Byla I-3722-281/2012
Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Mefodija Povilaitienė, susipažinusi su UAB „Kristiana“ skundu,

Nustatė

2pareiškėja UAB „Kristiana“ 2012-07-05 teismui padavė skundą, prašydama: 1) pripažinti neteisėtu ir panaikinti Vyriausybės 2012-06-06 nutarimo Nr. 702 ir juo patvirtinto Kuršių Nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano grafinės dalies – brėžinio „Juodkrantė“ dalį – sprendinį, kuriuo numatyta, jog objektai, esantys adresu: ( - ) g., Neringos m., Neringos sav., yra likviduojami; 2) įpareigoti Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos organizuoti Kuršių Nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano pakeitimo procedūrą, numatant, statiniams reg. Nr. ( - ) (unikalūs Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - )) naudoti skirto žemės sklypo ( - ) g., Juodkrantė, priskyrimą urbanizuotos rekreacinės aplinkos kraštovaizdžio tvarkymo zonai – NRu.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 str. 2 d. nustatyta, kad administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti Respublikos Prezidento, Seimo, Seimo narių, Ministro Pirmininko, Vyriausybės (kaip kolegialios institucijos), Konstitucinio Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų veiklos, kitų teismų teisėjų, taip pat prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir antstolių procesinių veiksmų, susijusių su teisingumo vykdymu ar bylos tyrimu, taip pat su sprendimų vykdymu, ir Seimo kontrolieriaus sprendimų (rekomendacijų). Pareiškėja ginčija Vyriausybės nutarimo dalies teisėtumą, todėl, remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 str. 2 d., toks reikalavimas teisme nenagrinėtinas. Pažymėtina, jog tai, ar Vyriausybės aktai n

5Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos organizuoti Kuršių Nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano pakeitimo procedūrą. Pagal Saugomų teritorijų įstatymo 27 str. 5 d., Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba organizuoja

6Atsižvelgiant į tai, pareiškimą atsisakytina priimti kaip nenagrinėtiną teismų.

7Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p.,

Nutarė

8atsisakyti priimti UAB „Kristiana“ skundą.

9Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti UAB „Kristiana“.

10Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai