra toje pačioje buveinėje, adresu Baibių kaimas, Degučių seniūnija, Zarasų rajonas, tame pačiame pastate, t.y. ten kur buvo Baibių pagrindinės mokyklos pastatas).

11Pareiškėjas Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos tarybos pirmininkas Viktoras Juozėnas bei tretysis suinteresuotas asmuo Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokykla atsiliepimu prašo atskirąjį skundą atmesti. Teigia, kad Zarasų rajono Baibių pagrindinė mokykla yra pertvarkoma ir ši pertvarka nėra baigta, ji vyks iki 2011-09-01.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13III.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 8 d. nutartimi pritaikė reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai, iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos sustabdė 2009-01-29 sprendimu Nr. T-4 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2005-05-27 sprendimo Nr. T-l 15 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrojo plano patvirtinimo“ priedo pakeitimo“ patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų reorganizavimo ir vidaus struktūros pertvarkymo iki 2012 metų plano 7 dalies įgyvendinimą bei 2009-05-29 sprendimo Nr. T-165 „Dėl Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų ir Zarasų Salako pagrindinės mokyklos vidaus struktūros ir nuostatų patvirtinimo“ 1, 2, 3, 4, 5 ir 8 dalių vykdymą. Kaip teigia atsakovė Zarasų rajono savivaldybė, Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimas baigtas 2009 m. liepos 1 d. Dėl to prašo panaikinti 2009 m. liepos 8 d. nutarties dalį, kuria pritaikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė. Byloje nėra duomenų, leidžiančių daryti pagrįstą išvadą, kad Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos reorganizacija yra baigta, todėl naikinti apygardos administracinio teismo reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymą, nėra pagrindo.

16Taigi skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 8 d. nutartis paliktina nepakeista, jos panaikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

17Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

18atsakovės Zarasų rajono savivaldybės atskirąjį skundą atmesti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

19Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai